Anda di halaman 1dari 33

MODUL

PENGUKUHAN
LITERASI
PRASEKOLAH

Buku 6 :
Vokal
Berganding
Nama Murid :
________________________
1

LATIHAN 1

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Warnakan huruf konsonan yang betul.

d a u n

k u i h

h a l i a

b u a y a
BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Warnakan huruf konsonan yang betul.


2

d u a

b u a h

k u a l i

g a u n
BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Warnakan huruf konsonan yang betul.

c u a c a

t u a l a

a i r

p a i p
BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Warnakan huruf konsonan yang betul.

b i a w a k

a i s

k a i n

k a i l
BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Warnakan huruf konsonan yang betul.

p e r i u k

s e l u a r

p e r i a

p i a l a
BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Warnakan huruf konsonan yang betul.

r a d i o

d u r i a n

d u i t

b i o l a
BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Warnakan huruf konsonan yang betul.

p i a n o

k u i l

l a u k

s a u h
BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Warnakan huruf konsonan yang betul.

k o a l a

p a u s

g e a r

g u a
BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

10

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Warnakan huruf konsonan yang betul.

l a u t

t e b u a n

me r i a m

s u i s
BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

11

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Warnakan huruf konsonan yang betul.

b u i h

k i a mb a n g

k e r i a

h a d i a h
BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

12

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Warnakan huruf konsonan yang betul.

b e r l i a n

s u r i a

k u a t

k u a c i
BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

13

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Warnakan huruf konsonan yang betul.

k o i r

b e r u a n g

j u a r a

k e t i a k
BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

14

LATIHAN 2

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

15

Hari: ____________________

Tarikh : _____________

Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gamba

be r

ng ha l

ya

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

b
16

Hari: ____________________

Tarikh : _____________

Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gamba

l i

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

l a

ca

p
17

Hari: ____________________

Tarikh : _____________

Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gamba

wa k

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

l a

ke r

pe r

k
18

Hari: ____________________

Tarikh : _____________

Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gamba

s e l

l a

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

pe r

r a d

k du r
19

Hari: ____________________

Tarikh : _____________

Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gamba

no

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

l a

s
20

Hari: ____________________

Tarikh : _____________

Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gamba

me r

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

r a

m t e b
21

Hari: ____________________

Tarikh : _____________

Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gamba

ha d

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

mb a n g

c i

b
22

Hari: ____________________

Tarikh : _____________

Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gamba

ke t

ber l

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

s u r

s
23

LATIHAN 3

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

24

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Tulis perkataan yang betul bagi gambar di bawah.

dua

halia

daun

buah

buaya

beruang

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

25

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Tulis perkataan yang betul bagi gambar di bawah.

cuaca

gaun

air

tuala

kuali

paip

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

26

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Tulis perkataan yang betul bagi gambar di bawah.

kail

kain

peria

keria

piala

biawak

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

27

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Tulis perkataan yang betul bagi gambar di bawah.

seluar

duit

periuk

radio

durian

biola

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

28

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Tulis perkataan yang betul bagi gambar di bawah.

koala

kuil

piano

gua

sauh

lauk

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

29

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Tulis perkataan yang betul bagi gambar di bawah.

juara

laut

paus

tebuan

suis

meriam

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

30

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Tulis perkataan yang betul bagi gambar di bawah.

buih

kuaci

gear

kiambang

kuat

hadiah

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

31

Hari: ____________________
_____________

Tarikh

Tulis perkataan yang betul bagi gambar di bawah.

berlian

ais

kuih

ketiak

koir

suria

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING

32

BUKU 6 : VOKAL BERGANDING