Anda di halaman 1dari 6

TUTORIAL

Anda telah diminta oleh Pengurusan Universiti untuk menghasilkan


sebuah rekabentuk kulit buku cenderamata. Anda hanya mempunyai masa
selama dua hari untuk menyiapkannya. Sebagai seorang ketua anda
perlu merancang bagi memastikan tugasan tersebut disiapkan. Nyatakan
langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku masalah teknikal
semasa proses tersebut.

Venisha Jaraman
Aaranidewi Mathialagan
Durgga Perienpam
Thenmoze Ramachandran
Dehvigah Chellvarajoo

Rekaan grafik banyak dimanfaatkan sebagai media utama


dalam penyaluran sesuatu mesej. Ia sering digunakan dalam
sesuatu paparan atau persembahan reka bentuk komunikasi
visual sama ada dalam bentuk bercetak, persembahan
elektronik mahupun digital.
Grafik menjadi suatu bentuk komunikasi visual yang
menggunakan teks atau gambar untuk menyampaikan
informasi atau mesej.
Merekabentuk sebarang kulit buku memerlukkan
perancangan yang teliti dan berfikir secara kreatif.

Prinsip Reka Bentuk Visual


Terdapat 6 prinsip dalam reka bentuk visual
iaitu C.A.S.P.E.R.
I. C-Contrast (kontras)
II. A-Alignment (Seimbang)
III. S-Simplicity (Simplisiti)
IV. P-Proximity (Penyatuan)
V. E-Emphasis (Dominan)
VI. R-Repetition
Tipografi
. Suatu ilmu dalam memilih dan menyusun fon pada
ruang-ruang yang tersedia.
.Dalam mereka kulit buku cenderamata kita harus
berlandaskan prinsip reka bentuk visual.

Contoh Masalah Teknikal


1. Gambar dan tulisan pada kulit buku cenderamata tidak
tersusun sewaktu merekabentuk.
2. Fon tulisan tidak kemas dan tidak menepati tema bagi
buku cenderamata.
3. Gambar terlalu kecil menutupi ruang.
Langkah-langkah Yang Diambil Menyelesaikan Masalah
Teknikal.
. Prinsip (C-A-S-P-E-R) akan membantu dalam
menyelesaikan masalah teknikal dalam proses mereka kulit
buku.
. Huruf dalam kulit buku harus mempertimbangkan 7 pekara
(Stail huruf, bilangan stail huruf, huruf besar dan
huruf kecil, warna huruf, saiz huruf, jarak antara
huruf, jarak antara baris )

Contoh Rekabentuk Kulit Buku Cenderamata