Anda di halaman 1dari 19

PEMIKIRAN

KOMPUTASIONAL
( Computational
Thinking CT )

KONSEP ASAS PEMIKIRAN


KOMPUTASIONAL

BAGAIMANA
MASALAH ITU
BERLAKU
KAEDAH UNTUK
MENYELASAIKAN
MASALAH TERSEBUT
KONSEP ASAS PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL
KEMAHIRAN UNTUK
MEMAHAMI BAGAIMANA
PERKARA ITU BERLAKU
KAEDAH UNTUK
MENYELASAIKAN

PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL

Menurut pencetus dan pengasas pemikiran


komputasional, Jeannate M Wing
proses penyelesaian masalah yang memerlukan
usaha memecahkan sesuatu masalah kepada
komponen yang lebih kecil (Decompose), cuba
mengekstrak idea ataupun maklumat yang penting
dan relevan (Abstraction), mengenali corak

Keratan akhbar

Konsep Asas
Komputer

membantu manusia
dalam proses penyelesaian
masalah
Perlu memahami bagaimana
masalah terjadi dan kaedah yang

Konsep Asas
CT

merupakan kemahiran yang


boleh digunakan untuk
penyelesaian masalah secara
sistematik dan logik.
Penyelesaian masalah tidak

Teknik
Dalam CT
Teknik

Leraian
Teknik Pengecaman
Corak
Teknik Peniskalaan
Teknik Pengitlakan

..Teknik
Dalam CT
Teknik

Pengumpulan Data
Teknik Perwakilan
Data
Teknik Automasi

..Teknik
Dalam CT
Teknik

Analisa dan Prosedur


Teknik Simulasi
Teknik Perselarian

Teknik Leraian (Decomposittion)


Melerai

atau memecahkan masalah yang


kompleks kepada yang kecil dan mudah
difahami.
Memudahkan proses penelitian masalah
sebenar secara lebih terurus.
Memudahkan pelajar menyelesaikan masalah
mengikut kaedah yang diperlukan

Contoh Teknik Leraian


Faktor Guru Tidak
Bersedia
Mengajar
Kehadira
n
Tiada
Minat

Kerja
Lain
Bebanan

Pergaul
an

Teknik Pengecaman Corak (Pattern


Recognition)
Mengenalpasti

pola persamaan atau


corak masalah dalam selesaikan masalah
kompleks.
Masalah dilihat dari segi kesamaan atau
lebih berfokus kepada punca masalah.
Melihat kepada unsur persamaan dan
perbezaan yang berlaku dalam masalah

Contoh Teknik
Pengecaman Corak
Daripada

faktor guru tidak bersedia mengajar..

Persamaan
Setiap masalah akan
mengakibatkan kemerosotan
dalam sistem pembelajaran
murid.
Murid tidak berminat belajar
Perbezaaan

Teknik Peniskalaan (Abstraction)


Proses

mengenalpasti masalah
utama dalam masalah yang
dihadapi
Masalah sampingan akan
diketepikan.

Contoh Teknik
Peniskalaan
Urusan keluarga yang
tak dapat dielakkan
Masalah kesihatan
Tinggal jauh daripada
sekolah dan perlu
menghadapi trafik yang
teruk setiap hari

Teknik Pengitlakan
(Generalisation)
Proses

mencari persamaan dalam


pelbagai masalah dan
diselesaikan dengan satu cara.
Lebih dilihat kepada kesimpulan
dalam penyelesaian masalah.

Contoh Teknik
Pengitlakan
Daripada

masalah dalam teknik peniskalaan..

Memberi kelonggaran kepada


guru mengajar lewat.
Guru dipindahkan ke sekolah
yang berhampiran dengan
rumah.

TUGASAN GURU
Guru

di minta meyelesaikan
masalah jika komputer tidak
dapat di hidupkan
Menggunakan 4 teknik di
dalam pemikiran
komputasional