Anda di halaman 1dari 17

APAKAH DEFINISI

KESANTUNAN NONVERBAL?

Kesantunan non-verbal
Komunikasi bahasa tanpa kata-kata
atau dikenali sebagai bahasa badan
atau bahasa tubuh dengan sopan.

Komunikasi bukan verbal


Merupakan perbuatan, ekspresi wajah, bahasa
tubuh dan isyarat
Merujuk kepada semua perlakuan yang tidak
menggunakan bahasa lisan untuk menyampaikan
mesej yang dapat difahami

Konsep komunikasi bukan verbal


Merujuk kepada semua aspek komunikasi
kecuali perkataan
Menerangkan secara lebih mendalam tentang
sesuatu perkara
Proses pertukaran fikiran dan idea di mana
mesej yang disampaikan

PENDAPAT TOKOH MENGENAI


KESANTUNAN NON-VERBAL
Abudullah Hassan dan Ainon Mohd. (1999)
bahasa badan(bahasa tubuh) termasuk perhubungan ruang
dari jarak, orientasi masa, gerak geri, roman, gerak mata,
sentuhan, suara dan kadar kelajuan kita bercakap

TUJUAN KOMUNIKASI NON


VERBAL
Menyampaikan mesej yang sukar
dilahirkan melalui pertuturan tulisan

FUNGSI KOMUNIKASI BUKAN


VERBAL
Mengulangi mesej secara verbal
Sebagai pengganti komunikasi verbal
dengan simbol atau lambang
Mengesahkan komunikasi verbal.
Menunjukkan maksud atau keadaan
sebenar.
Sebagai pelengkap komunikasi verbal

Aspek-Aspek Kesantunan Non Verbal

Geraka
n mata
Mimik
muka

Geraka
n
tangan

Gerakan
anggota
badan/
bahasa
tubuh

Geraka
n
anggot
a
badan

CONTOH-CONTOH KESANTUNAN
NON-VERBAL
Bertanya Khabar
dan memberi
salam apabila
bertemu sahabat
lama

Menunjukkan tanda
terima kasih kepada
orang lain dengan
berjabat tangan

Sentiasa
bersenyum
untuk
menunjukka
n
kemesraan

Memaafkan
orang lain yang
telah melakukan
kesalahan

CONTOH-CONTOH TIDAK
KESANTUNAN NON-VERBAL

Meludah

Mengetawakan orang yang megalami


kesusahan

Membuli orang yang


lemah

Anda mungkin juga menyukai