Anda di halaman 1dari 8

Bab 2

REKA BENTUK
DAN
PENGHASILAN PROJEK

DEFINISI
REKA BENTUK

TEKNOLOGI

Definisi suatu aturan


atau susunan
perancangan bahan dalam
konteks penghasilan sesuatu
produk.

Definis pengajian atau


pengetahuan tentang usaha
manusia dalam mencipta
sesuatu (Produk) dengan
menggunakan pelbagai alat,
sumber, teknik dan sistem.

Contoh sesuatu reka


bentuk yang baik akan
menjadikan persekitaran
lebih menarik serta
kehidupan menjadi lebih
mudah dan selesa.

Contoh penciptaan pelbagai


jenis alatan dan mesin serta
jentera menjadikan kehidupan
kita selesa malah kita dapat
melakukan kerja dengan lebih
cepat, cekap, dan produktif

Faktor
Reka
bentuk

FUNGSI
Reka bentuk mestilah memenuhi tujuan
sesuatu produk dihasilkan
Memenuhi kehendak pengguna

RUPA BENTUK
Produk mestilah dapat menarik perhatian
pengguna
Rupa bentuk termasuklah bentuk, warna dan
tekstur projek.

KESESUAIAN BAHAN
Bahan yang dipilih mestilah sesuai dan mudah didapati
Bahan mestilah sesuai dengan tujuan produk dihasilkan
Contoh kayu tidak sesuai digunakan untuk
menghasilkan produk menyimpan peralatan mandi

KOS

Kos untuk menghasilkan sesuatu produk mestilah


bersesuaian dan berpatutan dengan kemampuan.

KAEDAH PEMBINAAN
Reka bentuk yang baik hendaklah mudah dan
tidak melibatkan proses pembinaan yang rumit.

KETAHANAN

Ketahananproduk mestilah menepati tujuan atau


fungsi reka bentuk itu dibuat.
Ketahanan produk berkait dengan bahan dan
kekukuhan pembinaan reka bentuk

KEMASAN
Bersesuaian dengan tujuan penggunan sesuatu
reka bentuk
Contoh- kerusi taman yang ditempatkan diluar
rumah tidak sesuai menggunakan kemasan syelek.

KESELAMATAN

Produk yang dihasilkan mestilah selamat


digunakan, mesra pengguna dan mesra alam

NILAI KOMERSIAL

Produk yang dihasilkan mestilah boleh dipasarkan

BAHAN DAN PENGIKAT

BAHAN

PENGIKAT

Bahan yang digunakan untuk


membina projek

Bahan yang mencantum dua


keping benda kerja bersama.

1. KAYU
2. PAPAN LAPIS
3. MEDIUM DENSITY
FIBREBOARD(MDF)
4. MOUNTING BOARD

1.
2.
3.
a)
b)

PAKU
SKRU
GLU
GLU PVA
GLU SENTUH