Anda di halaman 1dari 6

Pembelajaran

Berasaskan
Projek
Nor Farina
Hanna Cecelia

Penyataan Masalah

Jika manusia melahirkan anak, haiwan bertelur dan melahirkan anak.


Bagaimana pula dengan tumbuhan?

Mengapa pokok di dunia ini semakin banyak?

Apakah ciri-ciri yang membolehkan tumbuhan membiak dan apakah


kepentingannya?

Para pelajar brainstorm mencari jawapan dan mencari jawapan


melalui projek berikut.

Menghasilkan buku skrap

Murid akan menghasilkan buku skrap secara


berkumpulan.

Setiap kumpulan akan mempunyai seorang ketua


kumpulan dan diberi empat minggu untuk
menyiapkan buku skrap.

Murid berpeluang menyelesaikan masalah


dengan mengklasifikasikan tumbuhan mengikut
cara pembiakannya dalam buku skrap.

Langkah 1

Murid-murid mencari gambar tumbuhan melalui internet,


majalah, buku dan surat khabar

Langkah 2

Murid-murid membuat bacaan lanjutan terhadap tumbuhan yang


dicari seperti rupa bentuk, cara pembiakan dan habitat.

Langkah 3

Secara kumpulan berempat, murid-murid membuat buku skrap dalam


kelas.

Langkah 4

Murid-murid mengklasifikasi dan mengenalpasti serta melekatkan


gambar tumbuhan yang dikumpul bersama-sama dalam buku skrap
mengikut lima cara pembiakannya.

Langkah 5

Buku skrap yang belum siap diteruskan kepada minggu yang


berikutnya. Murid-murid boleh membuat penambahbaikkan terhadap
buku skrap

Langkah 6

Saya telah membuat penilaian kepada buku skrap dari semasa ke


semasa untuk memastikan mereka telah melakukan penambahbaikan

Hasil Projek iaitu buku skrap dibentangkan.

Pelajar dapat mengenal pasti cara memancarkan


bijih benih atau buah melalui projek.

Guru merumuskan hasil Projek

Anda mungkin juga menyukai