Anda di halaman 1dari 11

Menurut McNiff, (1988)

Penyelidikan tindakan sebagai satu pendekatan untuk


memperbaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan
melalui perubahan dengan menggalakkan guru-guru menjadi
lebih sedar tentang amalan mereka sendiri, menjadi kritis
terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia untuk
mengubahnya.
Ia melibatkan guru dalam inkuiri yang dijalankan oleh
mereka serta melibatkan guru-guru lain secara bersama.

Seperti Whitehead, McNiff mengambil langkah-langkah asas proses penyelidikan tindakan seperti
yang dinyatakan dalam penulisannya bersama Lomax dan Whitehead, 1996 sebagai berikut:

1.

Melihat semula amalan semasa

2.

Mengenal pasti aspek yang ingin dikaji

3.

Membayangkan
hadapan

4.

Mencuba langkah-langkah tersebut

5.

Ambil perhatian apa yang berlaku

langkah-langkah

untuk

maju

ke

6. Membuat modifikasi amalan dan terus


mencubanya (cuba lagi dengan yang lain
sekiranya cara baru itu tidak memberikan kesan
positif)
7. Memantau apa yang dilakukan
8. Melihat semula dan membuat penilaian ke atas
tindakan atau amalan yang telah dimodifikasi
9. Dan seterusnya masuk ke lingkaran kedua

Menurut McNiff lagi, terdapat DUA proses yang


berlaku iaitu (1) tindakan sistematik penyelidik
semasa melalui langkah-langkah di atas dan (2)
proses pembelajaran.
Tindakan merangkumi proses pembelajaran yang
berlaku dan pembelajaran itu pula diperolehi
melalui amalan refleksi ke atas tindakan tersebut.
Oleh itu, semasa membuat laporan, kedua-dua
proses itu perlu dilaporkan.

Langkah-langkah di atas, telah dirumuskan oleh


McNiff (2001) dalam modelnya seperti berikut:
Mengenalpasti bidang amalan yang ingin dibuat
penyelidikan

1.

2.

Membayangkan langkah/jalan penyelesaian


(solution)

3.

Melaksanakan langkah-langkah penyelesaian


4.

5.

Menilai penyelesaian yang dibuat

Mengubah amalan berdasarkan maklumat


penilaian

Kitaran penyelidikan tindakan ini akan membentuk


kitaran kedua dan seterusnya apabila bidang atau
masalah baru mula ditemui pada masa yang sama.
Pilin atau kitaran seterusnya terbentuk untuk
membolehkan penyelidik mengambil langkahlangkah penyelesaian yang baru.
Proses ini digambarkan melalui rajah berikut:

Berdasarkan kitar tersebut, prosesperhati-refleksibertindak-menilai-ubahsuai-pindah dalam arah


baru adalah secara umumnya diketahui sebagai
tindakan-refleksi.
Kitar proses ini akan berterusan walaupun proses
mencapai satu tahap kejayaan yang dikatakan
sementara, akan tetapi sudah memuaskan
(provisional point), pada tahap tersebut akan
terjana lagi soalan-soalan baru dan kitar akan
bermula semula.

SEKIAN
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai