Anda di halaman 1dari 20

KEMAHIRAN KOMUNIKASI

INTERPERSONAL
ILMU PENDIDIKAN
10. 1.
9. Meminta Penjelasan Membina Perhubungan
Balas Yang Sesuai: Prafrasa Dan Refleksi

2.
8. Memberikan Perhatian
Dorongan Minimum
Kemahiran Komunikasi Interpersonal
3.
7. Mendengar Secara Aktif
emberi Maklum Balas Yang Sesuai

6. 5. 4.
Mengendalikan
Memahami Pergerakan Menggunakan
Badan Kesenyapan Dan Membuat Bahasa Yang Sesu
Interpretasi
1.
Halangan
Fizikal

5. Halangan 2.
Halangan Dalam Halangan
Bahasa Komunikasi Psikologi

4. 3.
Halangan Halangan
Sosial Persekitaran
Komunikasi Interpersonal
 Kebolehan individu untuk berhubung dengan orang lain dalam
komunikasi bertulis dan lisan
 ciri-ciri:
 Komunikasi semuka
 Boleh berlaku dalam persekitaran spesifik atau kumpulan
 Fungsi:
 Mendengar
 Bercakap
 Menyelesaikan konflik
 Komunikasi interpersonal berbeza daripada komunikasi verbal
dan bukan verbal
 Verbal: bertulis dan komunikasi lisan
 Bukan verbal: ekspresi muka, pergerakan badan terkawal, warna
dan bunyi
 Komunikasi interpersonal: kontak mata, pergerakan badan dan
pergerakan tangan

Komunikasi Interpersonal
 Juga bermaksud kebolehan kaunselor untuk mengendalikan
individu yang dalam situasi berlainan dan membuat meraka
berasa tenang dan selesa
 Kemahiran komunikasi yang penting:
 Corak perbualan positif lisan dan bukan lisan
 Mendengar secara aktif
 Beri semangat dan motivasi
 Membenarkan klien melafazkan diri mereka secara bebas dan
terbuka
 Keberkesanan sesuatu komunikasi interpersonal bergantung
pada:
 Kadar kelajuan kaunseling
 Bahasa, nada dan pic
 Corak perbualan: formal atau tidak formal
 Cara kaunselor mengelak daripada menggangu semasa klien
sedang becakap
 Cara kaunselor mengelak sebarang salah faham yang timbul
 Bahasa badan yang sesuai
 Persekitaran yang kondusif untuk memberi bimbingan

1. Membina perhubungan
 Hubungan sihat antara kounselor & klien
 ekspresi keindividuan yang baik
 mempromosikan pertumbuhan kendiri
 Kaunselor perlu empati (memahami dan memikirkan perspektif
klien)
 Kounselor berada dalam kedudukan klien
 Lebih memahami implikasi
 Kaunselor perlu ikhlas (kapasiti untuk berhubung secara
personal)
 Bersifat terbuka supaya klien akan bersifat terbuka juga
 Bantu membina hubungan yang positif dengan klien
 Kaunselor juga mesti mendedahkan pandangan klien sendiri dan
berkongsi perasaan
 Dapat menjalin hubungan yang saling percaya
 Kaunselor tunjuk rasa hormat dan terima seperti yang sedia ada
 Murid bermasalah akan rasa selamat, dapat membina hubungan
dan penerimaan yang sihat
 Beri perhatian kepada perasaan

2. Memberikan perhatian
 Mesti memberikan perhatian yang penuh semasa sesi
kaunseling
 Boleh dilakukan dengan melihat masalah klien dalam perspektif
klien
 Menunjuk minat secara “peramah”
 Kebolehan menunjukan kemesraan dan perhatian serta perasaan
autentik
 Senyuman mesra kepada klien
 Mendengar secara aktif dan prihatin kepada masalah dan
perasaan klien:
 Berkomunikasi respon klien dengan empati
 Kongsi perasaan dan pengalaman klien
 Menilai perasaan dan pendapat orang lain
 Kaunselor perlu ada ciri-ciri/tret berikut:
 Selalu jelas dan spesifik
 Ambil masa dan buat refleksi masalah klien
 Fokus pada tindakan, perasaan dan sikap klien
 Rela dan bertolak ansur dan cari jalan penyelesaian yang paling
memuaskan antara kaunselor dan klien
 Kaunselor dengar secara aktif dan bincang isu-isu klien
3. Mendengar secara aktif
 Terbuka
 Kemahiran yang perlu ada
 Bersedia
 Tidak memberi pemikiran terhadap masalah orang lain
 Mencari makna dalam apa yang dikatakan oleh klien
 Kaunselor perlu beri perhatian kepada:
 Verbal – pesanan
 Non verbal – tingkah laku
 Penting untuk berurusan dengan klien yang marah
 Kaunselor perlu galakkan klien bercakap – bertujuan untuk klien
meluahkan perasaan marah
 Penting untuk menjalin hubungan positif dengan klien
 Kaunselor menunjukkan bahawa dia sangat berminat dalam apa yang
dikatakan klien
 Kaunselor tanya pelbagai soalan untuk menggalakan klien
mengulangi apa yang dikatakan
 Tunjukkan perasaan minat dan guna bahasa badan, suara, bahasa
dan ekspresi muka yang sesuai.
4. Menggunakan bahasa yang sesuai
Bahasa yang “konsisten” atau “kongruen”
Kemahiran menyoal: soalan bertumpu atau bercapah
5.
Mengendalikan Kesenyapan dan Membuat
Berlaku dalam komunikasi dua hala – makna yang
kompleks
Klien mengemas idea, dan membuat refleksi
Kaunselor perlu membenarkan sedikit masa
kesenyapan dalam komunikasi dua hala
Kaunselor perlu tafsirkan kesenyapan yang ada
maksudnya kepada klien
Maksud kesenyapan bergantung pada situasi:
Tidak setuju
Teringat sesuatu yang penting

6. Memahami pergerakan badan
 Kesedaran visual penting dalam gerakan badan
 Membaca pergerakan badan klien dengan gunakan
 “isyarat” bukan “verbal” seperti ekspresi muka dan postur
 Pandangan
 Kekeliruan/anggukan kepala
 Tingkah laku
 Ekspresi muka
 Kontak mata
 Orientasi
 Sentuhan
 Kedekatan
 Kaunselor perlu selesa dan gunakan kontak mata dengan kerap
 Kaunselor muka serius atau ekspresi bosan, mengganggu klien untuk
teruskan
 Gerakan tidak senonoh oleh kaunselor:
 Badan bongkok
 Bunyi dari tanggan dan kaki
 Bermain dengan tangan atau rambut

7. Memberikan maklum balas yang sesuai

Cerminkan klien
Tanpa maklum balas, komunikasi hanya sehala
Kebolehan untuk mengulang balik dapat
menampakkan bahawa seseorang itu faham
ataupun tidak.
Tujuan maklum balas;
 Mendapatkan maklumat untuk memberi eloborasi
kepada respon-respon
 Menolong mencadangkan tindakan alternatif untuk
memfokuskan kepada perasaan mereka
 Menyemak persepsi dan meringkaskan apa yang
telah di pelapori

8. Dorongan Minimum
Tujuan – menggalakkan klien terus berucap
Soal menyoal juga boleh digunakan sebagai
dorongan minimum
Gerak isyarat mengangguk kepala atau isyarat
tangan juga boleh menjadi dorongan minimum
9. Tindak Balas Yang Sesuai: Prafrasa
Dan Refleksi
 Pengungkapan semula kandungan sesuatu dalam
komunikasi lisan daripada seseorang klien
 Tujuan – menunjukkan kaunselor sedang mendengar
dengan teliti dan memahami maksud dengan jelas
 Mendorong klien meneroka perasaannya lebih mendalam
 Membina hubungan baik di antara kaunselor dan klien
 Penguasaan kemahiran mendengar dan mengingat
penting
 Prafrasa bukan refleksi tetapi noleh digabungkan semasa
penggunaan
 Prafrasa bukan ringkasan
 Prafasa bukan interpretasi
10. Meminta Penjelasan
Memfokus kepada maklumat yang kurang pasti
Menjelaskan keliruan
Boleh mejejaskan kelancaran dialog sekiranya sering
digunakan

1. Halangan fizikal
Benda-benda fizikal yang boleh menhalang
komunikasi
Persekitaran yang menggangu komunikasi dan
menyebabkan maklumat penting hilang atau
tidak boleh diakses ataupun pesanan asal
hilang
Contoh halangan fizikal:
 Telefon
 Meja
 Tempat perjumpaan yang tidak selesa
 Bunyi seperti bunyi trafik, bunyi kuat, laluan keretapi

2. Halangan psikologi
 Halangan dalam komunikasi yang disebabkan oleh faktor-
faktor:
 Emosi
 Persepsi
 Pemilihan
 Sebab-sebab halangan emosi:
 Tekanan emosi
 Tidak bersedia untuk berkongsi masalah
 Tidak dapat menginterpretasi apa yang dikatakan kerana tidak
dapat memfokus
 Mendengar dengan minda kosong
 Jawapan yang tidak jelas atau salah
 Persepsi setiap orang berbeza dan cara menginterpretasi
berserta respon adalah juga berbeza.
 “stereotaiping” – melabel orang, kejadian atau sesuatu
situasi

3. Halangan persekitaran
Aktiviti-aktiviti atau simulasi dalam persekitaran
yang berubah
Faktor-faktor halangan persekitaran:
 Persekitaran yang bising
 Persekitaran yang tidak membenarkan kejayaan
 Persekitaran yang menghalang komunikasi
 Pesekitaran yang mengalakkan tingkah laku sosial
pasif
 Peruntukan masa yang tidak mencukupi untuk
menjalankan aktiviti
 Dikritik
 Diarah untuk membuat kerja yang susah

4. Halangan sosial dan budaya
Kumpulan sosial yang lain mempunyai keperluan
sosial dan corak komunikasi yang berlainan kerana
norma-norma sosial, adat, peraturan, kepercayaan,
latar belakang dan pendidikan berbeza
Perlu peka terhadap adat resam, perkataan, ekspresi
dan lawak jenaka yang boleh menjadi isu sensitif
5. Halangan bahasa
 Kelancaran bahasa membantu dalam pemindahan
maklumat yang tepat dan jelas
 Maklum balas yang positif memastikan bahawa seseorang
itu mendapat pesanan yang tepat dan jelas
 Pelbagaikan kaedah komunikasi;
 Bahan tulisan dan visual; poster, risalah dan brosur
 Respon kepada pandangan dan pendapat klien
 Teknik-teknik menghalang halangan bahasa:
 Gunakan bahasa yang sesuai
 Elakkan menggunakan bahasa pasar dan bercakap mengenai
sesuatu yang tidak berkaitan
 Gunakan ayat-ayat yang mudah dan ulang pesanan penting
sekiranya perlu
 Tanya semula klien poin-poin utama untuk menyemak
kefahaman
 Sentiasa tanya penerangan sebelum membuat andaian
sekiranya tidak pasti apa yang diperkatakan oleh klien