Anda di halaman 1dari 16

KUIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN MORAL
TAHUN LIMA

1.Kepercayaan Kepada Tuhan


Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala
suruhanNya
berlandaskan pegangan agama masing masing selaras dengan prinsip Rukun
Negara
STANDARD
STANDARD
TAHAP
STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
Murid dibimbing

PEMBELAJARAN
Murid berupaya

1.1 Mengamalkan
ibadat
mengikut
kepercayaan
agama

1.1.1 Menamakan
tempat
tempat
ibadat
setiap agama
anutan
1.1.2 Menyatakan
peraturan
ketika berada
di
tempat ibadat
1.1.3 Menunjukkan
amalan yang
baik
ketika berada
di
tempat ibadat

PENGUASA
AN

Murid boleh .

Menyebut tempat ibadat


sendiri dan tempat ibadat
agama lain

Menyatakan peraturan
tempat ibadat dan tempat
ibadat agama lain

Menunjukcara mematuhi
peraturan ketika berada di
tempat ibadat

Mematuhi peraturan ketika


berada di tempat ibadat

Mengamalkan sikap
mematuhi peraturan ketika
berada di tempat ibadat

Membimbing rakan mematuhi

2. Baik Hati
Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain
dengan dengan
memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas
STANDARD
KANDUNGAN
Murid
dibimbing .
2.1 Membantu
warga
sekolah

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid berupaya

TAHAP
PENGUASAA
N

2.1.1 Menyebut
perlakuan
yang
menunjukkan
sikap baik hati

Menyatakan perlakuan
membantu warga sekolah

Menyatakan kepentingan
membantu warga sekolah

Menunjukcara membantu warga


sekolah

Menunjukkan sikap baik hati


terhadap warga sekolah mengikut
situasi dan kemampuan

Mengamalkan sikap baik hati


terhadap warga sekolah

Membimbing rakan mengamalkan


sikap baik hati terhadap warga

2.1.2 Menyatakan
kepentingan
membantu
warga
sekolah
2.1.3 Menunjukkan
sikap baik hati
semasa
membantu
warga sekolah

STANDARD PRESTASI
Murid boleh ,

3. Bertanggungjawab
Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan
sempurna
STANDARD
KANDUNGAN
Murid dibimbing
.

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid berupaya

TAHAP
PENGUASAA
N

3.1
Tanggungjawab
diri
terhadap guru

3.1.1 Menyatakan

Menyatakan tanggungjawab diri


terhadap guru

tanggungjawab diri
terhadap guru

Menyatakan kepentingan
melaksanakan tanggungjawab
diri terhadap guru

Melakukan tanggungjawab diri


terhadap guru

Melaksanakan tanggungjawab
diri terhadap guru

Mengamalkan tanggungjawab diri


terhadap guru

Membimbing rakan
melaksanakan tanggungjawab
diri terhadap guru

3.1.2 Melaksanakan
tanggungjawab diri
terhadap guru

STANDARD PRESTASI
Murid boleh ,

4. Berterima Kasih
Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan
terhadap
sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian .
STANDARD
KANDUNGAN
Murid
dibimbing

4.1 Menghargai
jasa
orang
sekeliling
kita

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid berupaya

4.1.1 Menyatakan
pelbagai
cara memberi
penghargaan
4.1.2 Menunjukkan
pelbagai
cara memberi
penghargaan

TAHAP
PENGUASAAN

STANDARD PRESTASI
Murid boleh .

Menyatakan cara memberi


penghargaan

Menyatakan kebaikan
memberi penghargaan
kepada orang di sekeliling

Memberi penghargaan
kepada orang di sekeliling
melalui pelbagai cara

Memberi penghargaan
kepada orang di sekeliling
dengan pelbagai cara
mengikut situasi

Mengamalkan sikap memberi


penghormatan kepada orang
di sekeliling dengan pelbagai
cara

5. Hemah Tinggi
Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian
STANDARD
KANDUNGAN
Murid
dibimbing

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid berupaya

TAHAP
PENGUASA
AN

5.1 Mengamalkan
budi pekerti
mulia

5.1.1 Menyenaraikan budi


pekerti mulia
dengan
ahli keluarga

Menyatakan perlakuan
berbudi pekerti mulia
terhadap ahli keluarga

Menyatakan kepentingan
berbudi pekerti mulia
terhadap ahli keluarga

Melakukan aktiviti yang


menunjukkan perlakuan
berbudi pekerti mulia
terhadap ahli keluarga

Menunjukkan sikap berbudi


pekerti mulia terhadap ahli
keluarga

Mengamalkan perlakuan
berbudi pekerti mulia
terhadap ahli keluarga

5.1.2 Menyatakan
kepentingan
berbudi
pekerti mulia
bersama
ahli keluarga
5.1.3 Menyatakan
perasaan
setelah
mengamalkan
budi pekerti mulia
dengan ahli
keluarga

STANDARD PRESTASI
Murid boleh .

6. Hormat
Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi
sosial dengan
memberi layanan yang bersopan
STANDARD
KANDUNGAN
Murid
dibimbing
6.1 Menghormati
peraturan
sekolah

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid berupaya
6.1.1 Menyatakan
peraturan
sekolah
6.1.2 Melakukan sikap
mematuhi
peraturan
sekolah

TAHAP
PENGUASA
AN

STANDARD PRESTASI
Murid boleh .

Menamakan peraturan
sekolah

Menyatakan kepentingan
mematuhi peraturan sekolah

Menunjukcara mematuhi
peraturan sekolah dengan
bimbingan

Menunjukkan sikap mematuhi


peraturan sekolah dengan
cara yang betul

Mengamalkan sikap
mematuhi peraturan sekolah

Membimbing rakan mematuhi

7. Kasih Sayang
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir
dari hati yang
ikhlas

STANDARD
KANDUNGAN
Murid dibimbing
7.1 Menyayangi ahli
keluarga

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid berupaya

7.1.1 Mengenalpasti
ahli
keluarga
7.1.2 Menyatakan
cara
cara
menyayangi ahli
keluarga
7.1.3 Mengamalkan
sikap
menyayangi
ahli
keluarga

TAHAP
PENGUASA
AN

STANDARD PRESTASI
Murid boleh .

Menyatakan ahli keluarga


sendiri

Menyatakan cara cara


menyayangi ahli keluarga

Menunjukkan perlakuan
menyayangi ahli keluarga
melalui aktiviti yang
dijalankan

Menunjukkan sikap
menyayangi ahli keluarga
dengan cara yang betul

Mengamalkan sikap
menyayangi ahli keluarga

Membimbing rakan untuk


menyayangi ahli keluarga

8. Keadilan
Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah
STANDARD
KANDUNGAN
Murid dibimbing
8.1 Bersikap adil
terhadap
jiran

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid berupaya
8.1.1 Menyatakan
sikap
adil dalam
perlakuan
seharian
terhadap
jiran

TAHAP
PENGUASA
AN
1

Menyatakan perlakuan
bersikap adil terhadap jiran

Menyatakan kepentingan
bersikap adil terhadap jiran

Menunjukkan perlakuan
bersikap adil terhadap jiran
melalui aktiviti yang
dijalankan

Menunjukkan sikap adil


terhadap jiran mengikut masa
dan situasi yang sesuai

Mengamalkan perlakuan
sikap adil terhadap jiran

Menjadikan amalan bersikap


adil terhadap jiran sebagai
ikutan

8.1.2 Menyenaraikan
sikap adil
dalam
perlakuan
seharian
terhadap
jiran
8.1.3 Menunjukkan
cara
bersikap adil
terhadap jiran

STANDARD PRESTASI
Murid boleh .

9. Keberanian
Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah
STANDARD
KANDUNGAN
Murid dibimbing

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid berupaya

TAHAP
PENGUASA
AN

STANDARD PRESTASI
Murid boleh .

9.1 Berani dalam


mempertahankan
maruah diri

9.1.1 Menyebut
perlakuan
berani

Menyatakan perlakuan berani


dalam mempertahankan
maruah diri

Menyatakan kebaikan berani


dalam mempertahankan
maruah diri

Menunjuk perlakuan berani


mempertahankan maruah diri

mempertahankan
maruah diri

9.1.3 Menunjukkan
cara

Menunjukkan sikap berani


mempertahankan maruah diri
dalam pergaulan seharian

Mengamalkan sikap berani


mempertahankan maruah diri
dalam pergaulan seharian

Membimbing rakan lain


dalam mempertahankan

mempertahankan
maruah diri
9.1.2 Menyatakan
kepentingan
berani
dalam

mempertahankan
maruah diri

10. Kejujuran
Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap
perlakuan
STANDARD
KANDUNGAN
Murid dibimbing

10.1 Bersikap jujur


dengan
jiran

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid berupaya

10.1.1 Menyatakan
perlakuan
jujur
terhadap
jiran
10.1.2 Memberi
contoh
kepentingan
sikap
jujur dalam
pergaulan
terhadap
jiran
10.1.3
Menyenaraikan
sikap jujur
dalam
pergaulan
terhadap
jiran

TAHAP
PENGUASA
AN

STANDARD PRESTASI
Murid boleh .

Menyatakan perlakuan jujur


terhadap jiran

Menyatakan kepentingan
bersikap jujur terhadap jiran

Menunjukcara bersikap jujur


terhadap jiran

Menunjukkan perlakuan
bersikap jujur terhadap jiran
mengikut situasi

Mengamalkan perlakuan
bersikap jujur terhadap jiran

Menjadikan amalan bersikap


jujur terhadap jiran sebagai
ikutan

11. Kerajinan
Usaha yang berterusan, bersungguh sungguh, dan bersemangat dalam
melakukan sesuatu
perkara
STANDARD
KANDUNGAN
Murid
dibimbing
11.1 Bersikap rajin
ketika
berada di
rumah

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid berupaya
11.1.1 Menamakan
aktiviti yang
perlu
dilakukan di
rumah
pada setiap
hari
11.1.2 Menyatakan
kepentingan
bersikap
rajin ketika
berada di
rumah
11.1.3 Menunjukkan
contoh
bersikap rajin
ketika
berada di
rumah

TAHAP
PENGUASA
AN

STANDARD PRESTASI
Murid boleh .

Menyatakan aktiviti bersikap


rajin ketika di rumah

Menyatakan kepentingan
bersikap rajin ketika di rumah

Menunjukcara bersikap rajin


di rumah melalui aktiviti

Menunjukkan perlakuan
bersikap rajin di rumah

Mengamalkan perlakuan
bersikap rajin ketika di rumah

Membimbing rakan bersikap


rajin ketika di rumah

12. Kerjasama
Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama
STANDARD
KANDUNGAN
Murid
dibimbing
12.1
Kesanggupan
bekerjasama
dengan
keluarga

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid berupaya

TAHAP
PENGUASA
AN

12.1.1 Menyatakan
aktiviti
bekerjasama yang
boleh dilakukan
bersama keluarga

Menyatakan aktiviti
bekerjasama bersama
keluarga

Menyatakan kepentingan
bekerjasama dengan
keluarga

Menunjukcara perlakuan
bekerjasama dengan
keluarga melalui aktiviti

Melakukan aktiviti
bekerjasama dengan
keluarga mengikut situasi

Mengamalkan sikap
bekerjasama dengan
keluarga

12.1.2 Menyatakan
kepentingan
bersama
bekerjasama
terhadap keluarga
12.1.3 Menunjukkan
perasaan
setelah
melaksanakan
aktiviti bersama
keluarga

STANDARD PRESTASI
Murid boleh .

13. Kesederhanaan
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan
tanpa
mengabaikan kepantingan diri dan orang lain

STANDARD
KANDUNGAN
Murid
dibimbing
13.1
Bersederhana
semasa

menggunakan
kemudahan
awam
sekolah

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid berupaya

TAHAP
PENGUASA
AN

13.1.1 Menyatakan
perlakuan
sederhana
dalam
penggunaan
kemudahan awam
di
sekolah

Menyatakan perlakuan bersederhana


semasa menggunakan kemudahan
awam di sekolah

Menyatakan kepentingan bersikap


sederhana semasa menggunakan
kemudahan awam di sekolah

Menunjukcara perlakuan
bersederhana dalam penggunaan
alatan dan kemudahan awam di
sekolah

Menggunakan alatan dan kemudahan


awam disekolah secara bersederhana

Mengamalkan perlakuan
bersederhana dalam penggunaan
alatan dan kemudahan awam di
sekolah

Membimbing rakan mengamalkan


perlakuan bersederhana semasa
menggunakan kemudahan awam di

13.1.2 Menyatakan
kepentingan
bersikap
sederhana dalam
penggunaan
alatan
dan kemudahan
awam di sekolah
13.1.3 Menyenaraikan
perlakuan
sederhana
dalam
penggunaan

STANDARD PRESTASI
Murid boleh .

14. Toleransi
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejejahteraan
hidup
STANDARD
KANDUNGAN
Murid dibimbing

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid berupaya

14.1 Bertoleransi
terhadap
ahli keluarga

14.1.1 Menyatakan
cara
bertoleransi
terhadap
ahli keluarga
14.1.2
Menyenaraikan
kebaikan
bersikap
tolak ansur
terhadap
ahli keluarga

Perlu ada
konflik !!

14.1.3 Memberi
contoh
bersikap tolak
ansur
terhadap ahli
keluarga

TAHAP
PENGUASA
AN

STANDARD PRESTASI
Murid boleh .

Menyatakan cara bertoleransi


terhadap ahli keluarga

Menyatakan kepentingan
bertoleransi terhadap ahli
keluarga

Menunjukkan perlakuan
bertolak ansur terhadap ahli
keluarga

Menujukkan sikap bertolak


ansur terhadap ahli keluarga
mengikut situasi

Mengamalkan sikap bertolak


ansur terhadap ahli keluarga

Menjadikan sikap bertoleransi


terhadap ahli keluarga
sebagai amalan dalam