KEBUDAYAAN MELAYU

TAKRIF CARA HIDUP KUMPULAN MANUSIA ATAU MASYARAKAT ORANG MELAYU SOSIOLOGI CARA HIDUP YANG MENJADI KEPUNYAAN BERSAMA KALANGAN ORANG MELAYU

KONSEP BUDAYA
BAHASA INGGERIS DI SEBUT SEBAGAI CULTURE  CARA HIDUP MANUSIA ETIMOLOGI PERKATAAN BUDAYA BUDI + DAYA =

BUDAYA

ASLI,PERTAMA,SEJATI DI PANDANG SEMPURNA,MENYENANG KAN ,DIMULIAKAN

ERTI AKAL,JALAN FIKIRAN, CIPTAAN ATAU BIKINAN

SEGALA PENGHASILAN MASYARAKAT MANUSIA , DALAM PELBAGAI BENTUK, SAMA ADA DAPAT DI LIHAT ATAU TIDAK

KONSEP YANG BERKAITAN DENGAN BUDAYA
KEMAJUAN FIKIRAN @ AKAL BUDI

TAMADUN @PERADABAN

CARA BERFIKIR, BERKELAKUAN, BERTINGKAH LAKU DAN SEBAGAINYA

DALAM BAHASA INGGERIS, CULTURE  BERASAL DARIPADA BAHASA LATIN , IAITU CULTURA  BAHASA MANDARIN WEN HUA  BAHASA ARAB THAQAFAH

PERKATAAN CULTURE DITERJEMAHKAN DENGAN MAKSUD BUDAYA, SEDANGKAN KEBUDAYAAN IALAH TERJEMAHAN DARIPADA CULTURAL. KEBUDAYAAN BERASAL DARIPADA PERKATAAN BUDDHAYAH

BERSIFAT DINAMIK

CIRI-CIRI KEBUDAYAAN

MENERIMA DAN MENOLAK UNSUR TERTENTU

BERSIFAT DINAMIK
Perubahan kebudayaan selaras dengan perkembangan masyarakat Kebudayaan bersifat statik iaitu tidak mengalami sebarang perubahan

MENERIMA DAN MENOLAK UNSUR TERTENTU

Gerak kuasa pertama ialah gerak kuasa yang menolak dan menentang perubahan Gerak kuasa kedua ialah gerak kuasa yang menarik kemasukan idea baru.

KEBUDAYAAN DIWARISI

Kebudayaan diwarisi dari generasi ke generasi. Contoh : Adat perkahwinan yang diwarisi oleh nenek moyang seperti malam berinai, khatam quran dan bersanding.

PROSES KESINAMBUNGAN

Sama ada dalam bentuk seni bina, peralatan dan budaya bukan kebendaan seperti kepercayaan, adat resam dan pantang larang. Contoh : Seni bina rumah dahulunya dalam bentuk sederhana, setelah ada kesinambungan muncul rumah yang berbagai bentuk.

FUNGSI KEBUDAYAAN
‡ MERAPATKAN JURANG ANTARA KAUM. ‡ MEWUJUDKAN SATU KESATUAN DAN KESELARASAN. ‡ MENANAM NILAI-NILAI KEBANGSAAN. ‡ MENJADI AMALAN PADA PERINGKAT RASMI DAN TERTINGGI.

JENIS DAN BENTUK KEBUDAYAAN
Nilai individu Nilai keluarga Nilai Masyarakat

Nilai & Etika
Adat istiadat
sistem nilai yang erhubung cara-cara berfikir, pegangan hidup serta amalan sesbuah masyarakat

Sesuatu yg diyakini dan dipercayai Berkait rapat dengan agama Islam Kepercayaan

Pantang Larang
Tegahan daripada melakukan sesuatu

Peralatan permainan
Sebagai alat hiburan, alat merapatkan silaturahim Gasing, wau, batu seremban

Peralatan senjata
Dipelihara sebagai alat keseniaan Melayu Sebagai alat pertahanan dan alat penyembelihan

Pakaian
Identiti pakaian yang tersendiri bagi melambangkan nilai budaya Direka bersesuaian dengan adat istiadat Pakaian raja dibuat dari sutera yang bermutu Baju kurung, Baju melayu, Kebaya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful