Anda di halaman 1dari 2

SEMIKONDUKTOR

peranti semikonduktor adalah komponen elektronik yang mengeksploitasi sifat elektro


nik bahan semikonduktor, terutamanya silikon, germanium, dan galium arsenida, serta
semikonduktor organik. peranti semikonduktor telah menggantikan peranti ion haba (ti
ub vakum) dalam kebanyakan aplikasi. Mereka menggunakan pengaliran elektronik dal
am keadaan pepejal berbanding dengan keadaan gas atau pelepasan ion haba dalam v
akum yang tinggi.
peranti semikonduktor dihasilkan kedua-dua sebagai peranti diskret tunggal dan litar s
ebagai bersepadu (IC), yang terdiri daripada beberapa-dari beberapa (serendah dua) b
erbilion-peranti dihasilkan dan saling berkaitan pada substrat semikonduktor tunggal,
atau wafer.
bahan semikonduktor adalah berguna kerana tingkah laku mereka boleh dengan muda
h dimanipulasi oleh penambahan kekotoran, yang dikenali sebagai doping. Semicondu
ctor kekonduksian boleh dikawal oleh pengenalan medan elektrik atau magnet, oleh p
endedahan kepada cahaya atau panas, atau oleh ubah bentuk mekanikal grid monocry
stalline didopkan; dengan itu, semikonduktor boleh membuat sensor yang sangat baik.
pengaliran arus dalam semikonduktor berlaku melalui elektron dan lubang mudah alih
atau "percuma", secara kolektif dikenali sebagai pembawa cas. Doping semikonduktor
seperti silikon dengan jumlah yang kecil atom berhadas, seperti fosforus atau boron, a
kan meningkatkan bilangan elektron atau lubang bebas dalam semikonduktor. Apabila
semikonduktor yang didopkan mengandungi lubang berlebihan ia dipanggil "jenis-p", d
an apabila ia mengandungi elektron bebas yang berlebihan ia dikenali sebagai "n-jeni
s", di mana p (positif untuk lubang) atau n (negatif untuk elektron) adalah tanda daripa
da tuduhan pembawa cas bimbit majoriti. Bahan semikonduktor yang digunakan dala
m peranti adalah didopkan di bawah keadaan yang sangat dikawal dalam kemudahan f
abrikasi, atau fab, untuk mengawal dengan tepat lokasi dan kepekatan bahan dop p- d
an n-jenis. Persimpangan yang bentuk di mana jenis-n dan semikonduktor jenis-p bers
ama-sama dipanggil simpang p-n.

DIOD
Diod semikonduktor adalah peranti yang biasanya dibuat daripada p-n persimpangan t
unggal. Di persimpangan yang jenis-p dan semikonduktor jenis n ada membentuk kaw
asan susut di mana pengaliran semasa dihuni oleh kekurangan pembawa cas boleh ger
ak. Apabila peranti ke hadapan berat sebelah (yang berkaitan dengan p-side pada pote
nsi elektrik lebih tinggi daripada n-sisi), kawasan susut ini berkurangan, membolehkan
pengaliran ketara, manakala hanya arus yang sangat kecil boleh dicapai apabila diod te
rpincang songsang dan dengan itu kawasan susut berkembang.