Anda di halaman 1dari 40

Peranan kerajaan

Sistem ekonomi & c/tgn kerajaan


Masalah makroekonomi
Campurtangan kerajaan
 Sistem kapitalis
 Sistem perancangan pusat
 Sistem ekonomi campuran
 Sistem ekonomi Islam

11/04/21 Keynesian 2
Makroekonomi
 Mengenal pasti dan menghuraikan masalah
pengangguran, inflasi, ketidakseimbangan
imbangan pembayaran & pertumbuhan
ekonomi
 Menerangkan matlamat dan bentuk dasar
kerajaan:
 Dasar fiskal
 Dasar kewangan

 Kawalan langsung

 Dasar sebelah penawaran


11/04/21 Keynesian 3
Makroekonomi
 Kajian tentang kegiatan & masalah ekonomi
sesebuah negara secara total/keseluruhan
 Petunjuk ekonomi
 Pendapatan negara
 Guna tenaga

 Pengangguran

 Imbangan pembayaran

 Pertumbuhan ekonomi

11/04/21 Keynesian 4
Masalah makroekonomi
 Pengangguran
 Inflasi
 Stagflasi

11/04/21 Keynesian 5
Sistem kapitalis
 Laissez-faire
 C/tgn kerajaan yg minimum
 Pemilikan persendirian
 Peranan meksnisme harga
 Persaingan
 Kecekapan
 R&D, teknologi, inovasi
 Keagungan pengguna
11/04/21 Keynesian 6
c/tgn negara
 Pasaran tidak selalu mampu menghasilkan
keseimbangan ekonomi ekonomi
 Negara perlu campurtangan:
 Masalah pengangguran, inflasi, masalah imbangan
pembayaran
 Utk mengagihkan semula faktor dan hasil
pengeluaran
 Mengeluarkan barang awam

 Mengelakkan monopoli

11/04/21 Keynesian 7
Sistem ekonomi
perancangan pusat
 C/tgn kerajaan dlm ekonomi - EPU
 Hakmilik negara – utk tujuan agihan semula
 Tiada motif keuntungan – mengutamakan
kebajikan masyarakat
 Pengeluaran berskala besar

11/04/21 Keynesian 8
Masalah c/tgn kerajaan
 Kesilapan keputusan
 Kurang motivasi & insentif
 Teknologi & inovasi tidak berkembang

11/04/21 Keynesian 9
Sistem ekonomi campuran
 Gabungan sistem kapitalis & perancangan
pusat bertujuan:
 Kestabilan ekonomi
 Menyediakan barang awam

 Mengelakkan monopoli

 Merapatkan jurang pendapatan masyarakat

 Menghapuskan externaliti negatif

 Mengawal aktiviti pengeluaran haram

11/04/21 Keynesian 10
Strategi c/tgn
 Peraturan & undang2
 Dasar harga maksimum
 Dasar harga minimum
 Kuota
 Percukaian
 Subsidi
 Pemilikan kerajaan

11/04/21 Keynesian 11
Sistem ekonomi Islam
 Berasaskan syariat Islam - konsep ibadah
 Pemilikan sumber ekonomi – pemilik sbg
pemegang amanah Allah perlu adil
 Motif ekonomi – tiada unsur riba, penindasan,
sorok brg
 Persaingan sihat
 Kebebasan membuat keputusan ekonomi

11/04/21 Keynesian 12
Pengangguran?
 Gunatenaga penuh = semua/hampir semua
faktor pengeluaran digunakan sepenuhnya
(<4%)
 Pengangguran = penduduk dlm kumpulan
tenaga buruh gagal mendapatkan pekerjaan:
aktif mencari pekerjaan kecuali penganggur
sukarela

11/04/21 Keynesian 13
Jenis pengangguran
 Kitaran/edaran
 Struktur
 Teknologi
 Geseran
 Bermusim
 Tak ketara
 Sukarela

11/04/21 Keynesian 14
Kesan pengangguran
 Pengurangan pendapatan idividu/isirumah
 Masalah sosial
 Peningkatan kadar kemiskinan

11/04/21 Keynesian 15
Penyelesaian
 Dasar fiskal & kewangan mengembang
 Pembangunan sumber manusia
 Kawalan keluarga
 Sistem pendidikan terancang
 Penyebaran maklumat pekerjaan

11/04/21 Keynesian 16
Inflasi?
 Suatu proses peningkatan harga umum dan
terus-menerus
 Proses menurunnya nilai matawang secara
terus-menerus

11/04/21 Keynesian 17
Tahap inflasi
 Inflasi sederhana - antara 2%—3% setahun
 Inflasi merayap - antara 4%—5% setahun
 Hiperinflasi – inflasi tidak terkawal apabila
kenaikan harga berada di atas 100% setahun

11/04/21 Keynesian 18
Jenis inflasi
 Tarikan permintaan
 Tolakan kos
 Diimport
 Petunjuk inflasi – IHP berdasarkan harga pd
1994

11/04/21 Keynesian 19
Kesan negatif inflasi
 Kesan negatif dalaman
 Kuasa beli menurun
 Kos hidup meningkat

 Kesan langsung kpd


 Penerima pendapatan tetap
 Org berhutang

 Penyimpan di institusi kewangan dgn faedah benar

 Firma kurang cekap terpaksa ditutup

11/04/21 Keynesian 20
…samb
 Kesan negatif luaran
 Eksport menurun
 Import meningkat

 Modal jangka pendek mengalir keluar

 Kadar tukaran asing terjejas


 Kesan buruk kpd BOP

11/04/21 Keynesian 21
Kesan positif inflasi
 Kesan positif dalaman
 Inflasi sederhana menggalakkan pelaburan
 Pelaburan akan menurunkan pengangguran

 Keuntungan kpd pemilik harta tetap, pemilik


saham, golongan peniaga
 Pendapatan negara meningkat

 Kesan positif luaran


 Kenaikan harga eksport, BOP dpt distabilkan

11/04/21 Keynesian 22
Stagflasi?
 Pengangguran & inflasi berlaku serentak
 Kesan berbeza kpd firma/industri
 Pendapatan sektor perkhidmatan meningkat
 Pendapatan sektor perkilangan menurun

 Penyelesaian
 Dasar fiskal akomodatif
 Dasar kewangan fleksibel

11/04/21 Keynesian 23
Penyelesaian
 Dasar fiskal
 Cukai
 Perbelanjaan kerajaan

 Dasar harga maksimum

 Dasar fiskal & kewangan menguncup


 Kawalan terhadap kesatuan pekerja
 Kawalan langsung terhadap import

11/04/21 Keynesian 24
Pendekatan Keynesian
 Utk mengatasi inflasi:
 Mengurangkan perbelanjaan kerajaan
 Menambah cukai

 Utk mengatasi deflasi:


 Menambah perbelanjaan kerajaan
 Mengurangkan cukai

11/04/21 Keynesian 25
Model Asia
NIB Asia Timur

11/04/21 Keynesian 26
Model Asia
 Rujukan Ezra Vogel (1979; 2000), Chalmers
Johnson (1982), Jomo (1983)
 Model negara pembangunan (developmental
state) utk late industrializer dgn c/tgn berpilih
 State merujuk kpd elit pemerintah
 Isu keajaiban Asia – World Bank (1993)

11/04/21 Keynesian 27
Model Jepun
 Strategi pembangunan selepas perang
 Negara pembangunan yg menekankan aspek
pengurusan yg berkesan oleh elit birokrat
 Japan Inc. - Hubungan baik sektor awam-
swasta
 Bank pusat yg melindungi bank perdagangan

11/04/21 Keynesian 28
Ciri utama
 Birokrasi yg efisien
 Autonomi relatif
 Campur tangan yg mesra pasaran
 Agensi khusus

11/04/21 Keynesian 29
Model Asia/Negara pembangunan

Autonomi relatif Birokrasi cekap

NEGARA
PEMBANGUNAN

C/tgn negara yg
Agensi khusus
mesra pasaran

SKSJ2013 30 Negara
Birokrasi yg efisien
 Birokrasi yg besar utk merangka, melaksana
& memantau dasar pembangunan
 Birokrasi dilengkapkan dgn keperluan
ekonomi spt pembangunan modal insan
 Ke arah integriti dlm perkhidmatan awam –
sistem penyampaian perkhidmatan, ketelusan
& akauntibiliti

11/04/21 Keynesian 31
Autonomi relatif
 Pertentangan kelas, etnik, gender, dsb dlm
masyarakat menyebabkan negara sukar
dikawal oleh satu kump/gol shj
 Negara memiliki kebebasan/ autonomi relatif
utk merangka & melaksana dasar
pembangunan
 Memudahkan negara menetapkan kerangka
pembangunan ekonomi

11/04/21 Keynesian 32
C/tgn yg mesra pasaran
 C/tgn meluas dlm ekonomi yg mesra pasaran
 Pemerintah sbg pengurus ekonomi negara
 C/tgn berpilih berdasarkan:
 Faedah bandingan
 Industri nasional
 Sektor utama
 Keupayaan modal
 Teknokrat yg berpengalaman utk mengendalikan
pembangunan sektor masing2

11/04/21 Keynesian 33
Agensi khusus
 Institusi/egensi - MITI, EPU - utk memandu
dasar pembangunan
 Mekanisme pemantauan yg cekap dlm:
 Merangka pelan strategik
 Merekod data

 Memantau prestasi ekonomi

 Mengenalpasti peluang2 baru

11/04/21 Keynesian 34
Pengalaman Asia Timur
 Jepun
 NIB - 4 Harimau Asia
 Taiwan (Deyo 1987, Castells 1992)
 Korea Selatan (Amsden 1989, Wade 1990)

 Hong Kong (Castells 1992)

 Singapura (Robison, Jomo 1998; 2006)

11/04/21 Keynesian 35
Ciri sepunya
 Teori sistem dunia – pergantungan ekonomi kpd
kuasa besar dimanipulasi utk memajukan
kepentingan nasional
 EOI
 Negara kuat
 Tradisi Konfusius
 Budaya yg homogen
 Mengulangi kejayaan Jepun
 NILAI ASIA?

11/04/21 Keynesian 36
NIB Gen-2
 3 negara Asia Tenggara
 Thailand (Jomo 1997; Riggs)
 Malaysia (Jomo 1997, 1999; Sity 2003, 2004,
2006)
 Indonesia (Jayassuriya, Robison)

 Model Asia sbg panduan


 Pertumbuhan ekonomi yg pesat dlm masa
singkat (GDP >7%)

11/04/21 Keynesian 37
Keajaiban Asia
 Faktor ekonomi
 Pasaran?
 Negara pembangunan?
 Kombinasi?

 Faktor bukan ekonomi


 Sejarah?
 Politik / Strong state?
 NILAI ASIA?

11/04/21 Keynesian 38
Kritik
 Krisis kepimpinan/ legitimasi
 Terperangkap dlm ekonomi global akibat
ketidakcekapan ekonomi nasional
 State capitalism
 Terbeban industri berat
 Tidak memberi potensi sektor pertanian
 Masalah model Asia
 Modal yg besar
 Mentaliti subsidi
 Kecenderungan negara bersifat autoritarian
 Masalah birokrasi
 Salahguna kuasa - KKN

11/04/21 Keynesian 39
Kesimpulan
 Model Asia dgn fakta kejayaan yg nyata
 Pengalaman pembangunan Asia Timur hampir
sama tetapi sejarah tidak berulang
 Globalisasi vs model Asia
 Terdapat masalah (spt. autoritarianisme, krisis
Asia, kerajaan militari) tetapi model Asia terus
relevan & penting utk NSM (juga dlm era
globalisasi)

11/04/21 Keynesian 40