Anda di halaman 1dari 25

TEORI PERKEMBANGAN BAHASA

(CHOMSKY)
OLEH :
FAIZAHTUL LIYANA BINTI AZIZ
TENGKU NUR SALSABILA BINTI TENGKU RIDUAN

PENGERTI
AN
Bahasa mencakup segala bentuk komunikasi, baik yang
diutarakan dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa isyarat,
bahasa gerak tubuh, ekspresi wajah pantonim atau seni.

FUNGSI

kemampuan untuk berkomunikasi dengan


orang lain.

TEORI TEORI PERKEMBANGAN


BAHASA

BEHAVIORIS
Penguasaan bahasa
merupakan hasil
daripada interaksi
individu dengan
persekitarannya.

INTERAKSIONALIS

NATIVIS
Menekankan bentuk
bahasa dan proses-proses
mental.

Bahasa merupakan
alat interaksi yang
melibatkan proses
kognitif dan linguistik.

NOAM CHOMSKY
Membawa teori perkembangan bahasa
nativis.

Merupakan pengkritik
utama teori behavioris

Pembelajaran bahasa tidak terhad kepada


peniruan bahasa yang digunakan oleh
orang dewasa.

Manusia memiliki kapasiti kognitif


yang spesifik untuk berbahasa dan
ini unik kepada insan manusia
sahaja.
Perkembangan bahasa mengikut
sesuatu program biological dan
kronologikal yang telah dijadualkan.

Peringkat
pralahir

Sejak lahir, kanak-kanak memang sudah ada keinginan untuk


memahami dunia.
Setiap individu telah pun diprogramkan secara genetic untuk
menguasai bahasa

individu dilahirkan dengan alat penguasaan


bahasa (Language Acquisition Device)
LAD dan menemukan sendiri cara kerja
bahasa tersebut. Dalam belajar bahasa,
individu memiliki kemampuan tata bahasa
bawaan untuk mengenalpasti kategori
bahasa tertentu seperti fonologi, sintaksis
dan sematik.

LAD dianggap
sebagai bagian
fisiologis dari otak
yang khusus untuk
memproses bahasa,
dan tidak punya
kaitan dengan
kemampuan kognitif
lainnya.

BAYI

3-4 BULAN
Suara balasan

1 TAHUN
bahasa
mempunyai corak
yang tertentu

5 BULAN
Meniru
ekspresi wajah
orang lain
9 12 BULAN
Menyatakan
kehendaknya melalui
bahasa kreatif

Kanak- kanak yang belajar bertutur hendaklah mendengar orang lain berbual
dalam bahasa tersebut untuk satu tempoh masa tertentu.
Umur 1 5 tahun ialah tempoh masa penguasaan bahasa yang paling kritikal dan
kanak-kanak mudah menerima pengaruh bahasa pertama yang didedahkan
kepada mereka.

3 4 bulan

Bayi sering mengeluarkan suara balasan (babbling, cooing) seolah-olah menggunakan


bahasanya sendiri untuk berinteraksi dengan orang lain.
dadada

Langkah awal membantu bayi


mempelajari sesuatu bahasa.

yayay
Tujuan : menarik perhatian ibu bapa, pengasuh atau orang lain yang ada di sekitarnya.

5 bulan

Bayi boleh meniru ekspresi wajah orang lain.


Menurut Boyd dan Bee, isyarat dan ekspresi muka yang dilihat dan ditiru oleh
bayi dapat membantu mempercepat proses perkembangan bahasa.

9 12
bulan

Mengekalkan komunikasi melalui bahasa yang dikenali secara kreatif untuk


menyatakan keperluan atau kehendaknya.
Pada penghujung tahun pertama, bayi berupaya mengeluarkan bunyi yang
mempunyai corak tertentu disebut patterned speech.
Apabila bayi dapat mengecam dan membunyikan beberapa fonem, yakni kumpulan
bunyi atau unit kecil dalam pertuturan, bayi itu sudah bersedia menyebut perkataan
pertamanya.

1 tahun

Bahasa resepsi
bayi boleh
memahami bahasa
yang dituturkan oleh
orang lain.

Bahasa ekspresif
bayi boleh
menggunakan bunyi,
isyarat dan symbol
untuk menyatakan
sesuatu yang
bermakna.

Sebelum bayi berumur 12 tahun, ia jarang kelihatan menggunakan


perkataan dalam perlakuan komunikasinya dengan orang lain.
Hal ini menunjukkan mereka menggunakan bahasa resepsi (receptive
language) sebelum menguasai bahasa ekspresif (expressive language).
Oleh yang demikian, bayi sudah menjiwai sesuatu bahasa yang
didengarinya sebelum dapat melafazkan bahasa tersebut.

Apabila bayi menjangkau umur satu tahun, mereka mula mengguanakan bahasa
yang mempunyai corak tertentu yakni bunyi yang dikeluarkan mirip kepada
intonasi atau bentuk bahasa yang sering didengari dalam persekitarannya.
Kanak- kanak memberi nama kepada objek/situasi/orang yang dilihatnya.
Nama-nama yang disebut dipendekkan kepada satu suku kata seperti yah
(ayah) dan dur (tidur)

Peringkat Kanak Kanak

11,8

Sudah pandai untuk membuat ayat


yang pendek seperti ayat meminta
1

Mama, tolong adik !

Sudah pandai untuk mengungkapkan


ayat yang berbentuk persoalan
2

Angah, apa tu?

1,8
-2

Mulai mengerti suatu tema dan


mencuba untuk mempamerkannya

Dapat menentukan perbezaan antara makna


yang berbeza contohnya makna kepunyaan,
makna sifat, dan sebagainya
Botol adik !

2-5

Tahap perkembangan tatabahasa

Mula pandai untuk membuat perbandingan dalam


mengungkapkan kata kata.

Sudah pandai menguasai bahasa ibunda. Terjadinya apabila


kanak-kanak sudah terbiasa dengan bahasa yang
dikeluarkan oleh orang sekeliling

Masih ada kesukaran dalam pengucapan contohnya seperti


pelat
Perbendaharaan kata mula berkembang contohnya ;- ( tadi
kawan adik bagi gula-gula)

4
5

Sudah pandai memberikan kritikan melalui pemerhatian

Cikgu Ani tadi marah Abu


dengan Ali kat sekolah mama..
Cg Ani garang.. :8
Terjadinya perkembangan dari sudut menyesuaikan kata
kerja dengan pelaku

I am eating
Mom sleeps
They talk
Daddy works

510

Perkembangan tatabahasa yang


lebih rumit

Penelitian yang dilakukan oleh A. Karmiloff


Smith- muncul ciri baru yang khas pada
bahasa kanak-kanak iaitu mampu untuk
mengerti hal-hal yang abstrak pada taraf
yang lebih tinggi
Contohnya sudah mengerti tentang apa itu tuhan, malaikat,
mukjizat, syurga dan neraka

Peringkat Awal
Remaja

1117

Perbendaharaan kata terus


meningkat

Gaya percakapan menjadi semakin fasih dan


lancar dalam berkomunikasi
Ketrampilan berbahasa lebih meningkat
dengan gaya pengucapan yang matang dan
bernas
Mampu untuk turut berbual bersama golongan
dewasa

1
2
3
4

Implikasi terhadap
pembelajaran

Ibu bapa

Guru
Implikasi
terhadap pdp

Sekolah

Ibu
bapa

Melatih kanak-kanak sejak dari kecil dengan berbual dan


berdialog dengan mereka

Menunjukkan gaya percakapan yang sopan dan baik

2
Mengasah bakat mereka dalam berkomunikasi dan berbahasa
dengan memberikan galakan dan sokongan yang padu

Mengembangkan starategi
pembelajaran dengan
mengenalpasti potensi dan
kemampuan kanak-kanak

Bertanya respon dan refleksi sesudah habis


sesi pembelajaran

Memberikan rangsangan dengan melakukan


perbincangan dua hala

Mencungkil bakat pelajar yang


dikenalaspasti terdapat kelebihan dalam
berbahasa

guru

1
Mewujudkan program yang
berbentuk ilmiah seperti public
speaking di perhimpunan untuk
menanam sifat keyakinan dalam
berbahasa

Mewujudkan suasana
pembelajaran selaras dengan
abad 21 di mana memerlukan
respon dan pembelajaran dua
hala anatara guru dan pelajar

sekolah

Thank
you

Anda mungkin juga menyukai