Anda di halaman 1dari 7

Artikel Salah Laku

Guru Mencalar
Kewibawaan Profesion
Keguruan
HAFIZ MUBARAK BIN MUHAIMIN
MOHAMMAD ZAHIN BIN ABDUL HAMID
MUHAMMAD NAJIB BIN ZAKARIA

Isu rogol, cabul murid dalam makmal.


Dipetik

dari artikel bertarikh ogos 2009,(kosmo

Online)
Guru

telah melanggar peraturan dalam kod etika


profesion perguruan.

Guru

haruslah sentiasa menjaga tingkah lakunya


agar tidak kehilangan kepercayaan orang ramai
terhadap propesion perguruan.

Rumusan kod etika perguruan karya


syed Ismail,etc (2010: 46-47)

Guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh


mencemarkan sifat profesionalnya yang menyebabkan hilang
kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan.

Guru tidaklah harus bertingkahlaku terhadap murinya begitu


rupanya yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan.

Guru tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh


mengurangkan keyakinan diri murid dan ibu bapa terhadapnya

Mengapa terjadi isu seperti itu?


Kod etika merupakan satu
garis panduan pada semua
guru di Negara ini.

Guru tidak ambil peduli


tentang kod etika
keguruan.

Guru Kurang
menghayati dan
memahami kod
etika

Kekurangan pemahaman
dan penghayatan keperluan
peraturan kod etika
Profesion Perguruan.

Mengapa terjadi isu seperti itu?


Menghadapi halangan,
kesuntukan masa dan
perselisihan faham antara
guru

Tekanan emosi

Penyebab guru lelaki


tersebut bertindak
terpesong daripada etika
kerjaya seorang guru

Menghadapi cabaran yang


lebih ketara dengan tuntutan
ibu bapa, masyarakat, pihak
pengurusan sekolah dan
kementerian.

Mengalami kekangan dalam


menyelesaikan ketidakseimbangan yang berlaku di
dalam dirinya.

Implikasi salah laku guru

Merosotnya kewibawaan profesion perguruan

Ibu bapa dan masyarakt Negara kita memandang


sinis terhadap profesion perguruan

Menjejaskan imej semua guru di Negara kita

Sistem pembelajaran di Negara kita tergendala

Memaksa pihak berkuat-kuasa melucutkan jawatan


guru di sekolah

Pihak pentadbir
sekolah harus
mempertingkatkan lagi
system pemantauan
dan susulan yang sedia
ada

Pihak pentadbir
memastikan guru di
sekolah khusunya
guru permulaan agar
memahami dan
menghayati kod etika
profesion perguruan

Peranan rakan
sejawat guru

Membuat persediaan
untuk memberi
perkhidmatan nasihat
dan kaunseling

Cara Mengatasi
Isu Salah Laku
Guru

Bijak memilih kawan

Sentiasa
bermuhasabah dan
membuat reflektif diri
mengenai apa yang
telah dilakukannya