PETUNJUK

PUSAT PERTUMBUHAN Radius pembangunan Pusat Separa Wilayah Pusat Petempatan Utama Pusat Petempatan Kecil

Daerah Tampin Daerah Rembau

Daerah Port Dickson

Daerah Jasin

Daerah Melaka Tengah
STRATEGI PEMBANGUNAN Tepubina dan komited Petempatan dan perbandaran kluster industri Zon pelancongan Koridor pembangunan STRATEGI PEMELIHARAAN Kawasan tadahan air Kawasan hutan Kawasan empangan & badan air STRATEGI PEMBANGUNAN TERKAWAL Kawasan tepubina dan komited terkawal Kawasan pesisir pantai Kawasan lingkaran hijau sungai Kawasan pertanian Kawasan pembangunan khas
(Kem tentera & pusat penapisan minyak)

STRATEGI PENAMPAN Penampan / kawasan hijau Pertanian

LAIN-LAIN



 

Terminal Pengangkutan Bersepadu Kawasan industri Lebuhraya Utara-Selatan Jalan Persekutuan Jalan Utama

Cadangan ‘West Spine’ “Scenic Route” Cadangan Laluan Keretapi Cadangan “Express Rail Link” (ERL) Sempadan Negeri Sempadan Daerah Arah Tumpuan Pembangunan

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH ALOR GAJAH (2007-2020)

RAJAH 2.1.6
KONSEP PEMBANGUNAN SPATIAL DAERAH ALOR GAJAH

Jalan Keretapi

Kawasan Pembangunan Masa Depan (Dalam Koridor yang Dikenalpasti, Nukleus Pertumbuhan, Koridor Tumpuan Industri, Zon Pembangunan Akan datang) Kawasan Tadahan Air (Pembangunan Secara Terkawal & Tidak Dibenarkan Gunatanah yang menimbulkan kesan negatif kepada kawasan tadahan) Cadangan Empangan Jernih Menjadikan Hutan Simpan Sg. Linggi sebagai Taman Wilayah Cadangan Lebuhraya Pantai Shah Alam – Pontian Cadangan Zon Industri Lubok China Lubok China Akuakultur

Memperkukuh Fungsi Pulau Sebang

Cadangan ‘Scenic Route’

Pulau Sebang Pulau Sebang Tebong Tebong Sim pang Am pat Sim pang Am pat Hutan Percha Hutan Percha

Brisu Brisu

Ayer Pa'abas Ayer Pa'abas Ram uan China Besar Ram uan China Besar Kuala Linggi Kuala Linggi

Gadek Gadek

Bandar Alor Gajah Bandar Alor Gajah Kuala Sungai Baru Kuala Sungai Baru Masjid Tanah Masjid Tanah Lendu Lendu

Machap Machap

Melaka Pindah Melaka Pindah

Mengurus Kawasan Berisiko Bencana Memelihara Pusat Penetasan Penyu KORIDOR PEMBANGUNAN Alor Gajah – Simpang Ampat Alor Gajah – Kelemak – Rembia Alor Gajah – Masjid Tanah – Kuala Linggi RANCANGAN TEMPATAN DAERAH ALOR
GAJAH (2007 – 2020)

Pengkalan Balak Pengkalan Balak Tg. Bidara Tg. Bidara

Rem bia Rem bia

Sim pang Gading Sim pang Gading Durian Tunggal Durian Tunggal
T 23 1 T 231

Memperkukuh Fungsi Masjid Tanah Mengekalkan Hutan Simpan Sungai Udang

RAJAH 2.1.7

Memperkukuh Kluster Industri Menaiktaraf Bandar Alor Gajah

Memelihara Empangan Durian Tunggal Cadangan Hub E&E, CBD Hang Tuah Jaya Memperkukuh Fungsi Durian Tunggal

PELAN REKABENTUK RANCANGAN TEMPATAN DAERAH ALOR GAJAH

PELAN LOKASI

Skala 1 in : 5,500m

Daerah Rembau

Taboh Naning Taboh Naning

Daerah Tampin

Pulau Sebang Pulau Sebang Kemuning Kemuning Ramuan China Kechil Ramuan China Kechil Sg. Siput Sg. Siput Sg. Buloh Sg. Buloh Brisu Brisu Melekek Melekek P 1 BBP1 BP 1

Tebong Tebong

Daerah Port Dickson

BRISU BRISU
Ramuan China Besar Ramuan China Besar

BP6 BP 6 BP 6

ALOR GAJAH ALOR GAJAH
Pegoh Pegoh

Tanjung Rimau Tanjung Rimau

BP2 BP 2 BP 2

Petunjuk
BLOK PERANCANGAN BP 1 BP 2
Machap Machap

PULAU SEBANG -- TEBONG PULAU SEBANG TEBONG
Padang Sebang Padang Sebang

LUAS BP (Hek) 8,057.30 10,727.94 12,832.72 7,248.32
11,272.36

Ayer Pa'abas Ayer Pa'abas Kuala Linggi Kuala Linggi

Gadek Gadek

BP7 BP 7 BP 7
Kelemak Kelemak Masjid Tanah Masjid Tanah Melaka Pindah Melaka Pindah

BP 3

KUALA LINGGI -- PENGAKALAN BALAK -KUALA LINGGI PENGAKALAN BALAK TG. TUAN Sg. Baru Ilir TG. TUAN Sg. Baru Ilir
Kuala Sg. Baru Kuala Sg. Baru

BP3 BP 3 BP 3
MACHAP -- DURIAN TUNGGAL MACHAP DURIAN TUNGGAL

BP 4 BP 5 BP 6 BP 7

BP4 BP 4 BP 4
MELAKA PINDAH -- REMBIA MELAKA PINDAH REMBIA
Sg. Petai Sg. Petai Parit Melana Parit Melana Beringin Beringin Rembia Rembia Belimbing Belimbing

P 5 B BP5 Lendu B P 5 Lendu MASJID TANAH -- LENDU MASJID TANAH LENDU
Sg. Baru Tengah Sg. Baru Tengah

9,480.29 7,369.45

Tanjung Tuan Tanjung Tuan
Sg. Baru Ulu Sg. Baru Ulu

Daerah J asin
T 2 31 T 231

Durian Tunggal Durian Tunggal

Daerah Melaka Tengah

JUSTIFIKASI
Skala 1in : 1,250m

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH ALOR GAJAH (2007 – 2020)

Mengikut sempadan mukim (31 mukim). Terdapat mukim-mukim yang digabungkan untuk membentuk satu BP berdasarkan corak gunatanah yang dominan antara mukim yang digabungkan. Juga mengambilkira sempadan kawasan kajian RT Alor Gajah 1998-2015 (4 BP digabungkan). Jumlah Blok Perancangan yang dibentuk adalah 7 iaitu:-

RAJAH 2.1.8
PEMBAHAGIAN BLOK PERANCANGAN

• BP1 – Alor Gajah • BP2 – Pulau Sebang – Tebong • BP3 – Machap – Durian Tunggal • BP4 – Melaka Pindah – Rembia • BP5 – Masjid Tanah – Lendu • BP6 – Brisu • BP7 – Kuala Linggi – Pengkalan Balak –
Tg.Tuan

PELAN LOKASI

NEGERI SEMBILAN

Ke Rembau/Seremban Ke Tampin

Ke Seremban/ Utara Ke Seremban
1.10 ---TABOH NANING TABOH NANING 1.10 TABOH NANING 1.10 TABOH NANING 1.10 ---TABOH NANING TABOH NANING 1.12 ---KUARI 1.12 KUARI 1.12 KUARI 1.12 ---KUARI 1.12 KUARI 1.12 KUARI TABOH NANING TABOH NANING TABOH NANING TABOH NANING TABOH NANING TABOH NANING 1.11 ---BKT. PAYUNG BKT. PAYUNG 1.11 BKT. PAYUNG 1.11 BKT. PAYUNG 1.11 ---BKT. PAYUNG BKT. PAYUNG 1.14 ---VENDOR CITY 1.14 VENDOR CITY 1.14 VENDOR CITY 1.14 ---VENDOR CITY 1.14 VENDOR CITY 1.14 VENDOR CITY
Skala 1in : 35,000m

Daerah Tampin

Daerah Rembau

6.1 ---PEKAN LUBOK CINA 6.1 PEKAN LUBOK CINA 6.1 PEKAN LUBOK CINA 6.1 ---PEKAN LUBOK CINA 6.1 PEKAN LUBOK CINA 6.1 PEKAN LUBOK CINA 6.4 ---SUNGAI SIPUT 6.4 SUNGAI SIPUT 6.4 SUNGAI SIPUT 6.4 ---SUNGAI SIPUT 6.4 SUNGAI SIPUT 6.4 SUNGAI SIPUT

Daerah Port Dickson

6.5 ---BRISU 6.5 BRISU 6.5 BRISU 6.5 ---BRISU 6.5 BRISU 6.5 BRISU 6.2 ---KG. LUBOK CINA KG. LUBOK CINA 6.2 KG. LUBOK CINA 6.2 KG. LUBOK CINA 6.2 ---KG. LUBOK CINA KG. LUBOK CINA

BP 2 BP 2 PULAU SEBANG -PULAU SEBANG 1.9 ---PEKAN SIMPANG AMPAT 1.6 ---A FAMOSA 2.3 ---KG PULAU 1.9 PEKAN SIMPANG AMPAT 1.6 A FAMOSA 2.3 KG PULAU 1.9 PEKAN SIMPANG AMPAT 1.6 A FAMOSA 2.3 KG PULAU 1.9 ---PEKAN SIMPANG AMPAT 1.6 ---A FAMOSA 2.3 ---KG PULAU 1.9 PEKAN SIMPANG AMPAT 1.6 A FAMOSA 2.3 KG PULAU 1.9 PEKAN SIMPANG AMPAT 1.6 A FAMOSA 2.3 KG PULAU RESORT RESORT RESORT RESORT RESORT RESORT TEBONG SEBANG SELATAN SEBANG SELATAN SEBANG SELATAN TEBONG SEBANG SELATAN SEBANG SELATAN SEBANG SELATAN 1.7 ---KP PEGOH 1.7 KP PEGOH 1.7 KP PEGOH
1.7 ---KP PEGOH 1.7 KP PEGOH 1.7 KP PEGOH 1.8 ---PAYA DATUK 1.8 PAYA DATUK 1.8 PAYA DATUK 1.8 ---PAYA DATUK 1.8 PAYA DATUK 1.8 PAYA DATUK

2.1 ---PEKAN 2.1 PEKAN 2.1 PEKAN 2.1 ---PEKAN 2.1 PEKAN 2.1 PEKAN PULAU SEBANG PULAU SEBANG PULAU PULAU SEBANG 2.2 ---KG PULAU 2.2 KG PULAU 2.2 KG PULAU 1.13 ---KP BIOTECH 1.13 KP BIOTECH 1.13 KP 2.2 ---KG PULAU 2.2 KG PULAU 2.2 KG PULAU 1.13 ---KP BIOTECH 1.13 KP BIOTECH 1.13 KP SEBANG UTARA SEBANG UTARA SEBANG UTARA SEBANG UTARA SEBANG UTARA SEBANG UTARA

2.6 ---FELDA HUTAN 2.6 FELDA HUTAN 2.6 FELDA HUTAN 2.6 ---FELDA HUTAN 2.6 FELDA HUTAN 2.6 FELDA HUTAN PERCHA PERCHA PERCHA PERCHA PERCHA PERCHA

2.7 ---KG TEBONG STES 2.7 KG TEBONG STES 2.7 KG TEBONG STES 2.7 ---KG TEBONG STES 2.7 KG TEBONG STES 2.7 KG TEBONG STES

BP 6 BP 6 BRISU BRISU
6.3 ---RAMUAN CHINA 6.3 RAMUAN CHINA 6.3 RAMUAN CHINA 6.3 ---RAMUAN CHINA 6.3 RAMUAN CHINA 6.3 RAMUAN CHINA BESAR BESAR BESAR BESAR BESAR BESAR 7.3 ---AYER MOLEK 7.3 AYER MOLEK 7.3 AYER MOLEK 7.3 ---AYER MOLEK 7.3 AYER MOLEK 7.3 AYER MOLEK

BP 1 BP 1 ALOR GAJAH ALOR GAJAH
1.5 ---PEGOH PEGOH 1.5 PEGOH 1.5 PEGOH 1.5 ---PEGOH PEGOH

2.4 ---KG PADANG 2.4 KG PADANG 2.4 KG PADANG 2.4 ---KG PADANG 2.4 KG PADANG 2.4 KG PADANG SEBANG SEBANG SEBANG SEBANG SEBANG SEBANG

Daerah Jasin

2.5 ---GADEK 2.5 GADEK 2.5 GADEK 2.5 ---GADEK 2.5 GADEK 2.5 GADEK 7.2 ---HUTAN 7.2 HUTAN 7.2 HUTAN 7.2 ---HUTAN 7.2 HUTAN 7.2 HUTAN KUALA LINGGI KUALA LINGGI KUALA LINGGI KUALA LINGGI KUALA LINGGI KUALA LINGGI

3.5 ---KG. MACHAP BARU 3.5 KG. MACHAP BARU 3.5 KG. MACHAP BARU 3.5 ---KG. MACHAP BARU 3.5 KG. MACHAP BARU 3.5 KG. MACHAP BARU

7.1 ---PEKAN PEKAN 7.1 PEKAN 7.1 PEKAN 7.1 ---PEKAN PEKAN KUALA LINGGI KUALA LINGGI KUALA LINGGI KUALA LINGGI KUALA LINGGI KUALA LINGGI

BP 7 BP 7 KUALA LINGGI -KUALA LINGGI PENGKALAN BALAK -PENGKALAN BALAK TG. TUAN TG. TUAN
7.6 ---PAYA MENGKUANG 7.6 PAYA MENGKUANG 7.6 PAYA MENGKUANG 7.6 ---PAYA MENGKUANG 7.6 PAYA MENGKUANG 7.6 PAYA MENGKUANG

5.3 ---AIR PA'ABAS AIR PA'ABAS 5.3 AIR PA'ABAS 5.3 AIR PA'ABAS 5.3 ---AIR PA'ABAS AIR PA'ABAS 1.4 ---KELEMAK JAYA 1.4 KELEMAK JAYA 1.4 KELEMAK JAYA 1.4 ---KELEMAK JAYA 1.4 KELEMAK JAYA 1.4 KELEMAK JAYA 1.1 ---BANDAR ALOR GAJAH 1.1 BANDAR ALOR GAJAH 1.1 BANDAR ALOR GAJAH 1.1 ---BANDAR ALOR GAJAH 1.1 BANDAR ALOR GAJAH 1.1 BANDAR ALOR GAJAH 5.2 ---AIR LIMAU 5.2 AIR LIMAU 5.2 AIR LIMAU 5.2 ---AIR LIMAU 5.2 AIR LIMAU 5.2 AIR LIMAU 1.2 ---KELEMAK KELEMAK 1.2 KELEMAK 1.2 KELEMAK 1.2 ---KELEMAK KELEMAK 1.3 ---KP KELEMAK 1.3 KP KELEMAK 1.3 KP KELEMAK 1.3 ---KP KELEMAK 1.3 KP KELEMAK 1.3 KP KELEMAK 4.5 ---PARIT MELANA PARIT MELANA 4.5 PARIT MELANA 4.5 PARIT MELANA 4.5 ---PARIT MELANA PARIT MELANA 3.4 ---PERMAI MACHAP 3.4 PERMAI MACHAP 3.4 PERMAI MACHAP 3.4 ---PERMAI MACHAP 3.4 PERMAI MACHAP 3.4 PERMAI MACHAP

Tanjung Tuan

7.4 ---SERI JERAM 7.4 SERI JERAM 7.4 SERI JERAM 7.4 ---SERI JERAM 7.4 SERI JERAM 7.4 SERI JERAM 5.1 ---PEKAN 5.1 PEKAN 5.1 PEKAN 5.1 ---PEKAN 5.1 PEKAN 5.1 PEKAN MASJID TANAH MASJID TANAH MASJID TANAH MASJID TANAH MASJID TANAH MASJID TANAH 7.5 ---KP MASJID TANAH KP MASJID TANAH 7.5 KP MASJID TANAH 7.5 KP MASJID TANAH 7.5 ---KP MASJID TANAH KP MASJID TANAH

BP 5 BP 5 MASJID TANAH -MASJID TANAH LENDU LENDU
5.4 ---LENDU 5.4 LENDU 5.4 LENDU 5.4 ---LENDU 5.4 LENDU 5.4 LENDU

BP 4 BP 4 MELAKA PINDAH -MELAKA PINDAH 4.4 ---SUNGAI PETAI 4.4 SUNGAI PETAI 4.4 SUNGAI PETAI 4.4 ---SUNGAI PETAI 4.4 SUNGAI PETAI 4.4 SUNGAI PETAI REMBIA REMBIA
4.1 ---KP ZARINA 4.1 KP ZARINA 4.1 KP ZARINA 4.1 ---KP ZARINA 4.1 KP ZARINA 4.1 KP ZARINA

5.5 ---DURIAN DAUN 5.5 DURIAN DAUN 5.5 DURIAN DAUN 5.5 ---DURIAN DAUN 5.5 DURIAN DAUN 5.5 DURIAN DAUN

BP 3 BP 3 MACHAP -- DURIAN MACHAP DURIAN TUNGGAL TUNGGAL
3.3 ---UTeM UTeM 3.3 UTeM 3.3 UTeM 3.3 ---UTeM UTeM 3.1 ---PEKAN 3.1 PEKAN 3.1 PEKAN 3.1 ---PEKAN 3.1 PEKAN 3.1 PEKAN DURIAN TUNGGAL DURIAN TUNGGAL DURIAN TUNGGAL DURIAN TUNGGAL DURIAN TUNGGAL DURIAN TUNGGAL

4.2 ---PEKAN REMBIA 4.2 PEKAN REMBIA 4.2 PEKAN REMBIA 4.2 ---PEKAN REMBIA 4.2 PEKAN REMBIA 4.2 PEKAN REMBIA 7.7 ---KORIDOR PANTAI 7.7 KORIDOR PANTAI 7.7 KORIDOR PANTAI 7.7 ---KORIDOR PANTAI 7.7 KORIDOR PANTAI 7.7 KORIDOR PANTAI 4.3 ---REMBIA REMBIA 4.3 REMBIA 4.3 REMBIA 4.3 ---REMBIA REMBIA

Skala 1in : 1,250m

5.6 ---KG. SUNGAI UDANG 5.6 KG. SUNGAI UDANG 5.6 KG. SUNGAI UDANG 5.6 ---KG. SUNGAI UDANG 5.6 KG. SUNGAI UDANG 5.6 KG. SUNGAI UDANG

Ke Paya Rumput

3.2 ---PADANG KELADI 3.2 PADANG KELADI 3.2 PADANG KELADI 3.2 ---PADANG KELADI 3.2 PADANG KELADI 3.2 PADANG KELADI

Ke Johor Bahru/Selatan

Skala 1in : 5,500m

Ke Sungai Udang

Daerah Melaka Tengah

Ke Melaka Tengah/ Bandar Hilir

RAJAH 2.1.9

Petunjuk
Lebuhraya Utara-Selatan Laut dan Badan Air Sempadan Mukim Sempadan Daerah Sempadan Blok Perancangan (BP) Sempadan Blok Peracangan Kecil (BPK)

Kajian Rancangan Tempatan Daerah

ALOR GAJAH 2007-2020

PECAHAN BP DAN BPK RTD ALOR GAJAH

Jalan Persekutuan Jalan Negeri Landasan Keretapi

x

Sempadan Negeri

Majlis Perbandaran Alor Gajah

JPBD Negeri Melaka

JPBD Semenanjung Malaysia

PELAN KUNCI
DAERAH DAERAH REMBAU REM BAU REMBAU DAERAH DAERAH TAMPIN TAM PIN TAMPIN

DAERAH DAERAH SEREMBAN SEREM BAN SEREMBAN

BP 2 BP 2
PULAU SEBANG -- TEBONG PULAU SEBANG TEBONG

BP 6 BP 6
BRISU BRISU

BP 1 BP 1 ALOR GAJAH ALOR GAJAH

DAERAH DAERAH JASIN JASIN

Skala 1in : 5,500m

BP 7 BP 7
KUALA LINGGI -KUALA LINGGI PENGKALAN BALAK -- TG. TUAN PENGKALAN BALAK TG. TUAN

ke ke Se Se rrem em ban ban // U Utta arra a

1.12 1.10 1.11 1.14
g ng an eba eb S S au lla u Pu Pu ke ke
PM U

BP 5 BP 5
MASJID TANAH -- LENDU MASJID TANAH LENDU

MELAKA PINDAH -MELAKA PINDAH REMBIA REMBIA

BP 4 BP 4

BP 3 BP 3
MACHAP -- DURIAN MACHAP DURIAN TUNGGAL TUNGGAL

DAERAH DAERAH MELAKA TENGAH MELAKA TENGAH

Petunjuk :

Lebuhraya Jalnan Raya Landasan Keretapi

Sempadan Blok Perancangan (BP)

1.9
u su rriis B B ke ke

Sempadan Blok Perancangan Kecil (BPK)

1.6 1.8 1.7
PM U

APA YANG TELAH ADA Tarikan Pelancongan / Rekreasi Air Panas Cherana Putih | Batu Megalith | A’Famosa Resort | Makam Dol Said |Dataran Alor Gajah | Kubur British | Muzium | Kedai sejarah IPT/Institusi UNIKL | ADTEC | Kem PLKN PUtra Putri | Kolej Yayasan Melaka Petempatan Orang Asli Bukit Payung Nukleus Pembangunan Alor Gajah | Simpang Ampat

1.5
ke A ke A Aye yerr P Pa''A a Aba b s b as
ek adek ke G ad ke G

Industri KP Pegoh | KP Kelemak | KP TabohNaning | IKS Paya Datuk JKKK/ B Taboh Naning | Taboh Naning Jaya | Cerana Putih | Simpang Ampat | Melekek Dalam | Paya Datuk | Melekek Luar | Pegoh | Pekan Alor Gajah | Jelatang | Kelemak | Kelemak Jaya Pembangunan Komited Bandar Baru | Industri | Pembangunan Bercampur

1.4

1.1
ke Machap ke Machap ke ke J.. J B B ah ah rru u // Se Se lla att an an

APA YANG BOLEH DIBUAT / DICADANGKAN  Menaiktaraf Bandar Alor Gajah & Pembesaran kawasan bandar;  Pembangunan bandar baru;  Kawasan peniagaan baru  Kawasan perumahan baru  Kawasan industri baru  Pengekalan kampung tradisi yang unik  Koridor pelancongan A Famosa – Simpang Ampat  Menaiktaraf produk-produk pelancongan sediada  Pemeliharaaan petempatan orang Asli Bkt Payung  Pembangunan semula kampung-kampung dalam bandar

h h h h h ah ah ah dah da nda nd nd i nd iin Piin aP aP aP aP aka a a ak llak ak ella ella Me Me Me Me M ke ke k ke k ke

UiTM Le ndu UiTM Le ndu UiTM Le ndu UiTM Le ndu UiTM Le ndu UiTM Le ndu UiTM Le ndu UiTM Le ndu UiTM Le ndu

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH ALOR GAJAH (2007 – 2020)

RAJAH 2.1.10 a
PELAN PERINCIAN PECAHAN BLOK PERANCANGAN 1 : ALOR GAJAH MENGIKUT BLOK PERANCANGAN KECIL KELUASAN : 8,057.30 HEKTAR

a mb a emb ii ke Re ke R

s iid s d ke M a jj ke M a Tanah Tanah

ke ke Re Re mb mb iia a

1.2

PELAN KUNCI
DAERAH DAERAH REMBAU REM BAU REMBAU DAERAH DAERAH TAMPIN TAM PIN TAMPIN

DAERAH DAERAH SEREM BAN SEREMBAN

BP 6 BP 6
BRISU BRISU

BP 1 BP 1
ALOR GAJAH ALOR GAJAH

BP 2 PULAU SEBANG TEBONG

DAERAH DAERAH JASIN JASIN

Skala 1in : 5,500m
BP 7 BP 7
KUALA LINGGI -KUALA LINGGI PENGKALAN BALAK -- TG. TUAN PENGKALAN BALAK TG. TUAN

ke G ke Ge eme n menc c he h heh

BP 5 BP 5
MASJID TANAH - LENDU MASJID TANAH - LENDU

MELAKA PINDAH -MELAKA PINDAH REMBIA REMBIA

BP 4 BP 4

BP 3 BP 3
MACHAP -- DURIAN MACHAP DURIAN TUNGGAL TUNGGAL

DAERAH DAERAH MELAKA TENGAH M ELAKA TENGAH MELAKA

Kg. Solok Bukit Putus Kg. Solok Bukit Putus Kg. Solok Bukit Putus Kg. Solok Bukit Putus Kg. Solok Bukit Putus Kg. Solok Bukit Putus Kg. Solok Bukit Putus Kg. Solok Bukit Putus Kg. Solok Bukit Putus

Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Bkt. Putus Bkt. Putus Bkt. Putus Bkt. Putus Bkt. Putus Bkt. Putus Bkt. Putus Bkt. Putus Bkt. Putus

Petunjuk :

ke Ta ke Tam mpin p iin in n

Kg. K. Ina Kg. K. Ina Kg. K. Ina Kg. K. Ina Kg. K. Ina Kg. K. Ina Kg. K. Ina Kg. K. Ina Kg. K. Ina

2.1 2.2
IKS Pulau Sebang IKS Pulau Sebang IKS Pulau Sebang IKS Pulau Sebang IKS Pulau Sebang IKS Pulau Sebang IKS Pulau Sebang IKS Pulau Sebang IKS Pulau Sebang Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Hutan Percha Hutan Percha Hutan Per cha Hutan Percha Hutan Percha Hutan Per cha Hutan Percha Hutan Percha Hutan Per cha Kg. Ker uu Kg. Ker u Kg. Ker Kg. Ker uu Kg. Ker u Kg. Ker Kg. Ker uu Kg. Ker u Kg. Ker

Simpang K. Sungga Simpang K. Sungga Sim pang K. Sungga Simpang K. Sungga Simpang K. Sungga Sim pang K. Sungga Simpang K. Sungga Simpang K. Sungga Sim pang K. Sungga

ka Melaka ke Bata ng Mela ke Bata ng

Lebuhraya Jalnan Raya Landasan Keretapi

2.7

Kuala Sungga Kuala Sungga Kuala Sungga Kuala Sungga Kuala Sungga Kuala Sungga Kuala Sungga Kuala Sungga Kuala Sungga

Kg. Tebong Kg. Tebong Kg. Tebong Kg. Tebong Kg. Tebong Kg. Tebong Kg. Tebong Kg. Tebong Kg. Tebong

att a mp mp gA gA an an p p Siim Sm ke ke

Kg. Pulau Sebang Kg. Pulau Sebang Kg. Pulau Sebang Kg. Pulau Sebang Kg. Pulau Sebang Kg. Pulau Sebang Kg. Pulau Sebang Kg. Pulau Sebang Kg. Pulau Sebang
BP

Sempadan Blok Perancangan (BP) Sempadan Blok Perancangan Kecil (BPK)

Kg. Kem uning Kg. Kem uning Kg. Kem uning Kg. Kem uning Kg. Kem uning Kg. Kem uning Kg. Kem uning Kg. Kem uning Kg. Kem uning Kg. Kubang Gajah Kg. Kubang Gajah Kg. Kubang Gajah Kg. Kubang Gajah Kg. Kubang Gajah Kg. Kubang Gajah Kg. Kubang Gajah Kg. Kubang Gajah Kg. Kubang Gajah
DOR

PM U

Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Bkt. Sebang Bkt. Sebang Bkt. Sebang Bkt. Sebang Bkt. Sebang Bkt. Sebang Bkt. Sebang Bkt. Sebang Bkt. Sebang

2.3

2.6
Kg. Hutan Per cha Kg. Hutan Per cha Kg. Hutan Per cha Kg. Hutan Per cha Kg. Hutan Per cha Kg. Hutan Per cha Kg. Hutan Per cha Kg. Hutan Per cha Kg. Hutan Per cha

Kg. Kubang Gajah Kg. Kubang Gajah Kg. Kubang Gajah Kg. Kubang Gajah Kg. Kubang Gajah Kg. Kubang Gajah Kg. Kubang Gajah Kg. Kubang Gajah Kg. Kubang Gajah

Kg. Tanjung Rimau Dalam Kg. Tanjung Rimau Dalam Kg. Tanjung Rimau Dalam Kg. Tanjung Rimau Dalam Kg. Tanjung Rimau Dalam Kg. Tanjung Rimau Dalam Kg. Tanjung Rimau Dalam Kg. Tanjung Rimau Dalam Kg. Tanjung Rimau Dalam Kg. Tanjung Rimau Kg. Tanjung Rimau Kg. Tanjung Rimau Kg. Tanjung Rimau Kg. Tanjung Rimau Kg. Tanjung Rimau Kg. Tanjung Rimau Kg. Tanjung Rimau Kg. Tanjung Rimau Kg. Padang Sebang Kg. Padang Sebang Kg. Padang Sebang Kg. Padang Sebang Kg. Padang Sebang Kg. Padang Sebang Kg. Padang Sebang Kg. Padang Sebang Kg. Padang Sebang
KK

Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Or ang Asli Kubang Badak Kubang Badak Kubang Badak Kubang Badak Kubang Badak Kubang Badak Kubang Badak Kubang Badak Kubang Badak

2.4

Kg. Punggor Kg. Punggor Kg. Punggor Kg. Punggor Kg. Punggor Kg. Punggor Kg. Punggor Kg. Punggor Kg. Punggor

Kg. Or ang Asli Kg. Orang Asli Kg. Orang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Orang Asli Kg. Orang Asli Kg. Or ang Asli Kg. Orang Asli Kg. Orang Asli Tebong Stesen Tebong Stesen Tebong Stesen Tebong Stesen Tebong Stesen Tebong Stesen Tebong Stesen Tebong Stesen Tebong Stesen

g ng dn dn dn dn adii ad ad ad gG g gG ng ng pan p pan mp mp mp mp mp Siiim Sm Sm Siim eS eS ke ke

ke ke Ma Ma ch ch ap ap

APA YANG TELAH ADA

Kg. Gadek Kg. Gadek Kg. Gadek Kg. Gadek Kg. Gadek Kg. Gadek Kg. Gadek Kg. Gadek Kg. Gadek

Kg. Ganun Kg. Ganun Kg. Ganun Kg. Ganun Kg. Ganun Kg. Ganun Kg. Ganun Kg. Ganun Kg. Ganun

Kg. Binjai Kg. Binjai Kg. Binjai Kg. Binjai Kg. Binjai Kg. Binjai Kg. Binjai Kg. Binjai Kg. Binjai

Kg. Am pang Kg. Ampang Kg. Ampang Kg. Am pang Kg. Ampang Kg. Ampang Kg. Am pang Kg. Ampang Kg. Ampang

Kg. Buloh China Kg. Buloh China Kg. Buloh China Kg. Buloh China Kg. Buloh China Kg. Buloh China Kg. Buloh China Kg. Buloh China Kg. Buloh China

2.5

Kg. Gadek Dalam Kg. Gadek Dalam Kg. Gadek Dalam Kg. Gadek Dalam Kg. Gadek Dalam Kg. Gadek Dalam Kg. Gadek Dalam Kg. Gadek Dalam Kg. Gadek Dalam

ah jjah Ga Ga o llo rr A A ke ke d arr da J J.. Ban Ban ke ke B B ah ah rru u

Kg. Dalong Kg. Dalong Kg. Dalong Kg. Dalong Kg. Dalong Kg. Dalong Kg. Dalong Kg. Dalong Kg. Dalong

Kg. Padang Kubu Kg. Padang Kubu Kg. Padang Kubu Kg. Padang Kubu Kg. Padang Kubu Kg. Padang Kubu Kg. Padang Kubu Kg. Padang Kubu Kg. Padang Kubu

Tarikan Pelancongan / Rekreasi Bangunan Sebelum Perang | Perkampungan | Taman Rekreasi Stesen Keretapi Pulau Sebang | Kolam Air Panas Gadek | Petempatan Felda JKKK/B Pulau Sebang Selatan | Pulau Sebang Utara | Tanjung Rimau Dalam | Tanjung Rimau Luar | Padang Sebang | Ganun | Gadek | Kemuning | Hutan Percha | Tebong Stesen | Kuala Sungga Petempatan Orang Asli Bukit Putus | Bukit Sebang | Hutan Percha | Kubang Badak | Tebong Stesen

Nukleus Pembangunan Pulau Sebang | Hutan Percha | Tebong

Pembangunan Komited Perumahan

// S Se el la a ttan an

APA YANG BOLEH DIBUAT / DICADANGKAN

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH ALOR GAJAH (2007 – 2020)

 Naiktaraf pekan Pulau Sebang & pembesaran kawasan bandar  Cadangan kawasan perumahan baru  Pemeliharaan petempatan Orang Asli  Pengekalan Kawasan Pertanian

 Cadangan Pusat Pertumbuhan Desa baru (hutan Percha, Tebong)  Membangunkan sungai sebagai sebahagian kawasan rekreasi

RAJAH 2.1.10 b
PELAN PERINCIAN PECAHAN BLOK PERANCANGAN 2 : PULAU SEBANG TEBONG MENGIKUT BLOK PERANCANGAN KECIL KELUASAN : 10,727.94 HEKTAR

PELAN KUNCI
DAERAH DAERAH REMBAU REM BAU REMBAU DAERAH DAERAH TAMPIN TAM PIN TAMPIN

DAERAH DAERAH SEREM BAN SEREMBAN SEREM BAN

BP 6 BP 6

ha ercha Percha ha H utan Perc ha ke H utan Percha H utan ke H utan Perc ke H utan Perc ke H utan P

BRISU BRISU

BP 1 BP 1
ALOR GAJAH ALOR GAJAH

BP 2 BP 2 PULAU SEBANG PULAU SEBANG TEBONG TEBONG

DAERAH DAERAH JASIN JASIN

ke Tebong ke Tebong ke Tebong ke Tebong ke Tebong ke Tebong

Skala 1in : 5,500m

BP 7 BP 7
KUALA LINGGI -KUALA LINGGI PENGKALAN BALAK -- TG. TUAN PENGKALAN BALAK TG. TUAN

BP 5 BP 5
MASJID TANAH -- LENDU MASJID TANAH LENDU

MELAKA PINDAH -MELAKA PINDAH REMBIA REMBIA

BP 4 BP 4

BP 3
MACHAP - DURIAN MACHAP DURIAN TUNGGAL TUNGGAL

Kg. Krubang Kg. Krubang Kg. Krubang Kg. Krubang Kg. Krubang Kg. Krubang Kg. Krubang Kg. Krubang Kg. Krubang

DAERAH DAERAH M ELAKA TENGAH MELAKA TENGAH M ELAKA

Kg. Baru Menggong Kg. Baru Menggong Kg. Baru Menggong Kg. Baru Menggong Kg. Baru Menggong Kg. Baru Menggong Kg. Baru Menggong Kg. Baru Menggong Kg. Baru Menggong

Petunjuk :

3.5
Lebuhraya

Kg. Baharu Bukit Bulat Kg. Baharu Bukit Bulat Kg. Baharu Bukit Bulat Kg. Baharu Bukit Bulat Kg. Baharu Bukit Bulat Kg. Baharu Bukit Bulat Kg. Baharu Bukit Bulat Kg. Baharu Bukit Bulat Kg. Baharu Bukit Bulat Kg. Permai Machap Kg. Permai Machap Kg. Permai Machap Kg. Permai Machap Kg. Permai Machap Kg. Permai Machap Kg. Permai Machap Kg. Permai Machap Kg. Permai Machap Umboo Umboo Umboo Umboo Umboo Umboo Umboo Umboo Umboo Kg. Machap Baru Kg. Machap Baru Kg. Machap Baru Kg. Machap Baru Kg. Machap Baru Kg. Machap Baru Kg. Machap Baru Kg. Machap Baru Kg. Machap Baru Kg. Ayer Bangkong Kg. Ayer Bangkong Kg. Ayer Bangkong Kg. Ayer Bangkong Kg. Ayer Bangkong Kg. Ayer Bangkong Kg. Ayer Bangkong Kg. Ayer Bangkong Kg. Ayer Bangkong Kg. Permatang Ayer Pasir Kg. Permatang Ayer Pasir Kg. Permatang Ayer Pasir Kg. Permatang Ayer Pasir Kg. Permatang Ayer Pasir Kg. Permatang Ayer Pasir Kg. Permatang Ayer Pasir Kg. Permatang Ayer Pasir Kg. Permatang Ayer Pasir

r arr a a darrr da da n and lllland lland an an ea e Se Se Se Se kke S ke S kke ke

Jalnan Raya Landasan Keretapi

h h h Gajah Ga jah a ah r Gajja Ga ja Ga a Alorr G e Allorr A or k e Allo ke A lo ke A o ke ke k
Kg. Orang Asli Bkt Besar Kg. Orang Asli Bkt Besar Kg. Kg. Orang Asli Bkt Besar Kg. Orang Asli Bkt Besar Kg. Kg. Orang Asli Bkt Besar Kg. Kg. Kg. Machap UmborOrangAsli Bkt Besar Kg. Machap UmborOrangAsli Bkt Besar Kg. Machap Umbor Kg. Machap UmborOrangAsli Bkt Besar Kg. Machap UmborOrangAsli Bkt Besar Kg. Machap Umbor Kg. Machap Umbor Kg. Machap Umbor Kg. Machap Umbor (Machap Umbor Dalam) (Machap Umbor Dalam) (Machap Umbor Dalam) (Machap Umbor Dalam) (Machap Umbor Dalam) (Machap Umbor Dalam) (Machap Umbor Dalam) (Machap Umbor Dalam) (Machap Umbor Dalam)

Sempadan Blok Perancangan (BP) Sempadan Blok Perancangan Kecil (BPK)

APA YANG TELAH ADA Tarikan Pelancongan / Rekreasi Bangunan lama (Durian Tunggal) | Empangan Durian Tunggal | Taman Rekreasi Datuk Wira Poh Ah Tiam | Hotel Seri Malaysia | Hotel Puteri | INB Resort JKKK/ B Gangsa | Bukit Balai | Padang Keladi | Padang Kerbau | Pulau | Permai Machap Umboo | Machap Baru | Air Pasir Machap | Bukit Bulat | Baru Menggong Petempatan Orang Asli Bukit Putus | Bukit Sebang | Hutan Percha | Kubang Badak | Tebong Stesen Pembangunan Komited Kediaman | Pembangunan bercampur “Coorporate Park” APA YANG BOLEH DIBUAT / DICADANGKAN      Menaiktaraf Pekan Durian Tunggal Cadangan kawasan perumahan baru Cadangan CBD Hang Tuah Jaya Cadangan Hub E&E Hang Tuah Jaya Peningkatan imej pintu masuk  Pemeliharaan petempatan Orang Asli  Penjagaan Empangan Durian Tunggal  Pembangunan pekan-pekan kecil (Simpang Gading, Machap)  Pengawalan aktiviti ternakan ayam IPT/Institusi UTEM | Kolej Yayasan Saad

a a a arrra arrra aa a Uttta Ua U U U ///Uttt n an/ an an an a ban mb mb mb m m m e e e e errre ee e Serrr Se Se eS eS eS kke ke kke k

3.4

a n ah iindah in dah Pinda n a ka Piin d ka ka aka P llaka P laka P e e e ke Me k e Me ke e ke M ke ke

Kg. Ayer Semubok Kg. Ayer Semubok Kg. Ayer Semubok Kg. Ayer Semubok Kg. Ayer Semubok Kg. Ayer Semubok Kg. Ayer Semubok Kg. Ayer Semubok Kg. Ayer Semubok

Kg. Ayer Manggis Resam Kg. Ayer Manggis Resam Kg. Ayer Manggis Kg. Ayer Manggis Kg. Ayer Manggis Kg. Ayer Manggis Kg. Ayer Manggis Resam Kg. Ayer Manggis Resam Kg. Ayer Manggis Resam Kg. Ayer Resam Kg. Ayer Kg. Ayer Kg. Ayer Resam Kg. Ayer Kg. Ayer Kg. Ayer Resam Kg. Ayer Resam Kg. Ayer Pdg. Kerbau Pdg. Kerbau Pdg. Kerbau Pdg. Kerbau Pdg. Kerbau Pdg. Kerbau Pdg. Kerbau Pdg. Kerbau Pdg. Kerbau Tmn. Cempaka IIII Tmn. Cempaka II Tmn. Cempaka Tmn. Cempaka IIII Tmn. Cempaka II Tmn. Cempaka Tmn. Cempaka IIII Tmn. Cempaka II Tmn. Cempaka Kg. Padang Keladi Kg. Padang Keladi Kg. Padang Keladi Kg. Padang Keladi Kg. Padang Keladi Kg. Padang Keladi Kg. Padang Keladi Kg. Padang Keladi Kg. Padang Keladi Pekan Durian Tunggal Pekan Durian Tunggal Pekan Durian Tunggal Pekan Durian Tunggal Pekan Durian Tunggal Pekan Durian Tunggal Pekan Durian Tunggal Pekan Durian Tunggal Tmn.PekanDurian Tunggal Tmn.Tunggal Tmn.Tunggal Tunggal Tmn. Tunggal Tmn.Tunggal Tmn.Tunggal Tunggal Tmn. Tunggal Tmn. Tunggal Tmn. Kg. Ulu Padang Keladi Kg. Ulu Padang Keladi Kg. Ulu Padang Keladi Kg. Ulu Padang Keladi Kg. Ulu Padang Keladi Kg. Ulu Padang Keladi Kg. Ulu Padang Keladi Kg. Ulu Padang Keladi Kg. Ulu Padang Keladi T 231 Kg. Bukit Balai Kg. Bukit Balai Kg. Bukit Balai Kg. Bukit Balai Kg. Bukit Balai Kg. Bukit Balai Kg. Bukit Balai Kg. Bukit Balai Kg. Bukit Balai Tmn Belatuk Emas Tmn Belatuk Emas Tmn Belatuk Emas Tmn Belatuk Emas Tmn Belatuk Emas Tmn Belatuk Emas Tmn Belatuk Emas Tmn Belatuk Emas Tmn Belatuk Emas

3.3

ke Kesang ke Kesang ke Kesang Kesang ke Kesang Kesang
Ldg. Chuan Hin Sang Ldg. Chuan Hin Sang Ldg. Chuan Hin Sang Ldg. Chuan Hin Sang Ldg. Chuan Hin Sang Ldg. Chuan Hin Sang Ldg. Chuan Hin Sang Ldg. Chuan Hin Sang Ldg. Chuan Hin Sang
UTeMM UTe M UTe UTeMM UTe M UTe UTeMM UTe M UTe

Nukleus Pembangunan Simpang Gading | Durian Tunggal | Machap

3.1

Kg. Pulau Kg. Pulau Kg. Pulau Kg. Pulau Kg. Pulau Kg. Pulau Kg. Pulau Kg. Pulau Kg. Pulau

Ldg. Yong Kee Shian Ldg. Yong Kee Shian Ldg. Yong Kee Shian Ldg. Yong Kee Shian Ldg. Yong Kee Shian Ldg. Yong Kee Shian Ldg. Yong Kee Shian Ldg. Yong Kee Shian Ldg. Yong Kee Shian Bt. Ular Upa Bt. Ular Upa Bt. Ular Upa Bt. Ular Upa Bt. Ular Upa Bt. Ular Upa Bt. Ular Upa Bt. Ular Upa Bt. Ular Upa
Kole j j Ya yaasan Sa ad d Kole j Ya y s an Sa a d Kole Ya y as an Sa a Kole j j Ya yaasan Sa ad d Kole j Ya y s an Sa a d Kole Ya y as an Sa a Kole j j Ya yaasan Sa ad d Kole j Ya y s an Sa a d Kole Ya y as an Sa a

Petempatan Orang Asli Machap Umboo

g g Udang a Udan g a Udan g aiii Udang Udan Udan k e Sungaiii k e Sunga k e Sunga k e Sung k e Sung k e Sung

3.2
kke ke kke ke eB eB Bu Buk uk ukkiii ttt K iitittK Ka Kattt Ka Ka aiii atitilill t lll

Kg. Tualang Kg.Tualang Kg.Tualang Tualang Kg.Tmn Kasawari Kg.Tmn Kasawari Kg.Tualang Tualang Kg.Tmn Kasawari Kg.Tualang Kg.Tualang Tmn Kasawari Tualang Tmn Kasawari Tmn Kasawari Tmn Kasawari Kg. Gangsa Kg. Tmn Kasawari Kg. Tmn Kasawari Gangsa Kg. Gangsa Kg. Gangsa Kg. Gangsa Gangsa Kg. Gangsa Kg. Gangsa Kg.Gangsa

ke J. Bahru /// ke J. Bahru ke J. Bahru ke J. Bahru /// Selata ke J. Bahru Selata ke J. Bahru Selata Selatan n latan latan n n

Tmn. Sri Bayan Tmn. Sri Bayan Tmn. Sri Bayan Tmn. Sri Bayan Tmn. Sri Bayan Tmn. Sri Bayan Tmn. Sri Bayan Tmn. Sri Bayan Tmn. Sri Bayan Tmn. Angkasa Nuri Tmn. Angkasa Nuri Tmn. Angkasa Nuri Tmn. Angkasa Nuri Tmn. Angkasa Nuri Tmn. Angkasa Nuri Tmn. Angkasa Nuri Tmn. Angkasa Nuri Tmn. Angkasa Nuri Tmn. Mas Merah Jaya Tmn. Mas Merah Jaya Tmn. Mas Merah Jaya Tmn. Mas Merah Jaya Tmn. Mas Merah Jaya Tmn. Mas Merah Jaya Tmn. Mas Merah Jaya Tmn. Mas Merah Jaya Tmn. Mas Merah Jaya

Country Country Country Country Country Country Country Country Country Heights Heights Heights Heights Heights Heights Heights Heights Heights

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH ALOR GAJAH (2007 – 2020)

ke ke ke eB eB Ba Ba Ba Ba att au tu uB uB uB uB Be Berrr e e errre ee en end en d en d n nda dam am am m m

RAJAH 2.1.10 c
PELAN PERINCIAN PECAHAN BLOK PERANCANGAN 3 : MACHAP – DURIAN TUNGGAL MENGIKUT BLOK PERANCANGAN KECIL KELUASAN : 12,832.72 HEKTAR

n n n n an an an an ba ba ba ba ba mb mb mb m rrem rm rre Se Se Se Se Se ke ke ke ke ke ke ke ke ke a a a a a a a a arra ttarr tarr ta Utt Utt /U // U

PELAN KUNCI
DAERAH DAERAH REMBAU REMBAU DAERAH DAERAH TAMPIN TAMPIN

Kg. Pa da ng Kubu Kg. Pa da ng Kubu Kg. Pa da ng Kubu Kg. Pa da ng Kubu Kg. Pa da ng Kubu Kg. Pa da ng Kubu Kg. Pa da ng Kubu Kg. Pa da ng Kubu Kg. Pa da ng Kubu

DAERAH DAERAH SEREMBAN SEREMBAN

BP 2 BP 2 BP 6 BP 6
BRISU BRISU

BP 1 BP 1
ALOR GAJAH ALOR GAJAH

PULAU SEBANG -SEBANG PULAU SEBANG TEBONG TEBONG

DAERAH DAERAH JASIN JASIN

ke Alor Gajah ke Alor Gajah

ng// ng eb o eb o T T ke ke
Tmn Melak aaPerdana Tmn Melak a Perdana Tmn Melak Perdana Tmn Melak aaPerdana Tmn Melak a Perdana Tmn Melak Perdana Tmn. Pengk alan Tmn. Pengk alan Tmn. Pengk alan Tmn. Pengk alan Tmn. Pengk alan Tmn. Pengk alan Kg. Balai Kg. Balai Kg. Balai Indah Indah Indah Kg. Balai Kg. Balai Kg. Balai Indah Indah Indah Kg. Ulu Melak aaPindah Kg. Ulu Melak a Pindah Kg. Ulu Melak Pindah Kg. Ulu Melak aaPindah Kg. Ulu Melak a Pindah Kg. Ulu Melak Pindah

g ng diin Gad Ga an g an g mp iimp S S

Skala 1in : 5,500m

BP 7 BP 7
KUALA LINGGI KUALA LINGGI PENGKALAN BALAK - TG. TUAN PENGKALAN BALAK - TG. TUAN

BP 5 BP 5
MASJID TANAH - LENDU MASJID TANAH LENDU

MELAKA PINDAH MELAKA PINDAH REMBIA REMBIA

BP 4

BP 3 BP 3
MACHAP -- DURIAN MACHAP DURIAN TUNGGAL TUNGGAL

DAERAH DAERAH MELAKA TENGAH MELAKA TENGAH

Tana h Tana h ke Ma sjid ke Ma sjid
Tmn. INTEKMA Alor Gajah Tmn. INTEKMA Tmn. INTEKMA Alor Gajah Tmn. INTEKMA Alor Gajah Tmn. INTEKMA Alor Gajah Tmn. INTEKMA Alor Gajah Alor Gajah Tmn. Dimensi i Tmn. Dimensi Tmn. Dimens Tmn. Dimensi i Tmn. Dimensi Tmn. Dimens Heights Heights Heights Heights Heights Heights

PM U PM U

Petunjuk :

Tmn. Alor Tmn. Alor Tmn. Alor Tmn. Alor Tmn. Alor Tmn. Alor Tmn. JJ aya Tmn. Jayaa Tmn. ay Tmn. JJ aya Tmn. Jayaa Tmn. ay IKS Sg. IKS Sg. IKS Sg. IKS Sg. IKS Sg. IKS Sg. Petai Petai Petai Petai Petai Petai Kg. Ay er Udang Kg. Ay er Udang Kg. Ay er Udang Kg. Ay er Udang Kg. Ay er Udang Kg. Ay er Udang Solok Duk uu Solok Duk u Solok Duk Solok Duk uu Solok Duk u Solok Duk

Lebuhraya Jalnan Raya
Kg. Parit Melana Kg. Parit Melana Kg. Parit Melana Kg. Parit Melana Kg. Parit Melana Kg. Parit Melana

Solok Ayer Mentagor Solok Ayer Mentagor Solok Ay er Mentagor Solok Ayer Mentagor Solok Ayer Mentagor Solok Ay er Mentagor

Kg. Sungai Petai Kg. Sungai Petai Kg. Sungai Petai Kg. TengahKg. Sungai Petai Kg. TengahKg. Sungai Petai Kg. TengahKg. Sungai Petai Kg. Tengah Kg. Tengah Kg. Tengah Kg. Gajah Mati Kg. Gajah Mati Kg. Gajah Mati Kg. Gajah Mati Kg. Gajah Mati Kg. Gajah Mati Kg. Gajah Mati Kg. Gajah Mati Kg. Gajah Mati

Kg. Seberang Perai Kg. Seberang Perai Kg. Seberang Perai Kg. Seberang Perai Kg. Seberang Perai Kg. Seberang Perai

4.5
Kg. Panc hor Kg. Panc hor Kg. Panchor Kg. Panc hor Kg. Panchor Kg. Panc hor Pantai Belimbing Pantai Belimbing Pantai Belimbing Pantai Belimbing Pantai Belimbing Pantai Belimbing

Landasan Keretapi

Bk t. Samak Bk t. Samak Bkt. Samak Bk t. Samak Bk t. Samak Bkt. Samak

4.4

Rumah Awam Sg. Petai Rumah Awam Sg. Petai Rumah Awam Sg. Petai Rumah Awam Sg. Petai Rumah Awam Sg. Petai Rumah Awam Sg. Petai Rumah Awam Sg. Petai Rumah Awam Sg. Petai Rumah Awam Sg. Petai

Solok Ulu Seraja Solok Ulu Seraja Solok Ulu Seraja Solok Ulu Seraja Solok Ulu Seraja Solok Ulu Seraja Solok Ulu Seraja Solok Ulu Seraja Solok Ulu Seraja

Sempadan Blok Perancangan (BP) Sempadan Blok Perancangan Kecil (BPK)

ke Kru bong ke Kru bong

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH ALOR GAJAH (2007 – 2020)

n du n n du n n nd n en du en d u e Le e Le eL e Le ke L ke L ke L ke L ke L

Kg. Ay er Puteh Kg. Ay er Puteh Kg. Ay er Puteh Kg. Ay er Puteh Kg. Ay er Puteh Kg. Ay er Puteh Kg. Beringin Kg. Beringin Kg. Beringin Kg. Beringin Kg. Beringin Kg. Beringin

Tmn. Pelangi Tmn. Pelangi Tmn. Pelangi Tmn. Pelangi Tmn. Pelangi Tmn. Pelangi

4.1
Kg. Tebing Kg. Tebing Kg. Tebing Kg. Tebing Kg. Tebing Kg. Tebing Kg. TebingBelimbing Kg. TebingBelimbing Kg. Tebing Belimbing Belimbing Belimbing Belimbing Belimbing Belimbing Belimbing Dalam Dalam Dalam Dalam Dalam Dalam Dalam Dalam Dalam

Tmn. Rembia Utama Tmn. Rembia Utama Tmn. Rembia Utama Tmn. Rembia Utama Tmn. Rembia Utama an Rembia Tmn. Rembia Utama an Rembia Pek an Rembia Pek an Pekan Tmn. Rembia Rembia Tmn. Rembia Rembia Tmn. Rembia Rembia Pek an Pek Pekan Tmn. Rembia Rembia Tmn. Rembia Rembia Pek an Pek Pekan Tmn. Rembia Rembia

4.2

Tmn. MAIM Tmn. Perindus trian Tmn. MAIM Tmn. Perindus trian Tmn. MAIM Tmn. Perindus trian Tmn. MAIM Tmn. Perindus trian Tmn. MAIM Tmn. Perindus trian Tmn. MAIM Tmn. Perindus trian Tmn. Bk t.t.Rembia Zarina Tmn. Bk t.Rembia Zarina Tmn. Bk Rembia Zarina Zarina Tmn. Bk t.t.Rembia Zarina Tmn. Bk t.Rembia Zarina Tmn. Bk Rembia Zarina Zarina Zarina Rumah Awam Rembia Rumah Awam Rembia Rumah Awam Rembia Rumah Awam Rembia Rumah Awam Rembia Rumah Awam Rembia

ke ke

Ldg. Bt. JJelutong Ldg. Bt. Jelutong Ldg. Bt. elutong Ldg. Bt. JJelutong Ldg. Bt. Jelutong Ldg. Bt. elutong Ldg. Bt. JJelutong Ldg. Bt. Jelutong Ldg. Bt. elutong

4.3
Solok Hj. Dollah Solok Hj. Dollah Solok Hj. Dollah Solok Hj. Dollah Solok Hj. Dollah Solok Hj. Dollah Solok Hj. Dollah Solok Hj. Dollah Solok Hj. Dollah

Solok Mas jid Tanah Merah Solok Mas jid Tanah Merah Solok Mas jid Tanah Merah Solok Mas jid Tanah Merah Solok Mas jid Tanah Merah Solok Mas jid Tanah Merah Solok Mas jid Tanah Merah Solok Mas jid Tanah Merah Solok Mas jid Tanah Merah

Tmn. Rembia Permai Tmn. Rembia Permai Tmn. Rembia Permai Tmn. Rembia Permai Tmn. Rembia Permai Tmn. Rembia Permai

Kg. Bangs al Bawah Kg. Bangs al Bawah Kg. Bangs al Bawah Kg. Bangs al Bawah Kg. Bangs al Bawah Kg. Bangs al Bawah Kg. Bangs al Bawah Kg. Bangs al Bawah Kg. Bangs al Bawah

// S Se ell a a tta an n ll ga ga ng ng u u T an T iian Dur Dur Industri ke ke

J.. J Ba Ba h h rru u

APA YANG ADA Nukleus Pembangunan Melaka Pindah Pembangunan Komited Kediaman (PTAM)

PELAN PERINCIAN PECAHAN BLOK PERANCANGAN 4 : MELAKA PINDAH – REMBIA MENGIKUT BLOK PERANCANGAN KECIL

ke Paya Rumput ke Paya Rumput ke Paya Rumput ke Paya Rumput ke Paya Rumput ke Paya Rumput ke Paya Rumput ke Paya Rumput ke Paya Rumput

Solok JJeram Solok Jeram Solok eram Solok JJeram Solok Jeram Solok eram

IKS Sungai Petai | KP Rembia (Zarina) | T 231 IKS Melaka Pindah JKKK/B Melaka Pindah | Sungai Petai | Rembia | Beringin | Parit Melana | Panchor | Belimbing Dalam

APA YANG BOLEH DIBUAT / DICADANGKAN  Cadangan kawasan perumahan baru  Cadangan kawasna industri baru     Pemeliharaan kampung tradisi Pengawalan aktiviti industri kuari Pengekalan kawasan pertanian Penempatan semula industri tidak terancang

RAJAH 2.1.10 d
KELUASAN : 7,248.32 HEKTAR

PELAN KUNCI
DAERAH DAERAH REMBAU REMBAU DAERAH DAERAH TAMPIN TAMPIN

Kee Ke K Kee eB B B B B Brrr iis iiiissu suu uu u
Kg . . Pa d an g Be ssar r Kg Pa d an g Be sar Kg. Pa da ng Be a Kg . . Pa d an g Be ssar r Kg Pa d an g Be sar Kg. Pa da ng Be a Kg . . Pa d da ng Be ssarr Kg Pa d an g Be s ar Kg. Pa an g Be a

DAERAH DAERAH SEREMBAN SEREMBAN

BP 2 BP 2 BP 6 BP 6
BRISU BRISU

BP 1 BP 1
ALOR GAJAH ALOR GAJAH

PULAU SEBANG -PULAU SEBANG TEBONG TEBONG

DAERAH DAERAH JASIN JASIN

Skala 1in : 5,500m

BP 7 BP 7
KUALA LINGGI -KUALA LINGGI PENGKALAN BALAK -- TG. TUAN PENGKALAN BALAK TG. TUAN

Ke Brisu Ke Brisu Ke isu Ke Br isu Ke isu isu Ke Br isu Ke Br isu Ke Brisu
Kg . L el on g Kg. Le lo n g Kg. Le lo ng Kg . L Le lo ng Kg. Le lo n g Kg. el lo n g Kg . L el on g Kg. Le on g Kg. Le lo ng

BP 5
MASJID TANAH MASJID TANAH LENDU LENDU

Kg . Pa yyya Da la a m Kg. Pa a a Dal am Kg. Pa Dal m Kg . Pa yyya Da la a m Kg. Pa a a Dal am Kg. Pa Dal m Kg . Pa yyya Da la a m Kg. Pa a a Dal am Kg. Pa Dal m Kg. . Kua l a a Ka ti l Kg Kua la Ka til Kg. Ku al Katil Kg. . Kua al a Ka ti l Kg Kua la Ka til Kg. Ku l la Katil Kg. . Kua l a a Ka ti l Kg Kua a Ka til Kg. Ku al Katil Kg. . MM a jsidid Sa gga Kg .Mass jij d Sag a Kg a Sa a Kg. . MM a jsidid Sa gga Kg .Mass jij d Sag a Kg a Sa a Kg. . MM a jsidid Sa gga Kg .Mass jij d Sag a Kg a Sa a IKS Ay errPa '' Aba ss IKS Ay ee rPa' Ab aas IKS Ay Pa '' Ab IKS Ay errPa ' Aba ss IKS Ay ee rPa' Ab aas IKS Ay Pa ' Ab IKS Ay errPa Aba ss IKS Ay ee rPa' Ab aas IKS Ay Pa Ab Tm n n Ked id i Ind ah h Tm n Ked id i i Ind da Tm Ke di i i Ind ah d Ind Tm n n Ked id Pe a ah h er r Tm n Ked di i i Ind da Ay e Tm Ke di d i Ind n Ay d i In an Tm n n Ked id Pe ka ah Ayerr Tm n Ked id Peka ah h er Tm Ke id Pekka ah Ayer PekIn da Ay e PekIn n Ay er r Pek a n Ay er Pekka n Ay e Pe an Ay an n n Pa Aba as Pa' Ab ass Pa' Ab Pa ' Aba as Pa' Ab ass Pa' Ab Pa '' Aba as Pa' Ab ass Pa' Ab Kg . . L an ju t t MMa ni i s Kg L an ju Ma an i Kg. La nj ut ni s an Kg . . L La nj ut Ma ni sss Kg L an ju t MMa ni s Kg. an ju t Kg . . L an ju t t MMa ni ss Kg L an ju Ma ni si Kg. La nj ut an Kg . Ten ga h Kg. Te ng a h Kg. Ten g ah Kg . Ten ga ah Kg. Te ng a h Kg. Ten g h Kg . Ten ga h Kg. Te ng a h Kg. Ten g ah

BP 4 BP 4 MELAKA PINDAH MELAKA PINDAH REMBIA REMBIA

BP 3 BP 3
MACHAP -- DURIAN MACHAP DURIAN TUNGGAL TUNGGAL

Ke Bandar Alor Gajah Ke Bandar Alor Gajah Ke Bandar Alor Gajah Ke Bandar Alor Gajah Ke Bandar Alor Gajah Ke Bandar Alor Gajah
DAERAH DAERAH MELAKA TENGAH MELAKA TENGAH Kg. . Sg . Ra go kk Kg Sg. . Rag o Kg. Sg Rag ok Kg. . Sg . Ra go kk Kg Sg. . Rag o Kg. Sg Rag ok Kg. . Sg . Ra go kk Kg Sg. . Rag o Kg. Sg Rag ok

Kg . . Ged an g Kg Ge da n g Kg. Ged a ng Kg . . Ged an ng Kg Ge da n g Kg. Ged a g Kg . . Ged an g Kg Ge da n g Kg. Ged a ng

Ke R Ke R K K e Ram K e am K am amuan amuan amuan n Ch ina n Ch ina n Ch ina hin h in hina Be a Besarr a Bes ar es a es esarr sar a

Bt. Tel okkk Bt. Te lo Bt. Tel o Bt. Tel lo kk Bt. Te lo Bt. Tel o Bt. Tel okkk Bt. Te ok Bt. Tel o Kg . .Rann ta u Pann anng Kg Ra tau Pa j ja g g Kg. Ra ntau Pa nj an Kg . .Rann ta u Pann anng Kg Ra ntau Pa nj an g Kg. Ra ntau Pa nj an Kg . .Rann ta u Pann anng Kg Ra tau Pa j ja g g Kg. Ra tau Pa j ja g

5.3
Kg. Ay errPa' Ab as s Kg. . Ay e rPa' ' Ab as Kg Ay e Pa Aba Kg. Ay errPa' Ab as s Kg. . Ay e rPa' Ab as Kg Ay e Pa Aba Kg. Ay errPa' Ab as s Kg. . Ay e rPa' '' Ab as Kg Ay e Pa Aba Kg. Ay er Pun g ga i i Kg. . Ay errPun g ga Kg Ay e Pu n gg ai Kg. Ay er Pun g ga i i Kg. . Ay errPun g ga Kg Ay e Pu n gg ai Kg. Ay er Pun g ga i i Kg. . Ay errPun g ga Kg Ay e Pu n gg ai Kg . Ay e r MMan gg sss Kg. Ay er Ma ng gi i i Kg. Ay er ng gi i Kg . Ay e r MMan gg sss Kg. Ay er Ma an gg s Kg. Ay er an gg an gg Kg . Ay e erMa ng gi i i s Kg. Ay erMMan gg si Kg. Ay r Bt. Tu ng ga l l Bt. Tun gg a Bt. Tu ng g al Bt. Tu ng ga l l Bt. Tun gg a Bt. Tu ng g al Bt. Tu ng ga al Bt. Tun gg a l Bt. Tu ng g l

Petunjuk :

Lebuhraya Jalnan Raya Landasan Keretapi

Kg . .Bk t. t. Ap t it Kg Bk t.Api i t Kg. Bk Ap Kg . .Bk t. t. Ap t it Kg Bk t.Api i t Kg. Bk Ap Kg . .Bk t. t. Ap t it Kg Bk t.Api i t Kg. Bk Ap

Kg . . Pdg. . L al an g g Kg. Pd g. La al an Kg Pdg L la ng Kg . . Pdg. . L al an g g Kg. Pd g. La al an Kg Pdg L la ng Kg . . Pdg. . L al an g g Kg. Pd g. La al an Kg Pdg L la ng

So l okkkAy e rrL imma u So lo Ay e rLi mau u Sol o Ay e Li a So l lo kkAy e e L Li ma u So ok Ay e rrLi mau u Sol o Ay r im a So l okkkAy e rrL imma u So lo Ay e rLi mau u Sol o Ay e Li a Kg . RumahmAwam Kg .JJmera mAwam Kg. Je ra Awa m Rum a ra Kg RuJera mmAwa m Kg .JJera mAwa mm Kg. Je ra mAwa Rum e h Ru ma ah ah Kg . RumahmAwam Kg Rumah mAwa m Kg. Je ra Awa m Rum e ra Ru ma h . .J era m ah h Kg . . Payya a Ru mp ut t Kg . Pa ya Rummp ut Kg Pa Ru pu Kg . . Payyya Rummp ut t Kg . Pa ya Rummp ut Kg Pa Ru pu Kg . . Payya a Ru mp ut t Kg . Pa a a Ru mp ut Kg Pa Ru pu Tn Sri Am an Tn Sri Am a n Tn Sri Am an Tn Sri Am an Tn Sri Am a n Tn Sri Am an Tn Sri Am an Tn Sri Am a n Tn Sri Am an Tm n n Datu kkTha m b y Tm n Da tu k Th am by Tm Datu Th am by Tm n n Datu kkTha amby Tm n Da tu k Th am by Tm Datu Th m by Tm n n Datu kkTha m b y Tm n Da tu k Th amb y Tm Datu Th am by Ch ikkkKa ri m Chi Kari m Chi Ka rim Ch ikkkKa ri m Chi Ka rim Chi Ch ik Kari m Kg. . Ten Chi kkKa ri m Kg . Te n Chih Kari m Kg Te n ga Ka rim Kg. . Ten g ah h Kg . Te n ga h Kg Te n ga ga Kg. . Ten g ah h Kg . Te n ga h Kg Te g ah h n ga Kg. . L e k o o k Kg L ekkok Kg. Le k Kg. . L e k o o k Kg L ekkok Kg. Le k Kg. . L Le kokk Kg L eko o Kg. e k k Kg. So lo kk Cha m b an g Kg. Sol ok Cha m ba n g Kg Sol Kg. So lo kk Cha m b an g Kg. . So lo Cha mb ba ng Kg . So lo Ch am ba ng Kg. . So lo k Cha amba n g Kg. So lo ok Cha m ba n g Kg Sol k Ch m an g ok Ch am ba ng

rrr r aa a ssarr saa Bees Bess B Bee Be B a naa naa na iin iiin in Ch Chh Ch Chh nnC nC a uaan uaan uan mu mu mu m Raam Ram Raa Ra eeR eR ee e K K K K K K

5.2

So lo k Duria n n Da un Ulu u Sol ok Du riri a Dau un Ul u Sol ok Du a n Da un Ul So lo okDuria a n Da un Ulu u Sol ok Du riri n Dau n Ul u Sol k Du a n Da n Ul So lo k Duria n n Da un Ulu u Sol ok Du riri a Dau n Ul u Sol ok Du a n Da un Ul

Sempadan Blok Perancangan (BP) Sempadan Blok Perancangan Kecil (BPK)
Kg . Ay e e Hi tam L L en du Kg. . Ay errHi ta m Le nd u Kg Ay r Hitam en du Kg . Ay e e Hi tam L L en du Kg. . Ay errHi ta m Le nd u Kg Ay r Hitam en du Kg . Ay e e Hi tam L L en du Kg. . Ay errHi ta m Le nd u Kg Ay r Hitam en du

Kg . So lo kkkAy e rrL imma u Kg. So lo Ay e L imau u Kg. Sol o Ay er Li a Kg . So lo kkkAy e rrL imma u Kg. So lo Ay e L imau u Kg. Sol o Ay er Li a Kg . So lo o kAy e erL imau u Kg. So lo k Ay e rL Li ma u Kg. Sol k Ay r im a

Ke Bandar Alor Gajah Ke Bandar Alor Gajah Ke Bandar Alor Gajah Ke Bandar Alor Gajah Ke Bandar Alor Gajah Ke Bandar Alor Gajah

Kg. . Sol o k kBe ra n n ga n Kg So l ok Be ra ng an Kg. So lo Bera ga n Kg. . Sol l lo kBe ra n n ga n Kg So o k Be ra ng an Kg. So ok Bera ga n Kg. . Sol o k kBe ra n n ga n Kg So l ok Be ra ng an Kg. So lo Bera ga n So lo okCh a ab ai Sol o Ch a ba Sol ok Ch ab ai So lo kk Ch a ba i i Sol o k Ch a ba i Sol k Ch ba i So lo kk Ch a ba i i Sol o Ch a ba Sol ok Ch ab ai

Kg . . Baru L L en d u Kg Ba ru Le nd u Kg. Baru en du Kg . . Baru L L en d u Kg Ba ru Le nd u Kg. Baru en du Kg . . Baru L L en d u Kg Ba ru Le nd u Kg. Baru en du

APA YANG ADA Tarikan Pelancongan / Rekreasi Hutan Rekreasi Sungai Udang | Pusat Satelit Pertanian | Kg. Seri Tanjung (Homestay) | Solok Duku ( Kg. Indah) | Bandar Masjid Tanah | Bangunan lama Masjid Tanah | Rekreasi Bt Beringin | Hotel Samudera
Kee K K Kee Ke Ke Ree Re R Ree Re R m m m mbb mb m bbiaa biiia iaa ia

Kg. . Ten g ah Kg Te n ga h Kg. Te ng ah Kg. . Ten ng ah Kg Te n ga h Kg. Te g ah Kg. . Ten g ah Kg Te n ga h Kg. Te ng ah Kg . . Bukki t i Be rin gi n Kg Bu kit t Be ri ng i in Kg. Bu Berin g in Kg . . Bukkkit t Be ri ng i n Kg Bu kit t Be ri ng i n Kg. Bu Berin g in Kg . . Bukki t i Be rin gi n Kg Bu i t i Be rin gi n Kg. Bu Berin g n

Sol o kk Ka yyu u Ara Sol o Ka u Ara So l ok Kay Ara Sol o kk Ka yyu u Ara Sol l k Ka u Ara So o Kay Ara Sol o okKa yyu u Ara Sol o k Ka u Ara So l ok Kay Ara Kg . .Duriria n Dauu n Kg Du an Da n Kg. Du ri an Da un Kg . .Duriria n Dauu n Kg Du ri an Da un Kg. Du ri an Da un Kg . .Duriria n Dauu n Kg Du an Da n Kg. Du an Da n

5.1

IKS MMasj j d d IKS Ma asj ji IKS as IKS MMasj i d d IKS Ma s i id IKS s d IKS MMasj i ji d IKS Ma s j id IKS as id ji Ta na Tan ah na ah Tm n n. Banda TaBaru Tm n. . Ban nd Ta na h Tm Ba darrna h h Ta na h ru TanBa Tm n n. Banda TaBaru Sri Ta nj u ng Tm n. . Ban nd arBaru Sri Tan j un g Tm Ba darrna h ru Ta Baru TanBa ru ah Tm n n. Banda arKg. h Sri Ta nj u ng Tm n. . Ban nd arKg. . Sri Tan j ju ng Tm Ba darrBaru Sri Tan ju ng Baru Sri Tan un g Kg Ba Kg. Kg Sri Tan ju ng Kg. Kg. . Sri Ta nj u ng Kg . Sri Tan j un g Kg. MMa sjiji id Ta n ah Ma s s d Ta n ah a j id Ta na s d Ta ah MMa ssji id Ta n ah Ma a ji j d Tan ah h a j d Ta na MMa sjiji d Tan ah h Ma s s d Tan na h

Kg. . Le nd u u Kg . L en du Kg Le nd Kg. . . L en du Kg . L en du Kg Le nd Kg. . Le nd u u Kg Le nd u u Kg Le nd

So lo k kAy e e rBatu Sol ok Ay er Ba tu So lo Ay r Batu So lo k kAy e e rBatu Sol lo Ay er Ba tu So ok Ay r Batu So lo k kAy e e rBatu Sol ok Ay er Ba tu So lo Ay r Batu

IPT/Institusi MRSM | UiTM Lendu | Kolej Komuniti Alor Gajah | MRSM Alor Gajah | Kolej RISDA

Tm n . . Sg . . . Tm n Sg Tm n. Sg Tm n . . Sg . . . Tm n Sg Tm n. Sg Tm n n. Sg . . Tm n . Sg . Tm . Sg Baruru Ul uu Ba ru Ulu Ba Ul Baruru Ul uu Ba ru Ulu Ba Ul Baruru Ul uu Ba ru Ulu Ba Ul

Kg . . Sol ok kDu k u u Kg So l lo Dukku Kg. So lo Du Kg . . Sol l okkDu k ku Kg So l ok Dukku Kg. So lo Du Kg . . Sol ok kDu k u u Kg So ok Duku u Kg. So ok Du

5.4 5.5

Tm n. Sri L L en d u Tm n. . Sri Le nd u Tm n Sri en du Tm n. Sri L L en d u Tm n. . Sri Le nd u Tm n Sri en du Tm n. Sri L L en d u Tm n. . Sri Le nd u Tm n Sri en du Kg . L L en d u Kech h l l Kg. Le nd u Ke c chi i Kg. en du Ke il Kg . L L en d u Kech h l l Kg. Le nd u Ke c chi l Kg. en du Ke il Kg . L L en d u Kecchi i l Kg. Le nd u Ke c h h i Kg. en du Ke il

k k k k llaak lak a Baala Bal Baalaa an B lan B l lan B an alla n aalan kka gka ga g ngk n gkk ng en P een Pee Pen e KeeP Kee P Ke P K K K

Bt. Batu Pute h h Bt. Batu Pu teh Bt. Ba tu Pu te Bt. Batu Pute h h Bt. Batu Pu teh Bt. Ba tu Pu te Bt. Batu Pute h h Bt. Batu Pu teh Bt. Ba tu Pu te

Industri IKS Sungai Petai | KP Rembia (Zarina) | IKS Melaka Pindah JKKK/ B Kg. Baru Lendu | Kg. Lendu | Kg. Durian Baru | Kg. Soloj Air Batu | Kg. Seri Tanjung | Kg. Masjid Tanah | Kg. Bukit Beringin | Kg. Solok Duku | Kg. Pulau Semut | Rantau Panjang | Ayer Pa’Abas | Malindo (Bukit Apit) | Air Limau | Paya Rumput | Seri Tembok | Durian Baru Darat Pembangunan komited Kediaman (piecemeal)

Nukleus Pembangunan Lendu | Masjid Tanah | Ayer Pa’Abas Kawasan Industri IKS Pa’Abas | IKS Masjid Tanah

Kee K K Kee Ke Ke TTg T TTg Tgg gB gB B Biidd Biiid Bi ddaar d ar a rrra raa aa a

5.6
Perkrka mp un ga n n Perka a mp un ga n Pe a pu ng a Perkrka mp pu ng a n Perka mmp un ga n Pe m un ga n Perkrka mp un ga n n Perka mmp un ga n Pe a pu ng a Sg . .Udaan g Sg Ud ng g Sg. Ud an an ng Sg . .Udaan g Sg Ud ng g Sg. Ud an Sg . .Udaan g at La tihan n Sg Ud Pusg attLa tihan Sg. Ud Pus Pusa Latiha Pus at La tihan n Pus attLa tihan Pusa Latiha Pus at La tihan n Pus attLa tihan Pusa Latiha Re la Re la Rela Re la Re la Rela Re la Re la Rela

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH ALOR GAJAH (2007 – 2020)

a raa aa a raa arra d aar daa dar Bid Biid Bd gB gB gB Tg Tg Tg Kee Ke K Ke K Kee

PELAN PERINCIAN PECAHAN BLOK PERANCANGAN 5 : MASJID TANAH – LENDU MENGIKUT BLOK PERANCANGAN KECIL

a kaa aaka ak kk lakaa ellaa Meell Mee Mel Mee Me M rM aarrM arrr M ndaa nda nd nd aand an d Baa Ba B Kee Ke K Ke K Kee

APA YANG BOLEH DIBUAT / DICADANGKAN  Pembesaran kawasan bandar Masjid Tanah  Pengekalan dan pemantauan kawasan Hutan Simpan  Cadangan pembangunan perumahan baru  Pengekalan kawasan pertanian  Pembangunan pekan-pekan kecil (Lendu, Ayer Pa’Abas)

RAJAH 2.1.10 e
KELUASAN : 11,272.36 HEKTAR

PELAN KUNCI
DAERAH DAERAH REMBAU REMBAU DAERAH DAERAH TAM PIN TAMPIN

DAERAH DAERAH SEREMBAN SEREMBAN

BP 2 BP 2

BP 6 BP 6 BRISU BRISU

BP 1 BP 1
ALOR GAJAH ALOR GAJAH

PULAU SEBANG -PULAU SEBANG TEBONG TEBONG

DAERAH DAERAH JASIN JASIN

K K Ke Ke e e

Skala 1in : 5,500m

Se Se e rre err m m ba ba n n
Bt. Jelutong Bt. Jelutong Bt. J elutong Bt. Jelutong Bt. Jelutong Bt. J elutong Bt. Putus Bt. Putus Bt. Putus Bt. Putus Bt. Putus Bt. Putus Bt. Putus Bt. Putus Bt. Putus

BP 7 BP 7
KUALA LINGGI KUALA LINGGI PENGKALAN BALAK - TG. TUAN PENGKALAN BALAK - TG. TUAN

BP 5 BP 5 MASJID TANAH MASJID TANAH LENDU LENDU

BP 4 BP 4 MELAKA PINDAH MELAKA PINDAH REMBIA REMBIA

BP 3 BP 3
MACHAP -- DURIAN MACHAP DURIAN TUNGGAL TUNGGAL

Tmn Wira Indah Tmn Wira Indah Tmn Wira Indah Tmn Wira Indah Tmn Wira Indah Tmn Wira Indah Pekan Lubok Cina Pek an Lubok Cina Pek an Lubok Cina Pekan Lubok Cina Pek an Lubok Cina Pek an Lubok Cina Kg. Pengk alan Paoh Kg. Pengkalan Paoh Kg. Pengk alan Paoh Kg. Pengk alan Paoh Kg. Pengk alan Paoh Kg. Pengkalan Paoh Tmn Wira Mas Tmn Wira Mas Tmn Wira Mas Tmn Wira Mas Tmn Wira Mas Tmn Wira Mas Tmn Wira Mas Tmn Wira Mas Tmn Wira Mas Lubok China Lubok China Lubok China Lubok China Lubok China Lubok China
SM SM SM SM SM SM SM SM SM

DAERAH DAERAH M ELAKA TENGAH MELAKA TENGAH M ELAKA

Bt. Palas Bt. Palas Bt. Palas Bt. Palas Bt. Palas Bt. Palas Bt. Palas Bt. Palas Bt. Palas Kg. Kubang Badak Kg. Kubang Badak Kg. Kg. Kubang Badak Bt. Bertam Bt. Bertam Bt. Bertam Bt. Bertam Bt. Bertam Bt. Bertam Kg. Lubok Buntar Kg. Lubok Buntar Kg. Lubok Buntar Kg. Lubok Buntar Kg. Lubok Buntar Kg. Lubok Buntar

Kg. Sg. Siput Hulu Kg. Sg. Siput Hulu Kg. Sg. Siput Hulu Kg. Sg. Siput Hulu Kg. Sg. Siput Hulu Kg. Sg. Siput Hulu

Petunjuk :
Solok Ulu Brisu Solok Ulu Brisu Solok Ulu Brisu Solok Ulu Brisu Solok Ulu Brisu Solok Ulu Brisu Solok Ulu Brisu Solok Ulu Brisu Solok Ulu Brisu

Kg. Tk . Berembang Kg. Tk..Berembang Kg. Tk Berembang Kg. Tk . .Berembang Kg. Tk.Berembang Kg. Tk Berembang

Rumah Awam Rumah Awam Rumah Awam Rumah Awam Rumah Awam Rumah Awam Kg. Gaung KeladiSg.Siput Kg. Gaung Keladi Siput Kg. Gaung Keladi Sg. Sg. Kg. Gaung KeladiSg.Siput Kg. Gaung Keladi Siput Kg. Gaung Keladi Sg. Sg. Kg. Gaung Keladi Siput Kg. Gaung Keladi Siput Kg. Gaung Keladi

Kg. Sg. Siput Kg. Sg. Siput Kg. Sg. Siput Kg. Sg. Siput Kg. Sg. Siput Kg. Sg. Siput

Kg. Lendu Kg. Lendu Kg. Lendu Kg. Lendu Kg. Lendu Kg. Lendu Ldg. Brisu Ldg. Brisu Ldg. Brisu Ldg. Brisu Ldg. Brisu Ldg. Brisu
Kg. Ulu Sg. Bul oh Kg. Ulu Sg. Bulooh Kg. Ulu Sg. Bul h Kg. Ulu Sg. Bul oh Kg. Ulu Sg. Bulooh Kg. Ulu Sg. Bul h Kg. Ulu Sg. Bul oh Kg. Ulu Sg. Bulooh Kg. Ulu Sg. Bul h

Lebuhraya

Kg. Sg. JJ erneh Kg. Sg. Jerneh Kg. Sg. erneh Kg. Sg. JJ erneh Kg. Sg. Jerneh Kg. Sg. erneh Kg. Sg. JJ erneh Kg. Sg. Jerneh Kg. Sg. erneh

Kg. Batu Alang Kg. Batu Alang Kg. Batu Alang Kg. Batu Alang Kg. Batu Alang Kg. Batu Alang Kg. Brisu Kg. Brisu Kg. Brisu Kg. Brisu Kg. Brisu Kg. Brisu

Kg. MMele k e k k Dalalam Kg. Me ele kk e Da la m Kg. le e k Da m Kg. MMele k e k k Dalalam Kg. Me ele kk e Da la m Kg. le e k Da m Kg. MMeelek k e k Dalalam Kg. Me le ke k Da la m Kg. le e k Da m

att a Am p Amp A an A p an g pan g an m im m Sim Ke S Ke S

Jalnan Raya Landasan Keretapi

Bt. Hitam Bt. Hitam Bt. Hitam Bt. Hitam Bt. Hitam Bt. Hitam

Kg. Ramuan China Kechil Kg. Ramuan China Kec hil Kg. Ramuan China Kechil Kg. Ramuan China Kechil Kg. Ramuan China Kec hil Kg. Ramuan China Kechil

Kg. Sung aai i Bulooh Kg. Sung a i Bul h Kg. Sung Buloh Kg. Sung aai i i Bul oh Kg. Sung a i Bul h Kg. Sung Buloh Kg. Sung aai i Bulooh Kg. Sung a Bulo h Kg. Sung Buloh

Sempadan Blok Perancangan (BP) Sempadan Blok Perancangan Kecil (BPK)

Bt. Pengkalan Kulit Bt. Pengk alan Kulit Bt. Pengkalan Kulit Bt. Pengkalan Kulit Bt. Pengk alan Kulit Bt. Pengkalan Kulit Kg. China Kec hil Kg. China Kec hil Kg. China Kechil Kg. China Kec hil Kg. China Kec hil Kg. China Kechil Kg. Padang Kambing Kg. Padang Kambing Kg. Padang Kambing Kg. Padang Kambing Kg. Padang Kambing Kg. Padang Kambing

Felcra Ramuan Cina Felcra Ramuan Cina Felcra Ramuan Cina Felcra Ramuan Cina Felcra Ramuan Cina Felcra Ramuan Cina Ldg. Tay Miang Guan Ldg. Tay Miang Guan Ldg. Tay Miang Guan Ldg. Tay Miang Guan Ldg. Tay Miang Guan Ldg. Tay Miang Guan Kg. Pay aaLebar Kg. Paya Lebar Kg. Pay Lebar Kg. Pay aaLebar Kg. Paya Lebar Kg. Pay Lebar Kg. Bt. Kek abu Kg. Bt. Kekabu Kg. Bt. Kek abu Kg. Bt. Kek abu Kg. Bt. Kekabu Kg. Bt. Kek abu

Kg. Solok Uban Kg. Solok Uban Kg. Solok Uban Kg. Solok Uban Kg. Solok Uban Kg. Solok Uban

Bt. Tunggal Bt. Tunggal Bt. Tunggal Bt. Tunggal Bt. Tunggal Bt. Tunggal

TA TA TA TA TA TA TA TA TA

Ke Ke Ay Ay e err Pa'' Pa ab ab as as

'a s a'abas a'ab as a'a s a'a b s a'a b 'a y yer Pa 'a Ayer Pa'a ye a K Aye K Ay e K e Aye Ke Ay

Kg. Ramuan China Bes ar Kg. Ramuan China Besar Kg. Ramuan China Bes ar Kg. Ramuan China Bes ar Kg. Ramuan China Bes ar Kg. Ramuan China Besar

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH ALOR GAJAH (2007 – 2020)

K e ua Ke K Ke Kuala Ke K Ke Ku ala K ala g B ala Sg B la la g Ba ala Sg Ba la Baru Baru a Baru Baru Baru

APA YANG TELAH ADA Tarikan Pelancongan / Rekreasi Dusun D’Paradise IPT/Institusi IKBN | Kolej Kemahiran Tinggi Melaka

PELAN PERINCIAN PECAHAN BLOK PERANCANGAN 6 : BRISU MENGIKUT BLOK PERANCANGAN KECIL

nah nah na jid ana ji d an ji an sjid Tana sjid Tan a e e s ji Ke M as ji Ke M s ji Ke e Ke Ke Ma

Industri KP Masjid Tanah | KP Masjid Tanah MIEL

Nukleus Pembangunan Ramuan China Besar | Brisu | Lubok China Pembangunan komited Pembangunan Bercampur

JKKK/B Sungai Buloh | Kampung Brisu | Sungai Siput Sungai Jerneh | Lubok China | Paya Lebar | Ramuan China Besar | Limau Nipis | Ramuan China Kecil | FELCRA Ramuan China

APA YANG BOLEH DIBUAT / DICADANGKAN  Cadangan pembangunan bercampur  Cadangan perumahan baru  Kawasan rekreasi pinggiran sungai  Naiktraf pekan-pekan kecil (Brisu, Lubok Cina, Ramuan China Besar)  Kawasan rekreasi baru

RAJAH 2.1.10 f
KELUASAN : 9,480.29 HEKTAR

PELAN KUNCI
DAERAH DAERAH REMBAU REMBAU DAERAH DAERAH TAMPIN TAMPIN

DAERAH DAERAH SEREM BAN SEREMBAN

BP 2 BP 2

BP 6 BP 6 BRISU BRISU

BP 1 BP 1
ALOR GAJAH ALOR GAJAH

PULAU SEBANG -PULAU SEBANG TEBONG TEBONG

DAERAH DAERAH JASIN JASIN

Skala 1in : 5,500m

BP 7 BP
KUALA LINGGI KUALA LINGGI PENGKALAN BALAK PENGKALAN BALAK TG. TUAN TG. TUAN BP 5 BP 5 MASJID TANAH MASJID TANAH LENDU LENDU BP 4 BP 4 MELAKA PINDAH MELAKA PINDAH REMBIA REMBIA

BP 3 BP 3
MACHAP -- DURIAN MACHAP DURIAN TUNGGAL TUNGGAL

Ke Lu Ke Lu Ke Ke Lub o Ke Lub o Ke Lu b o Lubok C b ok Chin b ok Chin k Chin k China k C ina a ina a a

Kg. Simpang Linggi Kg. Simpang Linggi Kg. Kg. Simpang Linggi Kg. Sg. Dua Kg. Sg. Dua Kg. Sg. Dua Kg. Sg. Dua Kg. Sg. Dua Kg. Sg. Dua Kg. Sg. Dua Kg. Sg. Dua Kg. Sg. Dua Kg. Sg. Dua Kg. Sg. Dua Kg. Sg. Dua Kg. Bkt. Cempedak Kg. Bkt. Cempedak Kg. Bkt. Cempedak Kg. Bkt. Cempedak Kg. Bkt. Cempedak Kg. Bkt. Cempedak

DAERAH DAERAH MELAKA TENGAH MELAKA TENGAH

Petunjuk :
sar a e sarr esar sa Bes arr na Bes ina Be a e ina B ina B hiina B Chin n Ch an C h an C h an C h u mu u amua n amu a n amu a m m Ke Ra Ke Ra Ke Ra Ke R Ke R Ke R

Kee Ke K Kee e PP P PPo Poo orrrtt rrrttD tD tD D Diiicc Dic icck ickk kkso ksso so oo o nn n nn n

Lebuhraya Jalnan Raya Landasan Keretapi

Ladang Goh Soo Pin Ladang Goh Soo Pin Ladang Goh Soo Pin Ladang Goh Soo Pin Ladang Goh Soo Pin Ladang Goh Soo Pin Kg. Buk it Beruang Kg. Bukit Beruang Kg. Bukit Beruang Kg. Buk it Beruang Kg. Bukit Beruang Kg. Bukit Beruang

Ladang Goh Soo Pin Ladang Goh Soo Pin Ladang Goh Soo Pin Ladang Goh Soo Pin Ladang Goh Soo Pin Ladang Goh Soo Pin

7.2

Ke mm Wa ris aan Kem Waris a n Ke Wa ris n Ke mm Wa ris aan Kem Waris a n Ke Wa ris n Ke mm Wa ris aan Kem Waris a n Ke Wa ris n Ta pakk Pelupus a n Tapa k Pe lupusaan Ta pa Pe lupus n Ta pakk Pelupus a n Tapa k Pe lupusaan Ta pa Pe lupus n Ta pa Pe lupus n Ce m peda k kPLKN Ce m pe da k PLKN Ta pakk Pelupus a n Ce m pe da PLKN Tapa k Pe lupusaan Ce m peda k kPLKN Ce m pe da k PLKN Ce m pe da PLKN Ce m peda k kPLKN Ce m pe da k PLKN Ce m pe da PLKN Sisaa Pepe jaja l Sis a Pe pejal Sis Pe pe l Sisaa Pepe jaja l Sis a Pe pejal Sis Pe pe l Sisa aPepe jaja l Sis a Pe pejal Sis Pe pe l

TA TA TA TA TA TA TA TA TA

Tmn Sri Angklung Tmn Sri Angklung Tmn Tmn Sri Angk lung

Kg. Nelayan Kg. Nelayan Kg. Nelayan Kg. Nelayan Kg. Nelayan Kg. Nelayan Kg. Sebarang Parit Kg. Sebarang Parit Kg. Sebarang Parit Kg. Sebarang Parit Kg. Sebarang Parit Kg. Sebarang Parit

7.1

Kg. Ayer Molek Kg. Ayer Molek Kg. Ayer Molek Kg. Ayer Molek Kg. Ayer Molek Kg. Ayer Molek Tmn Rebana Jernih Tmn Rebana J ernih Tmn Rebana Jernih Tmn Rebana Jernih Tmn Rebana J ernih Tmn Rebana Jernih

Bagan Che Amar Bagan Che Amar Bagan Che Amar Bagan Che Amar Bagan Che Amar Bagan Che Amar Tmn Kuala Permai Tmn Kuala Permai Tmn Kuala Permai Tmn Kuala Permai Tmn Kuala Permai Tmn Kuala Permai Kg. Tanjung Tahan Kg. Tanjung Tahan Kg. Tanjung Tahan Kg. Tanjung Tahan Kg. Tanjung Tahan Kg. Tanjung Tahan Kg. Tengah Kg. Tengah Kg. Tengah Kg. Tengah Kg. Tengah Kg. Tengah Kg. Hilir Kg. Hilir Kg. Hilir Kg. Hilir Kg. Hilir Kg. Hilir

Kg. Lubok Redan Kg. Lubok Redan Kg. Lubok Redan Kg. Lubok Redan Kg. Lubok Redan Kg. Lubok Redan Kg. Ujong Padang Kg. Ujong Padang Kg. Ujong Padang Kg. Ujong Padang Kg. Ujong Padang Kg. Ujong Padang Kg. Man Lok Kg. Man Lok Kg. Man Lok Kg. Man Lok Kg. Man Lok Kg. Man Lok Kg. Ladang Kg. Ladang Kg. Ladang Kg. Ladang Kg. Ladang Kg. Ladang Kg. Lubok Redan Kg. Lubok Redan Kg. Lubok Redan Kg. Lubok Redan Kg. Lubok Redan Kg. Lubok Redan Kg. Pulau Kg. Pulau Kg. Pulau Kg. Pulau Kg. Pulau Kg. Pulau

7.3

Kg. Tanjung Serai Kg. Tanjung Serai Kg. Tanjung Serai Kg. Tanjung Serai Kg. Tanjung Serai Kg. Tanjung Serai

rrr r aa a ssarr saa Bees Bess B Be B B a naa na naa in h iin hn h iii Ch C nC nC nC nC uaan uuan uaa uua m m m m Raam Ram Raa Ra eeR eR Kee Ke K

Sempadan Blok Perancangan (BP) Sempadan Blok Perancangan Kecil (BPK)

APA YANG TELAH ADA Tarikan Pelancongan / Rekreasi Pantai Pengkalan Balak | Pantai Tanjung Bidara | Pantai Kemunting | Kelip-kelip hutan bakau Kuala Linggi Penetasan penyu/ interpertasi | Chalet berskala kecil | Tg. Tuan JKKK/ B Kuala Linggi | Tanjung Dahan | Kg. Tengah | Kg. Sg. Baru | Permatang Kg. Baru | Ladung | Telok Gong | Paya Mengkuang | Ayer Molek | Seri Jeram | Sungai Tong | Londong | Pengkalan Balak | Air HItam Darat | Padang Kemunting | Air HItam Pantai | Pasir Gembur | Balik Batu | Ujung Padang

Tmn Sri GamelanTmn. Hj. Abdullah Tmn Sri GamelanTmn. Hj. Abdullah Tmn Sri GamelanTmn. Hj. Abdullah Tmn Sri GamelanTmn. Hj. Abdullah Tmn Sri GamelanTmn. Hj. Abdullah Tmn Sri GamelanTmn. Hj. Abdullah Samad Samad Samad Samad Samad Samad

Kg. Jeram Kg. J eram Kg. Jeram Kg. Jeram Kg. J eram Kg. Jeram Tmn. Seri Jeram Tmn. Seri Jeram Tmn. Seri Jeram Tmn. Seri Jeram Tmn. Seri Jeram Tmn. Seri Jeram

Kg. Permatang Kg. Permatang Kg. Permatang Kg. Permatang Desa Bayu Kg. Permatang Desa Bay u Kg. Permatang Desa Bayu Tmn. Desa Bayu Tmn. Desa Bayu Tmn. Tmn. Desa Bay u Tmn. Tmn. Solok Kuala Solok Kuala Solok Kuala Solok Kuala Solok Kuala Solok Kuala Kg. Baru Kg. Baru Kg. Baru Kg. Baru Kg. Baru Kg. Baru

Tmn Alias Tmn Alias Tmn Alias Tmn Alias Tmn Alias Tmn Alias

Kg. Solok Ayer Kelutut Kg. Solok Ayer Kelutut Kg. Solok Ayer Kelutut Kg. Solok Ayer Kelutut Kg. Solok Ayer Kelutut Kg. Solok Ayer Kelutut Kg. Londang Kg. Londang Kg. Londang Kg. Londang Kg. Londang Kg. Londang

Kg. Telok Gong Kg. Telok Gong Kg. Telok Gong Kg. Telok Gong Kg. Telok Gong Kg. Telok Gong Kg. Sungai Tuang Kg. Sungai Tuang Kg. Sungai Tuang Kg. Sungai Tuang Kg. Sungai Tuang Kg. Sungai Tuang

Tmn Paya Tmn Paya Tmn Paya Tmn Paya Tmn Paya Tmn Paya Mengkuang Mengkuang Mengkuang Mengkuang Mengkuang Mengkuang Ldg. Wee Weh Sioh Ldg. Wee Weh Sioh Ldg. Wee Weh Sioh Ldg. Wee Weh Sioh Ldg. Wee Weh Sioh Ldg. Wee Weh Sioh

7.8

7.7

Kg. Sungai Tuang Kg. Sungai Tuang Kg. Sungai Tuang Kg. Sungai Tuang Kg. Sungai Tuang Kg. Sungai Tuang

7.4 Asah Perindustrian Bt. Batu Asah Bt. Batu Asah Perindus trian Bt. Batu Asah Perindustrian Bt. Batu Asah Perindustrian Bt. Batu Tmn. Perindustrian Tmn. Tmn. Bt. Batu Asah Perindus trian Tmn. Bidara Indah Tmn. Tmn. Tmn. Tmn. Bidara Indah Tmn. Bidara Indah Tmn. Bidara Indah Tmn. Bidara Indah 7.5jidTanah Tmn. Bidara Indah Masjid Tanah Masjid Tanah Mas jid Tanah Masjid Tanah Mas Masjid Tanah
Tmn. Bidara Permai Tmn. Bidara Permai Tmn. Bidara Permai Tmn. Bidara Permai Tmn. Bidara Permai Tmn. Bidara Permai Perkampungan Perkampungan Perk ampungan Perkampungan Perkampungan Perk ampungan Ayer Hitam Ay er Hitam Ayer Hitam Ayer Hitam Ay er Hitam Ayer Hitam Kg. Air Hitam Ulu Kg. Air Hitam Ulu Kg. Air Hitam Ulu Kg. J aya Kg. Jaya Tmn. Bidara Jaya Tmn. Bidara Air Hitam Ulu Tmn. BidaraAir Hitam Ulu Kg. Jaya Tmn. Bidara Air Hitam Ulu Tmn. Bidara Jaya Tmn. BidaraJ aya

Kg. Solok Kemang Kg. Solok Kemang Kg. Solok Kemang Kg. Solok Kemang Kg. Solok Kemang Kg. Solok Kemang

Kg. Sg. Kerteh Kg. Sg. Kerteh Kg. Sg. Kerteh Kg. Sg. Kerteh Kg. Sg. Kerteh Kg. Sg. Kerteh Pengkalan Balak Pengkalan Balak Pengkalan Balak Pengkalan Balak Pengkalan Balak Pengkalan Balak

h h h n ah nah anah Tana Tana a a an d Ta id T jjiid T jid T d d s as asjji i aj M as Ma s Ma s Ke M Ke M K M Ke Ke K

Ke Ma Ke Ma Ke Ke Masjid Ke Masjjid Ke Masjjid sid Ta s d Masjiid Ta sjd Tan sjiid Tanah sjid Ta n h Tanah ah nah h

Ladang Kempas Ladang Kempas Ladang Kempas Ladang Kempas Kg. Telok Belanga Ladang Kempas Kg. Telok Belanga Ladang Kempas Kg. Telok Belanga Kg. Telok Belanga Kg. Telok Belanga TmnKg.Telok Belanga Tmn Sri Tmn Sri Sri Tmn Sri Tmn Sri Tmn Sri Kuala Kuala Kuala Kuala Kuala Kuala Kg. Baru Paya Mengkuang Kg. Baru Paya Mengk uang Kg. Baru Paya Mengkuang Kg. Baru Paya Mengkuang Kg. Baru Paya Mengkuang Kg. Baru Paya Mengk uang

7.6

d d jd ssijid sj id j d ssijii sj Maa Maa Ma Ma M eM Kee Kee Ke K K K

h h h a naah naah nah Taan T n Tan Taa T Ta

Industri KP Masjid Tanah KP Masjid Tanah MIEL

IPT/Institusi KTIM | ALAM | Institusi Teknologi Unggas | Kolej Matrikulasi Melaka (KPM)

Kg. Hailam Kg. Hailam Kg. Kg. Padang Kemunting Kg. Padang Kemunting Hailam Kg. Padang Kemunting Kg. Padang Kemunting Kg. Hailam Kg. Hailam Kg. Hailam Kg. Padang Kemunting Kg. Padang Kemunting Kg. Hailam Kg. Hailam Kg. Hailam Kg. Hailam Kg. Hailam Kg. Hailam

Tmn Bidara Tmn Bidara Tmn Bidara Tmn Bidara Tmn Bidara Tmn Bidara EmasLdg.Yong Poon Onn Emas Yong Poon Onn Emas Ldg. Yong Poon Onn Ldg. EmasLdg.Yong Poon Onn Emas Yong Poon Onn Emas Ldg. Yong Poon Onn Ldg. Bt. Terendak Bt. Terendak Bt. Terendak Bt. Terendak Bt. Terendak Bt. Terendak

Kg. Ayer Hitam Pantai Kg. Ay er Hitam Pantai Kg. Ayer Hitam Pantai Kg. Ayer Hitam Pantai Kg. Ay er Hitam Pantai Kg. Ayer Hitam Pantai Kg. Tg. Bidara Kg. Tg. Bidara Kg. Tg. Bidara Kg. Tg. Bidara Kg. Tg. Bidara Kg. Tg. Bidara Tmn. Bidara Tmn. Bidara Tmn. Bidara Tmn. Bidara Tmn. Bidara Tmn. Bidara Palma Palma Palma Palma Palma Palma

Kawasan Sensitif Alam sekitar (KSAS) Bukit Payung | Hutan Tanjung Tuan | Persisiran Pantai | Pantai Penetasan Penyu Pembangunan Komited Tambak laut

Nukleus Pembangunan Tanjung Bidara | Pengkalan Balak | Kuala Linggi | Kuala Sungai Baru

aa aa kka kka ak k lak laak ellaa Mee M M Me M rM arrr aarr nnda n nnd ndd nn n Baa Ba B Kee K K Ke K K

APA YANG BOLEH DIBUAT / DICADANGKAN

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH ALOR GAJAH (2007 – 2020)

 Penempatan kawasan ternakan babi  Cadangan tambak laut (terkawal)  Pembangunan perumahan baru

   

Cadangan industri baru Cadangan jambatan ke Dumai Kemudahan pelancongan pantai Naiktaraf pekan-pekan kecil

RAJAH 2.1.10 g
PELAN PERINCIAN PECAHAN BLOK PERANCANGAN 7 : KUALA LINGGI – PENGAKALAN BALAK – TG.TUAN MENGIKUT BLOK PERANCANGAN KECIL KELUASAN : 7,369.45HEKTAR

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful