Anda di halaman 1dari 46

SOALAN SAINS

Bahagian B

Kemahiran Proses Sains


Mengenal pasti
pembolehubah
(KPS)
Tujuan

eksperimen
Hipotesis
Mohamed Faisal bin Haji Abdullah

http://faisal59.blogspot.com

Email :kasturi59@ymail.com

Soalan
a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

ii) Dimanipulasi

: .

iii) Bergerak Balas

: .

b) Tujuan Eksperimen.
.
.
c) Hipotesis
.
.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: Keluasan sawah

ii) Dimanipulasi

: Saiz jentera

iii) Bergerak Balas : Masa untuk menghabiskan kerja di sawah

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara saiz jentera dengan
masa untuk menghabiskan kerja di sawah.

c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.


Semakin bertambah saiz jentera,
semakin berkurang masa untuk menghabiskan kerja di sawah

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: saiz tiang

ii) Dimanipulasi

: harga tiang

iii) Bergerak Balas : jaminan ketahanan tiang

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara harga tiang dengan
jaminan ketahanan tiang.

c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.


Semakin bertambah harga tiang
semakin bertambah jaminan ketahanan tiang

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: Isipadu air, saiz api.

ii) Dimanipulasi

: Saiz bikar

iii) Bergerak Balas : Masa air mendidih.

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara saiz bikar dengan
masa air mendidih.

c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.


Semakin bertambah saiz bikar ,
semakin bertambah Masa air mendidih

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: Isipadu air, saiz bikar.

ii) Dimanipulasi

: Saiz api

iii) Bergerak Balas : Masa air mendidih.

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara saiz api dengan
masa air mendidih.

c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.


Semakin bertambah saiz api ,
semakin berkurang Masa air mendidih

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: Masa mengingat/bil nombor yg perlu diingat.

ii) Dimanipulasi

: Umur kanak-kanak.

iii) Bergerak Balas : Bilangan nombor yang mampu diingati.

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara umur kanak-kanak
dengan bilangan nombor yang mampu diingati.

c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.

Semakin bertambah umur kanak-kanak,


semakin banyak bilangan nombor yang mampu
diingati.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: Keluasan tapak selinder.

ii) Dimanipulasi

: Ketinggian selinder.

iii) Bergerak Balas : Masa yang diambil untuk selinder ini tumbang
.

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara ketinggian selinder
dengan masa yang diambil untuk selinder ini tumbang .
c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin bertambah ketinggian selinder ,
semakin berkurang masa yang diambil untuk selinder ini tumbang .

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: saiz tiang.

ii) Dimanipulasi

: harga tiang

iii) Bergerak Balas : jaminan ketahanan tiang.

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara harga tiang
dengan jaminan ketahanan tiang.
c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin bertambah harga tiang,
semakin terang jaminan ketahanan tiang.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: saiz pakaian.

ii) Dimanipulasi

: kuantiti sabun

iii) Bergerak Balas : isipadu air yang diperlukan untuk


membilasnya

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara kuantiti sabun
dengan isipadu air yang diperluka untuk membilasnya.
c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin bertambah kuantiti sabun,
semakin bertambah isipadu air yang diperlukan untuk
membilasnya.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: Masa mengingat, bilangan nombor yang


perlu diingat.

ii) Dimanipulasi

: Umur kanak-kanak

iii) Bergerak Balas : Bilangan nombor yang mampu diingat

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara umur kanak-kanak
dengan bilangan nombor yang mampu diingat.
c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin bertambah umur kanak-kanak,
semakin bertambah bilangan nombor yang mampu diingat.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: saiz baldi.

ii) Dimanipulasi

: saiz tong

iii) Bergerak Balas : isipadu air yang boleh diisi.

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara saiz tong
dengan isipadu air yang boleh diisi.
c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin bertambah saiz tong,
semakin bertambah isipadu air yang boleh diisi.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: isipadu air.

ii) Dimanipulasi

: saiz bikar

iii) Bergerak Balas : masa air mendidih.

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara saiz bikar
dengan masa air mendidih.
c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin bertambah saiz bikar,
semakin bertambah masa air mendidih.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: saiz bikar.

ii) Dimanipulasi

: Isipadu air

iii) Bergerak Balas : masa air mendidih.

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara isipadu air
dengan masa air mendidih.
c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin bertambah isipadu,
semakin bertambah masa air mendidih.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: saiz bongkah ais.

ii) Dimanipulasi

: bilangan bongkah ais

iii) Bergerak Balas : masa kesemua ais mencair.

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara bilangan bongkah ais
dengan masa kesemua ais mencair.
c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin bertambah bilangan bongkah ais,
semakin bertambah masa kesemua ais mencair.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: Jenis cecair, bentuk baldi.

ii) Dimanipulasi

: Saiz baldi

iii) Bergerak Balas : Isipadu air yang boleh diisi dalam baldi.
b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara saiz baldi
dengan Isipadu air yang boleh diisi dalam baldi.
c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin bertambah saiz,
semakin bertambah Isipadu air yang boleh diisi dalam baldi.
Jika bertambah saiz baldi, maka bertambah isipadu air yang boleh
diisi dalam baldi

Pemerhatian: Nyalaan mentol pada litar Y lebih


cerah daripada mentol pada litar X.
Rajah di atas menunjukkan maklumat daripada
penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: Jenis mentol, jenis sel kering.

ii) Dimanipulasi

: Bilangan bateri.

iii) Bergerak Balas : Kecerahan nyalaan mentol.

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara bilangan bateri
dengan kecerahan nyalaan mentol.
c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin bertambah bilangan bateri ,
semakin terang kecerahan nyalaan mentol.

U
T

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: jenis jarum peniti.

ii) Dimanipulasi

: Saiz magnet

iii) Bergerak Balas : bilangan jarum peniti yang mampu ditarik.


b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara saiz magnet
dengan bilangan jarum peniti yang mampu ditarik.
c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin bertambah saiz magnet,
semakin bertambah bilangan jarum peniti yang mampu ditarik.
Jika bertambah saiz magnet, maka bertambahlah bilangan jarum
peniti yang mampu ditarik

Sebatang spring telah digantung dengan beberapa pemberat yang sama


jenisnya. Panjang spring menjadi 10 cm jika digantung dengan pemberat
yang beratnya 500 gram, panjang spring menjadi 12 cm jika pemberatnya
600 gram, panjang spring menjadi 14 cm jika pemberatya 700 gram,
panjang spring menjadi 16 cm jika pemberatnya 800 gram dan panjang
spring menjadi 17 cm jika digantung dengan pemberat yang beratya 900
gram hingga 1100 gram
Berat pemberat
spring

Panjang

500 g

10 cm

600 g

12 cm

700 g

14 cm

800 g

16 cm

900 g

17 cm

1100 g

17 cm

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: Jenis pemberat.

ii) Dimanipulasi

: Berat pemberat.

iii) Bergerak Balas : Panjang spring.

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara berat pemberat
dengan panjang spring.

c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.


Semakin bertambah berat pemberat,
semakin bertambah panjang spring.

Masa paku direndam


(hari)
5
10
15
20
25
30
35

Berat paku (gram)


50
55
65
80
90
95
95

Jadual 3 menunjukkan maklumat


penyiasatan tentang masa paku direndam
dan berat paku tersebut.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: paku yang sama.

ii) Dimanipulasi

: masa paku diremdam.

iii) Bergerak Balas : berat paku.

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara masa paku diremdam
dengan berat paku.
c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin lama masa paku diremdam ,
semakin bertambah berat paku.
.

Rajah 2 menunjukkan bahan dan radas yang


digunakan dalam satu penyiasatan. Anda diminta
menjalankan satu penyiasatan berdasarkan bahanbahan ini.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: paku yang sama.

ii) Dimanipulasi

: Jarak paku tekan dari api.

iii) Bergerak Balas : Masa paku tekan jatuh.

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara Jarak paku tekan dari api
dengan Masa paku tekan jatuh.
c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin jauh jarak paku tekan dari api ,
semakin bertambah masa paku tekan jatuh.
.

Sejumlah garam yang beratnya 100 gram telah


dilarutkan dalam empat buah bikar yang berisi isipadu
air sebanyak, 100, 200, 300 dan 400 cm setiap satunya.
Masa untuk garam-garam ini melarut dicatatkan seperti
Jadual di atas.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: Berat garam.

ii) Dimanipulasi

: Isipadu air.

iii) Bergerak Balas : Masa garam larut.

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara Isipadu air dengan
masa garam larut.
c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin bertambah isipadu air ,
semakin berkurang masa garam larut.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: Jenis pokok timun.

ii) Dimanipulasi

: jenis tanah.

iii) Bergerak Balas : bilangan buah yang dihasilkan.

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara jenis tanah dengan
bilangan buah yang dihasilkan.
c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
jika jenis tanah yang sesuai digunakan,
maka bilangan buah yang dihasilkan akan bertambah

Dua biji bola yang berlainan jenis dilepaskan satu demi


satu dari
satu satah condong seperti di atas. Pada akhir
eksperimen jarak gerakan kedua-dua bola ini
Bola satu jadual.
Jarak gerakan bola
dicatatkan diJenis
dalam
Bola P
Bola Q

50 cm
30 cm

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan

: Jenis permukaan landasan.

ii) Dimanipulasi

: Jenis bola.

iii) Bergerak Balas : Jarak gerakkan bola.

b) Tujuan Eksperimen.
Untuk menyiasat hubungan diantara Jenis bola dengan
Jarak gerakkan bola.

c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.


Jika jenis bola yang berbeza digunakan,
maka jarak gerakan bola juga berbeza.