Anda di halaman 1dari 5

SPM 2015

ADDITIONAL MATHEMATICS

Isu
Dan
Program Intervensi Sekolah

PENCAPAIAN GPS
(2013 2016)
AR1
AR2
AR3
THN TOV
OTR2
OTR3
(PK1)
(PPT)
PPC

ETR

2016 7.53

3.39

SPM

2015 5.93 6.82

6.64

5.83

3.45

3.49

2014 6.39 5.98

6.43

6.19

4.60

3.49

2013 7.43 5.90

7.48

6.69

4.90

4.78

ISU DAN INTERVENSI GPMP


JUMLAH CALON
GRED SPM SPM
ETR
2014 2015 2016

A+ 26
14
10
A
12 17
12
A9
13
21
B+
8
8
11
B
9
11
3
C+
8
9
7
C
8
4
5
D
7
7
9
E
6
5
2
G
9
7
5
GPS 3.49 3.49 3.39

NO

ISU GPMP
GPMP kekal 3.49 seperti SPM 2014
tetapi tidak
mencapai ETR (3.45) kerana
-Bilangan calon A+ merosot
daripada 26 ke 14,
1
sebanyak 46.15%,
-Soalan P1 agak mencabar bagi
calon sasaran A+,
soalan HOTS
NO kerana bilangan
INTERVENSI
bertambah
Calon A+,A,A-,B+,B perlu lebih
1 (~ 20% soalan HOTS) berbanding
fokus pada soalan HOTS
tahun
Calon 2014
C+,C,D,E perlu mantapkan
2
soalan lazim
Calon gagal fokus pada tajuk
terpilih
3
P1:minimum 12 soalan, P2

ISU & INTERVENSI % GAGAL


GAGAL
%
JUMLAH CALON
ISU
% gagal bertambah baik
(+1.45%) tetapi tidak
mencapai ETR (5.26%)

SPM
7.37
7
INTERVENSI

Menyediakan modul MAS (10 set P1


-Calon yang sangat lemah & &P2)
perlukan bimbingan guru
Setiap set P1 ( 15 soalan, minimum
tidak menghadiri kelas
jawab 12)
tambahan, antaranya ada
Setiap set P2 (8 soalan, minimum
1
yang hadir 2 kali sahaja iaitu jawab 6)
sebelum percubaan &
Dilaksanakan setelah habis sukatan
sebelum SPM sebenar.
(Dijangka mulai bulan Jun)
-Pelajar yang sangat lemah
hanya dapat dibantu semasa

PENCAPAIAN A (2013 2016)


TAHUN
TOV
%
5.88
2016
CAL
5
%
27.37
2015
CAL
26
%
22.55
2014
CAL
23
%
10.32
2013
CAL ISU 13
NO

ETR
SPM
50.59
43
48.42
46.32
46
44
34.31
46.08
35
47
31.75
31.75
40
40
INTERVENSI
Menyediakan Modul score A
% cemerlang meningkat 0.24% :Mulai Jun
tetapi tidak mencapai ETR
5 set:(setiap set 100 soalan)
kerana 2 calon yang ditarget Mantapkan konsep soalan
1
cemerlang hanya mendapat
lazim dan perbanyakkan latih
gred B+, kehilangan markah tubi soalan HOTS.