Anda di halaman 1dari 32

UTAMAKAN KESELAMATAN SEWAKTU DI BENGKEL

UTAMAKAN
KESELAMATAN SEWAKTU
DI BENGKEL

BA
B

ORGANISASI BENGKEL
DAN KESELAMATAN
Setelah mempelajari bab ini, anda dapat:
Menyedia struktur organisasi bengkel
Mempraktikkan struktur organsasi bengkel
Mengamalkan langkah keselamatan

Pengenalan
Bengkel
Tempat khas untuk murid-murid
menjalankan kerja-kerja
pertukangan dan pemasangan
-

Kayu
Logam
Elektrik

- Paip
- Jahitan
- Masakan

Perhatian
Setiap murid perlu mengamalkan
peraturan keselamatan dan etika
kerja supaya
Keadaan bengkel kemas dan teratur.
Murid berasa selesa.
Murid selamat melakukan kerja amali.

PENGURUSAN
ORGANISASI BENGKEL
DAN
KESELAMATAN
ORGANISASI BENGKEL satu
sistem pengurusan yang
perlukan kerjasama antara
guru dan murid
TUJUAN menjamin
keselamatan diri, alatan dan
bengkel, kelancaran
pelaksanaan tugas dan
peraturan dipatuhi dengan
betul

TUJUAN MENYEDIAKAN
STRUKTUR ORGANISASI
BENGKEL
a. Memastikan bengkel sentiasa berada dlm
keadaan bersih,kemas & selamat

b. Pupuk sikap bertanggungjawab, bekerjasama


menepati masa & berdisiplin di kalangan pelajar
c.

Pastikan alat & kelengkapan bengkel sentiasa


berada dalam keadaan teratur & bersih

d.

Pastikan setiap tugasan dilaksanakan dengan


teratur dan bersistematik

STRUKTUR
ORGANISASI BENGKEL

Ketua dalam bengkel


Pastikan setiap
kumpulan menjalankan
tugas yang di beri
Periksa setiap alatan
yang diguna disimpan
dengan teratur
Melapor sebarang
kerosakan atau
kehilangan kepada guru
Menerima dan
menyampaikan arahan
daripada guru kepada
murid

Membantu
formen
jalankan
tugasnya

Jadual kerja
1. Setiap kelas mesti mempunyai
jadual kerja semasa di bengkel.
2. Setiap murid dibahagikan mengikut
kumpulan untuk menjalankan
tugas.
3. Tugas dilakukan secara bergilir-gilir
berdasarkan jadual.

CONTOH JADUAL
TUGAS
MINGGU

TUGAS

Menyusun & memeriksa lantai

Menyapu lantai & buang sampah

Menutup tingkap, suis lampu,


kipas & memadam papan hitam

Mengumpul & dan menyimpan


baki bahan kerja & projek

Melaksanakan sistem
MENYUSUN alatan
ATUR
penyimpanan
tangan dan bahan

Membersih
diri dari
MEMBERSIH
aspek fizikal
dan mental

AMALAN 4M
Sentiasa mempraktikkan
peraturan keselamatan dan
MENDISIPLIN
tugas tugas lain yang
dimaklumkan oleh guru

Menilai diri
sendiri
MENILAI
dan
tempat kerja

PERATURAN
KESELAMATAN
BENGKEL
ALATAN
DIRI

PERATURAN KESELAMATAN
BENGKEL
1. Bengkel mesti sentiasa bersih dan teratur
2. Murid mengenal pasti tempat khas yang diguna
untuk menyimpan alatan dan bahan
3. Pastikan semua alat kawalan dan suis elektrik di
bengkel berfungsi
4. Bengkel mempunyai kotak pertolongan cemas
dan alat pemadam api
5. Murid dikehendaki melapor kepada guru jika
berlaku kemalangan di bengkel
6. Pastikan suis dipadamkan sebelum
meninggalkan bengkel

PERATURAN KESELAMATAN ALATAN

1. Sebelum menggunakan alatan, pastikan alatan


selamat untuk digunakan
2. Guna alatan yang sesuai bagi sesuatu kerja
3. Bersihkan alatan yang telah digunakan dan
simpan semula ditempat yang telah dikhaskan
4. Laporkan kepada guru jika terdapat alatan yang
hilang atau rosak dengan segera
5. Jika murid menggunakan alatan elektrik,
pastikan murid telah mendapat tunjuk ajar dan
kebenaran guru

PERATURAN KESELAMATAN DIRI


1. Mematuhi peraturan yang ditetapkan
2. Mempersiapkan diri dengan pengetahuan asas
pertolongan cemas
3. Memakai apron, kasut bertutup & bertapak getah
semasa melakukan kerja amali
4. Dilarang bermain, bergurau, makan dan minum
semasa di bengkel
5. Meminta kebenaran guru terlebih dahulu sebelum
guna peralatan atau mesin
6. Ditegah berbual semasa guna peralatan atau mesin
7. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan

PAKAIAN YANG SESUAI DI


BENGKEL

3 LANGKAH
MERAWAT
KECEDERAAN
RINGAN

SOALAN LATIHAN

RUJUK BUKU TEKS MUKA SURAT 8


LATIHAN (A) 1 - 5
LATIHAN B Lengkapkan carta Amalan 4M di bawah
ini dengan amalan yang betul. SATU amalan diberi

LATIHAN C padankan amalan 4M


dengan keterangan yang betul
(a)Membersih

(b) Menyusun atur

Mempraktikkan
peraturan
keselamatan
Menilai diri sendiri
dan tempat kerja

(c) Menilai

Melaksanakan sistem
penyimpanan alatan
tangan dan bahan

(d) Mendisiplin

Membersihkan diri
daripada aspek fizikal
dan mental

AIR

BUIH

DEBU KERING

KARBON
DIOKSIDA

ABC

JENIS BAHAN
PEMADAM API

MINYAK,
CAT, PETROL,
PETROL,
LEKAR, &
MINYAK,
CAT,
LEKAR,
KAYU,
SAMPAH
SARAP,
PLASTIK
SEMUA JENIS BAHAN
GAS
GAS &THINNER,
ALATAN
KAIN ELEKTRIK

Jenis bhn padam api

BC

BAHAGIAN
ALAT
BAHAGIAN ALAT
PEMADAM
API
PEMADAM API

LANGKAH MENGENDALIKAN
ALAT PEMADAM API

Langkah Guna
1
Tarik pin picu

2
Halakan
Halakan pada
pada api
api

Tekan tuas
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

ETIKA DAN BUDAYA KERJA

ETIKA KERJA
ialah disiplin &
sikap terhadap
kerja

Menepati waktu
Amanah
Bertanggungjawab
Patuh pada arahan
dan peraturan

UJI MINDA
ANDA
MASUK

Anda mungkin juga menyukai