Anda di halaman 1dari 43

PERKEMBANGAN

KANAK-KANAK
ASPEK BAHASA

PERKEMBANGAN
BAHASA

Definisi

Teori-teori dlm
perkembanga
n bahasa
Peringkatperingkat dlm
perkembanga
n bahasa

Implikasi
perkembanga
n
Bahasa
terhadap P&P

Pengaruh
biologi &
persekitaran
terhadap
perkembanga
n bahasa

Definisi

Wilhelm Von Humboldt seorang sarjana Jerman,

mendefinisikan bahasa sebagai sintesis bunyi


Ferdinand de Saussure seorang sarjana linguistik Swiss pada

awal abad ke- 20 menyatakan bahasa sebagai sistem isyarat


Charles F. Hockett memperkatakan bahasa dari sudut

psikologi behaviurisme, iaitu sistem tabiat-tabiat sangat rumit


John B. Carol juga meninjau bahasa dari sudut linguistik yang

merupakan sistem bunyi vokal berstruktur dan urutan-urutan


bunyi

Bloch dan Trager mendefinisikan bahasa sebagai satu


lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan
anggota masyarakat untuk berkomunikasi.
Secara amnya, bahasa:
Satu bentuk komunikasi samada;
Verbal
Non-verbal
Mengandungi perkataan-perkataan yang digunakan
oleh sesebuah komuniti dengan peraturan
tatabahasa dan perbendaharaan kata tertentu.

Kepentingan memahami bahasa:


Sebagai pemangkin perkembangan kanakkanak kerana mereka lebih mudah
memahami tentang alam sekeliling apabila
berkomunikasi.
Berkait rapat dengan kemahiran membaca
dan menulis. Dan menurut berk(2001)
perkembangan bahasa memudahkan
pembelajaran.
Sebagai alat perkembangan kendiri dan sosial

Teori-teori dlm perkembangan bahasa

Perspektif Behavioris amat penting dalam


perkembangan bahasa.
Skinneer(1957) menyatakan ibubapa memainkan
peranan penting dalam menyediakan
perbendaharaan kata yg betul kpd anak-anak
dengan memberikan peneguhan kata yg betul dan
sesuai kepada anak-anak setiap kali mereka
menyebutnya.

Pada permulaan,

Ibubapa
Ibubapa
meneguhkan
meneguhkan
perkataan yg hampir
perkataan
yg hampir
dgn sebutan
yg betul
dgn
sebutan
yg
betul
oleh kanak-kanak.
oleh kanak-kanak.
Nak cucu
Nak cucu

Oh, Fifi nak susu


Oh, Fifi ya?
nak susu
ya?
Ibu
Ibu
meneguhkan
meneguhkan
lalu
lalu
memberikan
memberikan
susu kpd Fifi.
susu kpd Fifi.

Dengan cara
Dengan
cara
berperingkat,per
berperingkat,per
kataan
kataan

perkataan
itu
perkataan
itu
akan menjadi
akan
menjadi
lebih
baik.
lebih baik.
Fi nak susu,bu.
Fi nak susu,bu.

Menurut perspektif bihavioris;

Saya dahaga
,nak minum.
Setiap
gerakbalas @
tingkah laku yg
menggunakan
bahasa di
teguhkan

Ibu
bertindakbalas
memberikan
minuman
kepadanya.
Tidakbalas
kepada
perbuatan ibu
menunjukkan
bahasa yang
digunakan
anaknya itu
betul.

Pujian dari ibu


bapa dan
peneguhan
percakapan
terhadap kanakkanak

Tindak balas
kanak-kanak
untuk
menggunakan
laras yang betul

Kanak-kanak
lebih gemar
bercakap

Info minda
Kanak-kanak yg berumur 6
tahun dianggarkan sudah
mengetahui lebih 8000
14 000 PP
Dan pada peringkat akhir
sekolah rendah perbendaharaan
kata kanak-kanak sudah
mencapai sehingga 80 000 PP!

Perspektif kognitif menekankan


tentang permodelan
Contoh kanak-kanak Meniru :
Percakapan
Maklumbalas
Gaya bahasa dari orang dewasa
Seterusnya,mereka akan meniru dan
mengulanginya apabila diteguhkan.

Vygotsky melihat bahasa sebagai alat


utama untuk interaksi sosial,
pemindahan budaya dan menjana
pemikiran individu.
Kanak-kanak mempelajari bahasa melalui
interaksi dengan orang dewasa.
Orang dewasa akan mengubah
pertuturan mereka untuk difahami kanakkanak.
Percakapan kepada bayi dan kanak-kanak
kecil perlulah menggunakan intonasi dan
ayat-ayat yang mudah mereka fahami
bagi memudahkan perkembangan

Perspektif nativis-berasaskan teori


perkembangan otak yg lebih cenderung melihat
perkembangan bahasa(PB) berlaku secara
dalaman dan diwarisi.
Beliau mencadangkan PB individu- merupakan
proses dalaman & di pengaruhi oleh individu itu
sendiri.
Tatabahasa Universal-asas kpd semua bahasa yg
ada.

pemerhatian

Kanak-kanak
persekitaran

Pemadanan
penyusunan
ayat dgn bhs

Peringkat-peringkat dalam
perkembangan bahasa
I. Peringkat bayi
II. Peringkat kanak-kanak
III. Peringkat remaja

Peringkat bayi
Semasa lahir lagi bayi sudah mula
mengeluarkan bunyi-bunyian.
Bagi bayi-komunikasi adalah untuk menarik
perhatian ibubapa dan orang di
persekitarannya.
Bunyi dan isyarat yg dikeluarkan oleh bayi
berlaku melalui turutan tertentu pada tahun
pertama.
I. Menangis:
II. Cooing:
III. Bubbling:
IV. Isyarat:

Menangis
Mula menangis sejak dilahirkan.
membawa maksud tekanan terhadap
pelbagai perkara seperti:
Lapar
Sakit
Dahaga dll

Cooing

Mengeluarkan bunyi oo seperti:


coo
goo
Berlaku antara 1-2 bulan.
Bayi menggunakan bunyi ini untuk
berinteraksi dengan ibubapanya.

Bubbling

mengeluarkan bunyi seperti


berulang seperti:
ba,ba,ba,ba
ma,ma,ma,ma

Isyarat
Mula menunjukkan isyarat dengan:
Menunding jari untuk meminta
sesuatu
Menganggukkan kepala (8-12
bulan)-untuk mengiyakan
Melambaikan tangan-untuk
bye,bye

Pengucapan perkataan pertama bayi


bermula pada (10-15 bulan)
Perkataan pertama yang disebut
biasanya berbunyi seperti ma dan
pa
(8-12 bulan) sudah menunjukkan
kefahaman kepada perkataan tersebut
Menggunakan 1 perkataan seperti
bola untuk membawa maksud
tersendiri seperti:
itu bola
saya nak bola

Perbendaharaan kata abgi bayi meningkat


dengan cepat.
(18-24 bulan)- manggunakan 2 Pengucapan
Perkataan yang disertai dengan isyarat dan
intonasi suara.
Penggunaan bahasa mereka merangkumi:
Pengenalan : itu rumah
Tempat : pergi sana
Panambahan : nak lagi
Tiada : habis dah
Kepunyaan : adik punya
Pertanyaan : mana robot
Arahan : bagi mama

Bagaimana ibubapa boleh membantu perkembangan


bahasa pada peringkat bayi?

Berbual-bual dangan bayi bagi


meningkatkan perkembangan bahasa
mereka
Berikan rangsangan dan bunyi-bunyi yang
sesuai kepada mereka
Bercakap dengan bayi seolah-olah
memahami percakapan mereka.
Gunakan gaya bahasa yang sesuai dengan
mereka seperti:
Memek muka
Intonasi suara
emosi

Peringkat kanak-kanak (2-6 tahun)


Menggunakan 2 PP pada awalnya dan
berkembang menjadi 3-5 PP
Ayat mudah kpd ayat kompleks pada usia
2-3 tahun
Semasa perkembangan bahasa pada
peringkat ini, kanak-kanak lazim
melakukan kesalahan sebutan kerana sifat
egosentrik menguasai diri mereka
tindakan pemahaman kanak-kanak
berlaku sebelum di luahkan melalui
bahasa

Tahu lebih kurang 50 perkataan pada usia 24


bulan.
Tahu konsep atas , dalam.
Tahu konsep awak, saya , dia.
Tahu perkataan seperti besar, gembira
Boleh menyebut 40 perkataan.
Sebutan mungkin berbeza, ada yang jelas, ada
yang tak berapa jelas@susah utk difahami dan
ada juga pelat.
Boleh menjawab soalan mudah
Bercakap dengan menggunakan ayat yang
mengandungi 2-3 patah perkataan.

Boleh mengasingkan mengikut objek


Boleh membezakan warna
Telah menggunakan hampir semua
bunyi-bunyi atau fonem bahasa
Melayu(bagi yang bahasa ibundanya
Bahasa Melayu) kecuali beberapa bunyi
yang sukar seperti r,y,z,
Pertuturannya lebih clear
Boleh melahirkan perasaan dan
pandangan
Boleh bertanya soalan-soalan mudah.

Boleh memahami konsep di sebelah, di


belakang.
Faham soalan kompleks
Pertuturan boleh difahami
Menyebut 200-300 perkataan
Boleh menerangkan bagaimana
hendak melakukan sesuatu
Boleh menyenaraikan objek seperti
binatang, kenderaan
Menjawab soalan kenapa.

Bagaimana ibubapa boleh membantu


perkembangan bahasa pada peringkat
kanak-kanak?
Sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak. Bagi
memperkembangkan dan memperkayakan lagi
perbendaharaan kata kanak-kanak.
Luangkan masa untuk mendengar percakapan
kanak-kanak.
Cuba untuk tidak memotong percakapan mereka
@ memberikan idea kpd mereka, sebaiknya beri
mereka peluang untuk meluahkan idea dan
kemahuan.

Gunakan bahasa yang mudah dan


sesuai digunakan,
Elakkan dari mengejek kanak-kanak
yang pelat dan cuba memahami apa yg
dikatakannya, pada masa yg sama,
perbetulkan sebutannya.
Elakkan membandingkan mereka
dengan rakan sebaya mereka, kerana
tahap perkembangan individu berlainan.

Model tahap perkembangan membaca di kalangan


kanak-kanak

ARAS

UMUR

PENERANGAN

0-4 tahun

Mula menguasai kemahiran


membaca dan memahami
peraturan dalam membaca;diri
kiri kanan.
Mula mengenal huruf.
Boleh menulis dan membaca
nama sendiri.

5-7 tahun

sudah mula membaca.


Mula mengenali suku kata, bunyi
perkataan dan cara sebutan.
Mula membaca perkataan mudah
dan menggabungkan 2 suku kata.

7-9 tahun

Semakin fasih membaca.


Mula membaca ayat dan boleh
mengenali perkataan.
Tetapi kadang kala mereka hanya
membaca tetapi tidak memahami
maksudnya.

ARAS

UMUR

PENERANGAN

10-13 tahun

sudah mahir mendapatkan


maklumat dan informasi
daripada pembacaan.
Membaca dengan
kefahaman.
Belum memahami bahan
bacaan yang memelukan
analisa.
Mengalami kesukaran untuk
menguasai kemahiran
akademik subjek-subjek lain.

14 tahun

sudah mahir.
Kefahaman tentang bahan
bacaan semakin meningkat.
Boleh berkolaborasi secara
kumpulan berkaitan dengan
kesusasteraan, sejarah
ekonomi dan sebagainya.

Peringkat remaja
Kemahiran bahasa remaja semakin meningkat
dengan penggunaan ayat-ayat yg lebih
kompleks
Perkembangan kognitif setara dengan
perkembangan bahasa kerana boleh
menganalisa pelbagai bentuk dan makna
sesuatu ayat
Sudah boleh memanipulasi bahasa kpd:
Peribahasa
Perumpamaan
Sajak
puisi

Kemahiran bahasa turut berkembang


Mampu menyusun idea sebelum
membina karangan
Setiap perkembangan berkembang
hingga ke peringkat alam dewasa
Mereka juga mencipta dialek mereka
sendiri menggunakan slanga dan jargon
semasa berinteraksi dengan rakan
Ini juga merupakan salah satu
perkembangan sosial remaja yang ingin
mencari identiti sendiri

Pengaruh biologi & persekitaran


terhadap perkembangan bahasa
Pengaruh biologi
Naom Chomsky (1957) menegaskan individu yang
telah diprogramkan secara genetik untuk
menguasai bahasa. Beliau menyatakan bahawa
kanak-kanak dilahirkan dengan alat penguasaan
bahasa @ LAD (Language Acquisition Device)
mekanisma penguasaan bahasa yg membolehkan
mereka mengesan ciri-ciri dlm bahasa yang
digunakan di persekitaran.

Otak manusia

Menurut kajian, kecederaan pada


bahagian Broca dan kawasan
Wernicke yang terletak di sebelah kiri
hemisfera otak akan menggangu
keupayaan individu dalam berbahasa.
Individu yang mengalami kecederaan di
bahagian ini boleh bercakap tetapi
percakapannya sukar difahami oleh
orang lain dan begitu juga sebaliknya.
(santrock, 2007)

BROCA
Bahagian dalam otak yang
mengawal otot yang
menghasilkan pertuturan.

Wernicke
bahagian yang terlibat dalam
memproses kefahaman
berbahasa.

Pengaruh persekitaran
Keluarga & persekitaran memmainka
peranan paling dominan dalam
perkembangan bahasa kanak-kanak
Jumlah interaksi ibubapa mempengaruhi
Status sosioekonomi
perbendaharaan
kata kanak-kanak

Kajian dalam kelas pra sekolah di Amerika


(1998-99) mendapati ibubapa yang
membaca kepada anak-anak lebih
cenderung mempunyai kemahiran
berbahasa yang lebih baik berbanding
yang sebaliknya.

Implikasi perkembangan
Bahasa terhadap P&P

Kaitkan kemahiran berbahasa dgn pengalaman


konkrit
Contoh: kanak-kanak melakukan sesuatu
aktiviti dan suruh mereka ceritakan bagaimana
mereka melakukan aktiviti tersebut.
Semasa membaca beri tumpuan pada
perkataan yang susah.terangkan makna dgn
ayat yg mudah difahami.

Gunakan strategi pengalaman pelbagai


Contoh: dalam pengajaran bahasa
kedua,kanak-kanak mahir
menggunakan kedua-dua bahasa
tersebut.
Gunakan strategi bercerita,
sumbangan, simulasi,
Pembelajaran komperatif yang
menonjolkan kemahiran berbahasa

Beri peluang kepada kanak-kanak utk


menggunakan bahasa
Dalam aktiviti berkumpulan, setiap ahli
diberikan peluang untuk menceritakan
hasil kerja masing-masing.
Galakkan pembentangan di dalam
kelas.
Beri peluang kepada pelajar untuk
memberi maklum balas.

SEKIAN TERIMA KASIH..

Anda mungkin juga menyukai