Anda di halaman 1dari 12

IBADAT

SEMBELIHAN

PENGERTIAN
Menghilangkan nyawa binatang yang
halal dimakan dengan cara
memutuskan urat halkum dan urat
marik dengan menggunakan alat
yang tajam dengan niat kerana Allah.

HUKUM

Wajib dengan tujuan untuk dimakan


dagingnya.
Binatang yang mati tanpa disembelih atau
sembelihan yang tidak mengikut syarak
adalah haram dimakan dan ia dikira
sebagai bangkai dan najis.

RUKUN SEMBELIHAN
PENYEMBELIH

SYARAT SAH :
1. Islam
2. Tidak Dalam
Ihram Haji
Atau Umrah

ALAT SEMBELIHAN

BINATANG
YANG DISEMBELIH

SYARAT SAH :
1. Halal Dimakan
2. Mati Dgn Sekali
Sembelihan
3. Putus Urat
Halkum & Merik

SYARAT SAH :
1. Benda Yang
Tajam Kecuali
Gigi , Tulang,
Kuku Dan Tali.

VIDEO SEMBELIHAN

PERKARA SUNAT
1.

2.

3.

4.
5.

Menyebut nama Allah


seperti membaca Bismillah
, takbir serta berselawat .
Menyembelih bahagian
pangkal leher dengan
memutuskan kedua-dua
urat.
Menghadapkan binatang ke
arah kiblat dengan
membaringkannya ke
sebelah rusuk kiri.
Menggunakan alat
sembelihan yang tajam.
Melakukan sembelihan
disiang hari.

PERKARA MAKRUH
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menggunakan alat / pisau yang tumpul.


Menampakkan alat sembelihan kepada
binatang yang hendak disembelih.
Mematahkan leher binatang sebelum
nyawanya hilang.
Tidak membaca Bismillah.
Menghalakan binatang ke arah selain kiblat.
Melakukan sembelihan dihadapan binatang
lain yang hendak disembelih.

HIKMAH SEMBELIHAN
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Boleh mematikan binatang dengan cara yang lebih


cepat dan selamat.
Dapat mengeluarkan semua darah binatang dengan
cepat membersihkan dagingnya daripada darah bagi
menghindari penyakit.
Memastikan daging yang dimakan bersih dan
bermutu.
Sembelihan dengan nama Allah bagi memelihara
aqidah.
Sebagai tanda penghormatan manusia ke atas
makhluk Allah.
Membezakan antara daging yang halal dan haram.
Binatang yang disembelih tidak terseksa.