Anda di halaman 1dari 3

Lukisan Pemasangan

Lukisan Pemasangan ini dibuat untuk membolehkan pelajar


melaksanakan kerja-kerja berkaitan lukisan-lukisan
pemasangan lengkap dan terbuka yang dapat membantu
pelajar menyediakan lukisan-lukisan pemasangan.
Pelajar-pelajar mesti boleh;
Mengenalpasti, mentafsir dan melukis pandangan keratan
lukisan pemasangan lengkap bagi komponen-komponen
kejenteraan dalam unjuran Sudut Pertama atau Ketiga.
Mengenalpasti, mentafsir dan melukis lukisan-lukisan
pemasangan terbuka dalam pandangan isometri.
Mengenalpasti, mentafsir dan menyediakan dimensi-dimensi
mengikut soalan yang diberi

Contoh lukisan pemasangan