Anda di halaman 1dari 19

PUNCAK

CERUN

TAPAK

TAPAKKADAR

CERU
N

PUNCA
K

KELAHIRAN

PERATUS
ORANG
DEWASA
BILANGAN
WARGA TUA

PIRAMID PROGRESIF

TAPAK
Tapak lebar yang menggambarkan bilangan dan peratus
penduduk dalam kumpulan umur muda (di bawah 15 tahun) yang
tinggi. Penduduk muda yang ramai membayangkan kadar
kelahiran yang tinggi.
Kadar kelahiran yang tinggi menyebabkan kadar pertumbuhan
penduduk negara menjadi pesat.
Jika pertumbuhan penduduk negara yang pesat ini tidak diikuti
oleh pertumbuhan pengeluaran ekonomi negara tersebut pasti
akan menghadapi berbagai-bagai masalah akibat lebihan
penduduk.
Negara yang mempunyai bentuk piramid ini umumnya boleh
dikatakan masih mundur. Biasanya negara ini miskin dan
menghadapi masalah kekurangan sumber kewangan untuk
menyediakan kemudahan asas seperti pusat kesihatan,
sekolah dan kemudahan lain.
Kekurangan kemudahan pendidikan menyebabkan masalah buta
huruf. Masyarakat yang buta huruf pula menjadi penghalang besar
kepada usaha pemodenan, misalnya dalam perkara yang

PUNCAK
Puncak yang tajam atau tirus pada piramid yang
rendah menggambarkan kurangnya bilangan orang
yang hidup hingga mencapai umur tua (lebih
daripada 60 tahun).
Kekurangan kemudahan kesihatan menyebabkan
ramai penduduk mati disebabkan wabak penyakit.
Penjagaan kesihatan yang kurang baik juga
menyebabkan penduduk mudah dijangkiti penyakit
yang boleh menyebabkan kematian. Kadar kematian
yang tinggi di kalangan orang dewasa turut
membayangkan jangka hayat penduduk yang
rendah.

CER
UN

Bentuk dinding piramid yang cekung menggambarkan


bilangan orang dewasa yang tidak seimbang dengan
bilangan kanak-kanak.
Ini menunjukkan peratus orang dewasa yang kurang
berbanding kanak-kanak.
Dalam keadaan ini, penduduk yang ditanggung,
khususnya
kanak-kanak,
lebih
ramai
daripada
penduduk dewasa yang aktif.
Di sesetengah negara peratus kanak-kanak perempuan
lebih ramai daripada kanak-kanak lelaki. Keadaan ini
membayangkan nisbah jantina yang kurang seimbang.

PIRAMID PENDUDUK
MANTAP

TAPAK
Tapak piramid masih lebar tetapi tidak selebar
piramid bentuk progresif.
Peratus penduduk muda berumur di bawah 15 tahun
masih tinggi. Ini menunjukkan kadar kelahiran yang
tinggi.
Bagaimanapun, kadar kematian bayi adalah rendah.
Keadaan ini membuktikan taraf penjagaan kesihatan,
sama ada di kalangan bayi atau orang dewasa, yang
bertambah baik.
Pada tahap ini, walaupun ada usaha mengawal kadar
kelahiran tetapi kesannya masih belum nyata.

PUNCAK
Puncak yang tidak begitu tajam pula
menggambarkan peratus orang tua
yang masih hidup bertambah ramai.
Jangka
hayat
juga
bertambah
melebihi 65 tahun. Keadaan ini juga
menggambarkan tahap kesihatan
penduduk telah semakin baik.

CERUN
Dinding cerun sisi yang hampir lurus
menunjukkan
nisbah
penduduk
dewasa, orang tua dan kanak-kanak
yang lebih seimbang.
Peratus, penduduk dewasa yang
boleh diserap ke dalam tenaga kerja
adalah ramai. Ini menunjukkan kadar
kematian yang rendah di kalangan
penduduk
dewasa.

PIRAMID PENDUDUK
REGRESIF

TAPAK
Tapak yang sempit menggambarkan kadar
pertambahan penduduk sering negatif akibat
dasar kependudukan yang liberal.
Ini
juga
menjelaskan
amalan
meluas
pencegahan kehamilan di negara-negara ini.
Kecenderungan penduduk untuk mempunyai
keluarga
kecil,
pasangan
muda
yang
berkahwin lewat dan melambatkan keinginan
untuk mempunyai anak dan pemandulan
telah merendahkan kadar kelahiran.

CERUN
cerun yang cembung yang
menggambarkan penduduk dewasa yang
ramai. Keadaan ini menunjukkan kadar
kematian orang dewasa yang rendah.
Taraf penjagaan kesihatan yang tinggi
menyebabkan sebahagian besar
penduduk boleh mencapai umur tua, iaitu
lebih daripada 60 tahun.

PUNCAK
Puncak yang datar dan lebar. Ini
menunjukkan penduduk tua semakin
ramai di mana sekurang-kurangnya
dua
peratus
penduduk
hidup
sehingga umur 80 tahun.
Keadaan ini boleh dikaitkan dengan
pencapaian yang baik dalam bidang
kesihatan
dan
pembangunan
penduduk.

TAHUN

PERKARA
KADAR
KELAHIRAN
KASAR

KADAR
KEMATIAN
KASAR

PERTUMBUHAN
PENDUDUK
SEMULA JADI

1960

40.9

9.5

31.4

1970

32.4

6.7

25.2

1980

30.6

5.3

25.4

1990

27.9

4.6

23.3

2000

23.4

4.5

18.9

2013

17.2

4.6

12.6

BERDASARKAN DATA DALAM JADUAL DI ATAS, LUKISKAN GRAF GARIS


BAGI MENUNJUKKAN KADAR KELAHIRAN KASAR, KADAR KEMATIAN
KASAR DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK SEMULA JADI MALAYSIA
ANTARA TAHUN 1960 HINGGA TAHUN 2013 [ 9 MARKAH]

STPM 2000
JADUAL 1 : Struktur Umur dan Jantina penduduk Malaysia , 1997
Kumpulan Umur

Lelaki (000)

Perempuan (000)

0-9

2612

2455

10-19

2357

2225

20-29

2017

1876

30-39

1653

1584

40-49

1168

1111

50-59

684

656

60-69

386

414

70 dan lebih

206

261

BERDASARKAN jadual 1, lukis kan rajah yang sesuai untuk


mengambarkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia
bagi tahun 1997. [10]

STPM 2004
JADUAL 1 : Penduduk di Wilayah wilayah Terpilih di Dunia 19001990 ( juta orang)
TAHUN

WILAYAH

1900

1930

1950

1970

1990

AFRIKA

120

155

200

344

648

AMERIKA
LATIN

63

109

163

283

448

AMERIKA
UTARA

81

135

167

228

276

ASIA

915

1072

1376

2056

3108

EROPAH

423

532

576

705

786

Berdasarkan Jadual 1, lukiskan graf garis untuk menunjukkan


pertambahan penduduk di wilayah wilayah terpilih di dunia dari
tahun 1900 hingga tahun 1990
[ 8]