Anda di halaman 1dari 16

PENGENALAN

AMALAN

IBRAHIM

LATAR BELAKANG PROGRAM


AMALAN 5S

5S ialah alat peningkatan produktiviti


yang diperkenalkan di Jepun oleh Dr.
Thuchiya
Bermula pada tahun 1986 bila
pertama kalinya 5S diperkenalkan di
Singapura

5S DI MALAYSIA

Pada masa yang sama 5S


diperkenalkan di Malaysia, Thailand,
Korea, China, India, Indonesia, Sri
Lanka, Russia, Hungary, Poland,
Bulgaria, Columbia, Uruguay, Brazil,
Costa Rica, dan Mexico
Dibawa dengan aktif oleh KAZIO
STHUSIA dari Japan Productivity
Center (JPC) pada tahun 1997

MENGAPA 5S POPULAR?

Tempat kerja yang bersih dan lebih tersusun


Hasilnya nyata kepada semua orang luar dan
orang dalam
Hasilnya nyata meningkatkan lebih banyak idea baru
Semua orang akan lebih berdisiplin
Operasi di pejabat dan kilang lebih senang dan
selamat
Menjadi kebanggaan semua orang kerana tempat
kerja yang bersih dan tersusun
Meningkatkan imej dan perniagaan syarikat /
organisasi

PENGENALAN 5S

Satu metodologi/ pendekatan bersistematik


amalan penjagaan kebersihan tempat kerja
dengan menyusun, membersih,
membangunkan dan mengekalkan
persekitaran kerja yang produktif

Amalan 5S adalah program menyeluruh


KAIZEN melibatkan semua orang dalam
organisasi
Ia pendekatan berkesan memotivasikan
pekerja, meningkatkan produktiviti dan
persekitaran tempat kerja

PROGRAM BERSEPADU KAIZEN DI


TEMPAT KERJA

5S SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU,


SHITSUKE
KSS KAIZEN SUGGESTION SYSTEM
QCC QUALITY CONTROL CIRCLE
TQC TOTAL QUALITY CONTROL
TPM TOTAL PRODUCTIVE
MAINTENANCE
JIT JUST IN TIME PRODUCTION

ISTILAH 5S
Bahasa
Jepun

Bahasa
Inggeris

Bahasa
Melayu

Makna

Contoh

SEIRI

SORT

SISIH

ORGANIZATION

THROW AWAY
RUBBISH

SEITON

SET IN ORDER

SUSUN

NEATNESS

30 SECOND
RENEWAL OF A
DOCUMENT

SEISHO

SHINE

SAPU

CLEANING

INDIVIDUAL
CLEANING
RESPONSIBILITY

SEIKETSU

STANDARDIZE

SERAGAM

STANDARDIZE

TRANSPARENCY
OF STORAGE

SHITSUKE

SUSTAIN

SENTIASA
AMALKAN

DISCIPLINE

DO 5S DAILY

SHITSU
K

ON
SEIT

SEIRI

5S
SE
I

KE

TS

IS
E
S
U

4 OBJEKTIF UTAMA PROGRAM


AMALAN 5S

Membina budaya Kaizen di tempat kerja


Membina kerjasama melalui penyertaan semua
Membina amalan kepimpinan pengurus dan
penyelia
Meningkatkan infrastruktur untuk melaksanakan
program Kaizen yang lebih maju

7 SEBAB KENAPA AMALAN 5S


MENJADI POPULAR
1.
2.
3.
4.

Tempat kerja yang lebih bersih dan tersusun


Pejabat dan tempat kerja menjadi senang
dan selamat
Hasil mudah dilihat oleh semua orang
dalaman dan luaran
Hasil ketara meningkatkan idea dan
menambah idea baru

5. Semua orang berdisiplin secara semulajadi


6. Semua orang bangga dengan tempat kerja
yang bersih dan tersusun
7. Keputusannya imej syarikat meningkat dan
menambah peluang perniagaan

AMALAN 5S BOLEH MENARIK


PENGLIBATAN PEKERJA

4 SEBAB UTAMA
Mudah dicapai oleh syarikat sama ada bersaiz

kecil, sederhana atau besar


Boleh diamalkan oleh sebarang jenis pekerjaan
sama ada pengilangan, perkhidmatan atau
perniagaan
Falsafahnya senang difahami oleh semua orang
dan tidak memerlukan pemahaman istilah yang
susah
Semua orang cintakan kebersihan, keselesaan
dan tersusun

4 FAKTOR KEJAYAAN AMALAN 5S


Sokongan dan komitmen berterusan pengurusan

atasan
Amalan 5S bermula dengan pendidikan dan latihan
Semua orang mengamalkannya dan tiada yang

memerhati sahaja
Ulangi putaran 5S untuk mencapai paras yang lebih

tinggi

PUTARAN 5S
SISIH
SENTIASA
AMALKAN

SERAGAM

SUSUN

SAPU

TERIMA KASIH

IBRAHIM
AHMAD