Anda di halaman 1dari 14

Voditelj: Dr. sc.

Lejla Durakovi, via znanstvena


suradnica

Marasovi Iva
Marini Marina
Marki Ivana
Markovi Lucija

Fosili afrikih i australskih stijena starim oko 3,5 milijarde

godina (na Zemlji dulje od bilo kojih drugih oblika ivota)


1977.god. ameriki mikrobiolog Carl Woese pronaao
prvu vrstu u termalnim izvorima nacionalnog parka
Yellowstone

Grand Prismatic spring(Yellowstone)

Carl Woese

U prolosti svrstavane zajedno sa bakterijama

i prokariotima
Danas zasebna domena u sustavu tri carstva

Filogenetsko stablo ivota:

Domena Archaea podjeljena na dva carstva :

Euryarchaeota i Crenarchaea:

Razlike u odonosu na bakterije i eukariote:

- stanine stijenke ne sadre peptidoglikan (metanogeni


sadre pseudopeptidoglikan)
- stanine membrane kod bakterija i eukariota
-odlipida-glicerolniesteri s ravnim lancima masnih kiselina,
dok su membrane Archaea graene od lipida -glicerolnieteri
i tvore razgranate lance

1. izopreni lanci;2. eterske veze;3.L-glicerol;4. i 8. fosfatne grupe;5. lanci

masnih kiselina6, esterske veze; 7.D-glicerol;

najee anaerobi
gram negativne ili gram pozitivne (po strukturi slinije)
nepokretne ili pokretljive
fototrofi (koriste sunevu energiju,uz izostanak

fotosinteze) , autotrofi ili heterotrofi


razliitih oblika (najee tapiasti ili kugliasti),
prosjene veliine: 0,1 - 15 m

Usporedba veliine prokariotske


stanice sa ostalim stanicama
ivih bia.

nemaju organele omeene membranama


imaju jezgrina tijela, ali nemaju jezgru omeenu

membranom
DNA od jednog krunog kromosoma i plastida
nespolno se razmnoavaju binarnim ili viestrukim
cijepanjem, fragmentacijom i pupanjem (ne tvore spore
kao bakterije ili eukarioti.)
Mogu biti pogoeni
ds-DNA ili ss-DNA virusima

Sulfolobus zaraen DNA virusom

Sudjeluju u kruenju sumpora, ugljika (proizvodnja

metana)i duika (denitrifikacija, fiksacija duika) u


prirodi
interakciji sa drugim organizmima:
- simbioza (termiti - razgradnja celuloze)

- komensal (pr. Methanobrevibacter smithii u ljudskoj


flori)
razvoj molekularne biologije (PCR)
prehrambena industrija (proizvodnja mlijeka),
mineralogija (ekstrakcija metala iz ruda), farmacija

Prema stanitu:ekstremofili (temperature vie

od 80C - hipertermofili; vrlo niska i vrlo


visokapHvrijednosti acidofiliodnosnoalkalofili; vrlo visoka
koncentracijisoli- halofili, ili vrlo visokim tlakovi barofili)
Glavna podjela:
metanogeni, ekstremni halofili,
termoacidofili.

tapiasti anaerobi koji proizvode metan

(kemoautotrofi - vodik kao izvor elektrona za redukciju


ugljikovog dioksida)
4H2+ CO2-> CH4+ 2H2O
voda, tlo, mulj, movare , probavnom sustav ljudi i
ivotinja

Methanopyrus

Methanosarcina rumen

Uglavnom heterotrofi (fotosinteza zbog jedinstvenog

pigmenta bacteriorodopsin)
u vrlo koncentriranim otopinama soli u SAD-u
Veliko slano jezero u dravi Utah, ili Mrtvo more

Slani bazeni blizu San Francisca


salifodinae
kao nalazita halofila

Halococcus

Ekstremno vreli kiseli okoli :

- u blizini crnog dima u dubokom podmorju (crni


sumporni spojevi) metaboliziraju sumpor
- aktvni podmorski vulkani

Yellowstone

slobodno ivue (tvore bijele, pahuljaste isprepletene

mase veliine loptice za tenis)


kao simbionti (u tkivima crva ili klamova sudjeluju u
proizvodnji hrane koristei energiju od sumpornih
spojeva)

Sulfolobus

Staphylothermus marinus

1.archives.microbeworld.org/microbes/archaea/

2. Senadin Durakovi, Sulejman Redepovi:


Bakteriologija u biotehnologiji, Kugler, Zagreb,
2005.
3.en.wikipedia.org/wiki/Archaea/
4.www.microbiologyonline.org.uk
5. Senadin Durakovi: Opa mikrobiologija,
Znanstveno struna biblioteka, Zagreb, 1996.
6.www.ucmp.berkeley.edu/archaea/
7.www.uic.edu/classes/