Anda di halaman 1dari 29

Mula Quiz

Mula Quiz
Mula Quiz

1 / 9

KLIK pada jawapan yang BETUL

1 / 9 KLIK pada jawapan yang BETUL 1 + 1 1 2 3 4 Seterusnya
 

1

+

1

1

1

2

2

3

3

4

4

Seterusnya

SALAH

SALAH Cuba Lagi Pasti Berjaya Cuba Lagi

Cuba Lagi Pasti Berjaya

Cuba Lagi

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Seterusnya

BETUL

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Seterusnya

Tahniah!! Anda Hebat

Seterusnya

2 / 9

KLIK pada jawapan yang BETUL

2
2
 • 1

 • 2

  • 3

  • 4

+ 1
+
1

Seterusnya

SALAH

SALAH Cuba Lagi Pasti Berjaya Cuba Lagi

Cuba Lagi Pasti Berjaya

Cuba Lagi

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Seterusnya

BETUL

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Seterusnya

Tahniah!! Anda Hebat

Seterusnya

3 / 9

KLIK pada jawapan yang BETUL

3 / 9 KLIK pada jawapan yang BETUL 3 1 2 3 4 + 1 Seterusnya

3

 • 1

 • 2

  • 3

  • 4

+

1

Seterusnya

SALAH

SALAH Cuba Lagi Pasti Berjaya Cuba Lagi

Cuba Lagi Pasti Berjaya

Cuba Lagi

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Seterusnya

BETUL

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Seterusnya

Tahniah!! Anda Hebat

Seterusnya

4 / 9

KLIK pada jawapan yang BETUL

4 / 9 KLIK pada jawapan yang BETUL 8 4 + 1 7 6 5 Seterusnya
4 / 9 KLIK pada jawapan yang BETUL 8 4 + 1 7 6 5 Seterusnya
 • 8

4

+

1

 • 7

  • 6

  • 5

Seterusnya

SALAH

SALAH Cuba Lagi Pasti Berjaya Cuba Lagi

Cuba Lagi Pasti Berjaya

Cuba Lagi

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Seterusnya

BETUL

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Seterusnya

Tahniah!! Anda Hebat

Seterusnya

5 / 9

KLIK pada jawapan yang BETUL

5
5
 • 8

 • 7

  • 6

  • 5

+ 1
+
1

Seterusnya

SALAH

SALAH Cuba Lagi Pasti Berjaya Cuba Lagi

Cuba Lagi Pasti Berjaya

Cuba Lagi

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Seterusnya

BETUL

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Seterusnya

Tahniah!! Anda Hebat

Seterusnya

6 / 9

KLIK pada jawapan yang BETUL

6
6
 • 8

 • 7

  • 6

  • 5

+ 1
+
1

Seterusnya

SALAH

SALAH Cuba Lagi Pasti Berjaya Cuba Lagi

Cuba Lagi Pasti Berjaya

Cuba Lagi

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Seterusnya

BETUL

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Seterusnya

Tahniah!! Anda Hebat

Seterusnya

7 / 9

KLIK pada jawapan yang BETUL

7
7
 • 8

 • 7

  • 6

  • 5

+ 1
+
1

Seterusnya

SALAH

SALAH Cuba Lagi Pasti Berjaya Cuba Lagi Soalan Seterusnya

Cuba Lagi Pasti Berjaya

Cuba Lagi

Soalan Seterusnya

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Seterusnya

BETUL

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Seterusnya

Tahniah!! Anda Hebat

Seterusnya

8 / 9

KLIK pada jawapan yang BETUL

8
8
 • 8

 • 9

  • 6

  • 5

+ 1
+
1

Seterusnya

SALAH

SALAH Cuba Lagi Pasti Berjaya Cuba Lagi

Cuba Lagi Pasti Berjaya

Cuba Lagi

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Seterusnya

BETUL

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Seterusnya

Tahniah!! Anda Hebat

Seterusnya

9 / 9

KLIK pada jawapan yang BETUL

9 / 9 KLIK pada jawapan yang BETUL 8 10 6 5 9 + 1 Seterusnya
8

8

10

10

6

6

5

5

9

+

1

Seterusnya

SALAH

SALAH Cuba Lagi Pasti Berjaya Cuba Lagi

Cuba Lagi Pasti Berjaya

Cuba Lagi

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Semak Markah

BETUL

BETUL Tahniah!! Anda Hebat Semak Markah

Tahniah!! Anda Hebat

Semak Markah

Total Questions

Score per

Correct Question Answer

Wrong Answer

Total Score

Total Questions Score per Correct Question Answer Wrong Answer Total Score
Total Questions Score per Correct Question Answer Wrong Answer Total Score