HEAD COUNT

PUAN TENGKU AZUAN BINTI TENGKU MOHAMED PENGETUA CEMERLANG KOLEJ TUNKU KURSHIAH, SEREMBAN
1

PELAN TINDAKAN PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK
4. Keputusan Pencapaian Pelajar
•Semak berdasarkan sasaran •Bahagi ikut kumpulan (GALUS) •Rancangan pemulihan/pengayaan

Sasaran Kecemerlangan Akademik Pelajar 5.Laporan
•Laporan prestasi pencapaian pelajar •Laporan kepada Pengetua/Guru Besar GPK/Ketua Bidang untuk tindakan

2. Pencapaian Pelajar
•Pencapaian PMR, SPM, dan STPM •Pencapaian ikut subjek •Perancangan sekolah yang umum •Perancangan Ketua Bidang/Panitia •Perancangan Komuniti

3. Pelan Tindakan Sekolah

1.Kajian Keperluan Sekolah
•Kajian data-data pelajar, penilaian pelajar & guru, •Sumber yang berkaitan •Buat headcount / sasaran objektif

2

 POST-MORTEM PMR 2004
M/P Gred A  (%) B (%) C (%) BM 25.0 30.0 BI 14.7 19.3 Sains 9.8 18.5 Mat 16.0 14.5 Geo 15.0 19.5 Sej 11.0 17.5 PI 8.3 34.1 KH1 10.5 22.0 KH2 20.6 32.4 BC 25.0 41.0

20.0

15.0

19.5

18.0

29.5

30.2

32.0

42.0

31.3

16.7

Bil. Calon : 561 orang Potensi 2004

Calon Cemerlang (8A) : 7 orang Bilangan Pelajar Cemerlang 1.    9.8%  =      9.8  x 561     =   55 orang                           100 2.  Tetapi 2004      =     1.1     x     561                                          100      =     7 orang

B. Inggeris :   14.7% Sains          :     9.8% Matematik  :    16%

3

 POST-MORTEM UPSR 2005
M/P Gred A  (%) B (%) C (%) BM  (K1) 5.94 11.88 BM  (K2) 7.92 24.75 BI 8.91 12.87 Sains 19.80 38.61 Mat 34.65 23.76 BC  (K1) 27.72 31.68 BC  (K2) 32.67 32.67

27.72

11.88

16.83

22.77

33.66

19.80

18.81

Bil: Calon : 101 orang Potensi 2004

Calon Cemerlang (7A) : 1 orang Bilangan Pelajar Cemerlang 1.  5.94%  =      5.94 x 101     =   8 orang                           100 2. Tetapi 7A 2005      =     0.99     x     101                                          100      =     1 orang

B. Melayu (K1): 5.94% Sains          :     19.80%
B. Inggeris: 8.91%

Matematik  :    34.65%

4

RASIONAL
1. PENGUNJURAN KECEMERLANGAN YANG DIAMALKAN KINI BERASASKAN KENAIKAN PERATUS SETIAP TAHUN, MISALNYA 5%, 8%, 10%, DAN SETERUSNYA. 2. KENAIKAN PERATUSAN ITU TIDAK BERDASARKAN POTENSI INDIVIDU MURID.

5

RASIONAL
1. KEBANYAKAN MURID TIADA WAWASAN DIRI. MEREKA BELAJAR TANPA HALUAN DAN FOKUS. MURID YANG TIADA MATLAMAT DIRI TIADA KESUNGGUHAN DALAM PEMBELAJARAN. 2. GURU-GURU TIDAK DAPAT MEMBIMBING DAN MEMOTIVASIKAN PELAJARNYA KERANA TIDAK MENGANALISIS DATA YANG MENGAKIBATKAN STRATEGI PEMULIHAN, PENGUKUHAN, DAN PENGAYAAN TIDAK MENEPATI SASARAN.
6

Mengapa Perlu Headcount?
 

Melihat keupayaan sedia ada setiap murid; Menilai potensi setiap murid yang dapat digarap; Merancang program yang bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid berasaskan diagnosis yang tepat; Untuk tujuan post-mortem dan tindakan penambahbaikan yang 7 proaktif ;

Mengapa Perlu Headcount?

Pemantauan dan penilaian boleh dibuat oleh Pengetua, Guru Besar, GPK, guru kelas, dan guru mata pelajaran secara sistematik; Panitia dapat berfungsi dengan lebih berkesan.

8

HEADCOUNT
PROSES MENGENAL PASTI POTENSI AKADEMIK DAN POTENSI KERJAYA SETIAP MURID MULAI TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 (UPSR) /TINGKATAN 1 HINGGA TINGKATAN 6

9

Proses mengenal pasti, merasionalkan, dan menjustifikasikan penentuan ciri-ciri keupayaan pembelajaran bagi setiap pelajar supaya guru dapat menyenaraikan dan menetapkan unjuran pencapaian subjek bagi pelajar tersebut di dalam kelas yang diajarnya.
(Hjh. Salmiah bt. Mohd Salleh- Guru Inovatif Negeri Kedah 2003)
10

Definisi TOV [take-off
value]:

Nilai Letak kerja kepada seseorang murid berdasarkan potensi sedia ada seperti pencapaian akademik merujuk kepada pencapaian dalam setiap mata pelajaran

11

Asas Headcount :
 Mengenal

pasti TOV [take-off value] (berasaskan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 1/2/3/4/5 bagi calon UPSR, Ting.1/2 untuk calon PMR, Ting.4 untuk calon SPM)

12

Definisi ETR
[expected targeted result] :
 Sasaran

hasil pembelajaran yang diharapkan merujuk kepada penilaian /berdasarkan keputusan peperiksaan terakhir/ peperiksaan awam
13

Asas Headcount :
 Menentukan

ETR [expected targeted result] (dengan merujuk kepada keputusan terbaik peperiksaan awam sekolah)
14

Definisi OTI [operational targeted increment] :
 Peningkatan

hasil pembelajaran yang diharapkan dengan merujuk beberapa penilaian sebelum mencapai ETR
15

Asas Headcount :
 Menentukan

OTI [operational targeted increment] - (dengan merujuk kepada ETR serta menetapkan sama ada jangkaan pemeringkatan dua atau tiga kali penilaian.
16

Definisi AR [actual result] :
 Pencapaian

penilaian pembelajaran yang sebenar pada peringkat terakhir seperti keputusan Peperiksaan Awam
17

PROSES HEADCOUNT BERDASARKAN SASARAN
TOV
1

OTI 1
3

OTI 2

ETR
2

POST-MORTEM

18

MULA
AN R I AN AL A TA AN NT S U AR AK O C C EL AD P E H

Kenal pasti pencapaian murid

TOV
TARGET

Proses TOV Menetapkan ETR dan OTI

P&P
PENILAIAN
Program pengukuhan dan pemulihan

Melaksanakan P & P

Ujian / Peperiksaan Pelajar membina Graf Prestasi Diri

GPD
Capai sasaran ANALISIS Tidak Capai sasaran POST-MORTEM 1

Guru subjek menyediakan analisis prestasi dan post-mortem keputusan

Panitia menganalisis pencapaian mata pelajaran Mesyuarat Kurikulum Sekolah – untuk menganalisis perbandingan & strategi seterusnya Keputusan peperiksaan sebenar/ Peperiksaan Pertengahan Tahun / Percubaan / Akhir Tahun / UPSR/PMR / SPM 19

POST-MORTEM 2 Tidak capai target

TAMAT

GRAF PRESTASI DIRI

20

GRAF PRESTASI DIRI PMR 2005 NAMA CALON : JALAL AHAMAD TINGKATAN : 3 IKHLAS

90
A

85 80 75

B 70

65 60
C 55

50 45
D

40 35 30 25 20 15 10 5 0
TOV UB1 BU2 PT PP UJ TOV UBI UB2 PT PP UJ TOV UBI UB2 PT PP PMR PMR B. INGGERIS 2006 2006 MATEMATIK UJ TOVUBI PMR 2006 UB2 PT PP UJ TOV UBI UB2PT PMR P. ISLAM 2006 PP UJ PMR 2 006

E

B. MELAYU

SAINS

(ETR)

(ETR)

(ETR)

(ETR)

21 (ETR)

KEJAYAAN SEKOLAH

22

SM AMINUDDIN BAKI, K.L

Nama Pengetua

:Hajah Tengku Azuan Bt. Tengku Mohamed
(18 Apr. 2005 - 16 Nov. 2005)

Bilangan Calon 2005: PMR = 223 SPM = 227 STPM = 103 Antara Pengesanan = Data peperiksaan dan ujian tidak kemaskini dan kurang berfungsi. Post-mortem di kalangan panitia tidak dilaksanakan langsung Post-mortem tidak dilaksanakan secara 23 menyeluruh

KEJAYAAN HEAD COUNT PMR 2005 SMK AMINUDDIN BAKI, K.L
Pencapaian Semua A 5A-8A 0A-4A B.Inggeris P.Ag.Islam Geografi Sejarah 2004 75.73% 75.68% 24.32% 77.5% 64.5% 68.9% 65.8% 2005 80.97% 85.41% 14.59% 95.3% 90.1% 82.0% 75.5% Peningkatan + 5.17 % + 9.73% - 9.73 % + 17.8% +25.6% +13.1% +9.7%
24

KEJAYAAN HEAD COUNT SPM 2005 SMK AMINUDDIN BAKI, K.L
Pencapaian Semua A1 Semua A1/A2 % 6A ke atas B.Melayu(A) P.A.Islam(A) Kimia(A) Fizik(A) 2004 3.5%(8) 11.9%(27) 48.52%(99) 61.9%(140) 45.2%(66) 25.9%(53) 28.9%(59) 2005 6.1%(14) 23.7%(54) Peningkatan +2.6%(6) +11.8%(27)

66.96%(152) +18.44%(53) 93.83%(213) +31.93%(73) 60.7%(79) 50%(100) 50.5%(101) +15.5%(13) +24.1%(47) +21.6%(42)
25

KEJAYAAN HEAD COUNT STPM 2005 SMK AMINUDDIN BAKI, K.L
Pencapaian Semua 4A 4[ A- C] 3[A-C] Bio Fizik Sejarah 2004 0 2005 1( 0.98%) Peningkatan +1(0.98%) +17(10.8%) +5(2.2%) +8(19.7%) +15(23.2%) +4(16.4%) +4(36.5%)
26

38(43.1%) 55(53.92%) 17(19.32) 22(21.56%) 29(85.3%) 35(94.6%) 13(76.4%) 8(61.5%) 20(71.43) 9(60 %) 2(25%)

P.Perniagaan 21(65.6%)

27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful