Anda di halaman 1dari 4

Nama :

SEKOLAH KEBANGSAAN SAMA


GAGAH SIMPANG 4,
SEMANGGOL,PERAK.

UJIAN SELARAS

2 TAHUN 2016

BAHASA MELAYU TAHUN 3 PENULISAN .


01
1
2
1 4 jam
Satu jam lima belas
minit

JANGAN BUKA KERTAS


SOALAN INI SEHINGGA
DIBERITAHU

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Kod Pemeriksa :

1. Tulis nama kamu pada petak yang


disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi tiga
bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B
dan Bahagian C
3. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga
bahagian.
4. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada
ruang jawapan yang disediakan dalam
kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi


SULIT

No. Soalan

Markah

Jumlah

50

halaman bercetak
( Lihat halaman sebelah
SULIT

012

SULIT

Bahagian
(A
10 markah
)
Lengkapkan ayat dibawah dengan perkataan yang sesuai.

Kawan-kawan

kedai

Layang-layang

padang

gembira

1. Kamal suka bermain ..


2. Kamal bermain layang-layang dengan ..nya.
3. Mereka membeli layang-layang di Pak Atan.
4. Mereka bermain layang-layang di .
5. Kumar dan kawan-kawannya .. kerana layanglayang mereka naik tinggi di angkasa.

Bahagian
B
( 15 markah
)
Masa yang
dicadangkan : 25
minit