Anda di halaman 1dari 13

Program Intervensi UPSR

2016
MATEMATIK

SELEPAS PEPERIKSAAN SEM 1


Ramai murid
saya masih
gagal dalam
kelas saya.

Saya mengajar
kelas lemah dan
aktif .

Saya memberi
latihan yang
sama kepada
semua murid
dalam kelas

Saya masih
tidak capai KPI
saya

UPSR lagi tidak


lama
Sumber gambar dari google image

SELIA BANTU DARI PEGAWAI SISC+ DAN SEMUA PEGAWAI UPA PPD
Bagaimanakah
cara yang
terbaik untuk
meningkatkan
prestasi
matematik
dalam kelas
saya???

Saya
sanggup
menerima
cabaran
tahun ini..

Jangan risau
dan jangan
stress

Kita cari jalan


penyelesaian.

Sumber gambar dari google image

Saya ada satu


cara. Adakah
cikgu ingin
mencuba cara
ini?

PROGRAM INTERVENSI UPSR


( MATEMATIK) 2016
Tajuk program: Pembelajaran Abad 21 , kumpulan berfokus
Bila dilaksanakan : selepas peperiksaan sem 1 dan setiap hari
pdp matematik dalam kelas.
Tujuan program ini diperkenalkan?
i) Tidak sesuai menjalankan pdp berpusat guru selepas semester
I.
ii) Guru masih memberikan latihan tidak berfokus kepada
kebolehan
masing-masing.
iii) Murid lemah tidak dapat menjawab latihan yang sukar.
iv) Soalan latihan matematik untuk murid lemah susah dicari.
Adakah program ini pernah digunakan oleh guru dan membawa
peningkatan kepada pelajar?
i) Ya dan pengalaman sendiri .

Tindakan Pihak Pentadbir Sekolah


Taklimat program intervensi
(GB dan pk )
Murid Cemerlang : latihan
KBAT / latihan buku kerja
yang dibeli.
Memperbanyakkan alat
sokongan ikut keperluan

Murid Sederahan: Modul


Puan Wong A,B dan C
Murid lemah : soalan 1
markah/ protim

Guru menjalankan intervensi


dalam kelas setiap hari
Mulai 22 julai

Pemantauan oleh
pihak pentadbir
Perjumpaan guru
matematik tahun 6
( Isu murid)

UPSR

Kehadiran murid ,
disiplin murid, sikap
murid dll

PELAN PERLAKSANAAN INTERVENSI UPSR ( MATEMATIK)


Taklimat kepada guru
matematik
1.
2.
3.

Menganalisis Headcount/ pep 1.


Membentuk kumpulan pembelajaran
dalam kelas.
cemerlang, galus dan lemah.
Mengenalpasti jenis alat sokongan/
modul / latihan.

Menjalankan intervensi
dalam kelas
1. Selia bantu pegawai -1 kali sebulan
2. Mengenal pasti isu
3. Bengkel methodology( Mr Yiow)
4. Menambahbaikan intervensi lama
( jika
perlu)
Buat perjumpaan
guru
matematik dengan pihak
pentadbir sekolah ( isu
murid)

UPSR

PROGRAM INTERVENSI UPSR ( MATEMATIK)


PEMBELAJARAN ABAD 21, PdP BERFOKUS
1. Membuat headcount / analisis
peperiksaan/ keputusan terkini.
2. Membentuk kumpulan dalam kelas
mengikut perkembangan /kebolehan
murid
3. menyediakan 3 kekuatan diri .
i)Mengenal sikap murid
ii)Menyediakan alat sokongan contoh:
latihan/ modul puan wong /ujian
diagnostik
iii)Mempelbagaikan ilmu dalam
strategi pengajaran

Latihan protim, 1 markah

lemah
Alat /
modul /
latihan

Guru
matematik
tahun 6

Modul puan wong

Galus

cemerlang
Murid /
pembelajaran
abad 21

Cemerlang
A dan B

(kumpulan )

Galus

Metodologi/
strategi
pengajaran

Perbincangan isu
pengajaran selepas
pdp
( guru matematik
tahun 6 )

Buku rujukkan /buku kerja KBAT

C dan D
Lemah

Kaedah pengajaran dari Mr Yiow

Penambahbaikan intervensi yang lama

Berdasarkan Headcount/ pep


sem 1

Cara bimbingan guru dalam kelas


1.

Bentuk kumpulan pembelajaran ikut kebolehan diri murid.

2. Lantik seorang ketua ( pandai) dalam kumpulan.

3. Setiap kumpulan mempunyai alat sokongan/ modul yang diberikan oleh guru.
kumpulan cemerlang : latihan buku kerja / latihan kbat / latihan-latihan dari
negeri-negeri lain.
Kumpulan sederhana/ Halus: Modul puan Wong / latihan kertas 1
Kumpulan lemah : soalan protim/ 1 markah
4. Berikan soalan modul yang perlu diselesaikan contohnya 10 soalan kecuali kumpulan
cemerlang. Jawapan soalan diberikan kepada kumpulan untuk menyemak. Soalan
yang salah akan minta penjelasan dari guru.
5.. Jalankan pembelajaran kendiri. Jika ada soalan yang tidak boleh diselesaikan/ tidak
faham oleh semua ahli kumpulan ,boleh bertanya kepada guru. ( gunakan lampu trafik
, merah dan hijau sebagai isyarat kepada guru. Hijau bermaksud perbincangan sedang
dijalankan dan merah bermaksud ada masalah soalan sukar)

6. Guru duduk di kumpulan lemah dan membimbing secara individu.

7. Guru sentiasa memantau sesi perbincangan kumpulan.

8. Program ini dijalankan setiap hari dalam kelas, kelas tambahan, kelas malam, kelas tuisyen dll

PEMBENTUKKAN KUMPULAN MENGIKUT PEMBELAJARAN ABAD KE


21

cemerla
ng

Galus 1

Lemah

Galus2

murid
ketua kumpulan

Galus 3

Guru Matematik

Isu yang mungkin dikenalpasti


1.Memperbanyakkan modul untuk murid( modul protim, modul puan
wong dan latihan KBAT)
2.Sikap dan kerjasama guru terhadap cara intervensi yang
dilaksanakan.
3.Guru masih menggunakan latihan yang sama semasa menjalankan
program ini. Contohnya latihan dari negeri-negeri lain.

Anda mungkin juga menyukai