Anda di halaman 1dari 13

MODEL KAJIAN TINDAKAN

JEAN MCNIFF

Menurut McNiff, (1988)

Penyelidikan tindakan sebagai satu pendekatan


untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti
pendidikan melalui perubahan dengan
menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar
tentang amalan mereka sendiri, menjadi kritis
terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia
untuk mengubahnya.
Ia melibatkan guru dalam inkuiri yang dijalankan oleh
mereka serta melibatkan guru-guru lain secara
bersama.

Konsep Kajian Tindakan


Mengikut JEAN MCNIFF
Kajian tindakan adalah satu bentuk inkuiri (sifat
ingin tahu) yang mana melalui kajian tindakan,
seseorang (atau sekumpulan orang) itu akan
menyelidik serta menilai kerja/kajian mereka.
Suatu langkah untuk memperbaiki dan
meningkatkan kualiti pendidikan melalui
pembaharuan dan penambahbaikkan dengan
menggalakkan guru-guru melakukan refleksi
kendiri untuk mengubah kekurangan yang ada
pada diri sendiri, iaitu pada diri pengkaji itu
sendiri.

Reka Bentuk Kajian Tindakan


mengikut Jean Mcnif
Berbentuk seperti angka 6 langkah
1. memerhati
2. membuat refleksi
3. bertindak
4. menilai
5. ubahsuai
6. berpindah ke arah baru

Model AR Jean McNiff

Melibatkan kitaran proses seperti memerhati mereflek - bertindak - menilai mengubahsuai.


Proses ini berlaku secara berterusan.
Namun begitu, walaupun kita mencapai satu
tahap di mana kita berasa apa yang lakukan itu
satu kepuasan, tahap itu akan membentuk satu
masalah atau persoalan lain pula, dan
seterusnya kitaran tersebut akan bermula lagi.

Konsep tindakan-refleksi
(action-reflection)
Pengkaji mengambil tindakan (bertindak
atau implementasi rancangannya)

Merefleksi daripada apa yang


diperhatikan berlaku terhadap perkara
kajian (hasil tindakan).

Kelebihan, kekurangan dan


aspek yang menarik :
Model penyelidikan oleh
Jean Mcnif

KELEBIHAN

KEKURANGAN

ASPEK YANG
MENARIK

Penyelidik iaitu guru


sendiri harus
memperkembangka
n dirinya serta
profesionnya dalam
kajian tindakan.

Dimulakan sendiri
serta secara
individu oleh guru
dalam bilik darjah
untuk mendapat
makna tentang
amalan mereka.

(generate)
Pandangan
daripada pendidik
lain yang
menjalankan inkuiri

Amalan
mengembangkan
teori

Teori kurang
diperkembangkan
jika amalan tidak
dilaksanakan

menekankan
kepentingan
amalan (living
theorise) dalam
pendidikan yang
mengembangkan
teori pendidikan.

Mengeluarkan guru
dari kongkongan
amalan- amalan
rutin (tradisional)

Guru kurang
menitikberatkan
tentang kelemahan
diri sendiri

Penemuan baru yang


diperoleh akan
menghasilkan ilmu
baru yang tidak
pernah diketahui
sebelumnya.

KELEBIHAN

KEKURANGAN

ASPEK YANG MENARIK

Membantu guru
membuat penilaian
kendiri untuk
memahami diri
sendiri dan
perkembangan
profesional dirinya

Terlalu bergantung
kepada tahap
komitmen guru

Masalah diselesaikan
menggunakan proses
kendiri.

Kajian boleh bermula


dengan guru sendiri
yang dianggap
sebagai (self) dan
bergabung dengan
you (penyelidik lain)
melalui dialog untuk
tujuan
menggabungkan teori
peribadi

Mengambil masa
yang agak lama
untuk menyelesaikan
beberapa masalah
yang sama

Dapat meningkatkan
taraf sosial
pendidikan dalam
kehidupan manusia
akan datang

KELEBIHAN

KEKURANGAN

ASPEK YANG MENARIK

berupaya
menjelaskan
beberapa masalah
dalam satu masa
dengan
membenarkan
lingkaran
menghasilkan
beberapa lingkaran
(penyelidikan
tindakan generatif)

Masalah kurang
berfokus terhadap
sesuatu
penyelesaian.

Teknik pengumpulan
dan analisis data
lebih mirip kepada
kajian jenis kualitatif
seperti kajian kes

SEKIAN
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai