Anda di halaman 1dari 40

PELAKSANAAN

DIALOG
PRESTASI
SEKOLAH

Apakah maksud Dialog


Prestasi Sekolah?
Dialog Prestasi (DP) merupakan
satu forum yang dilaksanakan di
semua peringkat, dari KPM hingga
ke sekolah bagi membincangkan
prestasi pendidikan berdasarkan
data dan fakta serta disusuli
dengan tindakan yang mantap dan
berfokus bagi mencapai sasaran
KPI.
(Buku DTP2)

Kemajuan sesuatu jabatan mesti


berpaksikan nilai dan ukuran yang
merangkumi KPI serta Inisiatif Kualiti KPM

Apakah maksud Prestasi


Pendidikan?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kehadiran Murid
Keberadaan Guru
Disiplin Murid
Peperiksaan Awal /Dalaman
Subjek Kritikal
SKPM
1Bestarinet (ICT)
Band Sekolah
Bimbingan Kaunseling
(Dashboard KPM)

Apakah objektif Dialog Prestasi?


a)

Memantau prestasi. PDCA


Memastikan sasaran
ditetapkan, prestasi diukur, dan
tindakan susulan diambil.

b)Mengenal pasti masalah.


Mengemukakan isu-isu yang
menghalang kemajuan dan
menganalisis data untuk
menentukan punca masalah.

Apakah objektif Dialog Prestasi?


c)

Penyelesaian masalah dan


sokongan. Membincangkan
cara untuk mengatasi masalah
supaya penyelesaian yang
terbaik dipilih dan berkongsi
amalan terbaik.

d)Mengemukakan masalah.
Memastikan masalah yang tidak
dapat diselesaikan dikemukakan
ke peringkat lebih tinggi.

Apakah contoh agenda DP?


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doa
Ucapan Pengerusi
Pembentangan Prestasi
Fokus Isu yang dikenalpasti
dari Pembentangan Prestasi
Pemilihan Cadangan
Penyelesaian yang terbaik
Pembentangan rumusan
keputusan

FOKUS DP
JPN/PPD/Sekolah boleh memilih
untuk melaksanakan DP
berdasarkan keperluan:
i.

semua aspek matriks


dashboard, atau
ii. aspek kritikal dalam matriks
dashboard, dan
iii. aspek lain yang menyumbang
kepada prestasi sekolah.

Siapakah keahlian DPS?


1. PGB
Pengerusi
2. GPK1 Timbalan Pengerusi
(Pengurus Program)
3. Semua GPK
Ahli DP
4. Semua GKMP
Ahli DP
5. Semua KP
Ahli DP
6. Kaunselor Pelajar
Ahli DP
7. Pegawai yang dilantik oleh
Pengurus Program Urusetia
8. Ahli lain boleh dijemput khas
atas keperluan

Peranan
AJK Dialog
Prestasi
Sekolah

Pengerusi

a) Mempengerusikan DP
b) Membuat keputusan DP

Timb Pengerusi (Pengurus)


a) Merancang dan mengurus
pelaksanaan DP
b) Memberikan penerangan awal
kepada Pengerusi tentang
pengisian DP
c) Memastikan DP dilaksanakan
mengikut jadual
d) Memastikan keputusan DP
diambil tindakan
e) Membentangkan rumusan
keputusan DP

Urusetia (S/U)
a) menyediakan laporan DP
b) mencatat rumusan keputusan DP
c) memastikan semua data dan
maklumat dari semua unit
berkenaan disediakan dengan
lengkap dan mengikut format
d) menyelaras/menyediakan maklum
balas
e) menyelaras/membuat tindak susul
terhadap maklum balas dan hal-hal
lain yang berkaitan.

Mari memahami
perkataan pembentangan!
1. Pembentangan adalah suatu
bentuk komunikasi satu hala
bertujuannnya untuk
menyampaikan maklumat.
2. Kalau maklumat itu berjaya
disampaikan dengan
berkesan, maksudnya
pembentangan itu berkesan

Apakah perkara2 yg perlu diberikan


perhatian semasa pembentangan
data prestasi tersebut?
1. Data yang dibentang telah
dianalisis, bukannya membaca
data mentah!
2. Pengerusi dan ahli DP akan
mengemukakan soalan
3. Memilih yang mana data
prestasi yang mempunyai isu
(yang menyebabkan KPI tidak
tercapai)

Apakah kandungan ucapan


Pengerusi DPS?
1. Ucapan alu-aluan
2. Menyemak keputusan
rumusan yang dibuat dalam
DPS yang sebelumnya.
(Tumpuan kepada impak
intervensi yang dijalankan)
3. Menyatakan fokus DPS yang
terkini
4. Mengulas dapatan DP
peringkat daerah (jika berkenaan)

Apakah contoh kandungan


pembentangan prestasi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Data Kehadiran Murid


Data Keberadaan Guru
Data Disiplin Murid
Data Peperiksaan
Data Subjek Kritikal
Data SKPM 4
Data 1Bestarinet (ICT)
Band Sekolah
Data Bimbingan Kaunseling

Apakah kemahiran yang perlu ada


di kalangan PGB?
1. Kemahiran menyoal
2. Kemahiran membezakan
antara isu dan masalah
3. Kemahiran menggunakan alat
kualiti seperti SMART,
5W+1H, 4M+1E, SpecTool dll
4. Kemahiran membezakan
perkara yang penting dan
kurang penting

JAMINAN KUALITI (4M-1E)


1. MANUSIA menjamin kualiti
dengan :
Disiplin : Disiplin dalam bekerja
sesuai dengan standard kerja yang
telah ditetapkan.
Sikap : Bertanggung jawab
terhadap apa
yang dikerjakan.
Skill : Kemampuan/ keterampilan

JAMINAN KUALITI (4M-1E)


2. MACHINE menjamin mutu dengan:
Alat : Alat untuk memudahkan dalam
proses produksi dengan hasil yang
baik dan cepat.
Machine : Mesin yang mempunyai
kualiti dan
berteknologi akan mempercepat
proses produksi dengan hasil yang

JAMINAN KUALITI (4M-1E)


3. METHODE / CARA menjamin kualiti
dengan :
Standard Kerja : SOP yang dibuat
sebagai panduan dalam bekerja.
Quality Control : Suatu kegiatan
kawalan yang dilakukan dalam proses
produksi untuk
mengelakkan berlakunya
penyimpangan

JAMINAN KUALITI (4M-1E)


4. MATERIAL/ BAHAN menjamin
kualiti dengan:
Direct Material Baik : Material yang
sesuai dengan standard.
Indirect Material Baik : Bahan
sokongan yang
sesuai dengan standard
+ 1E - ENVIRONMENT menjamin

Apakah maklumat yang


dinyatakan oleh data prestasi
peperiksaan berikut?
MP

GPMP

BMK

100.00

2.54

BMT

100.00

2.38

BIK

61.54

3.77

BIT

53.85

4.00

MT

53.85

4.23

SN

100.00

2.46

Pembentang menyatakan
maklumat yg ada dalam data itu?
1. Sekolah saya tiada masalah
dengan subjek BM dan Sains
2. Masalah murid sekolah saya
ialah BI & Matematik
3. Sebenarnya 6 orang murid
yang tidak lulus BI &
Matematik ada murid yang
sama

Soalan untuk komunikasi


1. Bolehkah dijelaskan sebab
pencapaian Sains dan MM
berbeza?
2. Adakah guru yang mengajar
MM, guru opsyen?
3. Berapakah markah Standard 4
SKPM bagi guru Matematik?
4. Adakah guru Matematik sudah
menghadiri kursus KBAT dan
PAK21?

DATA TOV 2016

MENENTUKAN ETR CEMERLANG


M/P
Gre
d

A
(%)

B
(%)

C
(%)

BM

BI

SN
S

MM

GE SEJ

PI

KH
1

KH
2

BC

25. 14.
9.0
0
0

16. 25. 11.


10. 20. 25.
8.0
0
0
0
0
0
0

30. 19. 18.


0
0
0

14. 39. 15. 34. 22. 32. 41.


0
0
0
0
0
0
0

20. 15. 19.


0
0
5

18. 36. 30. 32. 42. 31. 16.


0
0
0
0
0
0
0

Bil. Calon : 100 orang

Bilangan Pelajar Potensi


Cemerlang
8% =

8 x 100

26

Apakah yang dimaksudkan Fokus


isu yang dikenalpasti?
1. Adakah KPI prestasi telah
dicapai?
2. Mencari korelasi antara KPI
dengan status semasa
/outcome semasa.
3. Semak jika terdapat
penurunan berterusan
walaupun KPI dicapai

KEHADIRAN JAN-MEI TAHUN 2016


BIL
1A
1B
1C
1D

JAN
97.62
97.21
96.50
93.08

FEB
93.40
96.51
93.33
90.16

MAC
97.06
96.89
92.35
90.41

APRIL
95.14
95.74
96.00
88.15

MEI
96.30
96.57
91.85
92.09

2A
2B
2C
2D

96.52
96.13
95.83
92.88

96.17
96.98
96.37
92.55

95.26
97.04
94.11
90.38

95.48
95.78
94.11
87.31

93.55
95.01
94.11
89.10

3A
3B
3C
3D

98.55
98.79
98.15
93.95

96.61
97.24
96.06
94.07

96.19
97.75
94.77
94.07

95.29
97.21
96.30
94.07

96.73
96.08
93.62
94.07

KEHADIRAN JAN-MEI TAHUN 2016


BIL
4A
4B
4C
4D

JAN
96.90
95.16
98.08
93.95

FEB
96.88
95.56
96.63
86.84

MAC
97.34
94.88
94.34
91.64

APRIL
96.94
93.39
96.35
89.74

MEI
97.13
94.98
97.44
88.30

5A
5B
5C
5D

96.50
95.45
95.34
96.04

97.40
95.27
97.20
94.79

96.57
96.43
97.36
95.59

94.86
95.00
94.48
93.13

96.60
97.14
94.25
93.75

98.43
98.28
94.68
96.52

97.14
95.90
94.15
91.42

96.64
96.14
94.69
93.38

97.86
97.30
95.48
92.71

97.30
96.24
95.70
96.77

6
6
6
6

A
B
C
D

Analisis Kehadiran Jan Mei Tahun


2016 (Maklumat)

1. Semua 100% dari 24 kelas D tidak


mencapai KPI 95%
2. 3 dari 24 (12.5%) mencapai % kehadiran
bawah 90% yang dianggap kritikal.
3. Punca tidak hadir kerana sakit = _____
orang
4. Punca tidak hadir kerana menyambung cuti
= __ orang
5. Punca tidak hadir kerana sikap negatif
terhadap pelajaran = ___ orang
6. Punca tidak hadir kerana penyakit kronik
=______ orang
7. Punca tidak hadir kerana PdP guru tidak

Bagaimana memilih cadangan


penyelesaian yang terbaik?
1. Menentukan punca masalah
paling kritikal guna alat
kualiti
2. Cadangan intervensi (Brain
storming)
3. Memilih intervensi (Hukum
Pareto)

Soalan-soalan Pengerusi

1. Adakah murid yang tidak hadir kerana sikap


negatif terhadap pelajaran dan kerana PdP
guru telah diberikan khidmat kaunseling?
2. Adakah murid ini tidak hadir kelas tambahan?
3. Adakah prosedur menangani ponteng telah
dijalankan mengikut SOP?
4. Adakah pencapaian murid ponteng lemah
bagi semua mata pelajaran atau mata
pelajaran tertentu sahaja?
5. Adakah guru mata pelajaran tahu serba
sedikit profil murid kerap ponteng ini?
6. Adakah buku latihan murid ponteng ini selalu
disemak?
7. Adakah usaha menarik minat murid terhadap

Rumusan keputusan oleh


Pengerusi (Contoh)
1. Setiap bulan analisis kehadiran perlu
dibuat dengan menyatakan sebab
tidak hadir.
2. Laporan khidmat kaunseling individu
dibuat setiap bulan. Fokus kepada
murid yang tidak hadir dan murid
T6)
3. Pencerapan guru fokus kepada 4.3,
4.5 dan 4.7 dalam SKPM 4 bagi
kelas-kelas C dan D. Fokus kepada

Bagaimana Pembentangan
Rumusan Keputusan DPS dibuat?
1. Dibuat oleh Pengerusi
2. Dalam rumusan Pengerusi
perlu menyatakan apa isu
fokus, intervensi, siapa
pelaksana dan bila akan
dilaksana. (Pelan Tindakan)

Bil Keputusan DPS

Pelaksana

Setiap bulan analisis


kehadiran perlu dibuat
dengan menyatakan
sebab tidak hadir

GPK HEM

Laporan khidmat
kaunseling individu
dibuat setiap bulan.
Fokus kepada murid
yang tidak hadir dan
murid T6)
Pencerapan guru fokus
kepada 4.3, 4.5 dan 4.7
dalam SKPM 4 bagi kelaskelas C dan D. Fokus
kepada guru mengajar
Tahun 6.
Laporan Guru mata

Kaunselor
Murid

Mulai 16 Jun
2016

GPK1

Mulai 16 Jun
2016

GPK1

Mulai 16 Jun

Tarikh
Laksana
Mulai 16 Jun
2016

Makumbalas
Borang
analisis
disediakan.
Data
dikumpulkan
melalui
telegram
setiap awal
bulan.
(Contoh)

Bagaimana Rumusan
Keputusan DPS dibuat
BI
L

1.
1.
1

KEPUTUSAN

Kehadiran
Data
ketidakhadiran
murid perlu
dianalisis setiap
bulan. Nyatakan
punca-punca
ponteng. HEM dan
kaunselor
hendaklah
menyenaraikan
kelas serta murid
yang berkenaan.

PELAKSAN
A

Guru Kelas
GPK HEM
Kaunselor

TARIKH
PELAKSANA
AN

MAKLUM
BALAS

Mulai
1.7.2016

Status
perlaksanaan
Masalah yang
timbul
Impak

Bagaimana Menggunakan DPS Online


PERKARA
Bilangan DPS
Tajuk Fokus
Isu Punca Isu /
Masalah
Cadangan
Penyelesaian
Rumusan Keputusan
Catatan Pegawai
Angkat
Tarikh
Status

CATATAN
Dialog Prestasi ke berapa?
Nama Data Prestasi yang
menjadi fokus/isu dalam DPS
tersebut
Nyatakan punca utama masalah
Intervensi yang dicadangkan
Nyatakan pelaksana dan bila
dilaksana
Ulasan yang dibuat oleh Pegawai
Angkat terhadap isu tersebut
Tarikh Melaksanakan DPS
Traffic Light (kuning
/merah/hijau)

Mempraktikkan nilai untuk wang/


Value For Money

Hindarkan budaya dan mentaliti SILO serta


KOKUN dalam urusan kerja harian.

DAH
HABIS

MOHSIN BIN IBRAHIM


Pegawai SIPartner+