Anda di halaman 1dari 8

Tugas Petrokimia 2

Febri Satria Nugraha (135061100111013)


Muhammad Rizal Ilham (135061101111004)
Sofia Afifah Aljihani (135061107111010)
Naufal Zuhdi (145061100111022)

Apa yang dimaksud dengan


steam cracking, catalytic
cracking dan Thermal cracking?

PENGERTIAN
Thermal Cracking
Merupakan suatu proses pemecahan
rantai hydrocarbon dari senyawa
rantai panjang menjadi hydrocarbon
dengan rantai yang lebih kecil
melalui bantuan panas.

PENGERTIAN
Catalytic Cracking
Proses ini menggunakan katalis
sebagai
media
yang
dapat
mempercepat laju reaksi, proses
penguraian molekul besar menjadi
molekul kecil dilakukan dengan suhu
tinggi

PENGERTIAN
Steam Cracking
Proses pemutusan rantai hidrokarbon
dengan pembentukan radikal bebas
yang reaktif dengan bantuan steam
dan dipanaskan hingga 750-900
celsius

PENGERTIAN
Catalytic Cracking
Cracking
Merupakan proses
pemecahan rantai
hydrocarbon dari
senyawa rantai
panjang menjadi
hydrocarbon
dengan rantai
yang lebih kecil

Thermal Cracking

Steam Cracking

Dibant
u

Dibant
u

Dibant
u

Panas

Katalis

Steam

Mengapa pembuatan Etilen


menggunakan steam cracking ?

Penjelasan
Berikut ini adalah alasan penggunaan proses steam
cracking untuk pembuatan etilen:
Waktu tinggal yang cukup singkat yakni 0,5 second
sehingga tidak terbentuk karbon yang dapat mengganggu
proses. Jika menggunakan proses lain dapat terbentuk
karbon yang dapat mengganggu proses.
Steam yang digunakan merupakan senyawa inert
walaupun pada tekanan tinggi sehingga tidak
mengganggu proses
Tidak memerlukan katalis sehingga dapat meningkatkan
keuntungan.
Tekanan parsial rendah sehingga yield etilen yang
dihasilkan tinggi dan coke yang terbentuk minimum