Anda di halaman 1dari 11

IBRAHIM AHMAD

OBJEKTIF
Jelaskan
Nyatakan

definisi PPE
PPE yang digunakan

Terangkan

fungsi penggunaan PPE

Terangkan

penggunaan PPE yang betul

Nyatakan

implikasi/kesan penyalahgunaan PPE

ISI KANDUNGAN
Definisi

PPE
Tujuan Penggunaan PPE
Jenis-jenis PPE
Fungsi PPE
Cara pemakaian PPE
Penjagaan PPE
Implikasi tidak menggunakan PPE

PERALATAN
PERLINDUNGAN DIRI
(PPE)

DEFINISI
Peralatan

perlindungan diri
protective equipment ) PPE
PPE

(personel

adalah termasuk segala bentuk


pakaian dan peralatan tambahan/aksesori
yang
direkacipta
untuk
memberi
perlindungan daripada hazad atau bahaya
di tempat kerja.

TUJUAN
PENGGUNAAN PPE
Pemakaiannya

adalah
bertujuan
untuk
melindung pemakainya dari bahaya atau
bahaya-bahaya
pekerjaan
yang
boleh
menjejaskan kesihatan dan keselamatan.
Pemilihan

PPE yang tepat dan sesuai


dengan tugas dan pekerjaan adalah penting.
Majikan dan pekerja haruslah memahami
tujuan, kegunaan dan had perlindungan PPE.

JENIS-JENIS PPE

Perlindungan Kepala

Perlindungan Muka

Perlindungan Mata

Perlindungan Pendengaran

Perlindungan Pernafasan

Perlindungan Tubuh

Perlindungan Tangan

Perlindungan Kaki

Perlindungan Jatuh

JENIS-JENIS PPE

PENJAGAAN PPE
Di

dalam keadaan baik

Sentiasa

bersih

Disimpan
PPE

dengan betul dan di tempat berkunci

gantian mestilah sentiasa disediakan untuk


mengelakkan pembaziran masa yang tidak
sepatutnya disebabkan proses pencarian PPE
gantian.

KESIMPULAN
.
Penggunaan PPE merupakan pendekatan yang paling biasa
dipraktikkan di tempat kerja. Bagaimanapun penggunaan PPE yang
diklasifikasikan sebagai langkah terakhir kawalan hazard hanya terhad
dalam melindungi atau sekurang-kurangnya mengurangkan risiko
kecederaan yang dialami pekerja. Adalah disarankan agar penggunaan
PPE juga turut diamalkan beserta langkah pengawalan risiko yang lain
bagi memastikan pekerja dan pelawat yang berada di kawasan kerja
berada dalam keadaan selamat dan sihat.

SEKIAN
TERIMA KASIH