Anda di halaman 1dari 30

SEMINAR

SEJARAH SPM 2016


1249 : Kertas 1 dan 2

PANDUAN MENJAWAB SOALAN


OBJEKTIF
1. Baca soalan sebanyak 3 kali
.
.

bacaan pertama untuk fahami soalan


bacaan kedua untuk mendapatkan
jawapan

bacaan ketiga untuk pengesahan


jawapan
2. Jawab soalan yang mudah dahulu
kemudian diikuti soalan sukar

3. Jangan gunakan masa yang terlalu


panjang bagi sesebuah soalan

jangkaan masa 1 minit 20 saat setiap


soalan

Menjawab Item Aneka Pilihan


Memahami keterangan item
Memahami arahan soalan
Mengesan pilihan jawapan yang BETUL

Membuat pengasingan jawapan

MENJAWAB ITEM
ANEKA PILIHAN & ANEKA PELENGKAP

Memahami keterangan item


Memahami arahan soalan
Mengesan pilihan jawapan
Satu SALAH
Satu BETUL

Nisbah Soalan Objektif

5
3
2

Mudah
Sederhana
Sukar

20
12
8

Nisbah Jawapan Objektif


Bagi setiap pilihan

A B C D
Antara 8 hingga 12
pilihan

TEKNIK BUAT SEDIKIT


BETUL BANYAK

SYARAT-SYARAT :
1.ANDA MESTILAH MENJAWAB MANAMANA 25 SOALAN YANG ANDA YAKIN
BETUL
2. SOALAN YANG ANDA WAS-WAS DAN
TIDAK DAPAT MENJAWABNYA
TINGGALKAN
3. ANALISA 25 SOALAN YANG DIJAWAB
DAN TENTUKAN JUMLAH A, B, C DAN D
4.SOALAN LAIN YANG TIDAK DIJAWAB
TANDA SATU SAHAJA JAWAPAN, PILIH
MANA YANG PALING SEDIKIT.

TEKNIK MENANDA DI KERTAS


BIL.
JAWAPAN
CARA
SOALAN
MENANDA
1

YAKIN
BETUL

WAS-WAS

TIADA
MAKLUMAT

ANALISA JAWAPAN ANDA


CONTOH 25 SOALAN YANG DIJAWAB (YAKIN
BETUL)
ANALISA JUMLAH JAWAPAN :
A)8
B)3
C)7
D)7
JUMLAH : 25 TAK YAKIN : 15 SOALAN

TEKNIK MENJAWAB
KERTAS 2 (1249/2)
ITEM STRUKTUR

JUMLAH SOALAN YANG


DITAWARKAN:
2 SOALAN TINGKATAN 4
2 SOALAN TINGKATAN 5

JUMLAH SOALAN : 4
MARKAH : 40
11

Bahagian A

Jenis Item
ITEM STRUKTUR
4 Soalan
Soalan 1 hingga Soalan 4
Arahan
Jawab SEMUA soalan
Peruntukan Markah
40 markah

PECAHAN SOALAN

ANTARA 3 5
PECAHAN SOALAN
SOALAN PECAHAN (d)
ATAU (e) MERUPAKAN
SOALAN KBKK/KBAT
13

Kesilapan yang Sering Berlaku

Ayat tergantung
Isi cukup
TIADA MARKAH

PERSEMBAHAN ISI
Tambahan:
Masukkan isi berlebihan jika ada
masa

15

Perkara Penting
Jawapan calon

Ringkas
Satu atau dua patah

perkataan(tertutup)
Satu ayat yang
ringkas/padat(Terbuka)
Berdasarkan buku teks

Perkara Penting
Soalan Tertutup(apakah)
Soalan Terbuka ( jawapan yang ada huraian

ringkas) / (nyatakan / mengapakah)


Tulis lebih
Tiada markah di potong .

TEKNIK MENJAWAB
KERTAS 2 (1249/2)
ITEM ESEI

Bahagian B

Jenis Item
ITEM ESEI
7 Soalan (Mulai SPM 2013)
Soalan 5 hingga Soalan 11
Arahan
Jawab TIGA soalan
Peruntukan Markah
60 markah

ARAS SOALAN

ARAS PENGETAHUAN
ARAS PEMAHAMAN
ARAS ANALISIS
Setiap aras soalan menggunakan
kata tugas yang berbeza

20

MENJAWAB SOALAN
ARAS PEMAHAMAN

MENGEMUKAKAN

FAKTA

MENGHURAIKAN FAKTA
MEMBERIKAN CONTOH
JIKA ADA
21

Perbandingan soalan dan skema


lama dan baru
Aspek

Lama

Baru

Isi

Tema

Fakta
Huraian
Contoh

Markah

Soalan

a
b

a
b
c

Markah

Minima -4
Maksima- 15

Minima 4
Maksima - 10

Kata Tugas

Tidak Berfungsi

Berfungsi

Bentuk
Soalan

Bebas

Bebas
Terikat

Contoh Arahan Kata Tugas


Soalan Esei
Dulu
- Tiada Fungsi
Sekarang

- Ada Fungsi

Apakah,
Bagaimanakah,Jelaskan,
Nyatakan, Mengapakah,
Bandingkan

Fakta dan contoh


jika ada

Terangkan, Ceritakan

Fakta ,Huraian dan


Contoh (jika ada)

Huraikan

Fakta, Huraian dan


Contoh

JAWAPAN AKAN
DITOLAK
SEKIRANYA.

24

MENGGUNAKAN LAMBANG
BULLET BAGI MENANDAKAN ISI
JAWAPAN.
Dato
Onn Jaafar menubuhkan Parti

DILARANG

Kemerdekaan
Malaya (IMP) yang membuka

MENGGUNAKAN
keahlian kepada semua kaum.

SEBARANG LAMBANG SAMA ADA

Sir Malcolm MacDonald menubuhkan


NOMBOR,
ANGKA,
PETA,
Persidangan
Kebangsaan
untuk mencapai
kerjasama
politik dan
mengurangkan
perkauman.
GAMBAR
RAJAH
DAN FRAME
Tunku Abdul Rahman mengadakan konvensyen
PENDAHULUAN/
PENUTUP
/
kebangsaan bersama MCA untuk mewujudkan
PERIBAHASA
kerjasama
dalam politik. :

TIDAK PERLU!

25

KECENDERUNGAN
SOALAN SEKARANG

Terdapat gambar
Skema yang mempunyai ruang
lingkup yang luas ( Jangka
masa yang panjang/ lama)
Melangkaui bab dan tema

RINGKASAN (STRUKTUR)
1. Jawapan hendaklah ringkas dan tepat, tidak perlu
huraian
2. Boleh tambah jawapan lebih daripada yang diminta
atau diperuntukkan markah
3. Tiada markah dipotong untuk jawapan yang salah.
HANYA YANG BETUL AKAN DIBERI MARKAH
4. Berikan idea/pendapat yang bernas untuk soalan KBKK
atau KBAT. Jawapan mesti menepati kehendak
soalan utama
5. Soalan iktibar - calon perlu berikan idea yang positif
berkaitan tajuk yang dikaji

Panduan jawapan terbaik


Semua calon MESTI menjawab

dalam bentuk esei/karangan


Jawapan perlu ada FAKTA dan
HURAIAN ( Penyambut)
Panjang esei hendaklah berdasarkan
peruntukkan markah, setiap FAKTA,
HURAIAN, CONTOH yang tepat akan
diberi SATU markah

7. Calon hanya diperlukan menjawab TIGA


SOALAN ESEI SAHAJA, tetapi calon menjawab
lebih daripada tiga.
8. HANYA markah TIGA soalan terbaik akan
diambil kira dalam penjumlahan markah
keseluruhan
9. TIADA MARKAH ditolak bagi fakta, tahun, tokoh
yang SALAH
10. Calon boleh menjawab lebih daripada Fakta
yang diperlukan untuk menjamin markah
maksimum

SEKIAN
TERIMA KASIH