Anda di halaman 1dari 9

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN MELAYAN ADALAH PENTING

BAGI SESEORANG KAUNSELOR KETIKA MENJALANKAN SESI.


BINCANGKAN KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG AKAN WUJUD
SEKIRANYA KAUNSELOR KURANG FOKUS TERHADAP
KLIENNYA.

APA ITU KEMAHIRAN MENDENGAR DAN


MELAYAN DALAM KAUNSELING
Merupakan satu kemahiran yang paling asas dan penting dalam sesi
kaunseling.
Ia penting bagi membantu membina hubungan yang mesra antara
kaunselor dan klien
Pemahaman yang tepat hanya akan diperolehi dengan adanya
pendengaran yang baik
Terdapat beberapa perkara yang perlu di dengar iaitu isi kandungan
yang diperkatakan, perasaan yang dilahirkan melalui tingkah laku
tanpa lisan dan juga mendengar perasaan yang dinyatakan.

Terdapat perbezaan antara listening dan hearing.


Hearing - mendengar yang bersifat fizik, bermaksud
ada suara yang didengari oleh telinga, namun tidak
diperhalusi oleh fikiran, jadi apa-apa yang didengari
bersifat angin lalu, iaitu tidak berkesan.
Listening - melibatkan usaha-usaha aktif dari fikiran
dan perhatian penuh atas apa yang dengar melalui
telinga.

Menurut Ivey dan Ivey (1999), kemahiran melayan digunakan


bagi membantu klien meluahkan cerita atau permasalahan
mereka.
Secara tidak langsung, ia juga membantu individu yang
kurang aktif dalam komunikasi.
Beliau menggariskan cara melayan dan kesannnya iaitu:
1. Berkomunikasi dengan klien bahwa kaunselor minat pada
isu yang dibincangkan.
2.

Meningkatkan kesedaran pada klien bahawa klien


memerlukan layanan yang baik.

3. Mengubahsuai tingkahlaku diri bagi membina hubungan


dengan individu berlainan budaya dan mereka memerlukan
layanan yang berbeza.

KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG AKAN WUJUD


SEKIRANYA KAUNSELOR KURANG FOKUS TERHADAP
KLIENNYA
KAUNSELOR

Kaunselor kurang memahami tujuan klien ke sesi


Tidak boleh mendapatkan maklumat yang terperinci mengenai klien
untuk tindakan lanjut.
Kaunselor tidak dapat menganalisis maklumat yang diberitahu oleh klien.
Tidak dapat meninjau lebih jauh apa yang disampaikan oleh klien.
Tidak dapat memahami perasaan atau isi hati klien dengan mendalam
Tidak dapat mentafsir perasaan terpendam klien dengan tepat.

KLIEN

Kurang berkeyakinan
Hilang kepercayaan terhadap kaunselor.
Tidak dapat meluahkan masalah yang dihapadi kepada kaunselor
(tiada berlaku pelepasan emosi).
Tidak akan wujud suasana teraputik.
Perasaan klien tidak dihargai.

SESI KAUNSELING

Sesi kaunseling tidak akan memberi kesan yang dikehendaki.


Tidak akan wujud perhubungan yang baik antara klien dengan
kaunselor.
Tidak dapat mewujudkan perubahan dalam diri klien.
Secara keseluruhannya sesi kaunseling tidak akan berjaya.

Kaunselor boleh menunjukkan kemahiran mendengarnya


dengan beberapa cara seperti berikut;
- Menyatakan semula
Kaunselor menyebut semula apa yang telah dikatakan oleh
kliennya dengan tepat
- Menggambarkan semula
Kaunselor akan memfokus pada isi kandungan serta
perasaan klien. Akan tetapi, kaunselor perlu menggunakan
perkataannya sendiri supaya menunjukkan kaunselor benarbenar faham dan mendengar percakapan klien.
- Memberikan respon

Jones (2004) menjelaskan terdapat 10 kemahiran mendengar


dengan aktif iaitu seperti di bawah;

Kemahiran 1: Memiliki sifat menghormati dan menerima


Kemahiran 2 : Memahami sudut pandangan klien
Kemahiran 3 : Menghantar mesej suara yang baik
Kemahiran 4 : Menghantar mesej badan yang baik
Kemahiran 5: Gunakan kata-kata pembuka, ganjaran dan
soalan terbuka.
Kemahiran 6: Parafrasa
Kemahiran 7: Membuat refleksi perasaan
Kemahiran 8: Menunjukkan kefahaman konteks perbualan
Kemahiran 9: Mengurus resistan di peringkat awal
Kemahiran 10 : Elakkan perkataan jangan