Anda di halaman 1dari 14

SK SERI BULAN

RUMUSAN HEADCOUNT TAHU


N6
PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN TAHUN 2016

PANDUAN
TOV
AR 1
OTi2
OTi3
OTi4
ETR

:
:
:
:
:
:

Ujian Diagnostik (Modul Latihan 1) (Jan-230 hari)


Pep. Pertengahan Penggal 1(ML 2) (Mac-180 hari)
Peperiksaan 1/2 Tahun (ML3) (Mei-120 hari)
Peperiksaan Percubaan (ML4) (Jun-80 hari)
Pra UPSR (ML5) (Ogs Minggu 2-30 hari)
UPSR 2016 (5 Sept)

Tujuan Rumusan HC Pep. Tahun 2016(baki 120 hari) agar sekolah


dapat :
1. Jangka pencapaian 2016 (Semak ETR jika perlu)
2. Jangka peningkatan dalam Oti 3 (Percubaan) untuk capai ETR
3. Kesan potensi baru 6A dan HALUS
4. Sediakan program intervensi tingkatkan GPS
5. Sediakan program intervensi tingkatkan % 6A
6. Sediakan program intervensi tingkatkan % LULUS dari HALUS (E)

PANDUAN GRED
Asas Perubahan Gred Baru
A :
80-100
Cemerlang
B :
65-79
Baik
C :
50-64
Memuaskan
D :
40-49
Mencapai tahap minimum
E :
0-39
Belum mencapai tahap minimum
Gred untuk tujuan Dialog Rumusan HC
A
:
80-100
Cemerlang
B+
:
70-79
Potensi cemerlang
B:
65-69
Harapan cemerlang
C+
:
58-64
Potensi baik
C:
50-57
Harapan baik
D
:
40-49
Lulus
E+
:
25-39
Potensi lulus
E
:
15-24
Harapan lulus
E:
00-14
Ikhtiar lulus

ANALISIS

AR1

MP

GPMP

BMK

14

92.31

2.65

BMT

11

96.15

2.00

BIK

57.69

11

3.69

BIT

46.15

14

4.15

MT

26.92

18

4.58

SN

76.92

3.65

CALON
- 26 ORANG
BIL CEMERLANG (SEMUA A)
- 0 ORANG
% MENGUASAI(ABCD)
- 30.77%
BIL TIDAK MENGUASAI (E)
- 19 ORANG
GPS
- 3.52

ETR
6A
:7
% Lulus :100
GPS
:1.80

ANALISIS

AR2

MP

GPMP

BMK

13

96.15

2.81

BMT

14

96.15

1.65

BIK

73.08

3.54

BIT

14

69.23

4.04

MT

61.54

10

3.69

SN

84.62

3.12

CALON
- 26 ORANG
BIL CEMERLANG (SEMUA A)
- 0 ORANG
% MENGUASAI(ABCD)
- 46.15 %
BIL TIDAK MENGUASAI (E)
- 14 ORANG
GPS
- 2.83

ETR
6A
:7
% Lulus :100
GPS
:1.80

POTENSI TINGKAT
MP

Beza

Diagno UPSR
stik
2015

Oti 2

AR2

BMK 2.00

2.81

-0.81 1.45 2.54 1.53

BMT

2.14

1.65

0.49

BIK

3.04

3.54

-0.50 1.95 4.12 2.53

BIT

3.04

4.04

-1.00 1.95 4.12

MT

3.44

3.69

-0.25 1.95 4.92 2.37

SN

3.25

3.12

0.13

OTi2-AR2

ETR

GPMP (AR
2)

1.25 3.00 1.32

1.80 4.69 2.00


ETR
GPS

:1.80

POTENSI
MP

BMK

B+

CEMERLANG (AR2)

B- C+

%A
ETR

%A
Diagnostik

%A
2015

( 70-79)

(65-69)

14

BIK

26.9

BIT

26.9

MT

11 42.3

31.5

SN

31.5

BMT

(58-64)

Bil A
ETR

13 18 69.2 7.69 63.1


15.3
20 76.9
78.9
8

30.7

21.0

ETR
Bil 6A :7
%6A
:27%

POTENSI
MP

LULUS (AR2)

E+
E
E- Belum %
Lulus
25-39 15-24 <15 Lulus ETR

%
UPSR
2015

BMK

25

100

100

BMT

25

100

100

19

100

89.4
7

18

16

10

22

BIK
BIT
MT
SN

100
100
ETR

84.2
1

100
100
% Lulus :100

MENINGKATKAN

GPS

ETR

UPSR
2015

-0.06

1.80

1.95

2.81

-0.81

1.45

1.53

2.14

1.65

0.49

1.25

1.32

4.12

3.04

3.54

-0.50

1.95

2.53

BIT

4.12

3.04

4.04

-1.00

1.95

MT

4.92

3.44

3.69

-0.25

1.95

2.37

SN

4.69

3.25

3.12

0.13

1.80

2.00

Gred
Purata MP

TOV

Oti 2

AR2

GPS

3.73

2.77

2.83

BMK

2.54

2.00

BMT

3.00

BIK

BEZA
(OTi2-AR2)

Program intervensi MENINGKATKAN GPS (120 hari)


BMK Modul Berfokus Kumpulan Cemerlang
1
BIK Smart Module Group A,B,C
2
*Merangkumi semua tahap calon dan mata pelajaran, fokus isu kritikal, impak tinggi, boleh dicapai.

POTENSI
Bil Potensi
Cemerlang

6A
5A1B
4A2B
3A3B
2A4B
6B
1
2
3

AR 2

AR2

(6A)

CEMERLANG (6A)
ETR

BEZA*
(ar2-etr)

UPSR
2015

0
1
0
2
2
0
Program intervensi POTENSI 6A (120 hari)

7 -7

Seminar Hebat (KTM)


Modul Super
PROTAGE (mento-mente)

*Merangkumi calon potensi 6A dan near miss 5A, fokus isu kritikal, impak tinggi, boleh dicapai

MURID
Bil Nama
1

NUR NABILAH

NEAR MISS CEMERLANG


Gred

BM
K

BM
T

BI
K

BI
T

M
T

S
N

5A1B

74

POTENSI
Bil Potensi
Lulus

AR 2
(BIL
HALUS)

H1
H2
H3

6
3
3

AR2
BIL
LULUS

ETR

%
LULUS

12 46.15

BIL
LULUS

26

%
LULUS

LULUS

BEZA*
(AR2-ETR)
BIL
LULUS

%
LULUS

%
Gagal
2015

100 -14 -53.85 21

Program Intervensi POTENSI LULUS (120 hari)


1
2
3

PROTAGE (mento-mente)
Modul Pasti Lulus
Kunjung bantu

H1 = Gagal 1 MP,
H2 = Gagal 2 MP,

H3 = Gagal 3 MP

MURID
Bil Nama

NEAR MISS LULUS

Gred

BM
K

BM
T

BI
K

BI
T

M
T

S
N

M. FIRDAUS

1A2C2D1E

24

M. HAKIMI

1A2C2D1E

24

NUR HIDAYAH

2B1C2D1E

20

NURHUDA

1A1C3D1E

29

NOR RADIATUL
DAYANA

1A1C3D1E

24

M. HAIKAL

1C4D1E

32

SEKIAN

TERIM
A KASIH