Anda di halaman 1dari 9

Kamu sebagai Guru Besar di sebuah

sekolah, guru-guru tidak


bekerjasama dengan kamu.
Cadangkan bagaimana kamu boleh
menolong memperbaiki situasi ini?

CARTA ALIR PENYELESAIAN MASALA


KENAL PASTI
MASALAH

ANALISIS SWOT

MEMBUAT
PENILAIAN

MEMBUAT
PERJUMPAAN
DENGAN GURU

MEMBUAT
PEMERHATIAN
MELALUI SOAL
SELIDIK

KENAL PASTI MASALAH

Guru Besar haruslah mengambil kira perkara-perkara berikut sebelum


membuat tindakan susulan:
- kenal pasti masalah yang dihadapi dengan bertanya terlebih dahulu kepada
penolong-penolong kanan untuk mengesahkan maklumat yang diterima
(aduan).
CONTOH :
- Setelah GB berjumpa dan bertanya kepada GPK, didapati bahawa guru-guru
di sekolah tidak berpuas hati dengan cara GB menjalankan kerja kerana
terlalu autokratik.

ANALISIS SWOT

- Setelah mendapati bahawa masalah gaya kepimpinan GB yang autokratik


menjadi punca kepada isu yang berlaku di sekolah, maka GB haruslah
membuat analisis SWOT.
- Analisis SWOT amat diperlukan untuk GB membuat refleksi kendiri dan
mengenal pasti kekurangan yang perlu diperbaiki.

ANALISIS SWOT (GURU BESAR)


1.

KEKUATAN (STRENGTH) :

BERKEMAHIRAN DALAM ICT, TEPATI MASA, MENGURUS PENTADBIRAN DENGAN


BAIK.
2.

KELEMAHAN (WEAKNESS) :

AUTOKRATIK, TIDAK BERTOLAK ANSUR


3.

PELUANG (OPPORTUNITY) :

KERJA DAN URUSAN PENTADBIRAN DAPAT DIJALANKAN DENGAN CEPAT DAN


SISTEMATIK
4.

ANCAMAN (THREAT) :

GURU-GURU TIDAK MEMBERIKAN KERJASAMA YANG BAIK DENGAN GB.

MEMBUAT PEMERHATIAN
MELALUI SOAL SELIDIK

- GB haruslah mendapatkan maklumat daripada guru-guru untuk


menyelesaikan masalah yang berlaku.
- Oleh itu, soal selidik digunakan untuk mengenal pasti jalan penyelesaian yang
sesuai untuk masalah yang berlaku.

Contoh :
- Guru besar meminta wakil iaitu guru penolong kanan untuk membuat soal
selidik kepada semua guru mengenai jenis kepimpinan yang bagaimana yang
mereka mahukan dan apakah cadangan penambahbaikan kepada
kepimpinan GB di sekolah.

MEMBUAT PENILAIAN

- Setelah soal selidik dijalankan, GB perlu menilai semula


dapatan tersebut dengan melihat kembali analisis SWOT
dengan membandingkan semua aspek yang ada.
- Melalui ini, GB dapat membuat refleksi dan membuat
penambahbaikan serta memilih gaya kepimpinan yang
sepatutnya diamalkan sebagai seorang pemimpin.

MEMBUAT PERJUMPAAN
DENGAN SEMUA GURU

- Langkah terakhir adalah GB memanggil semua guru untuk menyelesaikan


semula isu yang dihadapi.
- GB perlu mengelakkan daripada membincangkan isu yang boleh menjerumus
kepada perbalahan.
- GB perlu bersikap terbuka dan bertolak ansur dengan guru-guru.
- GB haruslah menerangkan kepada guru-guru mengenai bidang tugasnya
sebagai pemimpin dan guru sebagai pekerja.
- GB perlu menentukan satu prinsip kerja yang baharu yang dipersetujui oleh
semua pihak.

TERIMA KASIH
KUMPULAN :
HAIKAL, ARIFUDIN, NURAIN, SYAHFIQAH