Anda di halaman 1dari 19

TAMADUN ISLAM DAN

TAMADUN ASIA
KONSEP ASAS TAMADUN
ISLAM

IRFAN MANAF &


EKMAL ANDSALER
TAKRIF TAMADUN
ISLAM
Berkisar di sebalik tiga istilah utama
umran, hadarah,madaniyyah.
NAQUIB AL ATTAS:

Keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang


telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan
kebudayaan yang luhur bagi seluruh
masyarakatnya.
Di dukung oleh konsep tauhid dan kesatuan
ummah
Al-Syirazi-perbincangan ttg sesuatu
kekuasaan,kehebatan,kemakmuran,kemajuan
sesuatu bangsa,pemerintahan yang
berilmu,beradab,kemajuan industri,pembangunan
ekonomi
PRINSIP-PRINSIP
TAMADUN ISLAM
MEMELIHARA AGAMA

Fitrah semulajadi manusia hendakkan


agama,manusia bebas memilih agama
masing-masing….
Firman Allah SWT….surah Al Baqarah 
“tiada paksaan dalam beragama”
Menyerah diri kpd Allah dgn mengerjakan
segala suruhan dan meninggalkan
larangan…
MEMELIHARA NYAWA ATAU JIWA

Menjamin nyawa atau jiwa daripada


pencerobohan manusia lain
Larangan membunuh dan membunuh diri
Firman Allah…Surah Al Maidah 5:32
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia
bukan kerana hukuman pembunuhan atau
kerana membuat bencana dalam negeri,maka
ertinya orang itu telah membunuh manusia
seluruhnya….
MEMELIHARA AKAL

Mengharamkan minuman keras


Firman Allah.Surah Al Maidah 5:90
Wahai org yang beriman,sesungguhnya
minuman arak,berjudi,berkorban utk
berhala,mengundi nasib dengan panah
adalah perbuatan keji,termasuk perbuatan
syaitan.Maka jauhilah perbuatan itu,agar
kamu mendapat keberuntungan..
MEMELIHARA MARUAH
DAN KETURUNAN

Mensyariatkan perkahwinan….
Poligami
Haramkan zina,pergaulan bebas lelaki
perempuan
Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu
kerana takut kemiskinan. Kami yang akan
memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada
kamu. Sesungguhnya membunuh mereka satu
dosa yang besar. 
( Surah al-Israa’ 17:31 ) 
MEMELIHARA HARTA

Firman Allah SWT


Dan tuntutlah apa yang didatangkan oleh Allah S.W.T kepada kamu
untuk hari akhirat dan janganlah kamu lupa habuan kamu di dunia.
Buatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu dan
janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya
Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerosakan.
Al-Qasas 28:77
Untuk memelihara keselamatan harta benda yang menjadi hak milik
halal bagi individu, tamadun Islam mengharamkan sebarang bentuk
pencurian daripada sekecil-kecil harta seperti jarum hinggalah
sebesar-besarnya. Hal ini diperjelaskan oleh Allah S.W.T dalam
ayat, terjemahannya : 
Lelaki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-
duanya sebagai pembalasan daripada apa yang mereka kerjakan
dan sebagai seksaan daripada Allah. 
( Surah al-Maa’idah 5:38 ) 
MEMELIHARA HAK KEBEBASAN

Hak Allah SWT:bebas dari taklid,alam bukti


kewujudan Allah,bebas dari kesesatan
Hak Manusia: bebas bergerak,bebas
bersuara,bebas berpersatuan,bebas
beragama
SUMBER-SUMBER
TAMADUN ISLAM
 AL-QURAN

Mukjizat yang menerangkan tatacara


bagaimana manusia yang diamanahkan
oleh Allah SWT sebagai khalifah bagi 
membentuk serta mentadbir alam sejajar
dengan kehendak
Allah SWT
HADIS

Menjelaskan dan menerangkan


perkara berkaitan perintah 
Dan larangan Allah SWT di dalam Al-
Quran
SUMBER-SUMBER LAIN

 IJMAK,QIYAS,ISTIHSAN…
AKAL FIKIRAN
PENEMUAN BARU
MATLAMAT
TAMADUN ISLAM
HUBUNGAN MANUSIA
DENGAN ALLAH SWT

Rukun Islam dan Rukun Iman


Ibadah umum dan ibadah khusus
Mematuhi syariat yang telah
ditetapkan
HUBUNGAN MANUSIA
DENGAN MANUSIA

Sistem muamalah dan


kemasyarakatan
Berdasarkan konsep manusia yang
paling mulia disisi Allah adalah yang
paling tinggi takwanya
HUBUNGAN MANUSIA
DENGAN ALAM SEKITAR

Manusia yang mengusahakan sesuatu


yang boleh membawa kpd
kesejahteraan di muka bumi melalui
sumber alam yang sedia ada
Tidak melakukan perkara yang
merosakkan alam sekitar