Anda di halaman 1dari 2

PRINSIP PENGENDALIAN DAN

PENGURUSAN BENGKEL
Segala kemudahan yang disediakan di bengkel harus
dapat membantu pelajar mendapat pengalaman yang
berguna pada masa hadapan. Dengan itu
pengendalian dan pengurusan harus merangkumi
prinsip berikut:

Memenuhi
keperluan
psikologi pelajar

Mewujudkan
pencahayaan
yang baik
kepada
pengguna

Menghasilkan
bengkel yang
efisien

Prinsip
Pengendalian
dan
Pengurusan
Bengkel
Mewujudkan
keadaan yang
selamat kepada
semua mesin,
peralatan dan
bahan di bengkel

Mewujudkan
persekitaran
yang selamat
dan sihat

Memudahkan
kawalan guru di
sepanjang masa