Anda di halaman 1dari 6

TERAPI SENI (LUKISAN)

Ahli Kumpulan:
1)Norzai Shahida Kamaruddin
2)Amril Zalha B. Ramli Mohd
Yunos
3)Dineshwari a/p Perumaly
4)Nik Shaniamizah Nik Shafie
5)Shaiful Rafeul B. Shaffie

PENGENALAN
TERAPI SENI DIREKA BERLANDASKAN KEPERCAYAAN
BAHAWA PROSES MELAHIRKAN KREATIVITI BOLEH
MENENTERAMKAN JIWA SESEORANG.
KEBANYAKAN ORANG YANG MENGALAMI TRAUMA
PSIKOLOGI BIASANYA SUKAR MELUAHKAN PERASAAN
MELALUI KATA-KATA.
IA LEBIH MUDAH DILUAHKAN MELALUI LAKARAN ATAU
LUKISAN.

SAMBUNGAN
KANAK-KANAK,
TIDAK
PANDAI
MENUNJUKKAN
PERASAAN DENGAN KATA-KATA DAN BIASANYA MEREKA
MENZAHIRKAN GANGGUAN EMOSI MELALUI KELAKUAN.
MELALUI
TERAPI
SENI,
KANAK-KANAK
BOLEH
MELUAHKAN PERASAAN DAN EMOSI DENGAN LEBIH
BAIK SERTA MUDAH.

MAKSUD TERAPI SENI


TERAPI SENI ADALAH SATU KAEDAH UNTUK MENGGALAKKAN

KLIEN MELUAHKAN PERASAAN DAN PEMIKIRAN MEREKA YANG


TIDAK BOLEH DILAHIRKAN DENGAN PERKATAAN MELALUI SENI
(LUKISAN).
LUKISAN BOLEH MENJADI CARA UNTUK KLIEN BERINTERAKSI

DENGAN ORANG LAIN TERUTAMANYA KANAK-KANAK.

JENIS LUKISAN DALAM TERAPI SENI


MELIBATKAN EMPAT SESI MELUKIS OLEH KANAK-KANAK.
1. DIRI SAYA
2. KELUARGA SAYA
3. AKTIVITI BERSAMA KELUARGA
4. CITA-CITA SAYA

KEMAHIRAN YANG DIAPLIKASIKAN


KEMAHIRAN MELAYAN DAN MENDENGAR
CARA MELAYAN KANAK-KANAK
CARA MENDENGAR AKTIF
KEMAHIRAN MENDENGAR LANJUTAN
MENCUNGKIL MASALAH
KEMAHIRAN INTERPRETASI TINGKAH LAKU MELALUI LUKISAN
PERASAAN TERANGSANG
KEMAHIRAN MEMBERI TINDAK BALAS KEPADA MURID YANG
BERMASALAH