Anda di halaman 1dari 8

PENGISIAN

KURIKULUM
YUZNAILI SALEH

Selain

kemahiran dan kecekapan yang khusus diperoleh


daripada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu,
kurikulum semakan menggariskan pengetahuan, kemahiran
serta sikap dan nilai yang harus dimiliki oleh murid yang
dididik.
Hasrat ini dinyatakan dalam pengisian kurikulum. Terdapat
beberapa pernyataan hasil pembelajaran secara tersurat
memperlihatkan penekanan elemen pengisian kurikulum yang
khusus.
Walau bagaimanapun, sekiranya mana-mana elemen tersebut
tidak dinyatakan dalam pernyataan HP, penyerapan
pengetahuan, kemahiran serta sikap dan nilai perlu dirancang
dan dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran.
Terdapat lima elemen dalam pengisian kurikulum iaitu:

PENGISIAN KURIKULUM

Terdapat

lima elemen dalam pengisian


kurikulum iaitu:
I. Ilmu
II. Nilai
III. Kewarganegaraan
IV. Peraturan sosio budaya
V. Kemahiran bernilai tambah

5 ELEMEN PENGISIAN KURIKULUM

ILMU

pengintegrasian isi atau kemahiran khusus


mata pelajaran dan disiplin lain dalam
pendidikan Bahasa Melayu

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai

penyerapan 7 nilai murni yang asas atau


subnilai merentas kurikulum.
Perkembangan Diri.
Kekeluargaan
Alam Sekitar
Patriotisme
Hak Asasi Manusia
Demokrasi
Keamanan dan kehormanian

PENGISIAN KURIKULUM

Kewarganegaraan

tuntutan meningkatkan patriotisme mood


kepada negara. Cth:
- negara
- bangsa
- pemimpin negara
- pejuang negara

PENGISIAN KURIKULUM

Peraturan

sosiobudaya
pendidikan berteraskan falsafah dan
keperibadian masyarakat Malaysia. Cth
- adat
- budaya
- perayaan
- kepercayaan

PENGISIAN KURIKULUM

Kemahiran bernilai tambah


kemahiran generik yang dibina melalui kemahiran
dan pendekatan dan gaya pembelajaran berikut:
a. Kemahiran berfikir
b. Kemahiran teknologi
Maklumat dan komunikasi
c. Kemahiran
belajar cara belajar
d. Kajian masa depan
e. Kecerdasan pelbagai
f. Pembelajaran konstruktivisme
g. Pembelajaran kontekstualisme

PENGISIAN KURIKULUM