Anda di halaman 1dari 15

PENYIMPANAN DAN PENYELENGGARAAN

STOK

Farina,Hanna

Memisahkan bahan
kimia dari peralatan
yang lain
Simpan stok baru
dibelakang stok
lama

Selalu semak
stok

Cara
penyimpanan
stok

Tulis tarikh
penerimaan
stok

Gunakan stok
yang lama
dahulu

Bagi Bahan Kimia Tak Organik


Haruslah diabel pada botol mengikut nama logam. Botol-botol bahan kimia
tak organik disusun mengikut abjad di dalam almari bertutup.
.Jangan disusun pada rak yang terdedah kerana mudah dihinggapi habuk.
Penambahan di, tri, ortho dan meta diabaikan dan disimpan mengikut nama
logam. Contoh: Triammonium orthophosphate disimpan di bawah nama
sebatian ammonium.
Asingkan bahan-bahan kimia yang boleh menyerap air dari udara dengan
yang boleh menghilangkan air habluran ke udara.

ASID DAN ALKALI

Bahan kimia cecair (asid dan alkali) yang mengkakis tidak


boleh diletakkan di atas rak yang tinggi.

Logam alkali yang sangat aktif dan mudah teroksida jika bersentuhan dengan udara
hendaklah disimpan terendam dalam minyak parafin. Jika hendak dikeluarkan,gunakan
penyepit dan potong dengan pisau yang tajam. Jangan sentuh dengan tangan.
Bagi Fosforus kuning (putih), ianya sangat berbahaya dan sangat aktif . Maka bahan ini
perlu disimpan di dalam air sejuk.
Bagi bahan kimia yang terurai oleh cahaya seperti argentum nitrat dan asid nitrik pekat,
ianya perlu disimpan di dalam botol kaca berwarna gelap.

Bagi bahan kimia yang mudah rosak oleh panas seperti


vitamin C (asid askorbik) dan hidrogen peroksida, ianya
perlu disimpan di dalam peti sejuk.
Bagi bahan kimia yang sangat berbahaya seperti sebatian
arsenik dan garam sianida. Simpan di dalam almari khas
yang berkunci dan rekodkan kuantitinya.

Penyelengaraan Stok

Penyelenggaraan secara terancang

Penyelenggaraan secara terancang bermaksud pemeriksaan dan


penyelenggaraan dilakukan secara teratur dan kebiasaannya
dilakukan sekali atau dua kali dalam setahun sama ada oleh
kakitangan makmal ataupun firma pakar.

Peralatan untuk menimbang misalnya perlu peralasan


rutin kerana segala ralat yang berlaku akan
menyebabkan keputusan yang salah diperolehi

menggantikan bateri dan


lampu dalam peralatan,
peralasan rutin peralatan
pencucian peralatan
daripada habuk dan debu

Antara
tugas:

. Jika didapati
getah penyambung
sudah keras,
kembang atau
bocor, maka
kakitangan makmal
perlulah
menggantikannya
dengan kadar
segera.

Penunu Bunsen hendaklah sentiasa


dalam keadaan sempurna dan berfungsi

Penyelenggaraan juga berkaitan dengan mencuci dan membersih peralatan


dan radas dalam makmal
Sebelum menyimpan peralatan dan radas ditempat yang telah ditentukan,
peralatan dipastikan bersih daripada sebarang kekotoran hasil daripada
ujikaji yang dilakukan oleh pengguna
Ini demi memastikan kekotoran yang melekat tidak mengganggu perjalanan
ujikaji seterusnya

Penyelenggaraan secara terancang juga memerlukan buku rekod peralatan

yang seharusnya menjadi tanggungjawab kakitangan makmal.


menyediakan rekod peralatan atau radas yang dirosakkan, telah rosak dan

bilangan yang rosak serta bertanggungjawab dalam pengambilan dan


penyimpanan peralatan dan bahan kimia di tempat sepatutnya selepas
digunakan
Penyelia makmal juga dapat melakukan tindakan yang sewajarnya dengan

kekurangan peralatan atau radas tertentu dalam makmal

Kepentingan Penyelengaraan Stok


Memberi pengetahuan terhadap barangan rosak dan pakai habis dalam
makmal.
Melakukan penggantian peralatan supaya stok peralatan mencukupi untuk
sepanjang tahun.
Kesimpulannya, peralatan atau radas perlu diselenggara supaya mereka
berada dalam keadaan baik, berfungsi dan selamat.

Buku rekod kerosakan peralatan

. Kerosakan yang direkodkan amatlah berguna


dalam mengemaskini stok tahunan makmal.

penting dalam urusan hapus kira dan


penyediaan anggaran belanjawan tahunan
peralatan dan radas makmal oleh panitia
Sains.

satu jenis bahan bukti bagi


penggunaan segala
peralatan dan radas dalam
makmal sekolah

. Kekerapan
penggunaan
peralatan akan
dinilai oleh
Ketua panitia
untuk urusan
pembelian dan
pelupusan
peralatan atau
radas.

Buku rekod
penyediaan
peralatan/radas

membuat pengiraan stok


dan penyelenggaraan
peralatan

akan dikemukakan
tiga hari sebelum
tarikh diperlukan
supaya pembantu
makmal dapat
memastikan
keperluan yang
disediakan dalam
keadaan baik serta
selamat digunakan.

Sekian, Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai