Anda di halaman 1dari 31

INSTITUT

PENDIDIKAN GURU
KAMPUS BAHASA
MELAYU

SJH 3143 SEJARAH PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Oleh :
DYANA BINTI DONALD
IBNA NUR WATUL BINTI PADLI

PINDAAN PERLEMBAGAAN
PERKARA 159, PERKARA 161E (2)
PEMANGKIN PENTADBIRAN
SISTEMATIK

VIDEO

6.0 PINDAAN DAN ISU-ISU


PERLEMBAGAAN
KATA KUNCI FOKUS KAJIAN
PERKARA 159, PERKARA 161E (2)
Pindaan 1971 (Isu Keselamatan Negara)
Pindaaan 1983 (Penambahan Kerusi Dewan Rakyat)
Pindaan 1988 (Kuasa Kehakiman)

Pindaan 1993 (Kekebalan Raja-raja)

PENGENALAN
Undang-undang adalah satu ciri penting bagi sesuatu negara, kerana undang-undang membolehkan sesebuah negara
menjalankan pentadbiran dan kegiatannya dengan teratur dan terjamin.
Undang-undang juga menentukan rakyat dan lain-lain anggota masyarakat sesebuah negara hidup aman damai dan
terpelihara dari sebarang ancaman atau penindasan.

Tetapi, oleh kerana sesebuah negara dan masyarakatnya tidaklah statik, dan sebaliknya sering berubah dan
bertukar corak, maka undang-undang terpaksa dipinda dan disesuaikan dari masa ke semasa.
Demikianlah undang-undang buatan manusia. Cuma undang-undang Tuhan sahaja yang tidak dapat diubah. Walaupun
demikian, Kerajaan tidak berminat untuk meminda undang-undang asas negara, iaitu Perlembagaan, dengan
sewenang-wenangnya. Pindaan yang dicadangkan ini perlu dibuat kerana keadaan dalam negara telah berubah
sehingga peruntukan baru terpaksa diadakan untuk menjaga kepentingan rakyat dan pengurusan pentadbiran.
Oleh Dr Mahathir bin Mohamad di Dewan Rakyat pada 1 / 8 / 1983.

1. Pindaan 1971 (Isu Keselamatan Negara)


Faktor Pencetus
Isu perkauman dan tragedi
berdarah pada 13 Mei
1969
Lanjutan dari itu, pada 23
Februari 1971, Perdana
Menteri, Tun Abdul Razak
Hussein telah
membentangkan Rang
Undang-undang
Perlembagaan (Pindaan)
1971
Tujuan untuk "menyekat
perbincangan awam ke
atas perkara-perkara
sensitif supaya
demokrasi berparlimen
dapat berjalan lancar"
dan "untuk membetulkan

Perkara dikenalpasti

Implikasi

Mempersoalkan
1. Hak Keistimewaan Orang
Melayu (Perkara 153)
2. Kedudukan Bahasa
Kebangsaan (Perkara 152)
3. Mempertikaikan
Kewarganegaraan (Bahagian
III)
4. Kedudukan Raja-Raja
Melayu (Perkara 181)

Rang Undang-undang ini


diluluskan pada 25 Februari
1971 dengan sokongan 126 Ahli
Parlimen, termasuk 12 wakil PAS,
sedangkan wakil DAP dan PPP
menentangnya.

Pindaan Akta Hasutan 1948 pada 1970 : Penjelasan


dan Soal Jawab bersama Tan Sri Abdul Aziz Abd
Rahman.
Mempersoalkan Hak Keistimewaan Orang Melayu (Perkara 153)
Mempersoalkan Soal Kedudukan Bahasa Kebangsaan (Perkara
152)
Mempertikaikan Kewarganegaraan (Bahagian III)
Kedudukan Raja-Raja Melayu (Perkara 181)

Memasukkan Perkara 10
( kebebasan bercakap,
berhimpun dan menubuhkan
persatuan) Fasal 4
Perlembagaan

Pindaan Perkara
159 (Pindaan
Perlembagaan)
Dengan
Memasukkan Fasal
5

PINDAAN
1971 Akta
Keselamat
an

Pindaan Perkara 159 (Pindaan


Perlembagaan) Dengan
Memasukkan Fasal 5

Meminda Perkara 63
(keistimewaan
Parlimen-parlimen)
Dengan Memasukkan
Fasal 4

Memasukkan Perkara 10
(kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan
persatuan) Fasal 4 Perlembagaan

Perkara 10 (4)
Kemudiannya diusulkan serta diterima secara sebulat
suara di Parlimen untuk memastikan ke semua 4
perkara sensitif tersebut disebutkan dengan jelas
sebagai perkara-perkara yang mana Parlimen boleh
membuat undang-undang melarang perbuatan
mempersoalkan Bahagian III, Perkara 152, Perkara 153
dan Perkara 181 dalam negara.

Meminda Perkara 63
(Keistimewaan Parlimen-parlimen) Dengan Memasukkan
Fasal 4
Sebelum

Selepas

Ahli-Ahli Parlimen mempunyai kekebalan


yang dilindungi oleh Perlembagaan
menerusi Perkara 63 Perlembagaan
Persekutuan untuk bercakap,
mempersoalkan hampir apa sahaja
tanpa boleh dikenakan tindakan
undang-undang jika perbuatan
tersebut diucapkan di dalam sidang
parlimen.

Fasal 4 yang diperkenalkan


menanggalkan kekebalan seseorang
ahli parlimen jika mereka
dipertuduhkan di bawah undang-undang
yang diluluskan oleh Parlimen di bawah
Perkara 10(4) Perlembagaan atau atas
suatu kesalahan di bawah Akta Asutan
1948 mengikut sebagaimana dipinda
oleh Ordinan No. 45 (Kuasa-Kuasa Perlu)
Darurat 1970.
Maka ahli parlimen boleh didakwa jika
sentuh Perkara 10(4)

Pindaan Perkara 159


(Pindaan Perlembagaan) Dengan Memasukkan Fasal 5

Perkara 5 ini diperkenalkan bertujuan


semua Perkara-Perkara sensitif di dalam
Perlembagaan tidak boleh dipinda tanpa mendapat
sokongan majoriti 2/3 daripada keseluruhan ahli-ahli
Parlimen dan tidak boleh diluluskan tanpa mendapat
persetujuan Majlis Raja-Raja.

2. Pindaan 1983
( Penambahan Kerusi Dewan Rakyat)

Pindaan 1983
( Penambahan Kerusi Dewan Rakyat)
Penyamp
:
ai

DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD

Tajuk

SEMASA MEMBENTANGKAN RANG UNDANGUNDANG PERLEMBAGAAN (PINDAAN) 1983

Lokasi

DEWAN RAKYAT

Tarikh

01-08-1983

DEWAN RAKYAT
Institusi di mana wakil rakyat membincang,
membahas dan bersoal jawab tentang kelemahan
pentadbiran, cara mengatasi dan cadangan
tentang dasar kerajaan.
Parti yang memenangi pilihan raya umum dan
kerusi majoriti akan membentuk kerajaan.
Perdana menteri dipilih daripada pemimpin parti
politik yang memenangi paling banyak kerusi
dalan Dewan Rakyat.

Pindaan 1983
( Penambahan Kerusi Dewan Rakyat)
Faktor Pencetus

Pindaan dicadangkan
kepada Perkara 46
Keanggotaan Dewan
Rakyat berhubung
dengan bilangan kerusi
Dewan Rakyat.
Pindaan terakhir
kepada bilangan kerusi
Dewan Rakyat dibuat
dalam tahun 1973.
Semenjak itu bilangan
pemilih yang berdaftar
telah bertambah
hampir 50%.

Cadangan

Memandangkan kepada pertambahan bilangan pemilih


ini, adalah dicadangkan supaya peruntukan Perkara 46
dipinda untuk menambah bilangan kerusi di Dewan ini
sebanyak 22 kerusi lagi, iaitu 18 bagi Semenanjung
Malaysia dan 4 bagi Negeri Sabah.

Dengan pindaan ini jumlah kerusi bagi Dewan Rakyat


ialah 176. Bilangan kerusi bagi Negeri Sarawak tidak
berubah, kerana Sarawak telah meminda kawasan
pilihanrayanya dalam tahun 1977 dan Perlembagaan
tidak mengizin pindaan sebelum genap 8 tahun.

Cadangan Tambahan Kerusi

Perkara 46 : Keanggotaan Dewan Rakyat


(Pindaan Terkini)
1. Dewan Rakyat hendaklah terdiri daripada 192 anggota
yang dipilih.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kedah - 1
Melaka - 1
Pahang 2
Perak 2
Selangor - 3
Wilayah Persekutuan - 2
Bagi Negeri Perlis tidak ada tambahan.
8. Sabah 4
9. Sarawak tiada tambahan

2. 181 orang dari negeri :


Johor = 20
Kedah = 15
Kelantan = 14
Melaka = 4
Negeri Sembilan = 7
Pahang = 11
Pulau Pinang = 11
Perak = 23 orang
Perlis = 3
Sabah = 20
Sarawak = 27
Selangor = 17
Terengganu = 8
*wakil dari setiap kawasan parlimen
Wilayah Persekutuan KL = 10
Wilayah Persekutuan Labuan = 1

3. Pindaan 1988 ( Kuasa Kehakiman)


Penyampai
Tajuk

DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN


:
MOHAMAD
MEMBENTANGKAN RANG UNDANG: UNDANG PERLEMBAGAAN
(PINDAAN) 1988

Lokasi

: DEWAN RAKYAT, KUALA LUMPUR

Tarikh

: 17-03-1988

VIDEO

Pindaan 1988 (Kuasa Kehakiman)


Tujuan
Kerajaan telah mendapati bahawa beberapa
Perkara di dalam Perlembagaan menghalang
perjalanan licin jentera pentadbiran.
Didapati juga bahawa beberapa pindaan
perlu dibuat untuk mengemaskini dan
menyelaraskan pentadbiran bagi
meningkatkan lagi efisiensi pentadbiran.
Kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan
kuasa kehakiman ditentukan dengan jelas.

Pindaan tentang Kehakiman


dicadangkan juga supaya ditambah satu Fasal
baru kepada Perkara 121 itu, iaitu Fasal (1A),
yang menjelaskan
bahawa mahkamah-mahkamah yang
tersebut dalam Perkara itu tidak
mempunyai bidangkuasa berkenaan
dengan apa-apa perkara yang terletak di
bawah bidangkuasa mahkamah Syariah.
Adalah menjadi hasrat Kerajaan untuk
mengadakan Mahkamah Tinggi supaya rujukan
boleh dibuat oleh pihak yang tidak berpuas
hati.

Perkara 121 meletakan kuasa kehakiman Persekutuan pada Mahkamah Tinggi dan
mahkamah-mahkamah rendah. Ia juga meletakhak bidang kuasa tertentu pada
Mahkamah Agung.
Fasal 8 Rang Undang-Undang ini mencadangkan supaya Perkara 121
dipinda dengan menghapuskan peruntukan tentang meletakan kuasa-kuasa
kehakiman pada mahkamah-mahkamah dan dengan memasukkan ke dalam
Fasal (1) Perkara itu peruntukan yang menyatakan bahawa Mahkamah
Tinggi dan mahkamah-mahkamah rendah hendaklah mempunyai
bidangkuasa dan kuasa-kuasa sebagaimana yang diberi oleh atau di bawah
undang-undang persekutuan.
Pindaan ini adalah perlu untuk menjelaskan lagi kedudukan mahkamahmahkamah. Pada masa ini, dengan adanya peruntukan tentang meletakhak kuasa
kehakiman Persekutuan itu, batasan antara bidang kehakiman dan bidang eksekutif
atau perundangan adalah samar-samar. Dengan pindaan ini, Kerajaan berharap akan
dapat menggariskan batasan itu dengan jelasnya. Ini adalah penting supaya pihak
eksekutif, perundangan dan kehakiman dapat menunaikan tanggungjawab
masing-masing tanpa mengganggu atau diganggu oleh pihak yang lain.

Kehakiman sepatutnya menumpukan perhatian kepada keadilan dan tidak


memihak kepada sesiapapun. Apabila hakim berasa perlu ia membuktikan
kebebasannya terlebih dahulu, maka keadilan akan mendapat tempat yang
kedua. Dengan perkataan lain, keadilan tidak tercapai apabila hakim lebih
mengutamakan sikap bebasnya dari Kerajaan. Oleh sebab inilah, maka ada
hakim-hakim yang semasa menjatuhkan hukuman membuat kenyataan yang
tidak berasas, seolah-olah melepaskan geram. Kenyataan-kenyataan ini dibuat
kerana kepercayaan bahawa apa yang dikata oleh hakim tidak boleh ditegur.
Jika dikritik, maka hakim boleh mendakwa di bawah `menghina mahkamah`
atau `contempt of court`.
Dr Mahathir Mohamad.

VIDEO

Kes Indira Ghandi


Kes Perlucutuan
Bekas Ketua Hakim
Negara Tun Salleh
Abas

Namun, dalam pindaan Perlembagaan pada tahun 1988, berikutan krisis


kehakiman yang dicetuskan oleh penyingkiran Ketua Hakim Negara dan
beberapa Hakim Mahkamah Agung, kuasa mutlak kehakiman
Persekutuan telah dilucutkan daripada mahkamah. Setelah dipinda,
Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan kini menyebut bahawa
mahkamah hanya mempunyai apa-apa bidang kuasa dan kuasa yang
diberikan oleh atau di bawah undang-undang persekutuan.
Dalam erti kata lain, sebelum pindaan, kuasa mutlak kehakiman
Persekutuan terletak di bawah Mahkamah. Kini, kuasa mahkamah
terletak di bawah atau diperolehi daripada undang-undang Persekutuan.
Ini bukan sahaja merampas kuasa badan kehakiman tetapi juga
merosakkan taraf salah sebuah badan utama Perlembagaan yang
sepatutnya berkuasa mutlak ke atas bidang kuasanya.

Perbezaan Sistem Kehakiman Sebelum Perlembagaan


SEBELUM PINDAAN

SELEPAS PINDAAN
Kuasa mutlak kehakiman Persekutuan telah

Perlembagaan Persekutuan

dilucutkan daripada mahkamah. Setelah


dipinda, Perkara 121 Perlembagaan

Kuasa
Eksekutif
Di bawah
YDPA

Kuasa
Legislatif
Di bawah
Parlimen

Kuasa
Kehakiman

Persekutuan kini menyebut bahawa

di bawah
Mahkamah
Tinggi

bidang kuasa dan kuasa yang diberikan

mahkamah hanya mempunyai apa-apa


oleh atau di bawah undang-undang
persekutuan.

Setiap badan mempunyai kuasa mutlak (plenary


authority) dalam bidang masing-masing.

Maka Perkara 121(1A) telah ditambah


bagi memperuntukkan bahawa Mahkamah
Tinggi tidaklah mempunyai bidang
kuasa berkenaan dengan apa-apa

KESAN
Mewujudkan dua sistem keadilan yang selari
(parallel systems of justice) di Malaysia, di mana
Mahkamah Syariah kini beroperasi secara selari
dengan Mahkamah sivil.
Persoalannya siapa menjadi pemutus
muktamad (final arbiter) dalam segala isu
pertikaian undang-undang, termasuk dalam kes di
mana bidang kuasanya tidak jelas?

Pemecatan luar aturan Salleh Abas menyebabkanBadan Peguam Malaysiaenggan


mengiktiraf Ketua Hakim Negara yang baru. Pada masa yang sama, Perlembagaan
Persekutuan dipinda untuk melucutkan "kuasa kehakiman Persekutuan" dan hanya
memberikan kuasa kehakiman kepada badan kehakiman sebagaimana yang
Parlimen inginkan.
Namun, dalam pindaan Perlembagaan pada tahun 1988, berikutan krisis
kehakiman yang dicetuskan oleh penyingkiran Ketua Hakim Negara dan beberapa
Hakim Mahkamah Agung, kuasa mutlak kehakiman Persekutuan telah dilucutkan
daripada mahkamah. Setelah dipinda, Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan kini
menyebut bahawa mahkamah hanya mempunyai apa-apa bidang kuasa dan
kuasa yang diberikan oleh atau di bawah undang-undang persekutuan.
Dalam erti kata lain, sebelum pindaan, kuasa mutlak kehakiman Persekutuan
terletak di bawah Mahkamah. Kini, kuasa mahkamah terletak di bawah atau
diperolehi daripada undang-undang Persekutuan. Ini bukan sahaja merampas
kuasa badan kehakiman tetapi juga merosakkan taraf salah sebuah badan utama
Perlembagaan yang sepatutnya berkuasa mutlak ke atas bidang kuasanya.

4. Pindaan 1933
( Kekebalan Raja-Raja)

Pada 1993, Perlembagaan Persekutuan telah dipinda bagi


membolehkan prosiding undang-undang diambil terhadap manamana Raja Melayu di dalam Mahkamah Khas. Sebelum pindaan itu
baginda semua adalah kebal daripada apa-apa prosiding mahkamah.

SELEPAS PINDAAN
Perkara 181(2) :Perlembagaan Malaysia; pindaan
pada tahun 1994 membolehkan raja-raja Melayu
didakwa di Mahkamah Khas Raja-raja.
Perkara 182. Mahkamah Khas terdiri daripada
Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan sebagai ketua.
Perkara 183 : Tiada tindakan yang boleh dimulakan
terhadap Yang di-Pertuan Agong atau raja kecuali
dengan keizinan Peguam Negara sendiri.

KESIMPULAN
Pindaan terhadap Peruntukan yang telah terkandung dalam
Perlembagaan Malaysia adalah tidak sewenangnya-wenangnya
boleh dilakukan. Pindaan harus melalui presodur-prosedur tertentu
seperti yang telah termaktub dalam Perkara 159 dan 161E.
Sungguhpun demikian, Undang-undang di mana-mana negara
termasuklah Malaysia akan sentiasa berubah mengikut kehendak
semasa untuk memastikan pemerintahan dan pentadbiran terus
mampan dan sistematik sesuai dengan peredaran zaman tanpa
menggugat perlembagaan yang sedia ada.