Anda di halaman 1dari 12

5.

5 Pencemaran Udara

Maksud Pencemaran Udara


Udara yang dicemari bahan pencemar
yang boleh menjejaskan kesihatan
manusia dan alam sekitar.

Bahan Pencemar, Sumber dan


Kesannya

Asap dan jelaga

Bahan Pencemar, Sumber dan


Kesannya

Debu

Bahan Pencemar, Sumber dan


Kesannya

Karbon monoksida

Bahan Pencemar, Sumber dan


Kesannya

Klorofluorokarbon (CFC)

BAHAYA
MEROKOK !