Anda di halaman 1dari 22

ANALIZA ACTIVITĂŢII DE

PRODUCŢIE ŞI
COMERCIALIZARE
Carmen Gabriela SIRBU
Principalele aspecte ale
analizei activităţii de
producţie şi comercializare
 Analiza evoluţiei indicatorilor valorici;
 Analiza dinamicii activităţii pe baza indicilor indicatorilor
valorici;
 Analiza raportului static dintre indicatorii valorici;
 Analiza raportului dinamic dintre indicatorii valorici;
 Analiza producţiei fizice;
 Analiza cifrei de afaceri;
 Analiza valorii adăugate.
2.1.
Analiza activităţilor de producţie şi
comercializare pe baza indicatorilor
valorici
INDICATORII VALORICI
 1. Cifra de afaceri (CA) care reprezintă suma totală a veniturilor
obţinute din vânzarea mărfurilor şi produselor într-o perioadă
determinată, prestarea de servicii şi executarea de lucrări.
Indicatorul face parte din categoria indicatorilor de rezultate
economico-financiare, contribuind la diagnosticarea şi evaluarea
economică a întreprinderii.
 2. Producţia marfă fabricată (Qf) care reprezintă valoarea
produselor fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate în
cursul unei perioade de timp şi destinate vânzării. Pentru
calcularea acestui indicator se utilizează informaţiile din
contabilitatea întreprinderii, şi anume rulajele debitoare ale
conturilor 345 „Produse finite” şi 341 „Semifabricate” şi rulajele
creditoare ale conturilor 704 „Venituri din lucrări executate şi
servicii prestate”, 705 „Venituri din studii şi cercetări” şi 708
„Venituri din activităţi diverse”.
INDICATORII VALORICI
 3. Producţia exerciţiului (Qe) care reprezintă
indicatorul valoric ce caracterizează întreaga
activitate a unităţii economice. Ea cuprinde:
 Valoarea producţiei vândute;
 Creşterea sau descreşterea producţiei stocate (stocuri de
produse finite, semifabricate, producţie neterminată);
 Producţia imobilizată (imobilizări necorporale şi corporale
altele decât cele realizate în regie proprie).
Formula de calcul a acestui indicator este următoarea:
Qe = Qv + ∆ Qs + Qi
INDICATORII VALORICI
 4. Valoarea adăugată (Qa sau VA) care
reprezintă capacitatea unei unităţi economice
de a realiza bogăţie şi se determină ca
diferenţă între producţia exerciţiului şi
consumurile intermediare, adică totalul
consumurilor (cheltuielilor) de bunuri şi
servicii furnizate de terţe persoane fizice sau
juridice. Matematic, se poate scrie astfel:
VA = Qe – Ci, unde
Ci = consumuri intermediare
2.2.
Analiza dinamicii
activităţii pe baza indicilor
indicatorilor valorici
Analiza dinamicii activităţilor de
producţie şi comercializare urmăreşte
în principal:

 Obiectivele stabilite în raport cu realizările


perioadei precedente;
 Gradul de realizare a obiectivelor;

 Cauzele care determină anumite abateri;

 Măsurile necesare eliminării aspectelor


negative, nefavorabile;
Corelaţiile ce trebuie să existe între indicii
indicatorilor valorici ca fiind situaţii
normale:

 ICA ≥ IQf (când ICA=IQf se menţine


proporţionalitatea între dinamica stocurilor şi
dinamica livrărilor). Dacă ICA>IQf atunci se
înregistrează o reducere a stocurilor de
produse finite în perioada analizată faţă de
perioada anterioară.
Corelaţiile ce trebuie să existe între indicii
indicatorilor valorici ca fiind situaţii
normale:

 IVA ≥ IQe, inegalitatea rezultă din reducerea


ponderii cheltuielilor cu materialele şi serviciile
prestate de terţi cu influenţe directe asupra
costurilor şi profitului unităţii economice; Practic,
situaţia în cauză denotă creşterea gradului de
valorificare a resurselor materiale.
Corelaţiile ce trebuie să existe între indicii
indicatorilor valorici ca fiind situaţii
normale:

 IQf ≥ IQe, inegalitatea reliefează reducerea


stocurilor de producţie neterminată şi a
consumului intern (până la limita la care se
asigură desfăşurarea normală a activităţii).
EXEMPLU
Indicatori Per. curentă Indici(%)
Nr. . Per. preced.
prevăzut realizat 3/2 4/2 4/3

2 3 4 5 6 7
0 1

1 Ca 15000 15750 15824 105,00 105,49 100,46


2 Qf 16200 16928 17172 104,49 106,00 101,44
3 Qe 17000 17680 18008 104,00 105,92 101,85
4 VA 8160 8552 8568 104,80 105,00 100,18
2.3.
Analiza raportului static şi
dinamic dintre indicatorii
valorici
ANALIZA RAPORTULUI STATIC
 raportul dintre cifra de afaceri şi producţia
fabricată exprimă modificarea intervenită în
stocul de produse finite şi alte venituri
exclusiv cele financiare şi extraordinare;

Situaţia se consideră favorabilă când ≥ 1.


(CA/Qf ≥ 1)
ANALIZA RAPORTULUI STATIC
 raportuldintre valoarea producţiei fabricate şi
valoarea producţiei exerciţiului
caracterizează evoluţia stocurilor şi a
consumului intern.

Situaţia se apreciază ca favorabilă pentru ≥ 1.


(Qf/Qe ≥ 1)
ANALIZA RAPORTULUI STATIC
 raportul dintre valoarea adăugată şi producţia
exerciţiului exprimă creşterea ponderii
cheltuielilor privind cumpărările sau
achiziţionările.

Situaţia se prezintă favorabilă când ≥ 1


(VA/Qe ≥ 1)
EXEMPLU
Nr.crt.
Specificaţie Per. precedentă Perioada curentă

Prevăzut Realizat

CA/Qf 0,926 0,930 0,922


1

Qf/Qe 0,953 0,957 0,954


2

VA/Qe
3
0,480 0,484 0,476
ANALIZA RAPORTULUI DINAMIC
 serealizează pe baza indicilor indicatorilor
valorici (cu bază fixă) şi caracterizează
evoluţia acestora faţă de o anumită bază
de comparaţie (de regulă perioada
precedentă).
Principalele rapoarte dinamice

 Raportul dintre indicele cifrei de afaceri şi


indicele producţiei fabricate . Acesta reflectă
relaţia dintre ritmul livrărilor şi ritmul
fabricaţiei iar situaţia se consideră favorabilă
când ≥ 1.

 (ICA/IQf ≥ 1)
Principalele rapoarte dinamice
 Raportul dintre indicele producţiei fabricate şi
indicele producţiei exerciţiului, reflectă
legătura dintre ritmul finalizării producţiei şi
ritmul volumului total de activitate.
Situaţia se consideră favorabilă când ≥ 1.

(IQf/IQe ≥ 1)
Principalele rapoarte dinamice
 Raportul dintre indicele valorii adăugate şi
indicele producţiei exerciţiului reflectă creşterea
sau scăderea gradului de valorificare a
consumurilor provenite de la terţi.
Situaţia se consideră favorabilă când ≥ 1.

(IVA/IQe ≥ 1)
EXEMPLU
t. Indicatori Per. precedentă Per. curentă
Prevăzut Realizat

1 CA 100 105,00 105,49


2 Qf 100 104,49 106,00
3 Qe 100 104,00 105,92
4 VA 100 104,80 105,00
5 ICA/IQf 1,0 1,0049 0,9952
6 IQf/IQe 1,0 1,0047 1,0007
7 IVA/IQe 1,0 1,0077 0,9913