Anda di halaman 1dari 18

ASAS KEPENTINGAN

TEORI-teori
kaunseling

BIMBINGAN & KAUNSELING


KANAK-KANAK
(EDU3073)
TAJUK:
TEORI KAUNSELING

SINOPSIS KURSUS
Kursus ini merangkumi:konsep asas, matlamat, keperluan dan jenis-jenis
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling;
peranan guru biasa sebagai pembimbing;
aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling
dalam pengendalian kaunseling individu dan
kelompok;
penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling
kanak-kanak.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pelajar dapat :
Memahami kandungan kursus
Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak
Mengintegrasikan penggunaan
kemahiran kaunseling, teori dan
pelbagai terapi serta mengamalkan
sikap berempati semasa melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran.

HASIL PEMBELAJARAN
Menjelaskan konsep, matlamat, keperluan dan jenisjenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
sekolah rendah.
Mempraktikkan kemahiran bimbingan dan
kaunseling
di sekolah rendah.
Mengintegrasi teori dan kemahiran kaunseling
dalam proses kaunseling individu dan kelompok.
Mengaplikasi pelbagai terapi dalam proses
kaunseling kanak-kanak.
Mengamalkan sikap empati terhadap kanak-kanak
yang memerlukan bimbingan dan kaunseling.

TAJUK 4 ( 6 JAM)

Teori-teori Kaunseling
Teori Behavioris
Teori Pemusatan
Perorangan (humanistik)
Terapi Rasional Emotif
(Pendekatan kognitif)

Pengenalan Teori Kaunseling


Menurut Ramlan Hamzah dan Lily Mastura
(2006)
Teori bermaksud andaian untuk menjelaskan
sesuatu kejadian / fenomena.
Teori merupakan asas yang menjadi dasar bagi
membentuk sesuatu pengetahuan

Teori kaunseling adalah resepi mengenai cara


mendekati klien dalam pelbagai situasi
Teori kaunseling membantu kita memikirkan
proses kaunseling
Teori menyediakan kita cara sistematik untuk
menggambarkan perlakuan, menunjukkan
perhubungan dan proses kanseling.

Pandangan Mengenai Teori


Zainal Abidin Ahmad (2005) memberi fokus
kepada kaunselor tentang apa yang
dilakukannya terhadap kliennya.
Frank (1971) Teori sangat penting dan dapat
memberi panduan, keyakinan dan hala tuju bagi
mereka yang mengamalkannya

Jenis-jenis
Teori Dalam Kaunseling

Teori Psikoanalisis
Teori Pemusatan Klien
Teori Gestalt
Teori Terapi Rasional Emotif
Teori Tingkah Laku

Teori Psikoanalisis

Diasaskan oleh Sigmund Freud


Terbahagi kepada 3 bahagian iaitu:
alam sedar sedar dan tahu apa yang
berlaku. Cth : lapar, marah

alam pra-sedar tidak sedar dan tdk tahu


apa yg berlaku kecuali jika dia memberi
perhatian kpd apa yg berlaku.
cth : bilangan anak tangga yg kita lalui
sehari hari

alam tidak sedar tidak sedar langsung


apa yang berlaku. Cth : tdk memahami
kenapa timbulnya kegembiraan, kesedihan

Teori Pemusatan Klien

Dipelopori oleh Carl Rogers


Reaksi kepada pendekatan tradisi yang terlalu
mementingkan diagnosis, menyiasat dan
mentafsir
Percaya bahawa insan itu baik, boleh dipercayai,
berusaha ke arah kesempurnaan diri.

Teori Gestalt
Dipelopori oleh Friedrich Solomon Perls
Merupakan satu pola, bentuk atau konfigurasi
yang diamati oleh seseorg yg terdiri dari
beberapa bahagian yang dilihat sebagai satu
keseluruhan yang menghasilkan makna yang
tersendiri
Juga merupakan satu bentuk atau konfigurasi
yang menonjol dan menjadi pusat perhatian
atau tumpuan di atas satu latarbelakang

Teori Terapi Rasional Emotif


Dipelopori oleh Albert Ellis
Fokus kepada aspek kognitif, penilaian,
penganalisisan, emosi, tingkahlaku dan
membuat keputusan
Menitikberatkan soal nilai dan kepercayaan yang
tidak rasional yg dianut oleh kbykan insan yang
akhirnya membawa kepada masalah
Berorientasikan kpd pendidikan semula dan
gantikan sistem kepercayaan klien yang salah

Teori Tingkah Laku


Berkembang dari 3 tahap
- tahap pertama diasaskan oleh Pavlov (1960)
dan Hull (1943) yg hasilkan pelaziman klasik
- tahap kedua lahirnya pelaziman operan
(beri tumpuan kpd peneguhan, pelupusan dan
hukuman) yg diasaskan oleh Skinner (1953) teknik
modifikasi tingkahlaku
- tahap ketiga dikenali sebagai terapi
tingkahlaku kognitif yang menggabungkan aliran
ketingkahlakuan dan aliran kognitif

Kepentingan Teori Kaunseling


Sebagai panduan untuk kaunselor
tingkah laku manusia.

memahami

Sebagai rujukan untuk membantu kaunselor.


Memberikan kita rasional tentang apa yang
dilakukan dan membimbing tindakan- tindakan
kita.

Model Nystul
Menurut Nystul (2006), kombinasi seni dan
sains kaunseling menekankan hubungan
diantara teori, kajian dan amalan.
Teori

Penyelidikan

Pratikal