Anda di halaman 1dari 14

PP Training 3

De Startopdracht

Datum: 9 juli 2016


Trainer: Erla S. Cambridge

1. De Startopdracht

Inhoud
Lay

out

Afspraken

De inhoud
Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Organisatie Functie

en werkplekscan

/ functieprofiel

Personeelsontwikkeling
Curriculum

Vitae (CV)

Zelfanalyse
Bijlage
Bijlage

1 (zelfbeoordelingsvragen)

2 (Sterkte-/zwakte analyse per


competentie)

VOORBLAD
Titel
Onderwerp
Naam

en studentennummer

Docent
Opleiding
Unasat

e-mailadres

telefoonnummer

Inhoudsopgave

Automatisch genereren in Word

Inleiding

Aanleiding en opbouw van de startopdracht

Organisatiescan

Naam en adres van de organisatie en de afdeling waar


je werkzaam bent

Korte beschrijving van de organisatie, hierbij geef je


informatie over de branche, missie, kernactiviteiten,
omvang (werknemers en markt),

Organogram (maken)

Functie

Beschrijf de afdeling waar je werkt, de plek van de


afdeling binnen de organisatie je eigen plek binnen de
organisatie (vestiging, afdeling, grootte, collegas,
indien aanwezig organogram van je afdeling

Naam van je functie

Functieprofiel: taken en verantwoordelijkheden,


niveau (operationeel, tactisch en/of strategisch), mate
waarin u zelf sturing kunt geven aan uw eigen
werkzaamheden (mate van autonomie)

Korte beschrijving van de stakeholders (wie zijn je


stakeholders)

communicatie binnen je afdeling,

Wat vind je van je huidige functie, ben je tevreden?


Wat zijn je ambities of loopbaanplannen?

Personeelsontwikkeling
Hoe

gaat de organisatie om met


personeelsontwikkeling?
> scholing
>
loopbaanbeleid
> functionerings- en

beoordelingsgesprekken
Hoe

ondersteun/draag je bij aan


je persoonlijke ontwikkeling?

Voorbeeld CV

Personalia

Werkervaring, van heden naar verleden, beschrijf de


taken

Opleiding, recent naar verleden: niveau + naam


opleidingsinstituut

Cursussen & trainingen

Hobbys

Talenkennis

2.8 Zelf analyse: Me,


Myself
and
I
Schets een
beeld van jezelf op max.
2 A4tjes

Hoogtepunten loopbaan

Toekomstverwachtingen, ambities

Relatie werk-prive

Motivatie voor de opleiding

Kwaliteiten en valkuilen

Trots op.../hekel aan..../loop warm


voor.....

Hobbys en vrije tijd besteding

Religie

Zelfbeoordelingsvragen &
Sterkte/zwakteanalyse
Bijlage 1 & 2
Bijlage

1 per competentie aan

kruisen
Bijlage

2 sterkte / zwakte analyse


maken deze onderbouwen met
voorbeelden.

Lay out

Letter type Arial, de grootte punt 12

Line spacing 1.15

Tekst zwart

Elk nieuw hoofdstuk op een nieuw bladzijde

Pagina nummering

Eventueel kop- en voettekst

Afspraken
Startopdracht,

uiterlijk 2 weken
na de 3e training t.w. 23 juli
2016, inleveren

De

opdracht moet in correct


Nederlands zijn geschreven

Lay
De

out zoals aangegeven

opdracht is volledig