Anda di halaman 1dari 21

PERHIMPUNAN BULANAN

Bil.3/2016
PENDEKATAN KUALITI DALAM
PENINGKATAN KECEMERLANGAN
SEKOLAH
MD. SAID BIN MD. DAIMON
Pegawai Pendidikan Daerah
Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat
24 JULAI 2016

OBJEKTIF :

Meningkatkan kecemerlangan sekolah


melalui pendekatan kualiti dengan
penggunaan dan perkongsian sumber
dalam menguruskan masalah.
Menjadikan program2 yang dilaksanakan
lebih berfokus dan berimpak tinggi.
Meningkatkan kerjasama dan
persefahaman antara warga guru dengan
barisan kepimpinan sekolah dan pelbagai
pihak berkepentingan.
2

1. KEPIMPINAN & HALA TUJU


6
4
4

4
1

3.5

-4

3
3.5

mengenal pasti punca


masalah
membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah dengan
cepat dan tepat secara

MIN =
3.5
JUN

J-ProKiPS

OKT

2. PENGURUSAN ORGANISASI

6
5
4
3
3

2
1
0

3
4

MIN =
3.7
JUN
OKT

J-ProKiPS

3a. PENGURUSAN KURIKULUM

6
5

4
3
2

3.5

Jadual Penyeliaan dipatuhi.


Penyeliaan instrumen
Rekod Analisis maklum
balas Penambahbaikan Strategi.
Pengurusan Pembelajaran
Abad ke-21

3.5

2.5

Program dan aktiviti


kurikulum dirancang dan
dilaksanakan
mengambil kira isu
pembelajaran, tahap
keupayaan dan potensi
murid, keperluan murid.
meningkatkan prestasi

MIN =
3.3
JUN

J-ProKiPS

OKT

3b. PENGURUSAN KOKURIKULUM, SUKAN & HEM

4.5
5
4
3

4.5

3.5

1
0

3
3

Program pemulihan,
pencegahan berdasarkan
isu dan masalah.
Kerjasama dengan semua
warga sekolah dan ibu
bapa diwujudkan untuk
mengenal pasti masalah

MIN =
3.9

J-ProKiPS

JUN
OKT

RUMUSAN STATUS J-ProKiPS

5.0

3.5

3.9

0.0

3.7

3.3

MIN =
3.9
JU
N

DEFINISI KUALITI

Deming (1981) Kualiti ialah hasil


daripada tindakan dan
keputusan daripada pihak
pengurusan atasan dan bukan
hasil daripada tugasan yang
dijalankan oleh para pekerja

DEFINISI KUALITI

Piawaian kualiti sentiasa berubah.


Kualiti mesti mengikut piawai atau
standard yang ditetapkan dan boleh
dicapai melalui;
- Wujudnya sistem tugasan kerja dan
cara tugasan tersebut seharusnya
dijalankan.
- Sistem tugasan kerja yang efisien
dan
mekanisme penilaian yang
efektif yang
akan menghasilkan
9

8 PRINSIP
PENGURUSAN KUALITI

PENINGKATAN KECEMERLANGAN
SEKOLAH
Ia merupakan satu undang-undang asas
yang komprehensif bagi organisasi yang
ditauliahkan dan WAJIB dipatuhi dan
10
diamalkan.

Hubungan
Dengan
Sumber

Organisasi
Bermatlamatkan
Pelanggan

Kepimpinan
Pendekatan
Berfakta

Peningkatan
Berterusan
Pendekatan
Sistem

8
PRINSIP
KUALITI

Penglibatan Staf

Pendekatan
Proses

Ia merupakan satu undang-undang asas


yang komprehensif bagi organisasi
yang
11
ditauliahkan dan WAJIB dipatuhi dan
diamalkan.

sumber

prosedur

PENDEKATAN
PROSES
- diurus sebagai satu
INPUT
proses

PROS
ES

OUTC

PRINSIP PARETO
100%

100%
80%

12

OUTP
UT

- kurangkan kos
- pendekkan cycle
time
- berfokus

20%

SEBAB

KESAN

PROSES

- diurus sebagai satu


proses
- kurangkan kos
- pendekkan cycle
time
- berfokus

PRINSIP PARETO

100

100

80

20

SEBAB

13KESAN

PENDEKATAN
SISTEM
- suatu keseluruhan yang terorganisasi
secara organik.
- berfungsi bekerja atau bergerak secara
serentak bersama-sama bahkan sering
bergerak mengikuti suatu kawalan
tertentu.
- cekap serta mampu memenuhi objektif.
- berkeupayaan meningkatkan lagi
kecekapan sistem dari semasa ke
semasa.
14

KECACATAN SISTEM

INPUT

SUMBER
GURU:
- kurang
pengetahuan
- lambat hadir
MURID:

PROSES

PROSEDUR
PDCA
- tiada
perancangan
- kurang
pemeriksaan
- tiada tambahbaik

OUTPUT

- masalah disiplin
- mutu kerja
rendah
- aduan
pelanggan
15

O
U
T
C
O
M
E

PENINGKATAN
BERTERUSAN

Penambahbaikan keupayaan
organisasi
Keupayaan bertindakbalas atas
peluang
value innovation

16

PENDEKATAN
BERFAKTA
DALAM
MEMBUAT
KEPUTUSAN air yang
Untuk mendapatkan

bersih kita perlu tahu cara


mengukur kebersihan air.
Tetapi, air tidak akan bersih
hanya dengan diukur
kebersihannya berkali-kali
tanpa membuat apa-apa
rawatan terhadap air itu.
17

7
UKURAN STANDARD KUALITI ?

Cepat: Berapa lama?


Mesra: Apakah ukurannya?
Bersih: Sejauh manakah
kebersihannya?
Selamat: Apakah ukurannya?
Baik :
Berkesan: Apakah indikator dan
ukurannya?
18

HUBUNGAN DAN
SUMBER

Faedah bersama dan saling


berkait rapat
Saling bergantung win-win
Peningkatan keupayaan dan nilai
Fleksibel dan pantas bertindak
terhadap perubahan
Optimum kos dan sumber
19

Program Intervensi
Sistem Pelaporan Dialog Prestasi Sekolah Online
http://dtp.ppdbp.edu.my/

Sistem Pelaporan
DP Online dapat
mengenal pasti
status amalan
pengurusan
kualiti dan
kepemimpinan di
sekolah

Sekian,
Terima Kasih

J-ProKiPS