Anda di halaman 1dari 62

TAJUDIN BIN JAB

Disampaikan
oleh :

KRONOLOGI PENYEDIAAN PELAN TRANSFORMASI


VOCTECH
SEMINAR MKRA VOCTECH
1-4 Disember 2009
Selesa Beach Resort, Port Dickson

Pegawai BPTV dan KPM


Wakil agensi latihan awam (JPK, NATC, MTIB, MARA)
Pengetua dan guru SMT dan SMV

BENGKEL BLUE OCEAN STRATEGY


4 siri bengkel (2009 dan 2010)
Institut Aminudin BAKI

Konsultan BOS
Pegawai BPTV dan KPM
Pengetua dan guru SMT dan SMV

LAWATAN PEGAWAI BPTV Ke


LUAR NEGARA
2009 dan 2010

Germany (2007), Australia (2008), Indonesia (2009)


Korea (8-12 Mac 2010)
Thailand (20-21 Mac 2010)
Indonesia dan Singapore (Mei 2010)
Finland (Mei 2010)

BENGKEL TRANSFORMASI VOCTECH


20-23 Jun 2010
Hotel Vistana, Kuala Lumpur

Pegawai BPTV dan KPM


Wakil agensi latihan awam (JPK, NATC, MTIB, MARA)
Pengetua dan guru SMT dan SMV
Wakil-wakil Alumni SMT SMV, Wakil-Wakil PIBG SMT SMV
Wakil IPTA dan IPTS, Wakil-wakil industri

MESYUARAT JK KHAS
TRANSFORMASI VOCTECH

Dipengerusikan oleh KPPM


Pegawai BPTV dan KPM

12 Julai 2010
TAKLIMAT KEPADA INDUSTRI
29Julai Julai 2010

Dihadiri oleh 32 wakil industri

MESYUARAT PENGURUSAN KPM


4 Ogos 2010

Dipengerusikan oleh mantan KPPM dan mantan KSU


Keahlian semua TKPPM dan TKSU

MESY. BOARD OF TECHNOLOGIST


6-7 Ogos 2010

Ketua Pengarah JPT, KPTM


Wakil JPA, EPU,UniKL, UniMAP, UTHM, CIAST, MOSTI, JKR
Penasihat Undang-Undang KPTM

KRONOLOGI PENYEDIAAN PELAN TRANSFORMASI


VOCTECH
MESYUARAT POST CABINET
10 Ogos 2010
Aras 6, E8 KPM

YAB Menteri
YB Timbalan-Timbalan Menteri
Semua Ketua Bahgian KPM

MESYUARAT PENGIKTIRAFAN DAN


ARTIKULASI
11 Okt 2010
BPTV

Wakil JPA dan MQA


Wakil Bahagian KPM
IPTA, industri

MESYUARAT JK KURIKULUM PUSAT


26 Okt 2010

Semua Pengarah Bahagian KPM


IPTA dan lain-lain ahli

MESYUARAT JK KHAS PERLUASAN


VOCTECH KPM
2 Dis 2010, 9 Dis 2010 dan 16 Dis 2010

Dipengerusikan oleh KPPM , Keahlian oleh wakil tetap


Bahagian yang dijemput

MESYUARAT JAWATANKUASA
PERANCANGAN PENDIDIKAN KPM
20 Disember 2020

YAB Menteri Pelajaran


YB Timbalan Menteri
Semua Ketua Bahagian KPM
Semua SUB KPM

Kelulusan Dasar Yang Dipohon


(Mesyuarat JPP Bil 195/2010)
Bil

Permohonan

Menjenamakan semua SMV kepada Kolej Vokasional

Mengekalkan 10 buah SMT

Tempoh pengajian program Vokasinal ialah 3 tahun dan


program latihan kemahiran 2-3 tahun dengan menggunakan
sistem semester

Murid vokasional dianugerahkan Sijil Kolej Vokasional dan lainlain sijil industri

Memohon LP menentukan kesetaraan Sijil Kolej Vokasional

Menggunakan kurikulum berasaskan standard industri

Melaksanakan bidang baru berdasarkan keperluan negara

Melantik Jawatankuasa Penasihat Industri bagi setiap bidang


program pengajian.

Pembelajaran bahasa perniagaan iaitu Bahasa Mandarin dan


Bahasa Arab komunikasi .

Kelulusan dasar yang dipohon


Bil

Permohonan

10

Perlaksanaan On Job Training (OJT) mengikut keperluan kursus.

11

Peruntukan untuk latihan guru voctech sama ada di dalam atau


luar negara.

12

Melaksanakan struktur organisasi dan perjawatan Kolej


Vokasional

13

Pengambilan guru Vokasional daripada pasaran terbuka

14

Perjawatan tambahan kakitangan sokongan

15

Meminda Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

16

Memohon peruntukan kewangan untuk pelaksanaan


Transformasi Voctech.

FORUM YANG TELAH DIBENTANGKAN

World Congress UTHM


NKEA Group members
Fakulti Pendidikan UPSI
Seminar Material Structural Integrity anjuran MOSTI
Delegasi IPGM
Delegasi UniKL, JMTI dan TATiUC
SEAMEO Voctech Governing Board Meeting (Brunei)
APEC Future Education Conference (Korea)
FELDA Bahagian Pendidikan

The Way Forward

GLOBAL
SCENARIO in
TVET
Generic & HOT
Skills in TVET

QMS in TVET
QMS: Quality Management System

Entrepreneurs
hip

HOT: High Order Thinking

NEW
TVET
AGENDA

Demand Driven
Labour Market

Private Financed
Initiatives

ICT Integration
in TVET
Public Private
Community
Partnership

Qualification
Framework &
Comparability
Meet both industry needs and quality-assured requirement

Creation

en
r
ep
r
t
n
E

ip
h
rs
u
e

BOS: Kaedah Baru Pengambilan Voctech 2011

MATLAMAT TRANSFORMASI
Voctech - an education of choice

PENINGKATAN STANDARD
& KOMPETENSI

TRANSFOR
MASI
VOCTECH

PENGIKTIRAFAN
INDUSTRI TEMPATAN
& ANTARABANGSA
PERLUASAN BIDANG
VOCTECH

PENJENAMAAN INSTITUSI
VOCTECH

Beauty
Basic
Make-up

Tier 1

Basic Facial
Treatment

Manicure

Basic Nail

Basic Beauty
Case Study

Health
& Safety

Reception
& Communication

Disincrustation
Treatment

High-Frequency
Treatment

Salon
Finance

Nail Art

Nail Art
Case Study

Salon
Inventory

Aesthetic
Case Study

Reception
& Communication

Bridal
Make-up

Tier 3

Ttreatment

Hair Drying
& Styling

Photographic
Make-up

Reception & Basic Hairdressing Health


Case Study
Communication
& Safety
Upstyle
& Braiding

Hair & Scalp


Treatment

Vacuum SuctionIontophorosis
Treatment
Treatment

Applied
Competency

Hair
Shampooing

Pedicure

Basic
Case Study
Competency

Tier 2

Hairdressin
g
Hair & Scalp

Nail
Technology

Hair
One-length Advanced
Hair Cut Hair Styling Colouring

Basic
Perm

Layered Advanced Hairdressing


Hair
Case Study
Straightening Hair Cut
Salon
Inventory

Salon
Finance

Creative Hair
Styling

Creative Hair
Colouring

Stage
Make-up

Nail Technology
Case Study

Creative
Hair Perm

Planning

Creative Beauty
Case Study

Salon Business
Planning

Creative
Competency Salon Business

Graduated
Hair Cut

Reception &
Communication
Creative Hair
Cut

Creative Hairdressing
Case Study

Legend
MPV and
MPAV

MPAV

Others

TRANSFORMATION OF MALAYSIA VOCTECH


SEKARANG

AKAN DATANG

WORLD OF WORK

Universiti
POLITEKNIK

MTUN,
Politeknik, UniKL,
JMTI, TATIUC dan
Kolej Teknikal swasta

Universiti

Training
Institute

Kolej Matrikulasi
STPM

SMT

Kolej Matrikulasi/
STPM

SMT
SPM

Menengah Atas
(2 years)

Technical

MPV

( 2 thn)

SMV
SPM
SKM
VokasionalKemahiran
( 2 thn) (2 thn)

Institut
Tinggi
Kemahiran

WORLD
OF WORK

(10 buah)

Menengah Atas
(2 years)

Kolej
Kolej
Vokasional
Voctech

Kolej
Voctech

(78 buah)

SKM
Sijil
Vokasional
Program
SPM
Program Program Latihan
Teknikal VokasionalKemahiran
(3 thn) (2-3 thn)
(2 thn)

Pendidikan Menengah Rendah


(3 tahun)

Pendidikan Menengah Rendah


(3 tahun)

Pendidikan Rendah

Pendidikan Rendah

OBJECTIVES
of
TECHNICAL
EDUCATION (10 SMT)

WORLD OF WORK

Engineers &
Professional
Engineering/Professional
Field
knowledge focus in theory, with
application skills
great potential to address industrial
needs especially on R&D

Further
Studies

OBJECTIVES
of
VOCATIONAL COLLEGE
EDUCATION

Technologist

Self
Employment/Entrepreneur

Vocational
College Program
Technical expert/
technicians with professional
certificates recognized by
industries
(JPA for government J17/J29
scheme)

OR
Practitioners (e.g. fitters)
certified with SKM Levels 1,
2&3
has the potential to progress
into professional field

Highly Skilled
Workers
Skilled Workers

Semi-Skilled Workers
Employment ready and
self-employment
Customer focus
Good social and interactive
skills
Business skills &
entrepreneurial
Keep abreast of market
trend
Health and safety conscious

Perbezaan antara program Teknikal,


Vokasional dan Latihan Kemahiran
Teknikal

Vokasional

Latihan
Kemahiran
(SKM)

Akad. :
Kemahiran

90 : 10

30 : 70

20 : 80

Tempoh
Pengajian

2 tahun

3 tahun

2 3 tahun

Persijilan

SPM

Sijil Kolej Vokasional

SKM, Sijil Industri

Nilai Tambah

Engineering
Camp

On Job Training (OJT)

Apprenticeship/
Traineeship

Outcome

Melanjutkan
Pelajaran

Konsep
Program

Berasaskan
Area Based
kepada bidang Contoh.
pengajian
Kursus Teknologi
Pembinaan (Kursus ini
PKE
mengandungi bidang
PKM
seperti perabut, binaan
PKA
bangunan, perpaipan,
Perdagangan mekanikal, elektrikal

Employment, self employment and


further skills education
Job Based
Contoh,
1.SKM Pembuat
Perabut. 2. SKM
Jurubina
Bangunan
3. SKM Jurubina
Bangunan

TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOCTECH


SEKARANG

AKAN DATANG

Sistem Penggal

Sistem Semester

2 Tahun

3 Tahun

Basic vocational education

Design for employment, self


employment and further skill
education

Pentaksiran konvensional

Pentaksiran holistik

SMV

Kolej Vokasional KPM

Dua program:
Vokasional & latihan
Kemahiran

Dua program:
Vokasional dan latihan
Kemahiran

Kem. :
Akademik
Persijilan

Vokasional 45 : 55,
Latihan Kemahiran 80 : 20

Vokasional 70:30
SKM 80:20

Sijil SPM
& SKM

Sijil Kolej Vokasional


SKM

Latihan
Industri
Bahasa
Pengantar
Lain-Lain
Bahasa

Tiada

On the Job Training di


wajibkan

Bahasa Melayu

Bahasa Melayu dan Bahasa


Inggeris

Sistem
Pengajian
Tempoh
Pengajian
Outcome

Pentaksiran
Nama Institusi
Aliran/Bidang

KERANGKA KURIKULUM
KOMPONEN

TEKNIKAL
(10 buah)

PROGRAM KOLEJ VOKASIONAL KPM


(78 buah Kolej Voctech mulai 2013)

Program

Pendidikan
Teknikal

Pendidikan Vokasional

Latihan
Kemahiran

Akademik :
Kemahiran

90:10

30:70

20:80

Persijilan

Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM)

Sijil Kolej Vokasional


Designed for employment, self
employment and further training
later

Sijil Kemahiran
Malaysia
Atau
Sijil Agensi Latihan
Lain

Elemen
Metodologi

Employability Skills, Work Values, Creativity and Innovation, and ICT


skills.
Wujudkan Jawatankuasa Kurikulum Industri bagi setiap bidang

Problem -Based

Production-Based Education (PBE)

PBE

Project-Based

Competency-Based Education
& Training (CBET)

CBET

School Enterprise (SE)


Earning while Learning

SE

Basic Project Mgmt.


Basic Business
Mgmt

Apprenticeship/Train
eeship

Networking dengan institusi negara serantau (Thailand,


Indonesia, Singapura)

Bahasa
Tambahan

Komunikasi Mandarin / Arab

keperluan
NilaiPengiktirafan
Tambah JPAMemenuhi
*Nota:
untuk bekerja
di sektor awam dan memenuhi syarat MQA.
IPTA/S dan badan
Memenuhi keperluan industri

Furniture Industry
Agensi
Tempat
Sekolah

Wood Industry Skills and


Development Centre (WISDEC),
MTIB &
LY Furniture Sdn Bhd, Batu
Pahat

Setia Brothers Sdn Bhd (SBSB)


University of Ballarat,
Australia (UB)
MARDI

LY Academy, Batu Pahat

MAEPS (MARDI), Serdang

SMV Batu Pahat


- 40 orang murid

SMV Sungai Buloh


- 20 orang murid
SMV Kajang
20 orang murid

Tenaga pengajar WISDEC


2 guru dilatih oleh WISDEC

Tenaga pengajar UB
15 guru dilatih oleh UB

Kurikulum industri

Kurikulum University of Ballarat

Sijil Timber Processing and Finishing


Technology (TPF) oleh MTIB
Sijil Institute of Malaysian Plantation
And Commodities (IMPAC) oleh
Kementerian Perusahaan Perladangan
dan Komoditi (KPPK)

Cetificate 1 in Racing (Stablehand)


Certificate II in Equine Industry
Certificate III in Racing (Advanced
Stablehand)

Diserap bekerja dengan Syarikat


Perabot
LY & rangkaiannya
Sambung latihan kemahiran di

Diserap bekerja dengan industri ekuin


Pengajian lanjutan di UPM, MARDI

Guru
Kurikulu
m&
Persijila
n

Laluan
Kerjaya

Equine Industry

SKILLS

There is a strong demand for semi-skilled and skilled workers


across multiple industries

Job vacancies
Textile labour shortage of 70k
2008
Labour
shortage
today

Hospitality
labour shortage
of 150k

Plastic manufactures labour


shortage of 30k

Manufin
g

Agricultur
e

Constructio
n

Financial

Hotel
and

Imedi
resta
ation
Number of high income jobs2 required, urant
2020

Wholesal
e

and
retail

Demand
in the
future1
Finance Tourism Business

E&E

H/care

W/sale
Retail

Telco

Agri

Palm
Oil

OG&Eng

1 Preliminary labour estimates from NKEA labs


2
Jobs commanding RM 4k/month and above
SOURCE: MOHR Labour and Human Resources Statistics 2008, interviews conducted with industry association
representatives

ECONOMIC CORRIDORS
REQUIREMENTS
North Corridor Economic
Region (NCER) - Kedah,
Perak, Perlis, Penang
Agriculture
Electrical and Electronics
Manufacturing
Medical Tourism

East Corridor Economic


Region (ECER)
Kelantan, Terengganu,
Pahang
Oil, Gas and Petrochemical
Manufacturing (Agrobased, food, halal
products, Rubber and
Plastics/Polymer,
Automotive)
High-technology
Johor Region
Agriculture
Agriculture
Electrical and Electronics
Manufacturing
Food Processing
Iskandar Malaysia Region
Petrochemical
Manufacturing, Logistics
and Marine Services

Sabah Development
Corridor (SDC)
Tourism & Logistics
Agriculture
Agrotechnology
Manufacturing
Trade & Investment

Sarawak Corridor of
Renewable Energy
(SCORE)
Manufacturing
(Aluminium, Glass, Steel,
Timber)
Oil-based & Palm Oil
Fishing and Aquaculture
Marine Engineering
Tourism

Bidang Kursus di SMT


Menawarkan bidang-bidang:
1. Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
2. Kejuruteraan Awam
3. Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
4. Kejuruteraan Maritim
5. Kejuruteraan Petroleum dan Gas
6. Teknologi Informasi dan Telekomunikasi
7. Agroteknologi (dulu Pertanian)
8. Bisnes (dulu Perdagangan)
9. Teknologi Makanan

Bidang Kursus Kolej Vokasional


Bil

Bil
Kursus

Program

Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan


Pembuatan

Teknologi Kejuruteraan Awam

Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan


Elektronik

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Agroteknologi

Bisnes and Finance

Hospitaliti dan Pelancongan

Seni dan Budaya

Sains Kesihatan

10

Pengangkutan

11

Teknologi Kejuruteraan Maritim

2
Jumlah

43

CADANGAN KURSUS KOLEJ VOKASIONAL


Bil
1

Bidang
Teknologi
Kejuruteraan
Mekanikal dan
Pembuatan

Kursus

Industrial Machining (Mesin Industri)


Welding Technology (Kimpalan)
Automotive Technology (Automotif)
Air-Conditioning Technology
(Teknologi Penyejukan dan Penyamanan

Rujukan
TWI
City & Guilds

Udara)

Motorcycle Technology (Teknologi


Motorsikal)

2.

Teknologi
Kejuruteraan Awam

Construction Technology
Timber Processing & Manufacturing
Building Technology (Teknologi
Bangunan)
(Building Services & Maintenance)

3.

Teknologi
Kejuruteraan Elektrik
dan Elektronik

4.

Teknologi Informasi
dan Komunikasi

Pengaturcaraan Komputer
Teknologi Maklumat ( Komputer )

Electric (Elektrik)
Electronics (Elektronik)
Communication (Perhubungan)
Mechatronics (Mekatronik)

CIDB
MTIB, WISDEC
CIDB

City & Guilds


Agilent Technology
SRM, CISCO

Sistem Sokongan Komputer &


Rangkaian
Rekabentuk Grafik
Rekabentuk Multimedia

5.

Agroteknologi

Agroindustri Tanaman
Agroindustri Ternakan

NATC
MARDI

Bil

Bidang

Kursus

Bisnes

7.

Hospitaliti dan
Pelancongan

Pelancongan
Kulinari
Bakeri

Pengurusan Perniagaan
Pengurusan Teknologi Pejabat
Finance / Banking
Insurans
Peruncitan

Rujukan
LCCI/ACCA

HABIA, Tourism
Malaysia

Fashion and Dress Making


Perkembangan & Perkhidmatan KanakKanak
SPA and Wellness
Seni Kecantikan

8.

Teknologi Marin

Marin (Ship Maintenance)


Seni Bina Kapal

Jabatan Laut

9.

Sistem Sokongan Seni


dan Budaya

Event Management

Tourism
Malaysia

Penyelenggaraan Pesawat

DCA (EASA
174)

(Arts and Cultural Support


System)

10. Pengangkutan

(Aircraft Maintenance)

Penyelenggaraan LRT / Keretapi

11. Health Sciences

Medical Lab Technology


Fisioterapi
Environmental Health

KKM, OSHA

CADANGAN ELEMEN KURIKULUM


(Hasil konsultansi dengan industri dan IPT)

BIDANG : KEJURUTERAAN
SUBJEK TERAS

JAM
KREDIT

ELEMEN

Bahasa Melayu

Penekanan berdasarkan keperluan MBMMBI

Pendidikan Islam / Moral

Penekanan kepada aspek praktikal berasaskan penilaian


sekolah (teori dilaksanakan dalam praktikal)
Cadangan:
Sem 1 & Sem 2: Foundation in English (Basic
English + Grammar)
Sem 3 & Sem 4: Communication Skills + Report Writing +
Project Presentation

JUMLAH
JAM
KREDIT
8
8

Proficiency English

Mandarin / Arab
Elementary Finance Management
Entrepreneurship
Elementary Law
Ethics and Society

Bahasa komunikasi

Elementary Finance Management, Entrepreneurship,


Elementary Law, Ethics and Society digabungkan menjadi
satu modul iaitu Entrepreneurship

PENGAJIAN VOCTECH
Mathematics for Technologist
Physics for Technologist
Chemistry for Technologist
Computer Applications

JAM
KREDIT
2

Cadangan nama: Mathematics

Cadangan: Modul Physics for Technologist & Chemistry for


Technologist digabungkan menjadi Science

Engineering Drawing
Occupational Safety and Health

ELEMEN

Pengisian topik: Basic Application + Hard Ware +


Multimedia Creative
Mengikut pengkhususan bergantung kepada keperluan
kursus.
Terdapat dalam Modul setiap kursus .Semester 6 sebagai
pengukuhan sebelum ke alam pekerjaan.

JUMLAH
JAM
KREDIT
8
8
4

BIDANG : ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY


KURSUS : COMMUNICATION TECHNOLOGY
T

SEM1
A

BAHASA MELAYU

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

1.0

PENDIDIKAN ISLAM / PENDIDIKAN MORAL

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

1.0

PROFICIENCY ENGLISH

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

SEJARAH

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

NAMA MODUL

SEM 2
A
J

SEM 3
A

SEM 4
A

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

1.0

0.0

1.0
1.0

0.0

1.0

S5

SEM 6
A

CORE SUBJECTS (UMUM)

MANDARIN I II

1.0

0.0

1.0

SUKAN DAN KO-KURIKUILUM


[ Wajib diambil disetiap semester, tiada faktor jam kredit hanya LULUS atau GAGAL ]

SUKAN

KO-KURIKULUM

1
4

2
6

1
4

2
6

1
6

2
6

1
5

2
8

1
1

2
0

MATHEMATICS

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

SCIENCE

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

COMPUTER APPLICATION

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0
1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

BASIC COMMUNICATION SYSTEMS

1.0

2.0

2.0

OPTICAL FIBRE SYSTEMS

1.0

2.0

2.0

WIRELESS OPTIMATION

1.0

2.0

2.0

WIRELESS MULTIMEDIA

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

4.0

8.0

8.0

5.0

8.0

9.0

JUMLAH

VOCTECH STUDIES

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH


ENGINEERING DRAWING WITH CADD
FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS

2.0

INFORMATION TRANSMISSION

2.0

PRINCIPLES OF RADIO & TELEVISION

2.0

2.0

3.0

MOBILE RADIO AND CELLULAR TELEPHONE SYSTEMS

2.0

2.0

3.0

PUBLIC SWITCHED TELEPHONE NETWORKS

1.0

2.0

2.0

DIGITAL NETWORK AND DATA COMMUNICATION

1.0

2.0

2.0

PROJECT
ENTREPRENEURSHIP

2.0

0.0

2.0

1.0

2.0

3.0

JUMLAH

10.0

7.0

10.0

12.0

7.0

6.0

10.0

5.0

6.0

8.0

JUMLAH BESAR

10

14

17.0

11.0 16.0

19.0

13.0 12.0

19.0

10.0

14.0

17.0

12

Perform
Technical /
Task Skills
Practice
Positive Values
& Attitudes

Demonstrate
Knowledge

Technical
Skills

Integrate Health,
Safety & Security

Entrepreneurial
Employabili
Skills
Exhibit
ty
Communication
Creativity & Skills
& Environmental
Innovativeness
Sensitivity
Plan &
Organise
Work

Response
& Solve
Problem

Sumber guru dari pasaran terbuka


Bi
l

Kursus

Seni Kulinari

Teknologi
Automatif

Cadangan Sumber
Guru

Cadangan Gred dan


Gaji

UPSI, KLMU, Kolej PTPL,


Food Institute Malaysia

Diploma Kemahiran
(DG29 P1T1)
Diploma Teknologi Kej
(DG29-P1T3)
Diploma Kejuruteraan
(DG29-P1T3)

PROTON, TOYOTA
MOTOR, NAZA,
PERODUA DAN UMW,
CIAST

Teknologi
Marin dan
Senibina Kapal

Teknologi
Pembuatan

UNiKL, JMTI, TatiUC,


UTHM, Unimap, Utem

Agroindustri
Tanaman

UPM, NATC, CIAST,


MARDI, FAMA,

6. Pengurusan
Hotel

UNiKL, ALAM, RENACO,


MISC DAN CIAST

UiTM, Twintech, KLMU,


MSU, Kolej PTPL

Diploma Lanjutan
Kemahiran
(DG41 P1T1)
Diploma Lanjutan Tek. Kej
(DG41 P1T3)
Ijazah Kejuruteraan
(DG41 P1T3)
Lulusan SKM3 (dengan
pengalaman industri)
Master Craftsman (hour
basis)
Pakar dari industri (hour
basis)

Jawatankuasa Penasihat Teknikal Industri

Terdiri daripada maksimum

15
orang ahli dari industri.
Ahli jawatankuasa ini
dilantik oleh
Y.A.B Menteri

11 jawatankuasa mengikut
bidang

Terdiri daripada sekurangkurangnya 5 orang wakil


daripada
industri, IPTA/S dan
kementerian
berkaitan.
Ahli-ahli ini dilantik oleh
KPPM

PERJAWATAN TAMBAHAN
Bi
l

Bidang

Jawatan/Gred

Bidang Pertanian
(mengikut kursus)

Pengurus Ladang ( J41)


Pembantu Ladang (J29) dan
Pembantu Veteriner (J29)
Juruteknik Ladang (J17)

Bidang Kejuruteraan

Juruteknik (J17)

Bidang ICT

Juruteknik Komputer (FT17)

Teknologi Kejuruteraan
Maritim dan Aviation

Juruteknik Pesawat (J17)

Hospitaliti dan
Pelancongan

Juruteknik (J17)

1.

CARTA ORGANISASI KOLEJ

PENGETUA
(DG 54 )

TIMBALAN PENGETUA(48)
( PEMBANGUNAN SAHSIAH
MURID)
KOODINATOR
PENGURUSAN
PROGRAM
KETUA JABATAN
BAHASA
KETUA JABATAN
VOCTECH/
/TEKNIKAL
/KEMAHIRAN
KETUA JABATAN
SAINS DAN
MATEMATIK
KETUA JABATAN
ICT DAN
TEKNOLOGI
KETUA JABATAN
KEMANUSIAAN

KOODINATOR
PENILAIAN DAN
PENTAKSIRAN
SETIAUSAHA
PEPERIKSAAN
UMUM
KETUA
PENYELARAS
PENTAKSIRAN
KETUA
PENYELARAS
SIJIL KEMAHIRAN
KETUA
PENYELARAS
ALAT DAN BAHAN

PENGURUSAN SUMBER
MANUSIA (GURU) DAN
PROGRAM BIMBINGAN BAGI
P & P (PEER GROUP)

KOODINATOR
HAL EHWAL
PELAJAR
PERATURAN DAN
DISIPLIN
SUKAN DAN
KOKURIKULUM
BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
PEMBINAAN
SAHSIAH

KOODINATOR
PROGRAM
SOKONGAN
PROGRAM
KEUSAHAWANAN /
SE
LATIHAN
INDUSTRI
PROGRAM
INOVASI DAN
REKA CIPTA
PROGRAM
ALUMNI
KERJAYA &
TRACER STUDY

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF


(PENGURUSAN DAN
KEWANGAN)

PEGAWAI
EKSEKUTIF

PEGAWAI
KEWANGAN

KPT SUMBER
MANUSIA
KPT PENTADBIRAN

KESELAMATAN
DAN KEBERSIHAN
PPTM
PENGURUSAN
SISTEM
TEKNOLOGI DAN
INOVASI

PENOLONG
AKAUNTAN
HAL EHWAL
KEWANGAN

Bhg IV,
Bab 7,
Sek.37

Bhg V,
Sek. 67,
68 & 69

Tertakluk kepada kelulusan Menteri, suatu Kolej Voctech yang


ditubuhkan di bawah akta ini boleh dengan kerjasama mana-mana
institusi, perbadanan, organisasi perindustrian awam dan swasta,
badan-badan profesional, IPTA, IPTS atau lain-lain agensi latihan
mengendalikan kursus teknik dan vokasional atau program latihan
bersama
(termasuklah
program
pertukaran)
yang
disifatkan
suaimanfaat oleh Menteri

(1) Menteri boleh menetapkan cara murid di sekolah rendah, sekolah


menengah dan
kolej Voctech hendaklah dinilai dan taraf yang perlu dicapai oleh
murid itu.
(2) Kuasa, fungsi dan kewajipan pengarah peperiksaan, badan
professional, agensi
kelayakan dan institusi pendidikan.

( 3) Sesuatu institusi pendidikan boleh mengendalikan peperiksaan,


Adalah dicadangkan ujian
supaya
Aktadalam
Pendidikan 1996 (Akta 550) diteliti dan dikaji dalam Mesyuarat Khas
atau
bagi memastikan pelaksanaan
Transformasi
Pendidikan
Voctech
dengan Akta sedia ada
bentuk penilaian
lain bagi
maksud
menilaiakur
murid-muridnya
bagi Seksyen yang lain.
sendiri.

Sistem*

: Washington Accord

*panduan

Dublin Accord
Sydney Accord

[1 credit = 40 contact hours ]

[Teori : 1 kredit =1 jam , Amali : 1 kredit = 2 jam]


[Teori: 1 kredit = 1 jam, Amali: 1 kredit = 1.5 jam]

Standard : 1. Antarabangsa mengikut bidang pekerjaan


2. Standard Kompetensi Pekerjaan Kebangsaan
contoh : HABIA (seni kecantikan); Suruhanjaya Tenaga Elektrik
City & Guilds (International Vocational Qualifications)
TWI (teknologi kimpalan), NATC (pertanian), CIDB
(pembinaan),
MTIB (industri perkayuan)

19.90
BI
L

10.90
10.67
11.45
15.60
24.51 MENINGKATKAN ENROLMEN PELAJAR
STRATEGI
VOCTECH

Membina 7 buah SMV (Kolej Vokasional) KPM dalam RMK-10

Menukar SMK dan premis kerajaan atau swasta kepada SMV (Kolej Vokasional)

Memperluaskan kursus MPV dan kemahiran di SMK (Keputusan Menteri-Akan dimansuhkan


secara berperingkat)

Mengambil alih bangunan, kilang dan lain-lain kepada SMV (Kolej Vokasional)

Menambah murid vokasional di Sekolah Pendidikan Khas

Meningkatkan program berteknologi tinggi melalui Private Financed Initiatives (PFI)

Mengekalkan Program Teknikal di 10 buah SMT

Time line 2010 -2015


Bil.

Aktiviti

2010

Pra Pelancaran penyediaan


kerangka onsep, penulisan
dokumen, pembentangan di
KPM

Enrolmen murid pembinaan


SMV baru, penawaran kursus
di SMK, dan penambahbaikan
MPV

10%

Pembangunan Kurikulummembina kurikulumserta


pentajsirannya, kesetaraan
sijil, penawaran kusus-kursus

Jun 2011

Kolaborasi dengan industri dan


IPTA/S meningkatkan
perkongsian, program
traineeship, apprenticeship
dan artikulasi

Guru voctech meningkatkan


latihan kemahiran sehingga
Tahap 3, guru dari pasaran
terbuka, laluan kerjaya

Pendidikan Berasaskan produk


mantapkan SE, pindaan akta

Promosi Pendidikan Voctech hebahan dalam media cetak


dan elektronik, alumni, PIBG,

2011

2012

2013

2014

15%

20%

20%

40%

100%

20%

40%

100%

0%

10%

30%

Sepanjang tahun

2015

BIL
1

AKTIVITI

2010
TAHU
BI
N
JUM
L

2011
BI
JUM
L

2012
BI
JUM
L

a. Menstruktur semula Tahun


1
SMT/V kepada
Tahun
Kolej Voctech
2
Tahun
3

2013
BI
JUM
L

2014
BI
JUM
L

2015
BI
JUM
L

27,433 78 27,876 78 32,451

78

78

27,433

78 27,876
78

27,433

Jumlah

78 27,433 78 55,309 78 87,760


b. Pelajar SMV/T sedia
Ting 4 79 18,572 79 17,187 79

ada
25,675
Ting 5 79 15,881 79 18,572 79 17,187 79 25,675 Jumlah 79 34,453 79 35,759 79 43,544
88 25,675
Membina 7 buah
2
Tahun
Kolej
1
798
2 1,330 2 1,862
Voctech KPM
dalam
Tahun


RMK-10
2
3 798
3 1,330
Tahun

3
2 798
Jumlah

Melaksanakan kursus Tahun


kemahiran di
1
Sekolah Kurang
Tahun
Enrolmen (SKE)
2

798

480

2,128

5
8

3,990

1,120 8

1,760

6
480

1,
120

BIL
5

2010
TAHU
BI
N
JUM
L

AKTIVITI
Menukar SMK dan
premis kerajaan
kepada Kolej Voctech

Tahun
1
Tahun
2
Tahun
3

Jumlah
6

2012
BI
JUM
L

72,833
(9.10)

74,079
(9.26)

2014
BI
JUM
L

620

1,240

100

19,140 81
6
19,140 73
5
81
38,280
6

620

2015
BI
JUM
L

620

81,944
(10.24)

Ting.
9 6,091 9 5,173 9
Pelajar aliran teknikal
4
di Sekolah Menengah Ting.5 9 8,264 9 6,091 9
Teknik
Jumlah 9 14,355 9 11,264 9

2013
BI
JUM
L
2

Menambah murid
vokasional di Sekolah Jumlah 2
100
2
100
2
Pendidikan Khas
Memperluaskan
Ting. 73
73
73
19,140
19,140
kursus MPV dan
4
5
5
5
kemahiran di SMK
73
73
73
19,140
Ting.5
19,140
kelas MPV di SMK
5
5
5
73
73
73
38,280
Jumlah
38,280
5
5
5
JUMLAH KAPASITI
(PERATUS KAPASITI)

2011
BI
JUM
L

620

200 3

200

620

620
620
1,860

300

40,800 81
81
40,800
40,800
6
6
19,140 81
81
40,800
40,800
6
6
81
81
66,990
95,700
95,700
6
6

115,726
(14.47)

150,187
(18.77)

187,060
(23.38)

4,500 10 4,500 10 4,500 10 4,500


5,173 10 4,500 10 4,500 10 4,500
9,673 10 9,000 10 9,000 10 9,000

COMPARISON MALAYSIA-INDONESIA
MALAYSIA

INDONESIA

WORLD OF WORK

Student
Age

1
9
1
8
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0

WORLD OF WORK

Further Studies

Further
Training

(Matriculation/Polytechnic/University)

Further Studies

SEKOLAH KEJURUAN

80%
80%

SMK/SBP/SMS/MRSM
Academic (2 years)
(90% of student enrolment)

SMT

General Academic
(3 years)

SMV
SMV

(50% of student enrolment)

Technical

Vocational

Further
Training

Vocational Certificate
(3-4 years)
(50% of student enrolment)

Skills

Lower Secondary Education


(3 years)

Lower Secondary Education

Primary Education
(6 years)

Primary Education

Ciri voctech Indonesia


No Items
.
1

College Duration

7.30 am 4.30 pm

Ratio of
voctech: academic

70:30

No. of SMKa

.> 3,000

System of education

Semester system

Field of study

Very diversified that include aviation and


maritime

Other features

1.Concept of Teaching Factory: School as


factory producing commercial products
2. Machine Building : School manufacture
industrial CNC machine
3.School have permanent production employee
4. All SMKa are day schools
5. Education is not free

Concept of Teaching
Factory

Products by the school

Products
ready for delivery

COMPARISON MALAYSIA-THAILAND
MALAYSIA

THAILAND

WORLD OF WORK

WORLD OF WORK
70%

Student
Age

1
9
1
8
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0

Further
Training

Further Studies

Further Studies

TECH/VOC COLLEGE

30%

Higher Vocational Diploma


(2 years)

80%

70%

80%

SMK/SBP/SMS/MRSM
Academic (2 years)
(90%)

SMT

General Academic
(3 years)

SMV
SMV

(60% of student enrolment)

Technical

Vocational

Skills

30%

Vocational Diploma
(3 years)
(40% of student enrolment)

Lower Secondary Education


(3 years)

Lower Secondary Education

Primary Education
(6 years)

Primary Education

Ciri voctech Thailand


No Items
.
1

College Duration

8.30 am 4.30 pm

Ratio of
voctech: academic

20 hours : 10 hrs

No. of colleges

415 (public), 400 (private)

System of education

Semester system

Field of study

Technical College : Automotive, electronics,


welding, building, electrical power
Vocational College : Accounting, marketing,
home economics. business, arts, tourism,
fashion, food (cooking)

Academics

English, Thai, Mathematics, Science, Social

COMPARISON MALAYSIA-KOREA

Student
Age

1
9
1
8
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0

MALAYSIA

KOREA

WORLD OF WORK

WORLD OF WORK

Further
Training

Further Studies

Further Studies
(UNI/Polytech)

80%
80%

SMK/SBP/SMS/MRSM
Academic (2 years)
(90%)

SMT

General Academic
(3 years)

SMV
SMV

(60% of student enrolment)

Technical

Vocational

Skills

JUNIOR COLLEGE
Advance Diploma
(2-3 years)
90%
10% VOCATIONAL/PROF
HIGH SCOOLS
Vocational Diploma
(3 years)
(40% of student enrolment)
960,000 student

Lower Secondary Education


(3 years)

Lower Secondary Education

Primary Education
(6 years)

Primary Education

Ciri voctech Korea


No Items
.
1

College Duration

9.00 am 5.00 pm

Ration
voctech: academic

70: 30

No. of vocational high


school

> 700, also many private VHS. In 2007, VHS is


converted to Professional High School
(Meister School)

System of education

Semester system

Field of study

Agriculture, industry, commerce, fisheries,


maritime, home economics

Other features

A school focus on one area, i.e Incheon Marine


High School, Seoul Tourism High School
Establish KRIVET world class human
resources development research institute

COMPARISON MALAYSIA-FRANCE
MALAYSIA

FRANCE

WORLD OF WORK

Student
Age

1
9
1
8
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0

WORLD OF WORK

Further Studies

Further
Training

(Matriculation/Polytechnic/University)

Further Studies
(University)

Uni. Istitute of
Technology

School-based Qualification
80%
80%

SMK/SBP/SMS/MRSM
Academic (2 years)
(90% of student enrolment)

SMT
Technical

SMV
SMV
Vocational

Lower Secondary Education


(3 years)

Primary Education
(6 years)

Skills

General Bac
(3 years)

Apprenticeship Q

TECHNICAL PROF ESIONAL


Apprenticeship
SCHOOL
SCHOOL
Centre

(50% of
student enrolment)

Tech Bac
(3 years)

Profesional Bac
Bac Pro
CAP-BEP
CAP-BEP
(3 years)
(Flexible)

Opportunity to explore vocational option. Work-and-school


shceme is available

Lower Secondary Education


(4 years)

Primary Education
(5 years)
Tech Bac Technical Baccalaureat (Senior High School Diploma Tech)
Prof Bac Professional Baccalaureat (Senior High Diploma Vocational)
Bac Pro Seconday Vocational Dipolma Apprenticeship Qualification)
CAP Certificate of Professional Aptitude
BEP- Vocational Education Certtificate

Ciri voctech France


No Items
.
1

Ratio of
voctech: academic

60:40

No. of colleges

1,700 professional high (720,000 student)

System of education

Semester system

Field of study

Technical : industrial, art and design, laboratory,


insurance and banking, cosmetic and therapy,
ecology, hotel and tourism, music and theatre
Professional :Wood industry, art and crafts, bakery,
construction,architecture, draftsmen and designer,
textile, fashion, music
CAP/BEP: 3 main fields; services, industry, trading
e.g jeweler, chocolate maker, florist, watchmaker,
piano tuner

Academics

Core: French, maths, foreign language, sports and


civics.
Options : History/geography, philosophy, maths,
physics, health and social science

COMPARISON MALAYSIA - SINGAPORE


MALAYSIA

SINGAPORE

WORLD OF WORK

Student
Age

1
9
1
8
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0

WORLD OF WORK

Further Studies

Further
Training

(Matriculation/Polytechnic/University)
80%

80%

SMK/SBP/SMS/MRSM
Academic (2 years)
(90% of student enrolment)

SMT
Technical

University
GCE A Level
(2 years)

POLYTECHNIC
Diploma
(3 years)

SMV
SMV
Vocational

Skills

GCE O Level

Lower Secondary Education


(3 years)

ITE
Technician Cert
(2 years)

Secondary
Express

( 4 years )

GCE
N Level
Secondary
Normal Technical

( 4 years )

North
Light
School

Primary School Leaving Examination (PSLE)

Primary Education
(6 years)

Primary Education

Ciri voctech Singapore


No Items
.
1

College Duration

8.30 am 4.30 pm

Ratio of
voctech: academic

Core 80%, Electives 5%, Life skills 15%

No. of ITE

System of education

Semester system

Field of study

Very diverse (83 courses): applied and health


sciences, business and services, design and
media, engineering, electronics, ICT

Other features

1. Technical education means vocational


education. Vocational is considered poison
2. Low achiever is referred to as experiential
learners
3. ITE is a world class institution for technician
level.

COMPARISON MALAYSIA-AUSTRALIA
MALAYSIA

AUSTRALIA

WORLD OF WORK

Student
Age

1
9
1
8
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0

WORLD OF WORK

Further Studies

Further
Training

(Matriculation/Polytechnic/University)

Further Studies

TAFE COLLEGE
Cert level 3-5

80%
80%

SMK/SBP/SMS/MRSM
Academic (2 years)
(90% of student enrolment)

SMT
Technical

SMV
SMV
Vocational

Skills

Senior High SchoolVocational Program


Certificate Level 1/2
(Upper Secondary)
(3 years)
(3 years)

Lower Secondary Education


(3 years)

Lower Secondary Education

Primary Education
(6 years)

Primary Education

Ciri voctech Australia


No Items
.
1

College Duration

8.30 am 3.00 pm

Ratio of
voctech: academic

Student given choice for vocational program.

No. of vocational
school/colleges

No vocational school. Most high school provide


vocational program

System of education

Semester system

Field of study

Very diverse according to community needs

Special features

Unified vocational education system (AQTF)


Traineeship program
Apprenticeship program
School enterprise
Auspicing concept
Competencies developed by trade council
Thorough auditing system and processes

Academic system

Diverse system according to state

COMPARISON MALAYSIA-FINLAND
MALAYSIA

FINLAND

WORLD OF WORK

Student
Age

1
9
1
8
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0

WORLD OF WORK

Further Studies

Further
Training

(Matriculation/Polytechnic/University)

Matriculation Exam

80%
80%

SPM

SMK/SBP/SMS/MRSM

SMT

Academic (2 years)
(90% of student enrolment)

Technical

University

SMV
SMV
Vocational

Skills

Upper Secondary Schools


General Education
(3 years)
(59% of student enrolment)

POLYTECHNIC

Vocational Qualification

VOCATIONAL COLLEGE
Upper Secondary
Vocational Qualifications
(3 years)
(41% of student enrolment)

PMR

Lower Secondary Education


(3 years)
UPSR

Primary Education
(6 years)

Comprehensive Education
( 9 years )

No
.

Malaysia

Finland

VOCTECH EDUCATION
1

Available at 70 SMV/T

Available at 177 vocational Colleges

Two-year program (voc 45%)

Three year program (voc 75%)

No OJT

Include OJT every year (Total 20 credit)

Preparation for further study

Preparation for job market and further study


later

SPM qualification

Vocational qualification (industry


recognized)

Enrolment 10%

41% enrolment (statistic 2007)

Independent expert body


None

1. National Education and Training


Committee
2. National Co-ordination Group for
Education and Training

1996 Education Act

Vocational Education and Training Act and


Decree

No. of institutions

Vocational colleges
Polytechnics
Universities

177
31
20
Population 5.2 millions

No
.
10

Malaysia
Only 21 vocational courses
Fields
1.Civil Engineering (1)
2.Mechanical Engineering(4)
3.Electrical& Electronic (1)
4.Home Economics(6)
5.Agriculture(4)
6.Computer and Multimedia(3)
7.Business(2)

Finland
53 courses
Fields
1.Natural resources (5)
2.Technology and Transport (26)
3.Business & Administration (1)
4.Tourism, Catering, Home Economics(5)
5.Health and Social Sciences(6)
6.Culture(6)
7.Humanistic and Educational(3)
8.Natural Sciences (1)

11

Qualification of teachers
- IPTA/ IPG trained

Requirements;
1.At least a degree in related field (open
market)
2.One year pedagogy training (polytech)
3.Three years industrial experience

12

National school uniform

College requirement

13

Course structure (vocational)


Core curriculum 31 period
Vocational
20 (45%)
Total
51 period

Vocational studies
include OJT
Core subject
Free choice subject
Total

90 credit (75%)
20 credit
10 credit
120 credit

ADDITIONAL
EDUCATION

APPRENTICESHIP
TRAINING, ADULT
EDUCATION

188 students

1037 students
HEALTH AND SOCIAL
SERVICES
DEPARTMENT
363 students

CULTURE
DEPARTMENT

TECHNICAL
DEPARTMENT

VANTAA
College of
Technology

279 students

566 students

ELECTRICAL ENGINEERING
DEPARTMENT
403 students

TOURISM, CATERING
AND HOME ECONOMICS
DEPARTMENT
384 students

TRANSPORT
DEPARTMENT
370 students

Tourism, Catering and


Home Economics
Department
1. Vocational Qualification in Catering

Study Programme in Catering and Customer Services


Service Organiser

2. Vocational Qualification in Hotel and Restaurant Services


Study Programme in Restaurant Meal Production
Restaurant Cook

3. Vocational Qualification in Hotel and Restaurant Services,


English teaching
Study Programme in Restaurant Meal Production
Restaurant Cook

4. Vocational Qualification in Food Production


Study Programme in Baking
Baker-confectioner

5. Vocational Qualification in the Tourism Industry

Study Programme in Tourism Sales and Information Services


Travel Counsellor

Technical Department
1. Vocational Qualification in Metalwork and Machinery
Study Programme in Manufacturing Technology
Machinist or Plater-welder

2. Vocational Qualification in Building Maintenance Technology


Study Programme in Heating, Plumbing and Ventilation
Heating, Plumbing and Ventilation Fitter

3. Vocational Qualification in Electrical Engineering


Study Programme in Electrical Engineering and Energy Technology
Electrician

4. Vocational Qualification in Construction


Study Programme in Construction
Builder

5. Vocational Qualification in Safety and Security


Study Programme in Safety and Security
Security Officer

Culture Department
1. Vocational Qualification in Crafts and Design
Study Programme in Handicraft Design and Production
Study Programme in Textiles and Clothing Design and Production
Study Programme in Environmental Design and Construction
Artisan

2. Vocational Qualification in Visual Expression


Study Programme in Visual Expression

3. Vocational Qualification in Hairdressing


Study Programme in Hairdressing
Hairdresser

Transport Department
1. Vocational Qualification in Vehicle Technology
Study Programme in Vehicle Body Repairs
Vehicle Body Repairer
Study Programme in Vehicle Technology
Vehicle Mechanic

2. Vocational Qualification in Aircraft Maintenance


Study Programme in Aircraft Maintenance
Aircraft Maintenance Technician

3. Vocational Qualification in Logistics


Study Programme in Transportation Services
Driver
Study Programme in Storage Services, special education and training
Warehouse Operator

Electrical Engineering
Department
1. Vocational Qualification in Electrical Engineering
Study Programme in Automation Technology and Maintenance
Automation Assembler
Study Programme in Electronics and Telecommunications Technology
Electronics Assembler
Study Programme in Electrical Engineering and Energy Technology
Electrician

2. Vocational Qualification in Metalwork and Machinery


Study Programme in Manufacturing Technology
Precision Mechanic

Health and Social Services


Department
1. Vocational Qualification in Social and Health Care
Study
Study
Study
Study
Study

Programme in Childrens and Youth Care and Education


Programme in Mental Health and Drug Abuse Welfare Work
Programme in Nursing and Care
Programme in Care for the Disabled
Programme in Care for the Elderly
Practical Nurse

2. Preparatory and rehabilitative education


and guidance

No.

KESIMPULAN

Sistem 6+3+3 merupakan amalan di banyak negara serantau


dan negara maju

Pendidikan vokasional memerlukan 3 tahun untuk menyediakan


murid dengan kemahiran yang tinggi termasuk OJT

Semua negara mengamalkan sistem semester di peringkat


sekolah

Komponen vokasional dinaikkan kepada minima 70%

Pentaksiran yang berbeza bagi pendidikan vokasional. Suatu


badan pakar dibentuk untuk tujuan pensijilan vokasional

Bidang(skop) pendidikan vokasional perlu diperluaskan

Persepsi terhadap pendidikan vokasional perlu diperbaiki

Penjenamaan semula SMV kepada Kolej Vokasional