GAYA PEMBELAJARAN DAN KEMAHIRAN BELAJAR MURID

GAYA PEMBELAJARAN MURID 1. 2. 3. Gaya Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinestetik) Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn Teori Kecerdasan Pelbagai

GAYA PEMBELAJARAN MURID Gaya Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinestetik) 40 % VISUAL 40 % AUDITORI 20 % KINESTETIK
(Wills & Hodson, 1999)

GAYA PEMBELAJARAN MURID Gaya Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinestetik)
VISUAL Belajar dengan melihat, memerhati, dan mudah mengingati maklumat berbentuk carta, gambar, grafik, peta dan imej. Suka suasana yang mencabar, bersih, dan tersusun serta mampu mencari sesuatu dengan pantas.

GAYA PEMBELAJARAN MURID Gaya Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinestetik)
AUDITORI Belajar dengan mendengar, menerangkan sesuatu, berbincang, memberi araahn lisan. Membaca lantang, mendengar cerita, lagu suara, dan ritma. Suka suasana pembelajaran secara berkumpulan yang memberi peluang untuk berinteraksi.

GAYA PEMBELAJARAN MURID Gaya Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinestetik)
KINESTETIK Belajar melalui sentuhan, pergerakan, merasa, memanipulasikan objek, dan sensitif pada sensasi tubuh badan, perasaan, dan persekitaran fizikal. Suka penglibatan langsung, miaslnya permainan, kerja makmal, drama, lukisan, kraftangan, komputer, dan main peranan, dan simulasi.

GAYA PEMBELAJARAN MURID Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn 5 elemen 1. 2. 3. 4. 5. Alam Sekitar Emosi Sosiologi Fizikal Psikologi

GAYA PEMBELAJARAN MURID Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn
Persekitaran Bunyi, Cahaya, Suhu dan Pola / Reka Bentuk Persekitaran Pembelajaran Motivasi (Intrinsik / Ekstrinsik), Semangat, Ketabahan, Tanggungjawab, Struktur Pembelajaran Sendiri, Pasangan, Rakan Sebaya, Pasukan, Guru, Pelbagai Cara (Cara Melakukan Tugas)

Emosi

Sosiologi

GAYA PEMBELAJARAN MURID Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn

Fizikal Psikologi

Persepsi, Makan, Minum, Waktu, Gerakan Global atau Analitik, Otak Kiri atau Otak Kanan, Impulsif atau Reflektif

GAYA PEMBELAJARAN MURID Teori Kecerdasan Pelbagai

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful