Anda di halaman 1dari 21

RUANG

TERKURUNG

PENGENALAN
Ruang terkurung bermaksud
Bukan bertujuan untuk tempat bekerja biasa
(iaitu bekerja berterusan)
Mempunyai laluan masuk dan keluar yang
terhad atau sempit
Cukup luas bagi membolehkan seluruh
anggota badan pekerja masuk dan
menjalankan kerja yang di arahkan.

RUANG TERKURUNG
KOD AMALAN INDUSTRI BEKERJA SELAMAT DI

DALAM RUANG TERKURUNG 2010 PERENGGAN


4.2:
PROGRAM MASUK RUANG TERKURUNG

MEMERLUKAN PELAKSANAAN SEKURANGKURANGNYA 15 ELEMENT. ANTARANYA:


1. Pengenalpastian hazard
2. Penaksiran risiko
3. Kawalan risiko
4. Orang menjaga
5. Pemantaun beberapa ruang terkurung
6. Sistem permit bekerja

JENIS-JENIS HAZARD
Kekurangan dan Penambahan Oksigen pada

tahap melampau
Gas dan wasap beracun
Gas dan wasap yang beracun
Hazard fizikal bising, panas, kejutan elektrik
dan lain-lain.

KATEGORI TUGAS
AUTHORISED ENTRANT (AE)
Pekerja yang dibenarkan oleh majikan untuk
memasuki ruang terkurung .
AUTHORISED GAS TESTER (AGT)
Orang ynag kompeten (layak) untuk melakukan

pengujian gas

ENTRY SUPERVISOR (ES)


Orang yang di lantik majikan untuk
bertanggungjawab memastikan keadaan dan cara
kerja yang selamat di ruang terkurung.
STANDBY PERSON (SP)
Orang yang ditugaskan berada diluar dan memantau

keadaan orang yang dibenarkan masuk (AE)

T/JAWAB PENYELIA KEMASUKAN (ES)


Mempunyai pengetahuan mengenai hazard termasuk cara,

tanda dan gejala akibat pendedahan.


Mengesahkan dengan memeriksa kemasukan dibuat dengan

mematuhi kesemua syarat-syarat dalam permit kerja.


Menamatkan kemasukan dan membatalkan permit.
Mengesahkan perkhidmatan penyelamat disediakan dan

kaedah memanggil mereka beroperasi dan menggunakan.


Menghalang individu yang tidak mendapat kebenaran

memasuki semasa operasi.


Menentukan operasi kemasukan tetap konsisten dengan

permit.

TUGAS PEMERIKSA GAS BERTAULIAH


(AGT)
Mempunyai pengetahuan mengenai hazard termasuk cara,

tanda dan gejala akibat pendedahan.


Mengenalpasti setiap hazad dan membuat langkah

mengatasinya bagi kemasukan yang selamat.


Menguji dan menilai bacaan kandungan gas.
Menyambung dan membatalkan sijil permit untuk bekerja.
Memberi penerangan kepada pasukan yg masuk tentang

prosedur kecemasan.

TUGAS ORANG MENJAGA (SP)


Mempunyai pengetahuan mengenai hazard termasuk cara,

tanda dan gejala akibat pendedahan.


Sedar mengenai kesan pendedahan
Sentiasa menjaga dan mengenalpasti dengan tepat jumlah
orang yang dibenarkan masuk
Berada di luar ruang terkurung semasa operasi sehingga ada
pengganti
Berhubung dengan orang yg masuk utk memantau dan
memberi syarat jika perlu
Memantau aktiviti di luar dan di dalam dan memberi perintah
untuk keluar jika perlu.
Memanggil penyelamat dan perkhidmatan kecemasan jika di
perlukan
Mengambil langkah perlu jika terdapat gangguan dari luar cth
orang yang tidak dibenarkan masul
Membuat kerja menyelamat

TUGAS ORANG YG DIBENARKAN


MASUK (AE)
Mempunyai pengetahuan mengenai hazard termasuk cara,

tanda dan gejala akibat pendedahan.


Menggunakan peralatan dengan cara yang betul.
Berkomunikasi dgn org yg menjaga pemantaun.
Memberitahu kpd org yg menjaga jika mengecam hazad dan

keadaan yang di larang.


Keluar secepat mungkin sekiranya
Ada arahan dari org yg menjaga atau penyelia kemasukan
Mengecam tanda amaran atau simpton pendedahan keadaan

merbahaya.
Mengesan keadaan yg dilarang.
Loceng amaran pengosongan berbunyi.

PROSEDUR KEMASUKAN
PPE-TOPI KESELAMATAN , GLOVE DAN LAIN-

LAIN
ISOLATION/PENGASINGAN
MEMASTIKAN UDARA DALAM KEADAAN
SELAMAT
PENGUJIAN KANDUNGAN UDARA
PENGUDARAAN
SISTEM PERMIT

ISOLATION/PENGASINGA
N

PENGUDARAAN
Mesti disediakan secara berterusan sepanjang masa

kemasukan
Kemudahan ekzos mestilah diatur supaya tidak

menimbulkan sebarang hazad terhadap orang lain


atau peralatan
Udara dari pengalih udara paksaan perlulah dari

punca yang bersih dan bebas dari bahan tercemar.


Ruang perlulah secara berkala di uji bagi memastikan

pengudaraan yang dibuat benar-benar telah


mengeluarkan udara bahaya yang wujud.

PENGUDARAAN

PERMIT

Majikan memastikan langkah2 kawalan hazard

dipatuhi sebelum permit kebenaran dibenarkan


Penyelia kemasukan menandatangani permit
Authorised Entrant memastikan permit sudah

lengkap dan dibawa ke kawasan kerja


Jangkamasa dan skop kerja dinyatakan dalam permit
Penyelia kemasukan boleh memansuhkan atau

menamatkan permit

PROSEDUR KECEMASAN
Alat penggera
Tindakan kecemasan
Pengosongan,menyelamat dan pertolongan
Prosedur menyelamat
Komunikasi

TINDAKAN KECEMASAN
Standby person/orang yg menjaga meminta

bantuan segera
Tunggu bantuan sebelum memasuki kawasan
Mulakan alat pengudaraan semasa menunggu
Gunakan alatan menyelamat
Dapatkan peralatan perubatan dengan segera

PROSEDUR MENYELAMAT
Persiapan menyelamat hendaklah diambil kira seperti

berikut
Bentuk dan saiz ruang terkurung
Jenis tugas yang akan di jalankan
Halangan yang ada didalam ruang terkurung dan saiz

serta kedudukan laluan masuk dan keluar dari ruang


terkurung
Bilangan orang yang menghuni ruang terkurung dan
bilangan orang yang dikehendaki berada di luar ruang
terkurung untuk menyenggarakan kelengkapan yang perlu
bagi tugasan di dalam ruang terkurung, juga memastikan
komunikasi secukupnya dengan orang di dalam ruang
terkurung dan juga mengawasi orang didalm ruang
terkurung supaya kerja-kerja menyelamat dapat dijalankan
apabila diperlukan.

PROSEDUR MENYELAMAT

TIPS KESELAMATAN
Jangan merokok atau makan dan sentiasa

berhati-hati
Keluar dengan segera jika rasa mual, pening,
rimas atau simpton-simpton yang lain
Gunakan lampu yang bebas letupan
Sentiasa memakai alat perlindungan (PPE)
Sentiasa melaksanakan kerja mengikut
prosedur yang telah diarahkan oleh pihak
majikan

Sekian Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai